Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Motala

Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 17 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.

Om- och tillbyggnad av skola på väster i Motala

Nybyggnad av bostäder vid Södra stranden, Motala
Ca 100 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 866324.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Motala

Nytt verksamhetsområde i Norrsten, etapp 1

Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.

Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.

Ombyggnad av lokaler för polishus i Motala

Nybyggnad för turism och besöksnäring i Motala, etapp 2
Nytt verksamhetsområde riktat mot verksamheter som stöder turism- och besöksnäringen.

Nybyggnad av industriområde/handel i Motala

Nybyggnad av radhus i Motala
Avser nybyggnad av 16 bostadsrätter i fyra huskroppar.

Nybyggnad av affärshus i Motala
Nybyggnad av affärshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nedre Holm, Motala
Ca 500-600 kvm.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av 4 st parhus.

Renovering av tak, stammar och balkonger på flerbostadshus i Motala
Ombyggnation av tak, stamrenovering, elstamrenovering, balkongrenovering osv.

Nybyggnad av vindkraftverk i Motala

Påbyggnad av flerbostadshus i Gamla Stan, Motala
Planarbetet gäller påbyggnad med 1 våning/8 lgh samt ändrad användning till kontor, vårdbostad samt centrumverksamhet.

Nybyggnad av bostäder i Motala
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus med carport och gäststuga Södra Freberga 6:183, 6:184, 6:185.

Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.

Nybyggnad av fritidsgård i Råssnäs

Nybyggnad av bostäder i Västra Bråstorp
Bostäderna som uppförs får upplåtas med valfri upplåtelseform.

Nybyggnad av grupphus i Motala
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus, ridhus och stall - förhandsbesked. Tidiga planer.

Ombyggnad av gata i Motala
Samarbetsprojekt med Trafikverket.

Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Stambyte och badrumsrenovering.

Eventuell nybyggnad av kontor i Motala

Renovering av loftgångar på flerbostadhus i Motala
Ytskikt och betongarbeten.

Tillbyggnad av kontor i Motala
Tillbyggnad av kontorshus.

Renovering av förskola i Motala
Projektet omfattar renovering av förskolans lokaler på ca 910 m2. Förskolan består av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Ombyggnaden avses göras i tre etapper där verksamhet kommer att pågå i den etapp som ej är under utförande.

Tillbyggnad av gruppbostad i Hycklinge
Väntar beslut. Framflyttad uppskattad byggstart. Vi har uppskattat kostnaden.

Exploateringsområde för bostadsområde i Motala, etapp 3
Totalt ett 20-tal tomter.

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.

Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Motala

Exploatering av industriområde i Motala
Ny gc-väg längs Vintergatan, förbättring av in- och utfarter.

Exploateringsarbete för verksamhetsområde i Norrsten, etapp 2
Etapp 1: 919444

Infrastruktur för nytt bostadsområde i Borensberg, etapp 2
Exploatering för ett 20-tal tomter.

Ombyggnad av gamla genomfarten i Motala

Ledningsrenovering och renovering av brunnar i Motala och Vadstena kommuner
Avser ledningsrenovering med flexibelt foder och renovering av brunnar belägna i Vadstena och Motala kommuner.

Exploatering för nya bostäder i Motala
Ny gc-bana genom kvarteret samt justering av befintliga gc-banor.

Tillbyggnad av industrihus i Motala

Nybyggnad av servicebyggnad i Motala

Rivning av skola i Råssnäs i Motala

Ombyggnad av Delfinvägen i Motala

Nybyggnad av gasolterminal i Motala
Nybyggnad av gasolanläggning.

Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av Källgatan i Motala
Ombyggnad Källgatan delen Östermalmsgatan-Platensgatan samt ombyggnad av gc-vägen på kvarterets norra och västra sida.

Exploatering av ny industrimark i Borensberg, etapp 2
Området vid trafikplatsen Rv 34/Tjällmovägen.

Tillbyggnad av skola i Motala
Till- och ombyggnad av skola.

Rivning av flerbostadshus i Motala
Rivning av flerbostadshus efter brand.

Nybyggnad av lekplats i Motala
Anläggande av lekyta.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Motala
Ändrat användningssätt av enbostadshus till tandklinik.

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Motala
Ändrat användningssätt från kontor/studio till tandläkarklinik.

Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - bärande konstruktion.

Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring.

Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontor - solcellspaneler på tak.

Ombyggnad av pensionat i Motala
Ändring brandskydd för hotell- pensionat.

Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändring av brandskydd i affärshus.

Ombyggnad av förskola i Motala
Ändring av brandskydd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.

Tillbyggnad av pumpstation i Motala
Tillbyggnad av pumphus.

Tillbyggnad av samlingslokal i Motala
Tillbyggnad av samlingslokal.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Tillbyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering - tidsbegränsat bygglov.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggning av ytterligare 6 st ställplatser för husbilar.

Ombyggnad av regionnät i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät.

Rivning av telestation i Motala
Rivning av radiomast samt teknikbod.

Rivning av telestation i Motala
Rivning av telekommunikationstorn.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av förskola - skärmtak.

Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola med väderskydd.

Nybyggnad av sophus i Motala
Nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av tvåbostadshus med carport och gäststuga .

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Nybyggnad av återvinningsstation.

Utbyte av frekvensomriktare i värmeverk mm i Motala
Avser utbyte av totalt tre frekvensomriktare på två olika anläggningar i Motala: Bergsättersverket med adressen Granhultsgata 14 samt en spetslastanläggning PC-Väster med adressen Agneshögsgatan 59 i Motala.

Upprustning av tornfasad på Fornåsa kyrka

Renovering av lekplats i Karlsby
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Borensberg
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Degerön
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Fornåsa
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Tjällmo
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Varamobaden
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats i Varv
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Båtsmansgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Långspångsgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Norra lundsgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Patrullgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Vattentornsgatan i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Renovering av lekplats vid Vräknebovägen i Motala
Planerat projekt. Finns med i renoveringsplan 2017-2020 oklart när byggstarten blir aktuell. Uppskattad kostnad. Kommer troligtvis att ske i egen regi.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt 2 st fasadskyltar.

Renovering av lekpark vid Stadsparken i Motala
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.

Nybyggnad av va-ledning i Motala
Nyanläggning av va.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: