Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Motala

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala hamn
Underjordiskt parkeringshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
90 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Motala

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.

Nytt verksamhetsområde i Norrsten, etapp 1

Nybyggnad av bandyhall i Motala
Olika förslag angående omfattning finns. Eventuellt bygger man i befintlig läktare.

Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.

Ombyggnad av lokaler för polishus i Motala

Nybyggnad för turism och besöksnäring i Motala, etapp 2
Nytt verksamhetsområde riktat mot verksamheter som stöder turism- och besöksnäringen.

Nybyggnad av industriområde/handel i Motala

Nybyggnad av äldreboende i Motala
54 lägenheter.

Nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 2

Nybyggnad av kedjehus och parhus i Borensberg, etapp 2
Ett tiotal tomter.

Nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm

Nybyggnad av bostäder i Motala
Förtätning och permanent boende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nedre Holm, Motala
Ca 500-600 kvm.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av 4 st parhus.

Nybyggnad av bostäder i Motala
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus med carport och gäststuga Södra Freberga 6:183, 6:184, 6:185.

Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.

Nybyggnad av fritidsgård i Råssnäs

Nybyggnad av bostäder i Västra Bråstorp
Bostäderna som uppförs får upplåtas med valfri upplåtelseform.

Ombyggnad av gata i Motala
Samarbetsprojekt med Trafikverket.

Renovering av loftgångar på flerbostadhus i Motala
Ytskikt och betongarbeten.

Eventuell nybyggnad av kontor i Motala

Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorshus.

Renovering av förskola i Motala
Projektet omfattar renovering av förskolans lokaler på ca 910 m2. Förskolan består av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Ombyggnaden avses göras i tre etapper där verksamhet kommer att pågå i den etapp som ej är under utförande.

Exploateringsområde för bostadsområde i Motala, etapp 2
Totalt ett 20-tal tomter.

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 1

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 2

Exploatering för nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 3

Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Motala

Infrastruktur för nytt bostadsområde i Borensberg, etapp 2
Exploatering för ett 20-tal tomter.

Ledningsrenovering och renovering av brunnar i Motala och Vadstena kommuner
Avser ledningsrenovering med flexibelt foder och renovering av brunnar belägna i Vadstena och Motala kommuner.

Exploatering av industriområde i Motala
Ny gc-väg längs Vintergatan, förbättring av in- och utfarter.

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.

Exploatering för nya bostäder i Motala
Ny gc-bana genom kvarteret samt justering av befintliga gc-banor.

Tillbyggnad av industrihus i Motala

Nybyggnad av servicebyggnad i Motala

Ombyggnad av Delfinvägen i Motala

Rivning av skola i Råssnäs i Motala

Ombyggnad av Källgatan i Motala
Ombyggnad Källgatan delen Östermalmsgatan-Platensgatan samt ombyggnad av gc-vägen på kvarterets norra och västra sida.

Exploatering av ny industrimark i Borensberg, etapp 2
Området vid trafikplatsen Rv 34/Tjällmovägen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ombyggnad från kontor till 5 st lägenheter.

Ombyggnad av kontor i Motala

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala

Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus, stambyte och installation ftx.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Motala
Ändrat användningssätt från kontor/studio till tandläkarklinik.

Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - bärande konstruktion.

Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring.

Utvändigt underhåll av skola i Motala
Ändring av skola - fasadändring.

Ombyggnad av pensionat i Motala
Ändring brandskydd för hotell- pensionat.

Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontor - solcellspaneler på tak.

Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändring av brandskydd i affärshus.

Ombyggnad av förskola i Motala
Ändring av brandskydd.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av förskola - skärmtak.

Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola med väderskydd.

Tillbyggnad av pumpstation i Motala
Tillbyggnad av pumphus.

Tillbyggnad av samlingslokal i Motala
Tillbyggnad av samlingslokal.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Tillbyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Rivning av telestation i Motala
Rivning av telekommunikationstorn.

Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av källarlokal till lägenhet.

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggning av ytterligare 6 st ställplatser för husbilar.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av regionnät i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av tvåbostadshus med carport och gäststuga .

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Nybyggnad av återvinningsstation.

Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av pumphus - tryckstegringsstation.

Nybyggnad av sophus i Motala
Nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.

Utbyte av frekvensomriktare i värmeverk mm i Motala
Avser utbyte av totalt tre frekvensomriktare på två olika anläggningar i Motala: Bergsättersverket med adressen Granhultsgata 14 samt en spetslastanläggning PC-Väster med adressen Agneshögsgatan 59 i Motala.

Upprustning av tornfasad på Fornåsa kyrka

Renovering av lekplats i Karlsby
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Borensberg
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Degerön
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Fornåsa
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Tjällmo
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Varamobaden
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Varv
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Båtsmansgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Långspångsgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Norra lundsgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Patrullgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Vattentornsgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Vräknebovägen i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt 2 st fasadskyltar.

Renovering av lekpark vid Stadsparken i Motala
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: