Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 huskropp. 35 lägenheter och ca 7/ våningar. Peab har option från etapp 1-5 .

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 2
Peab har option från etapp 1-5

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 3
Peab har option från etapp 1-5

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 4
Peab har option från etapp 1-5

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 5
Peab har option från etapp 1-5

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Renovering av bostäder i Mjölby
Objektet avser renovering av bostäder omfattande 4 huskroppar i tre plan med källare och vindsvåningar samt yttre miljö. Tillbyggnad av nytt trapphus samt hissinstallation i befintligt trapphus.

Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten

Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm

Exploateringsområde för nya bostäder i Mjölby
Det kommer bli 20-30 stycken villor där tomter kommer att fördelas via kommunens tomtkö, samt 23-30 lägenheter i grupphus, flerbostadshus, se projektnummer 944768.

Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Ca 20-30 lägenheter. Uppskattad start och kostnad.

Rivning och nybyggnad av kontor i Mjölby
I uppdraget ingår även att upprätta inhägnader, planteringar, gång-, väg- och parkeringsytor. Bef. byggnads totala area inkl IT-enheten BYA ca 2488 kvm. Byggnadsarea för rivning BYA ca 1192 kvm. Bef. byggn.yta för renovering BYA ca 332 kvm. Ny byggnads totala area BYA ca 772 kvm.

Byte av yttertak på flerbostadshus i Mjölby

Renovering av skola i Mantorp
Ytskiktsrenovering av ca 1000 kvm. Även nya väggar+golv.

Högby vattenverk, etapp 2

Ombyggnad av skollokaler i Vifolka, Mantorp

Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.

Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
6 lägenheter.

Takarbeten på fastigheter i Mjölby kommun
Avser takarbeten på Slomarp äldreboende, Vifolkaskolan, Räddningstjänsten samt Industrigatan 7.

Ombyggnad av bergrum till kursverksamhet i Mjölby

Utvändig målning av fastigheter i Mjölby kommun
Projektet avser utvändig målning av: Klämmestorpsskolan, Mantorp, Vifolkagården, Mantorp, Stationshus, Mjölby, Gamla Stadshuset, Mjölby, Blåklintskolan, Mjölby samt Vasaskolan, Mjölby.

Exploatering för villatomter i Mjölby
8 stycken villatomter, säljs styckvis via tomtkön.

Upprustning av servicebyggnad och duschutrymmen i Mjölby

Ombyggnad av lokal till hyreslägenhet i Mjölby

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, byte av takbeläggning samt installation av solceller på del av tak på flerbostadshus.

Ombyggnad av förskola i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av byggnad/förskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, radhus.

Rivning av industrihus i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad.

Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.

Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av pumpstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flyttbart pumphus, tidsbegränsat 2017-04-01--2017-10-01.

Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av gasförrådsbyggnad.

Nybyggnad av kiosk i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av kioskbyggnad vid idrottsanläggning.

Nybyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skolpaviljonger, tidsbegränsat till och med 2022-02-07.

Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.

Ombyggnad av återvinningsstation i Mjölby
Bygglov för ombyggnad av återvinnings- och informationshus.

Tillbyggnad av pumpstation i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av pumpstation, servicehus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för underjordisk sophanteringsanläggning, molok.

Ombyggnad av cafeteria i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av affärshus till caféverksamhet.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus, ombyggnad av lokal till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i del av kontorshus.

Nybyggnad av sophus i Mjölby
Marklov för installation av sophanteringssystem, molok.

Nybyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för marksänkande åtgärd , sprängningsarbeten.

Nybyggnad av automatstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av anläggning/tankstation.

Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring industri-/lagerbyggnad, insättning av port och dörrar.

Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring på industri-/lagerbyggnad, insättning av dörr och port.

Ombyggnad av kyllager i Mjölby
Anmälan av invändig ändring av, del av industri-/lagerbyggnad, personalutrymme och laboratorium.

Rivning av byggnader inkl staket och stödmur i Mjölby
Avser rivning av totalt två byggnader inkl staket och stödmur vid parkeringen. Objekten är belägna vid Kyrkogatan 23 och Blåkullegränd 1 i Mjölby.

Nybyggnad av klubbhus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.

Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Rivning av kontor i Mjölby
Rivningslov för rivning av kontorshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: