Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kinda

Basunderhåll allmänna vägar område Kisa
Basunderhåll väg driftområde Kisa. Total väglängd 1197 km varav 219 km grusväg.
Ny idrottshall i Rimforsa
Objektet gäller nybyggnation av en Idrottshall, med tillhörande 8 st omklädningsrum, domarrum och pausyta.
Nybyggnad av LSS boende i Kisa
nybyggnad av LSS Gruppbostad med åtta lägenheter samt tillhörande personal och gemensamhetsutrymmen. En gruppbostad är ett vårdboende i kollektiv form där flera egna små lägenheter samlas kring gemensam korridor, samlingsrum och personalutrymmen.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Maskininstallationer, ombyggnad av filter mm.
Nybyggnad av gator, hållplatser mm i Kisa
Utbyggnad av gator, buss/tågkurer mm
Om- och tillbyggnad av skola i Kisa
Avser om- och tillbyggnad av Hus A, B, C och D på Bäckskolan i Kisa.
Utbyggnad av fibernät till flerbostadshus i Kisa och Rimforsa
Förfrågan omfattar att bygga ut ett fibernät samt tillhandahålla en Driftspartner där nätet är utbyggt.
Omläggning av konstgräsplan i Rimforsa
Avser leverans och installation av konstgräs till idrottshall i Rimforsa. Konstgräsmattan ska ersätta tidigare, uttjänt konstgräsmatta. Borttagning av befintlig konstgräsmatta ska ingå i entreprenaden.
Exploatering för bostäder i Kisa
Tomter för enbostadshus 9 st.
Nybyggnad av kontor i Kisa
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av läktare i Kisa
Nybyggnad av läktare Hackel 9:1.
Tillbyggnad av bilhall i Kisa
Tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kisa
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kisa
Nybyggnad av transformatorstation Holma 1:1,Värna 1:3,Opphem 4:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Kisa
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Kisa
Ombyggnad.tillbyggnad av platta på mark för skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Kisa
Nybyggnad av enbostadshus Krågedal 1:31.
Nybyggnad av enbostadshus i Kisa
Nybyggnad av enbostadshus Linnäs 1:59.
Nybyggnad av enbostadshus i Kisa
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kisa
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nytt konstgräs i Rimforsa
Konstgräset utförs med måtten 32*43 meter, varav spelmåttet skall vara 25*38 m för breddfotboll.
Ombyggnad av mottagningsramp för miljöfarligt avfall i Kisa
Avser två containrar sammanbyggda med ett skärmtak samt plåttak över en befintlig container.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: