Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Motala

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 108 st.

Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus
Nybyggnad av vindkraftspark i Motala
Samråd pågår. Max 35 stycken. Total effekt ca 100 MW Totalhöjd max 225 m. Ingen kostnadsuppgift. Sweco Malmö tar fram MKB
Ny plastfabrik i Motala
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala. Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.
Nybyggnad av förskola och äldreboende i Motala
Förskola med plats för 120 barn och äldreboende med ca 50 platser i området där Svarvaregatan möter Borensvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala hamn
Underjordiskt parkeringshus.
Nybyggnad av parhus i Motala
ca 48 lägenheter.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Olika förslag angående omfattning finns. Eventuellt bygger man i befintlig läktare.
Nybyggnad av förskola i Agneshög, Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
I denna etapp ska det byggas en återvinningscentral med en infartsbyggnad för farligt avfall på ca 400 kvm.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Nybyggnad av industri mm i Motala
För att möjliggöra ett Luxorcenter. Ambitionen är industri, diverse centrumverksamheter såsom gym, hotell, sport, kontor, handel och ev. restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av kontor.
Nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Utbyte av högspänningsställverk vid sjukhus i Motala
Projektet omfattar ombyggnad av nuvarande elkraftförsörjning på Lasarettet i Motala.
Tillbyggnad av industri i Norrsten
6-7000 kvm tillbyggnad av industri
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Nybyggnad av grupphus i Motala
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus, ridhus och stall - förhandsbesked. Tidiga planer.
Nybyggnad av handelshus med skrymmande varor i Motala
Ska på sikt bli ett nytt handelsområde med skrymmande varor. Mestadels privatägd mark men ägs även av kommunen.
Exploatering av verksamhetsområde i Motala
Ny cirkulationsplats vid trevägskorsningen mellan Badstrandsvägen och Vintergatan samt ny industrigata.
Nybyggnad av parkering i Motala
Nybyggnad av parkering
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola ca 180 kvm. Lekrum mm.
Tillbyggnad av gruppbostad i Hycklinge
Väntar beslut. Framflyttad uppskattad byggstart. Vi har uppskattat kostnaden.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.
Fasad och takarbete på kyrka i Fornåsa
Renovering av tornets östra fasad och tjärning av spåntak.
Nybyggnad av gc-väg till Ekön, Valdemarsvik
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Strandskoning av Göta kanal vid Motala
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Hulta-Brådtom.
Ommålning och reparation av bro vid Göta Kanal i Motala
Bron är belägen där Göta kanal korsar Vadstenavägen i Motala. Ommålning samt reparationsarbeten av broklaffar på rörlig stålbro.
Flytt av gata i Motala
Flytt av Prinsgatan.
Nybyggnad av verkstad i Motala
Nybyggnad av verkstad/garage/kontor.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av industri samt tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Motala
Nybyggnad av maskinhall - samt rivning av två förråd.
Nybyggnad av affärshus i Motala
Nybyggnad av affär - byggvaruhandel.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt uppförande av skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av butik i Motala
Ändrat användningssätt av bilverkstad - bobutik, kontor, parkeringsplatser.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri till utbildningslokal.
Ombyggnad av personallokal i Motala
Ändrat användningssätt av två st lägenheter till personalutrymme.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt från industri till handel och kontor samt uppsättning av fasadskyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affärshus - målning av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - bärande konstruktioner och planlösning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Ändring av flerbostadshus - skärmtak.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av industri - omfärgning av fasad.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av kontor till bostadslägenhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändrat användingssätt från industri till samlingslokal.
Ombyggnad av personallokal i Motala
Ändrat användingssätt från lägenhet till personalutrymme.
Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Ombyggnad av cafeteria i Motala
Tillbyggnad av handelsträdgård, Ändrat användningssätt från bostadshus till kafé Bona 2:39.
Utvändigt underhåll på Ekebyborna kyrka
Tjärning av spåntak och dränering.
Nybyggnad av lager i Motala
Uppförande av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Utökning av parkering.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd - betongförråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt två skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förrådsbyggnader och skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förrådsbyggnader samt skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av toalett i Motala
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av två st förrådscontainer.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av två st skärmtak för cyklar.
Rivning av byggnad i Motala
Rivning av avloppsstation.
Rivning av mast i Motala
Rivning av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Motala
Anordnande av stödmur och markändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: