Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 1
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter och villor till kommunala tomtkön.
Nybyggnad av idrottshall i Mjölby
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Exploatering för villatomter i Mjölby
15 st villatomter som kommer säljas styckvis via tomtkön.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Ny cirkulationsplats mm i Mjölby
Anläggning av cirkulationsplats, samt förläggning av VA.
Takarbeten på fastigheter i Mjölby kommun
Avser takarbeten på Slomarp äldreboende, Vifolkaskolan, Räddningstjänsten samt Industrigatan 7.
Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten i Mjölby
Mark-, anläggnings-, räckes- och underhållsarbeten avseende vägar, villagator, gång- och cykelbanor, parkeringar, lekplatser och allmänna parkanläggningar.
Exploatering för bostäder i Mjölby
Objektet avser anläggning av gator, grönytor, samt förläggning av VA. Sidoentreprenad går parallellt för el, belysning och opto.
Utvändig målning av fastigheter i Mjölby kommun
Projektet avser utvändig målning av: Klämmestorpsskolan, Mantorp, Vifolkagården, Mantorp, Stationshus, Mjölby, Gamla Stadshuset, Mjölby, Blåklintskolan, Mjölby samt Vasaskolan, Mjölby.
Ombyggnad av Godsmagasinet i Mjölby
Avser invändig ombyggnad på ca 335 kvm samt omläggning av yttertak på ca 730 kvm.
Rivning av verksamhetslokaler mm i Mjölby
Entreprenaden omfattar rivning av hela hus C exklusive Hus B (hexagonen). Schaktning för den nya byggnaden.
Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Mjölby
Objektet avser mark-, gatu- samt VA-arbeten vid ombyggnad av Industrigatan i Mjölby kommun.
Nybyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av grillbar i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skorsten och kolgrill.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus (inreda lägenhet).
Tillbyggnad av elverk i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Nybyggnad av mur i Mjölby
Bygglov för uppsättande av stödmur.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för tillfällig åtgärd skola.
Nybyggnad av sopanläggning i Mjölby
Bygglov för installation av avfalls- och sopsorteringsanläggning/underjordsbehållare samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, montage av brandtrappor.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Anmälan inredning av ytterligare bostad.
Rivning av byggnader inkl staket och stödmur i Mjölby
Avser rivning av totalt två byggnader inkl staket och stödmur vid parkeringen. Objekten är belägna vid Kyrkogatan 23 och Blåkullegränd 1 i Mjölby.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.
Rivning av affärshus i Mjölby
Rivningslov för rivning av utbygge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: