Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus utmed Svartå strand i Mjölby
Ca 1 hektar mark med 50% exploateringsgrad med hus i 2-6 våningar
Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 1
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nytt bostadsområde i Mjölby
13-15 småhustomter och ca 12 marklägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 huskropp. 35 lägenheter och ca 7/ våningar. Peab har option från etapp 1-5 .
Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter och villor till kommunala tomtkön.
Nybyggnad av idrottshall i Mjölby
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av infart mm till Lundby industriområde i Lundby
Även gc tunnel och ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Renovering av skola i Mantorp
Ytskiktsrenovering av ca 1000 kvm. Även nya väggar+golv.
Exploatering för villatomter i Mjölby
15 st villatomter som kommer säljas styckvis via tomtkön.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.
Takarbeten på fastigheter i Mjölby kommun
Avser takarbeten på Slomarp äldreboende, Vifolkaskolan, Räddningstjänsten samt Industrigatan 7.
Ombyggnad av Godsmagasinet i Mjölby
Avser invändig ombyggnad på ca 335 kvm samt omläggning av yttertak på ca 730 kvm.
Utvändig målning av fastigheter i Mjölby kommun
Projektet avser utvändig målning av: Klämmestorpsskolan, Mantorp, Vifolkagården, Mantorp, Stationshus, Mjölby, Gamla Stadshuset, Mjölby, Blåklintskolan, Mjölby samt Vasaskolan, Mjölby.
Exploatering för bostäder i Mjölby
Objektet avser anläggning av gator, grönytor, samt förläggning av VA. Sidoentreprenad går parallellt för el, belysning och opto.
Exploatering för villatomter i Mjölby
8 stycken villatomter, säljs styckvis via tomtkön.
Rivning av verksamhetslokaler mm i Mjölby
Entreprenaden omfattar rivning av hela hus C exklusive Hus B (hexagonen). Schaktning för den nya byggnaden.
Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.
Rivning av affärshus i Mjölby
Rivningslov för rivning av utbygge.
Tillbyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för ombyggnad av skola.
Nybyggnad av bensinstation i Mjölby
Bygglov för uppsättande av anläggning.
Ombyggnad av förskola i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av byggnad/förskola.
Ombyggnad av cafeteria i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av affärshus till caféverksamhet.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av flerbostadshus, ombyggnad av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av elverk i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av anläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av gasförrådsbyggnad.
Nybyggnad av kiosk i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av kioskbyggnad vid idrottsanläggning.
Nybyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skolpaviljonger, tidsbegränsat till och med 2022-02-07.
Nybyggnad av grillbar i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skorsten och kolgrill.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sopanläggning i Mjölby
Bygglov för installation av avfalls- och sopsorteringsanläggning/underjordsbehållare samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av automatstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av anläggning/tankstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring på industri-/lagerbyggnad, insättning av dörr och port.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, montage av brandtrappor.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Anmälan inredning av ytterligare bostad.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för underjordisk sophanteringsanläggning, molok.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Marklov för installation av sophanteringssystem, molok.
Rivning av byggnader inkl staket och stödmur i Mjölby
Avser rivning av totalt två byggnader inkl staket och stödmur vid parkeringen. Objekten är belägna vid Kyrkogatan 23 och Blåkullegränd 1 i Mjölby.
Nybyggnad av klubbhus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: