Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ödeshög

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av 65+ boende i Ödeshög
Projektet avser nybyggnation av 14 st marklägenheter samt 1 samlingslokal för 65 år och äldre. Planerad placering är i närheten till Solgården med infart från Ringvägen.
Nybyggnad av maskinhall
1000 kvm maskinhall
Nybyggnad av konferenslokal i Ödeshög
Ansökan om bygglov - nybyggnad konferens, förråd m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Ödeshög
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av cistern i Ödeshög
Ansökan om bygglov för uppställande av cistern för drivmedel.
Utvändigt underhåll av skola i Ödeshög
Ansökan om bygglov - solpaneler.
Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Ödeshög
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd - snusfabrik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: