Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Motala

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Ny- och ombyggnade av väg inkl mitträcke mellan Ervasteby-Borensberg
Projektet avser ombyggnad och i huvudsak ny sträckning av väg till mötesfri 2+1 väg på en ca 10 km lång sträcka. Även byggnation av gc-vägar, va-arbeten, el/tele/optoledningar samt 4 st rörbroar ingår.
Nybyggnad av vindkraftspark i Motala
Samråd pågår. Max 35 stycken. Total effekt ca 100 MW Totalhöjd max 225 m. Ingen kostnadsuppgift. Sweco Malmö tar fram MKB
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala hamn
Underjordiskt parkeringshus.
Ny plastfabrik i Motala
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att bygga en stor återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala. Anläggningen är tänkt att uppföras i Electrolux och Domestics gamla lokaler i staden och FTI hoppas att ombyggnaden kan påbörjas i början av nästa år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus
Nybyggnad av parhus i Motala
ca 48 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Motala
Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang. Projektet omfattar genomförande av förstudie med en option gällande vidare projekteing av bygghandlingar och förestående produktionsarbeten
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Rivning och nybygnnad av återvinningscentral mm i Motala etapp 1
I denna etapp ska det byggas en återvinningscentral med en infartsbyggnad för farligt avfall på ca 400 kvm.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Motala, etapp 2
Ett tiotal tomter. Ca 5000 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av kontor.
Installation av ERTMS mellan Fågelsta-Skänninge
Pilotprojekt Fågelsta-Skänninge SR5. Ny ställverksdator, utbyte av samtliga baliser för blocksignalering, byte av kablar, nya kiosker, nya optokablar.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Nybyggnad av grupphus i Motala
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus, ridhus och stall - förhandsbesked. Tidiga planer.
Nybyggnad av bostäder i Västra Bråstorp
Bostäderna som uppförs får upplåtas med valfri upplåtelseform.
Nybyggnad av handelshus med skrymmande varor i Motala
Ska på sikt bli ett nytt handelsområde med skrymmande varor. Mestadels privatägd mark men ägs även av kommunen.
Nybyggnad av parkering i Motala
Nybyggnad av parkering
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Tillbyggnad av gruppbostad i Hycklinge
Väntar beslut. Framflyttad uppskattad byggstart. Vi har uppskattat kostnaden.
Tillbyggnad av sanitetsutrymmen vid Kvarn i Motala
Avser en tillbyggnad av sex toaletter samt kommunikationsytor. Placering av byggnad är i nära anslutning till nuvarande byggnad 066 huvudentré.
Etablering av bodar vid lasarettet i Motala
Avser etablering av manskaps- och kontorsbodar vid lasarettet i Motala.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.
Fasad och takarbete på kyrka i Fornåsa
Renovering av tornets östra fasad och tjärning av spåntak.
Renovering av slott i Motala
Fastighetsunderhåll – taket läcker och väggmålningar som flagnar – dels förbättra utställningsmiljöerna.
Strandskoning av Göta kanal vid Motala
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Hulta-Brådtom.
Ommålning och reparation av bro vid Göta Kanal i Motala
Bron är belägen där Göta kanal korsar Vadstenavägen i Motala. Ommålning samt reparationsarbeten av broklaffar på rörlig stålbro.
Flytt av gata i Motala
Flytt av Prinsgatan.
Nybyggnad av maskinhall i Motala
Nybyggnad av maskinhall - samt rivning av två förråd.
Nybyggnad av affärshus i Motala
Nybyggnad av affär - byggvaruhandel.
Tillbyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av industri samt tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av lagerlokal samt kontor.
Nybyggnad av butik i Motala
Nybyggnad av butik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av Folkparken i Vadstena
Upprustning av folkparken, ny samlingslokal mm.
Nybyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av skola samt nybyggnad av sophus.
Ombyggnad av butik i Motala
Ändrat användningssätt av bilverkstad - bobutik, kontor, parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt av flerbostadshus - lägenheter till kontor.
Ombyggnad av industrihus i Motala
Ändrat användningssätt av industri till utbildningslokal.
Ombyggnad av personallokal i Motala
Ändrat användningssätt av två st lägenheter till personalutrymme.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt från industri till handel och kontor samt uppsättning av fasadskyltar.
Ombyggnad av ungdomsgård i Motala
Ändrat användningssätt från restaurang till ungdomens hus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affärshus - målning av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - bärande konstruktioner och planlösning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industribyggnad - fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt uppförande av skärmtak.
Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontorshus - ny utrymningsdörr.
Utvändigt underhåll av industrihus i Motala
Ändring av industri - tillbyggnad med balkong.
Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Ändrat användingssätt från industri till samlingslokal.
Ombyggnad av personallokal i Motala
Ändrat användingssätt från lägenhet till personalutrymme.
Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Ändring av flerbostadshus - skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av kontor till bostadslägenhet.
Tillbyggnad av garage i Motala
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av cafeteria i Motala
Tillbyggnad av handelsträdgård, Ändrat användningssätt från bostadshus till kafé Bona 2:39.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Utökning av parkering.
Nybyggnad av lager i Motala
Uppförande av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll på Ekebyborna kyrka
Tjärning av spåntak och dränering.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd - betongförråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Motala
Nybyggnad av förråd samt två skärmtak - tidsbegränsat.
Nybyggnad av uthus i Motala
Nybyggnad av förråd/uthus.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av grillplats med tak.
Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av högspänningskabelskåp.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagertält - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av kontorsbarack - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av baracker för kontor - tidsbegränsat.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av byggnad i Motala
Rivning av avloppsstation.
Rivning av mast i Motala
Rivning av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: