Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Motala

Nybyggnad av semesteranläggning i Motala

Nybyggnad av bostäder vid Södra stranden, Motala
Ca 100 lgh. I Fas 1 sker huvudsakligen planering och rådgivning avseende ekonomisk och teknisk genomförbarhet, riskbedömning, projektering t.o.m. systemhandling samt framtagande av beslutsgrundande kalkylunderlag inför Fas 2. Syftet med Fas 1 är att förbereda för ett tids- och kostnadseffektivt utförande av entreprenadarbetena i Fas 2. ABK 09 ingår som kontraktshandling och entreprenörens ersättning utgår i form av ett rörligt arvode. Arbetet i Fas 1 ska i stor utsträckning ligga till grund för arbetet i Fas 2. I Fas 2 sker detaljprojektering, utförande av erforderliga entreprenadarbeten samt överlämnande. Ett övergripande mål för Fas 2 är att genomföra entreprenaden på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att nå utsatta mål för byggnaderna. ABT 06 ingår som kontraktshandling och ersättningsformen är löpande räkning med riktpris samt en incitamentsmodell.

Förtätning av Ekön i Motala
Förtätning av Ekön, Motala

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
2+2 hus ca 1500 kvm/hus

Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA

Nybyggnad av parhus i Motala
ca 48 lägenheter.

Nybyggnad av villor i Motala
12 st fristående hus.

Nybyggnad av förskola i Agneshög, Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.

Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av flerbostadshus i Borensberg
Nyproduktion av lägenheter enligt SABOs koncept Kombohus Flex.

Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 6 avdelningar förskola Agneshög, samt 4 avdelningar förskola Bondebacka. Nyproduktion Agneshög omfattar även rivningsarbeten av befintliga 6 avdelningar.

Ombyggnad av lokaler för polishus i Motala

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av 4 st parhus.

Nybyggnad av bostäder i Motala
Nybyggnad av 3 st tvåbostadshus med carport och gäststuga Södra Freberga 6:183, 6:184, 6:185.

Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.

Nybyggnad av fritidsgård i Råssnäs

Utbyte av högspänningsställverk vid sjukhus i Motala
Projektet omfattar ombyggnad av nuvarande elkraftförsörjning på Lasarettet i Motala.

Utbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Utökad byggrätt med ca 600 kvm.

Renovering av loftgångar på flerbostadhus i Motala
Ytskikt och betongarbeten.

Exploatering av verksamhetsområde i Motala
Ny cirkulationsplats vid trevägskorsningen mellan Badstrandsvägen och Vintergatan samt ny industrigata.

Renovering av förskola i Motala
Projektet omfattar renovering av förskolans lokaler på ca 910 m2. Förskolan består av fyra avdelningar och ett tillagningskök. Ombyggnaden avses göras i tre etapper där verksamhet kommer att pågå i den etapp som ej är under utförande.

Tillbyggnad och renovering av kontor i Motala
Tillbyggnad och renovering av kontorshus.

Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Nybyggnad av tilllagningskök och matsal.

Nybyggnad av omklädningsrum i Motala
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar, café etc i ett plan med golvad och isolerad, ej inredd, övervåning.

Ombyggnad till kontor och omklädningsrum i Motala

Ledningsrenovering och renovering av brunnar i Motala och Vadstena kommuner
Avser ledningsrenovering med flexibelt foder och renovering av brunnar belägna i Vadstena och Motala kommuner.

Nybyggnad av servicebyggnad i Motala

Rivning av skola i Råssnäs i Motala

Ombyggnad av kontor i Motala

Ombyggnad av vind i Motala
Änding av flerbostadshus - vind till lägenheter.

Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola ca 160 kvm. Lekrum mm.

Tillbyggnad av fritidsgård i Motala
Tillbyggnad av gymnastikbyggnad med fritidsgård samt fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Motala
Ombyggnad från kontor till 5 st lägenheter.

Rivning av industrihus i Motala
Rivning av industribyggnader, cistern och bodar, Torpeden 2.

Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontorshus - installation av solceller.

Utvändigt underhåll av skola i Motala
Ändring av skola - fasadändring.

Ombyggnad av vind i Motala
Ändrat användningssätt från vindsutrymme till lägenheter samt frontespis.

Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändrig av kontor - fasad och fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Motala
Ändring av flerbostadshus - inglasning av balkonger, akacialiden 8-18, källgatan 9 - 23 a och b.

Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändring av flerbostadshus - ny lägenhet.

Utvändigt underhåll av kontor i Motala
Ändring av kontor - solcellspaneler på tak.

Ombyggnad av affärshus i Motala
Ändring av brandskydd i affärshus.

Ombyggnad av förskola i Motala
Ändring av brandskydd.

Ombyggnad av pensionat i Motala
Ändring brandskydd för hotell- pensionat.

Tillbyggnad av brygga i Motala
Utökning av småbåtshamn med flytbrygga.

Tillbyggnad av förskola i Motala
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.

Ombyggnad av servering i Motala
Ändrat användningssätt av garage till serveringslokal.

Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av källarlokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Motala
Ändrat användningssätt av storkök till lägenhet.

Nybyggnad av lager i Motala
Uppförande av lagertält - tidsbegränsat bygglov.

Nybyggnad av återvinningsstation i Motala
Uppförande av återvinningsstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Tillbyggnad av sophus i Motala
Tillbyggnad av sophus med skärmtak -tidsbegränsat.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggning av ytterligare 6 st ställplatser för husbilar.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av samlingslokal i Motala
Installation av hiss.

Nybyggnad av pumpstation i Motala
Nybyggnad av pumphus - tryckstegringsstation.

Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolbaracker - tidsbegränsat.

Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolpaviljonger - tidsbegränsat.

Nybyggnad av sophus i Motala
Nybyggnad av sophus.

Nybyggnad av telestation i Motala
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av 14 nätstationer Hättorp 1:4,1:6,Västermossa 1:12,Älgmyra 10:1,Ugglebol 1:1,Lilla Yxhult 1:6,Ervestorp 1:3,Ervestorp 2:2.

Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av tvåbostadshus med carport och gäststuga .

Nybyggnad av carport i Motala
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av förrådstält.

Utbyte av frekvensomriktare i värmeverk mm i Motala
Avser utbyte av totalt tre frekvensomriktare på två olika anläggningar i Motala: Bergsättersverket med adressen Granhultsgata 14 samt en spetslastanläggning PC-Väster med adressen Agneshögsgatan 59 i Motala.

Upprustning av tornfasad på Fornåsa kyrka

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri samt 2 st fasadskyltar.

Tillbyggnad av industrihus i Motala
Tillbyggnad av industri.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: