Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ödeshög

Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 25 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Nybyggnad av 65+ boende i Ödeshög
Projektet avser nybyggnation av 14 st marklägenheter samt 1 samlingslokal för 65 år och äldre. Planerad placering är i närheten till Solgården med infart från Ringvägen.
Tillbyggnad av hotell/motell i Ödeshög
Avser tillbyggnad på befintligt hotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av konferenslokal i Ödeshög
Ansökan om bygglov - nybyggnad konferens, förråd m.m.
Ombyggnad av gamla magasinet i Hästholmens hamn i Ödeshög
Man ska utveckla gamla magasinet i Hästholmens hamn. Detta kan ske genom köp av byggnaden. Idag innehåller byggnaden utarrenderad restaurang, servicebyggnad för hamnen med toaletter, duschar, tvättstuga, pentry och hamnkontor. Dessa lokaler som idag är i tre plan kan förädlas och göras till två plan för att kunna driva verksamhet i. Hamnområdet kommer att utvecklas och byggas om i och med att ny detaljplan har fastställts för området.
Yttre renovering av ladugård mm i Alvastra Kungsgård, Ödeshög
Avser byte av fasad, renovering av tak samt markarbeten. Anbudet ska delas upp på: 1. Mark- och fasadarbeten samt 2. Omläggning av yttertak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ödeshög
Ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av idrottshall i Ödeshög
Ansökan om bygglov för byte av ventilationsaggregat på fridtjuv berg-skolans idrottshall.
Nybyggnad av förråd i Ödeshög
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Ödeshög
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av cistern i Ödeshög
Ansökan om bygglov för uppställande av cistern för drivmedel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: