Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.
Nybyggnad av vindkraftspark i Motala
Samråd pågår. Max 35 stycken. Total effekt ca 100 MW Totalhöjd max 225 m. Ingen kostnadsuppgift. Sweco Malmö tar fram MKB
Ny plastfabrik i Motala
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala. Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala hamn
Underjordiskt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus
Nybyggnad av parhus i Motala
ca 48 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang. Projektet omfattar genomförande av förstudie med en option gällande vidare projekteing av bygghandlingar och förestående produktionsarbeten
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ombyggnad av flerbostadshus - planlösning samt byte av ventilation. Gustavsviksvägen 111-145
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum i Motala
Tillbyggnad av reningsverkets befintliga byggnad. Arbetet omfattar projektering, utförande och samordning av bygg-, mark-, installations- och solcellsanläggning.
Nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 1
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Installation av ERTMS mellan Fågelsta-Skänninge
Pilotprojekt Fågelsta-Skänninge SR5. Ny ställverksdator, utbyte av samtliga baliser för blocksignalering, byte av kablar, nya kiosker, nya optokablar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Motala
Tillbyggnad av flerbostadshus samt installtion av ftx.
Utbyte av överhettare vid P3, Motala
Avser utbyte av överhettare 1:2 och 2 i P3, Motala.
Nybyggnad av bostäder i Västra Bråstorp
Bostäderna som uppförs får upplåtas med valfri upplåtelseform.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Utökad byggrätt med ca 600 kvm.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Ändrad användning av bostäder i Motala
Gäller för fastigheterna: Domherren 10, 12 och 15. Läraren 5 och Eken 13.
Nybyggnad av parkering i Motala
Nybyggnad av parkering
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Tillbyggnad av sanitetsutrymmen vid Kvarn i Motala
Avser en tillbyggnad av sex toaletter samt kommunikationsytor. Placering av byggnad är i nära anslutning till nuvarande byggnad 066 huvudentré.
Etablering av bodar vid lasarettet i Motala
Avser etablering av manskaps- och kontorsbodar vid lasarettet i Motala.
Renovering av slott i Motala
Fastighetsunderhåll – taket läcker och väggmålningar som flagnar – dels förbättra utställningsmiljöerna.
Ombyggnad till padelhall mm i Motala
Det blir fyra stycken padelbanor med tillhörande café och butik på en total yta på 1 400 kvadratmeter. Ombyggnad av entrén på gatuplanet med tillhörande ytskikt.
Fasadarbeten på kyrka i Fornåsa
Renovering av tornets östra fasad.
Takarbeten på kyrka i Fornåsa
Tjärning av spåntak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av användningssätt - från lokal till lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av användningsätt till lägenheter samt fasadändring Gårdshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industri - omfärgning av fasad.
Ombyggnad av förskola i Motala
Ändrat användningssätt av ålderdomshem - till förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affär - fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affärshus - fasadändring samt rivning av kallförråd.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ombyggnad av kontorslokaler samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ombyggnad av affärs/kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri, ombyggnad, fasadändring samt silo.
Nybyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av radhus i Motala
Nybyggnad av 20 radhus samt carport Södra Freberga 6:217,6:216,6:210,6:218,6:221,6:220,6:219,6:209,6:207,6:206,6:224,6:225,6:223,6:222,6:208,6:215,6:212,6:211,6:214,6:213.
Nybyggnad av kyrka i Motala
Nybyggnad av kyrka, skylt samt rivning av befintliga byggnader och fällning av 5 st tallar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Motala
Fasadändring - igensättning av fönster.
Ombyggnad av skärmtak i Motala
Flytt av fristående skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 5 st transformatorstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av uthus i Motala
Nybyggnad av förråd/uthus.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av grillplats med tak.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av högspänningskabelskåp.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av kontorsbarack - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av 2 transformatorstationer Tjällmo-hindstorp 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av baracker för kontor - tidsbegränsat.
Nybyggnad av cistern i Motala
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorkiosk samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av två nätstationer.
Utvändigt underhåll på Ekebyborna kyrka
Tjärning av spåntak och dränering.
Rivning av telestation i Motala
Rivning av teknikbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Motala
Uppförande av ostagat torn samt 1 st teknikskåp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industri - tillbyggnad med balkong.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontorshus - ny utrymningsdörr.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Motala
Ändring av speakertorn - fasad samt tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av befintliga altaner och balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus.
Invändigt underhåll i kyrka i Tjällmo
Åtgärder för kalkmålningar
Utvändigt underhåll på kyrka i Västra Stenby, Motala
Tjärning av spåntak och konservering av medeltida dörr
Ut/invändiga arbeten på kyrka i Motala
Tjärning av klockstapeln och konservering av kalkmålningar.
Yttertaksarbetel på Lönsås kykra
Tjärning av spåntak
Utvändigt underhåll av grupphus i Motala
Ändring av grupphus - inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger.
Installation av larm på Kristbergs kyrka, Borensberg
Installation av brand och inbrottslarm

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: