Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Linköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 204 st.

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2
Planerat projket efter etapp 1. Omfattning ej fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
Översiktsplanen är överklagad. Uppskattad kostnad. 50-350 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors
Fler projekt på området är Rinken, Brf Spåret och ett projekt som ej är namngivet med 50 st enheter. Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
Cirka 200 lägenheter, 10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 70 lägenheter

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.

Nybyggnad av F-6 skola i Vikingstad

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
100-180 st studentlägenheter.

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
Brf Tombolan är den fjärde bostadsrättsföreningen som bildas i Folkets Park.

Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus 63 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Utbyggnad av skola på Tallboda, Linköping

Nybyggnad av förskola i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Landeryd

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av skola i Sturefors, Linköping

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, etapp 1
Ca 47 st lägenheter.

Nybyggnad av bostadsområde B2 i Norra Sturefors, etapp 2

Nybyggnad av förskola i Rappestad tätort, Linköping
60 st förskoleplatser, med utbyggnadsmöjlighet med ytterligare 20 st platser.

Renovering av flerbostadshus i Åbylund, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus inom fastigheten Orgelbyggaren 2. Projektet omfattar byte av samtliga installationer, byte badrum, byte kök samt ytskiktsrenovering i totalt 77 st lägenheter.

Tillbyggnad av flerbostadshus och garage i Linköping
Garage i källarplan för 22 st fordon.

Nybyggnad av flerbostadshus på Gottfridsberg, Linköping
Förskola ska inrymmas i bottenvåningen i ett av husen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra renovering/ombyggnation samt stambyte av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Kv. Odörtsplantan 1 samt Ottefågeln 1. Projektet omfattar även lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 76 st lägenheter, fördelat på 12st lägenheter per byggnad, med storlekar 2RoK.

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, et 1
Projektet avser nybyggnad av ca 30-35 lägenheter i flerbostadshus med 5 våningar + sutteräng. Vinterträdgård och utepool. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av butik med lager och kontor i Tornby, Linköping, etapp 2

Ombyggnad och tillbyggnad av affärshus i Tornby, Linköping

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors

Nybyggnad av kyrka i Vallastaden, Linköping

Ombyggnad till samverkanshus i Campus området, i Linköping

Utbyggnad/modernisering av skola i Sturefors

Rivning kontorsbyggnad och Nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping

Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 2
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.

Nybyggnad av förskola med tillagningskök i Linköping
Förskola med tillagningskök. För 240 barn och 50 lärare.

Nybyggnad av skolidrottshall i Brokind
Nybyggnad av idrottshall för seriespel handboll och innebandy, samt skolgymnastik. Total BTA ca 1620 kvm, varav ca 37 kvm ouppvärmt Total BTA ca 1560 kvm, varav ca 40 kvm ouppvärmt. Tomtarea ca 5900 kvm.

Nybyggnad av fabrikshus på Gärstad området i Linköping
Projektet är endast på idéstadiet. Inga beslut är tagna. Uppskattad start och kostnad. Omfattning ej fastställd.

Nybyggnad av företagspark i Linköping

Nybyggnad av småhus i Ljungsbro

Nybyggnad av allaktivitetshus i Skäggetorp

Nybyggnad av logistik, industri mm i Linköping, etapp 2
10-15 tomter. 4000-10000 kvm.

Nybyggnad av radhus (BoKlok) i Linköping
28 radhus med eget förråd.

Nybyggnad av skola 1-6 i Linköping etapp 1
Objektet avser nybyggnad av förskola i två plan belägen inne på gamla Kvinnebyskolans skolgård. BTA ca 1365 kvm samt fläktrum ca 40 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnation av 2 st flerbostadshus inom fastigheterna Aspen 9 samt Anemonen 4. Projektet omfattar även arbeten i lokaler samt tillhörande mark. Fastigheterna innehåller totalt 37 st lägenheter med storlekar från 1 Rum o pentry till 4 R o Kök. Optionspris för byggnad av 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39 ska lämnas

Till- och ombyggnad av förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2700 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan.

Nybyggnad av bostäder i Ekängen

Nybyggnad av flerfamiljshus i Västra Valla, Linköping, etapp 1

Nybyggnad av radhus på södra Möjetorp, Linköping
Ávser nybyggnad av radhus på södra Möjetorp.

Renovering av flerbostadshus i Linköping, etapp 3
Etapp 2: 1240093

Nybyggnad av industri och kontor i Linköping
4-5 tomter på ca 4000-5000m2/st.

Ombyggnad/renovering av flerbostadshus och lokaler i Linköping
Abborren 7 innehåller 18 st lägenheter, fastigheten innehåller även 4 st kommersiella lokaler. Apeln 16 innehåller 32 st lägenheter. Som option ska entreprenören även lämna pris på 3 st nya lägenheter på vind Vasavägen 37-39.

Nytt verksamhetsområde i Ullstämma
1 tomt kvar på ca 4000 kvm, kan delas in i 2 tomter.

Hyresgästanpassning av fastighet i Linköping
fd Pingskyrkan

Om- och tillbyggnad av förskola i Vikingstad
Entreprenaden omfattar: Etapp 1: Tillbyggnad av skola/förskola (HUS D) med tillhörande utemiljö. Tillbyggnaden kommer att utföras i 2 plan samt ansluta mot befintlig skolbyggnad (HUS E). Etapp 2: Ombyggnad av befintlig skola hus E.

Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Byggs på befintligt parkeringshus. Påbyggnad med 2 1/2 våningar.

Nybyggnad av flerfamiljshus och restaurang i Västra Valla, Linköping, et 1
Sandbäcken leder ett konsortium som står för alla installationer.

Nybyggnad av lekpark inom friluftsmuseet Gamla Linköping
Huvudel 1, lekplats - utförandeentreprenad. Huvudel 2, djurhus - totalentreprenad. Djurhuset är till för höns och kaniner.

Nybyggnad av industrihus i Linköping, etapp 1
Bygglov för nybyggnad av industrihallar, uppförande av tält samt anläggande av parkering.

Nybyggnad av radhus i Linköping etapp 1
193 kvm/radhus.

Nybyggnad av radhus i Linköping etapp 2
193 kvm/radhus.

Renovering av flerbostadshus i Linghem, Linköping
Avser att på totalentreprenad utföra renovering av flerbostadshus, totalt 15 st lägenheter inklusive markarbeten.

Nybyggnad av lägenheter i Västra Valla, Linköping
Ca 10 st lägenheter.

Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping
Avser uppförande av ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, HVC3, Linköpings kommun. Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på cirka 4 MW respektive en maskin med en kyleffekt på cirka 6 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning. Installationen skall även innefatta frikyla från kyltorn.

Nybyggnad av industri i Ljungsbro
7-8 tomter

Nybyggnad av radhus i Västra Valla, Linköping, et 1
Valfri upplåtelseform. 2 st radhus.

Nybyggnad av brandstation i Linköping

Nybyggnad av omklädningsrum och kansli i Möjetorp

Ombyggnad av kontorslokaler för Lejonfastigheter

Tillbyggnad av Ica Supermarket i Linghem

Om- och tillbyggnad för RLC (regionsledningscentral) i Linköping
Projektet består i att skapa en modern ledningscentral, effektiva kontorsytor, omklädningsrum m m. Projektet är ett projekt med högt säkerhetstänk och stora krav på den byggnadstekniska säkerheten med säkerhetszoner samt tillgänglighetsanpassning för personal. Arbetena omfattar ca 2900 m2 ombyggnation och ca 200 m2 tillbyggnation.

Byte av tak på flerbostadshus i Linköping

Exploatering för bostäder i Ullstämma

Tillbyggnad av industrihus i Linköping

Till- och ombyggnad av byggvaruhus i Linköping

Exploateringsområde för nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Detta är exploateringsområdet för nybyggandet av flerbostadshusen på id: 1063540

Ombyggnad av skola till gruppboende i Linköping
Ombyggnad av skola om 3 våningar till gruppboende, inklusive utemiljö. Avser kulturhistorisk byggnad från 1887.

Nybyggnad av samlingslokal med växthus i Västra Valla, Linköping
Reserverat för byggemenskaper.

Nybyggnad av samlingslokal med växthus i Västra Valla, Linköping

Nybyggnad av konstgräsplan i Linköping

Badrumsrenovering i flerbostadshus i Linköping

Hyra av flexibel förskola/skola i Linköping
Aktuell upphandling avser flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet för ca 240 barn och 50 personal. Åtagandet för anbudsgivaren, d v s hyresvärden, medför köp av anvisad fastighet (tomt), byggnation och fastighetsförvaltning med underlag enligt förfrågningsunderlaget med bif bilagor.

Nybyggnad av radhus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av 4 radhus, förråd Nationaldagen 3,10,8,9.

Ombyggnad av flerbostadshus i Linköping
ROT renovering av 18 st lägenheter.

Nybyggnad av småindustri i Hackefors, Linköping, etapp 2
Planerat område etfer etapp 1, 825465.

Nybyggnad av gruppbostad i Linköping
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.

Nytt område för industri (icke störande) i Kåparp, Linköping
Ca 10 tomter på 4000-6000 m2/st.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: