Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ödeshög

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nybyggnad av 65+ boende i Ödeshög
Projektet avser nybyggnation av 14 st marklägenheter samt 1 samlingslokal för 65 år och äldre. Planerad placering är i närheten till Solgården med infart från Ringvägen.
Tillbyggnad av hotell/motell i Ödeshög
Avser tillbyggnad på befintligt hotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av konferenslokal i Ödeshög
Ansökan om bygglov - nybyggnad konferens, förråd m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög
Ändrad användning från kontor till lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Ödeshög
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av cistern i Ödeshög
Ansökan om bygglov för uppställande av cistern för drivmedel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: