Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
4 hus

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
1 hus. 35 lägeneheter

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby, etapp 1

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av radhus i Skänninge
14 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby

Nybyggnad av radhus i Mjölby

Nybyggnad av idrottshall i Mjölby
Idrottshall vid Klämmentorps IP

Renovering av bostäder i Mjölby
Objektet avser renovering av bostäder omfattande 4 huskroppar i tre plan med källare och vindsvåningar samt yttre miljö. Tillbyggnad av nytt trapphus samt hissinstallation i befintligt trapphus.

Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten

Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm

Nybyggnad av LSS bostad i Mjölby
1 hus 6 platser

Nybyggnad av verkstadshall i Mjölby
Planerat projekt som ligger på is. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Exploateringsområde för nya bostäder i Mjölby
Det kommer bli 20-30 stycken villor där tomter kommer att fördelas via kommunens tomtkö, samt 23-30 lägenheter i grupphus, flerbostadshus, se projektnummer 944768.

Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Ca 20-30 lägenheter. Uppskattad start och kostnad.

Rivning och nybyggnad av kontor i Mjölby
I uppdraget ingår även att upprätta inhägnader, planteringar, gång-, väg- och parkeringsytor. Bef. byggnads totala area inkl IT-enheten BYA ca 2488 kvm. Byggnadsarea för rivning BYA ca 1192 kvm. Bef. byggn.yta för renovering BYA ca 332 kvm. Ny byggnads totala area BYA ca 772 kvm.

Exploatering för bostäder mm vid Svartå Strand, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1.

Ombyggnad till kontorslokaler i Mjölby
Ombyggnad av källarlokal till kontor för hemtjänsten.

Renovering av skola i Mantorp
Ytskiktsrenovering av ca 1000 kvm. Även nya väggar+golv.

Ombyggnad till bostäder i Mjölby
Nya entrédörrar.

Högby vattenverk, etapp 2

Ombyggnad av skollokaler i Vifolka, Mantorp

Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
6 lägenheter.

Ombyggnad av bergrum till kursverksamhet i Mjölby

Utvändig målning av fastigheter i Mjölby kommun
Projektet avser utvändig målning av: Klämmestorpsskolan, Mantorp, Vifolkagården, Mantorp, Stationshus, Mjölby, Gamla Stadshuset, Mjölby, Blåklintskolan, Mjölby samt Vasaskolan, Mjölby.

Nybyggnad av lager i Mjölby
Eventuellt blir det höglager.

Exploatering för villatomter i Mjölby
8 stycken villatomter, säljs styckvis via tomtkön.

Rivning av verksamhetslokaler mm i Mjölby

Upprustning av servicebyggnad och duschutrymmen i Mjölby

Ombyggnad av personallokal i Mjölby
Anmälan av invändig ändring av, del av industri-/lagerbyggnad, personalutrymme och laboratorium.

Ombyggnad av lokal till hyreslägenhet i Mjölby

Ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av, del av kontorsdel i industri-/lagerbyggnad, till bostadsändamål, tidsbegränsat till och med 2018-11-30.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för fasadändring, byte av takbeläggning samt installation av solceller på del av tak på flerbostadshus.

Nybyggnad av bilvårdsanläggning i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilvårdsanläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, radhus.

Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.

Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av, tingshusbyggnad till skollokaler, tidsbegränsat till och med 2019-12-01.

Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.

Rivning av industrihus i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad.

Rivning av mur i Mjölby
Rivningslov för rivning av stödmur/plank.

Nybyggnad av brygga i Mjölby
Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga.

Rivning av enbostadshus i Mjölby
Rivningslov för rivning av enbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till bostadsändamål i flerbostadshus.

Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet i del av kontorshus.

Nybyggnad av sophus i Mjölby
Marklov för installation av sophanteringssystem, molok.

Nybyggnad av markanläggning i Mjölby
Marklov för marksänkande åtgärd , sprängningsarbeten.

Tillbyggnad av skärmtak i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad, skärmtak och ramp.

Nybyggnad av cistern i Mjölby
Bygglov för uppförande av bränsletank ovan mark.

Ombyggnad av cafeteria i Mjölby
Bygglov för ändrad användning av del av affärshus till caféverksamhet.

Nybyggnad av servicebyggnad i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.

Nybyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av skolpaviljonger, tidsbegränsat till och med 2022-02-07.

Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad.

Ombyggnad av återvinningsstation i Mjölby
Bygglov för ombyggnad av återvinnings- och informationshus.

Tillbyggnad av pumpstation i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av pumpstation, servicehus.

Nybyggnad av pumpstation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flyttbart pumphus, tidsbegränsat 2017-04-01--2017-10-01.

Nybyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av gasförrådsbyggnad.

Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring industri-/lagerbyggnad, insättning av port och dörrar.

Utvändigt underhåll av industrihus i Mjölby
Bygglov för fasadändring på industri-/lagerbyggnad, insättning av dörr och port.

Ombyggnad av enbostadshus i Mjölby
Anmälan av invändig ändring i radhus, uppförande av brandväggar på vind.

Nybyggnad av klubbhus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av klubbstuga.

Ventailationsåtgärder i förskola i Mjölby

Rivning av industrihus i Mjölby
Rivningslov för rivning av industri-/komplementbyggnad.

Rivning av kontor i Mjölby
Rivningslov för rivning av kontorshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: