Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av produktionshall och kontor i Mjölby
Nybyggnad av produktionslokal, kontor och omklädningsrum.
Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 2
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nytt bostadsområde i Mjölby
13-15 småhustomter och ca 12 marklägenheter
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus C. Samt ombyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus B, Hexagonen. Total bruttoarea ca 2900 m2
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge etapp 1
Huvuddel 1: Ny förskola med markarbeten för anslutning av dränering, stuprör och spillvatten. Schakt och återfyllning för ny värmekulvert.
Nybyggnad av idrottshall i Mantorp
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Västra Lundby
Objektet avser renovering och stambyte av bostäder omfattande 10 stycken flerbostadshus med totalt 162 lägenheter. Städet 1 är uppdelat på adresserna: Birgittagatan 2, Folkungaplan 3, Stjärngatan 10, Smedjegatan 1 och Smedjegatan 3. Tången 1 är uppdelat på adresserna: Smedjegatan 2, Smedjegatan 4, Smedjegatan 6, Stjärngatan 8 och Sörbygatan 11.
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum, 1 hus 800 kvm. Markarbeten för ledningsdragning, ändrad och ny angöring samt flytt av förråd ingår.
Till och ombyggnad av storkök mm i skola i Skänninge etapp 2
Detta är huvuddel 2 i projektet på Bjäbotullskolan. Till- och ombyggnad av storkök samt ombyggnad av befintliga lokaler i hus 1.
Dammtåförstärkning vid Knutsbro kraftstation i Mjölby
Entreprenad avser dammsäkerhetshöjande åtgärder för vänster och höger fyllningsdamm vid Knutsbro kraftstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av infart mm till Lundby industriområde i Lundby
Även gc tunnel och ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Installation av fastighetsnät i lägenheter, Bostadsbolaget i Mjölby
Objektet avser indragning av fiberbaserat fastighetsnät i Fastighetsbolaget i Mjölbys fastigheter. Objektet är beläget inom Mjölbytätort, Skänninge, Mantorp och Väderstad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Exploatering för industriområde i Mjölby
Kan eventuellt bli fler etapper som håller i minst 7 år framåt.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skänninge
Möjliggöra för bostads- och centrumändamål inom befintlig byggnad, fd Rosenlundsskolan.
Markarbeten mm vid skola i Skänninge etapp 3
Huvuddel 3: Övriga markarbeten exkl det som ingår i huvuddel 1, och fristående förrådsbyggnader.
Ombyggnad av Godsmagasinet i Mjölby
Avser invändig ombyggnad på ca 335 kvm samt omläggning av yttertak på ca 730 kvm.
Ramavtal avseende anläggningsmaskintjänster i Mjölby kommun
Avtalet gäller i 1 år med start från avtalets tecknande, med option för beställaren att förlänga avtalet med 2 + 1 år.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum.
Nybyggnad gång- och cykelväg i Mjölby
Halva sträckan ligger i Mjölby och andra halvan i Linköping.
Nyeller tillbyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Byte av tak på Östra tollstad kyrka
Byte av torntakets koppartak.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Mjölby
Fasadändring kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mjölby
Ut-/invändig ändring av affärshus.
Rivning av bensinstation i Mjölby
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av förråd i Mjölby
Rivningslov för rivning av anläggning.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Rivningslov och bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Mjölby
Uppsättande av anläggning solceller.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Uppsättande av förrådstält.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring industri-/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av ridhus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, port på gavel, ridhus.
Utvändigt underhåll av butik i Mjölby
Bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Mjölby
Bygglov för fasadändring; spiraltrapp och igensättning av fönster.
Nybyggnad av nätstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorsstation.
Ombyggnad av markanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av upplag.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Anmälan; ventilation i skolbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av sluss med skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning underjordsbehållare, molok Vattumannen 1,Nornan 1.
Nybyggnad av pumpstationer i Mjölby
Objektet avser två pumpstationer, en för spillvatten med överbyggnad och en pumpstation för dagvatten utan överbyggnad. Pumpstationerna ska serva det nybyggda området Sjunningsfält.
Utvändig renovering av Väderstads kyrka
Renovering av utvändiga snickerier samt takfotslist och sockel.
Målning av fönster på Viby kyrka
Målning av fönster.
Byte av dagvatten-ledning vid Viby kyrka
Byte av dagvattenledningar.
Reparation av tak på Veta kyrka
Reparation av tegeltak

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: