Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ödeshög

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av maskinhall
1000 kvm maskinhall

Nybyggnad av konferenslokal i Ödeshög
Ansökan om bygglov - nybyggnad konferens, förråd m.m.

Nybyggnad av bensinstation i Ödeshög

Tillbyggnad av industrihus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenheter.

Tillbyggnad av maskinhall i Ödeshög
Tillbyggnad av maskinhall. Kallager.

Ombyggnad av industribyggnad i Ödeshög
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd - snusfabrik.

Utvändigt underhåll av skola i Ödeshög
Ansökan om bygglov - solpaneler.

Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Ödeshög
Ansökan om bygglov för parkeringsplats.

Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad.

Nybyggnad av virkesterminal i Ödeshög
Ansökan om bygglov för virkesställ.

Ombyggnad av skola i Ödeshög
Anmälan av ej bygglovpliktig åtgärd - ventilationsanordning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: