Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Motala

Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.

Om- och tillbyggnad av skola på väster i Motala

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 866324.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.

Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.

Ombyggnad av lokaler för polishus i Motala

Nybygnnad av garage mm på återvinningscentral i Motala etapp 3
Garage mm

Nybygnnad av personallokal på återvinningscentral i Motala etapp 2
Personallokal på återvinningscentralen.

Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
Ska göra plats för en ny större återvinningscentral.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nedre Holm, Motala
Ca 500-600 kvm.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av 4 st parhus.

Nybyggnad av bostäder i Motala
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus med carport och gäststuga Södra Freberga 6:183, 6:184, 6:185.

Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.

Nybyggnad av fritidsgård i Råssnäs

Utbyte av högspänningsställverk vid sjukhus i Motala
Projektet omfattar ombyggnad av nuvarande elkraftförsörjning på Lasarettet i Motala.

Renovering av loftgångar på flerbostadhus i Motala
Ytskikt och betongarbeten.

Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorshus.

Renovering av förskola i Motala
Projektet omfattar renovering av förskolans lokaler på ca 910 m2. Förskolan består av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Ombyggnaden avses göras i tre etapper där verksamhet kommer att pågå i den etapp som ej är under utförande.

Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Motala

Ledningsrenovering och renovering av brunnar i Motala och Vadstena kommuner
Avser ledningsrenovering med flexibelt foder och renovering av brunnar belägna i Vadstena och Motala kommuner.

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.

Nybyggnad av servicebyggnad i Motala

Rivning av skola i Råssnäs i Motala

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala

Ombyggnad av kontor i Motala

Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ombyggnad från kontor till 5 st lägenheter.

Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola ca 160 kvm. Lekrum mm.

Ombyggnad av vind i Motala
Ändrat användningssätt från vindsutrymme till lägenheter samt frontespis.

Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - bärande konstruktion.

Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring.

Utvändigt underhåll av skola i Motala
Ändring av skola - fasadändring.

Ombyggnad av pensionat i Motala
Ändring brandskydd för hotell- pensionat.

Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontor - solcellspaneler på tak.

Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändring av brandskydd i affärshus.

Ombyggnad av förskola i Motala
Ändring av brandskydd.

Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av källarlokal till lägenhet.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Tillbyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Nybyggnad av lager i Motala
Uppförande av lagertält - tidsbegränsat bygglov.

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av förskola - skärmtak.

Rivning av telestation i Motala
Rivning av telekommunikationstorn.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av tvåbostadshus med carport och gäststuga .

Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av pumphus - tryckstegringsstation.

Nybyggnad av sophus i Motala
Nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av carport i Motala
Nybyggnad av carport.

Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Installation av hiss.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggning av ytterligare 6 st ställplatser för husbilar.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.

Utbyte av frekvensomriktare i värmeverk mm i Motala
Avser utbyte av totalt tre frekvensomriktare på två olika anläggningar i Motala: Bergsättersverket med adressen Granhultsgata 14 samt en spetslastanläggning PC-Väster med adressen Agneshögsgatan 59 i Motala.

Upprustning av tornfasad på Fornåsa kyrka

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt 2 st fasadskyltar.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: