Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mjölby

Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 1
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av kedjehus/parhus i Östra Olofstorp etapp 2
Engångsrapport! Villatomter som säljs genom kommunens tomtkö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 huskropp. 35 lägenheter och ca 7/ våningar. Peab har option från etapp 1-5 .
Nybyggnad av flerbostadshus, grupphus i Mjölby
Det blir 23-30 stycken lägenheter och villor till kommunala tomtkön.
Ny/ombyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus C. Samt ombyggnad av Kungshöga Karbasen 10, Hus B, Hexagonen. Total bruttoarea ca 2900 m2
Nybyggnad av förskola i östra stadsdelen i Mjölby
5-6 st avdelningar, ca 120 st barn.
Nybyggnad av idrottshall i Mjölby
Idrottshall vid Klämmentorps IP
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum. 1 hus 800 kvm
Nybyggnad av vindkraftverk i Mjölby
Planerat projekt som avvaktar beslut. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas. 3 st verk.
Om- och tillbyggnad av skola & förskola i Skänninge
Projekt med 3 huvuddelar: 1 Ny förskola med 6 avd, 2 Till- och ombyggnad av kök och matsal. 3 Markarbeten
Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av infart mm till Lundby industriområde i Lundby
Även gc tunnel och ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av LSS-boende i Mjölby kommun
Byggnaden ska utföras i vinkel form i ett plan och bestå av 6 lägenheter. Total bruttoarea ca 565 kvm.
Nybyggnad av ishockeyplan under tak i Mjölby
Planerat projekt ur investeringsbudget. Uppskattad start och kostnad.
Exploatering för villatomter i Mjölby
15 st villatomter som kommer säljas styckvis via tomtkön.
Exploatering för industriområde i Mjölby
Kan eventuellt bli fler etapper som håller i minst 7 år framåt.
Nybyggnad av scen i Mjölby
Ny ungdomskulturscen vid Lagmansskolan.
Ombyggnad till flerbostadshus i Skänninge
Möjliggöra för bostads- och centrumändamål inom befintlig byggnad, fd Rosenlundsskolan.
Nybyggnad av G-C väg i Skänninge
Nybyggnad av G-C väg
Ny cirkulationsplats mm i Mjölby
Anläggning av cirkulationsplats, samt förläggning av VA.
Ramavtal Mark- och anläggningsarbeten i Mjölby
Mark-, anläggnings-, räckes- och underhållsarbeten avseende vägar, villagator, gång- och cykelbanor, parkeringar, lekplatser och allmänna parkanläggningar.
Tillbyggnad av skola i Mantorp
Tillbyggnad av klassrum/grupprum.
Ombyggnad av Godsmagasinet i Mjölby
Avser invändig ombyggnad på ca 335 kvm samt omläggning av yttertak på ca 730 kvm.
Ombyggnad av gata mm i Mjölby
Gång- och cykelbana på Industrigatan i Mjölby, sträckan mellan Svartåliden och Duvelundsplan.
Rivning av verksamhetslokaler mm i Mjölby
Entreprenaden omfattar rivning av hela hus C exklusive Hus B (hexagonen). Schaktning för den nya byggnaden.
Ombyggnad till tennisplaner i Mjölby
Ombyggnad av fotbollsplan till två tennisplaner.
Nybyggnad av bilhall i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av bilhall, skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av restaurangbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mjölby
Bygglov för påbyggnad av byggnad ovan befintligt källarutrymme.
Tillbyggnad av industrihus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad industri/lagerbyggnad (takhöjning).
Utvändigt underhåll av församlingshus i Mjölby
Förhandsbesked för rivning av entrétrapp som ersätts med trapphiss.
Nybyggnad av omklädningsrum i Mjölby
Bygglov för tillfällig omklädningsbod.
Ombyggnad av skola i Mjölby
Bygglov för tillfällig åtgärd skola.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av molok.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för uppsättande av solceller.
Nybyggnad av mur i Mjölby
Bygglov för uppsättande av stödmur.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Bygglov för uppsättande av tält.
Utvändigt underhåll av lager i Mjölby
Bygglov för uppsättning av portar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Mjölby
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Mjölby
Bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus (inreda lägenhet).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mjölby
Bygglov för fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Mjölby
Nybyggnad av 20 st garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: