Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Motala

Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus
Nybyggnad av förskola i Agneshög, Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
Ska göra plats för en ny större återvinningscentral.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Motala
Nybyggnad av 6 st tvåbostadshus med carport och gäststuga Södra Freberga 6:183, 6:184, 6:185.
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Utbyte av högspänningsställverk vid sjukhus i Motala
Projektet omfattar ombyggnad av nuvarande elkraftförsörjning på Lasarettet i Motala.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av kontor.
Exploatering av verksamhetsområde i Motala
Ny cirkulationsplats vid trevägskorsningen mellan Badstrandsvägen och Vintergatan samt ny industrigata.
Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola ca 180 kvm. Lekrum mm.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.
Ommålning av bro vid Göta Kanal i Motala
Bron är belägen där Göta kanal korsar Vadstenavägen i Motala.
Strandskoning av Göta kanal vid Motala
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Hulta-Brådtom.
Nybyggnad av verkstad i Motala
Nybyggnad av verkstad/garage/kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ombyggnad från kontor till 5 st lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av vind i Motala
Änding av flerbostadshus - vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger, akacialiden 8-18, källgatan 9 - 23 a och b.
Utvändigt underhåll av tvättinrättning i Motala
Ändring av flerbostadshus - tvättstuga.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av industri - omfärgning av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontorshus - installation av solceller.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring av flerbostadshus - ny lägenhet.
Ombyggnad av servering i Motala
Ändrat användningssätt av garage till serveringslokal.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av storkök till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt flerbostadshus - gemensamhetslokal till övernattningslägenhet.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändrig av kontor - fasad och fönster.
Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.
Tillbyggnad av brygga i Motala
Utökning av småbåtshamn med flytbrygga.
Nybyggnad av toalett i Motala
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av två st förrådscontainer.
Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av affär - skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Motala
Nybyggnad av båtmack och servicebyggnad samt anordnande av husbilsparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förrådsbyggnader och skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förrådsbyggnader samt skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förskola i Motala
Nybyggnad av förskolepaviljonger - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förskola i Motala
Nybyggnad av förskolepaviljonger.
Nybyggnad av klubbhus i Motala
Nybyggnad av klubbstuga., Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förrådsbaracker Fålehagen 1:1.
Nybyggnad av förskola i Motala
Nybyggnad av moduler för förskola - tidsbegränsat.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation Vilkhyttan 1:3,1:6,Stora Yxhult 1:19.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av cistern i Motala
Nybyggnad av oljecistern samt rivning av 2 st befintliga.
Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum samt kontor - tidsbegränsat till 2021-12-31.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolbaracker - tidsbegränsat.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolpaviljonger - tidsbegränsat.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av 14 nätstationer Hättorp 1:4,1:6,Västermossa 1:12,Älgmyra 10:1,Ugglebol 1:1,Lilla Yxhult 1:6,Ervestorp 1:3,Ervestorp 2:2.
Rivning av enbostadshus i Motala
Rivning av bostadshus och uthus.
Rivning av industrihus i Motala
Rivning av industribyggnader, cistern och bodar, Torpeden 2.
Rivning av uthus i Motala
Rivning av uthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: