Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 175 st.

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1

Utbyggnad av industrispår vid Malmölandet i Norrköping

Nytt bostadsområde i Norrköping

Utveckling av kvarter i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B

Basunderhåll järnväg Länsbanorna Östergötland, Östra Småland

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus vid gamla busstationen i Norrköping

Nytt naturgasnät mellan boxholm och Norrköping, etapp 3

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 2

Tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Utb av infrastruktur inkl.broar, Malmölandet i Norrköping

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kneippen, Norrköping

Ombyggnad av kontor i Norrköping

Nybyggnad av radhus och punkthus i Hageby, Norrköping

Nybyggnad av logistikcentrum i Norsholm

Nybyggnad av lågstadieskola på Ektorp

Nybyggnad av kontorshus i Norrköping

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen

Nybyggnad av flerbostadshus och kedjehus i Norrköping

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping

Nybyggnad av seniorboende i Åby

Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping

Nybyggnad av bostadshus i Ljura

Nybyggnad av småhus i Norrköping, etapp 1

Nybyggnad av förskola i Norrköping

Nybyggnad av par/radhus och flerbostadshus i Lindö strand etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping

Till- och ombyggnad av LSS-boende i Norrköping

Ombyggnad till park på Berget, Norrköping

Nybyggnad av sporthall i Norrköping

Ombyggnad av aula på skola i Norrköping

Nybyggnad av typförskola i Norrköping

Ombyggnad av skola i Norrköping

Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping

Ombyggnad av gymnasieskola mm i Norrköping

Nybyggnad av bensinmack och vägkrog i Åby

Nybyggnad av bostäder i Lindö strand etapp 2

Nybyggnad av brandstation i Skärblacka

Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping

Nybyggnad av industri i Norrköping

Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping

Nybyggnad av gruppbostad i Norrköping

Nybyggnad av enbostadshus, flerbostadshus i Lindö strand etapp 1

Ombyggnad och renovering av högstadieskola i Åby

Om- och tillbyggnad av tillagningskök på skola i Skärblacka, etapp 4 del B

Nybyggnad av bilverkstad med försäljningshall i Herstadberg, Norrköping

Nybyggnad av gata och VA-ledningar Krusenhov, Norrköping

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Skärblacka

Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping

Tillbyggnad av LSS-boende i Norrköping

Nytt exploateringsområde för bostäder i Norrköping, etapp 2 A

Ombyggnad till restaurang och festlokal i Norrköping

Ombyggnad av LSS-boende i Norrköping

Tillbyggnad av av kök mm i Norrköping

Nybyggnad av grupphus i Norrköping

Exploatering för industrimark i Norrköping etapp 1

Exploatering för industrimark i Norrköping etapp 2

Nya dagvattenlösningar i Lagerlunda, Norrköping

Förstärkning/stabilisering av kanalbank avseende Göta kanal vid Norsholm i Norrköping

Ombyggnad av skola i Skärblacka, etapp 5

Nybyggnad av industrihus i Norrköping

Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping

Nybyggnad av fotbollsplaner i Lindö

Nybyggnad av parhus i Norrköping

Ombyggnad av väg 903 vid Kolmården

Renovering av tätskikt samt ytskikt på valv i Norrköping

Ombyggnad av bilparkering i Hageby

Nybyggnad av lager i Norrköping

Nybyggnad av hunddagis i Norrköping

Stambyte och takbyte på flerbostadshus i Norrköping

Hyresgästanpassning av kontor i Norrköping

Exploatering för bostäder i Södra Vrinnevi, Norrköping, etapp 1

Ombyggnad till flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av vattenverk i Norrköping

Ombyggnad av förskola i Norrköping

Ombyggnad av gymnastikhall vid skola i Norrköping

Ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad av kontor mm. på ridstall i Norrköping

Nyb av gc-väg och trafiksäkerhetsåtgärder i Ingelstad, Norrköping

Ny väg samt förstärkning av kanalbank avseende Göta kanal i Söderköping

Stambyte mm i flerbostadshus i Norrköping

Ombyggnad ventilation samt värmeåtgärder i kontorshus, Norrköping

Upprustning av gatusystem i Norrköping

Utvändiga markarbeten vid valv i Norrköping

Utvändiga rivningsarbeten vid valv i Norrköping

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norrköping

Trafiksäkerhetsåtgärder i Östra Husby

Uppförande av paviljonger för genomgångsboende i Norrköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: