Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Motala

Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Motala

Nytt verksamhetsområde i Norrsten, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg

Ombyggnad av lokaler för polishus i Motala

Nybyggnad av grupphus i Motala

Nybyggnad för turism och besöksnäring i Motala, etapp 2

Nybyggnad av radhus i Motala

Nybyggnad av industriområde/handel i Motala

Nybyggnad av förskola, flerbostadshus eller äldreboende i Motala

Nybyggnad av flerbostadshus i Nedre Holm, Motala

Nybyggnad av bostäder i Motala

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gamla Stan, Motala

Tillbyggnad av bilhall i Motala

Nybyggnad av fritidsgård i Råssnäs

Nybyggnad av bostäder i Västra Bråstorp

Ombyggnad av gata i Motala

Renovering av loftgångar på flerbostadhus i Motala

Eventuell nybyggnad av kontor i Motala

Ombyggnad av butik och bostäder i Motala

Nybyggnad av servicebyggnad i Motala

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala

Renovering av förskola i Motala

Tillbyggnad av gruppbostad i Hycklinge

Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Motala

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala

Exploatering av industriområde i Motala

Byte av utvändiga loftgångstrappor vid flerbostadshus i Motala

Exploateringsarbete för verksamhetsområde i Norrsten, etapp 2

Exploateringsområde för bostadsområde i Motala, etapp 3

Infrastruktur för nytt bostadsområde i Borensberg, etapp 2

Upprustning av park i Motala

Exploatering för nya bostäder i Motala

Ombyggnad av Delfinvägen i Motala

Tillbyggnad av kontor i Motala

Ombyggnad av personallokal och sanitetsbyggnader i Motala

Ombyggnad av Källgatan i Motala

Exploatering av ny industrimark i Borensberg, etapp 2

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Motala

Ny gc-väg och parkering i Motala

Nybyggnad av va-ledning i Motala

Nybyggnad av parhus i Motala

Ombyggnad av industrihus i Motala

Ombyggnad av kontor i Motala

Rivning av flerbostadshus i Motala

Ombyggnad av restaurang i Motala

Ombyggnad av tandläkarmottagning i Motala

Tillbyggnad av samlingslokal i Motala

Utvändigt underhåll av industrihus i Motala

Utvändigt underhåll av garage i Motala

Tillbyggnad av skola i Motala

Tillbyggnad av skärmtak i Motala

Rivning av telestation i Motala

Tillbyggnad av pumpstation i Motala

Tillbyggnad av butik i Motala

Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala

Tillbyggnad av förskola i Motala

Ombyggnad av lager i Motala

Ombyggnad av regionnät i Motala

Ombyggnad av lägenhet i Motala

Ombyggnad av nattklubb i Motala

Nybyggnad av parkeringsplats i Motala

Nybyggnad av personallokal i Motala

Nybyggnad av transformatorstation i Motala

Nybyggnad av telestation i Motala

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala

Rivning av kontor i Motala

Upprustning av tornfasad på Fornåsa kyrka

Renovering av lekplats i Borensberg

Renovering av lekplats i Degerön

Renovering av lekplats i Fornåsa

Renovering av lekplats i Karlsby

Renovering av lekplats i Tjällmo

Renovering av lekplats i Varamobaden

Renovering av lekplats i Varv

Renovering av lekplats vid Båtsmansgatan i Motala

Renovering av lekplats vid Långspångsgatan i Motala

Renovering av lekplats vid Norra lundsgatan i Motala

Renovering av lekplats vid Patrullgatan i Motala

Renovering av lekplats vid Vattentornsgatan i Motala

Renovering av lekplats vid Vräknebovägen i Motala

Tillbyggnad av industrihus i Motala

Renovering av lekpark vid Stadsparken i Motala

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: