Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kinda

Basunderhåll allmänna vägar område Kisa
Basunderhåll väg driftområde Kisa. Total väglängd 1197 km varav 219 km grusväg.
Ny idrottshall i Rimforsa
Objektet gäller nybyggnation av en Idrottshall, med tillhörande 8 st omklädningsrum, domarrum och pausyta.
Nybyggnad av LSS boende i Kisa
nybyggnad av LSS Gruppbostad med åtta lägenheter samt tillhörande personal och gemensamhetsutrymmen. En gruppbostad är ett vårdboende i kollektiv form där flera egna små lägenheter samlas kring gemensam korridor, samlingsrum och personalutrymmen.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Maskininstallationer, ombyggnad av filter mm.
Om- och tillbyggnad av skola i Kisa
Avser om- och tillbyggnad av Hus A, B, C och D på Bäckskolan i Kisa.
Utbyggnad av fibernät till flerbostadshus i Kisa och Rimforsa
Förfrågan omfattar att bygga ut ett fibernät samt tillhandahålla en Driftspartner där nätet är utbyggt.
Ny hiss i kontor i Kinda
Ny hiss. Hissschakt utvändigt, 3 plan.
Markarbeten inför kontorsbyggnad Kisa
Markarbeten inför att ett äldre hus som ska flyttas och placeras här.
Ombyggnad av konferenscentrum i Kisa
Fasadändring, hissinstallation.
Nybyggnad av läktare i Kisa
Nybyggnad av läktare Hackel 9:1.
Tillbyggnad av bilhall i Kisa
Tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av brygga i Kisa
Tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kisa
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan.
Nybyggnad av transformatorstation i Kisa
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kisa
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Kisa
Nybyggnad av industribyggnad (större skärmtak/carport).
Nybyggnad av badanläggning i Kisa
Anläggning av badplats samt brygga.
Omläggning av konstgräsplan i Rimforsa
Avser leverans och installation av konstgräs till idrottshall i Rimforsa. Konstgräsmattan ska ersätta tidigare, uttjänt konstgräsmatta. Borttagning av befintlig konstgräsmatta ska ingå i entreprenaden.
Nytt konstgräs i Rimforsa
Konstgräset utförs med måtten 32*43 meter, varav spelmåttet skall vara 25*38 m för breddfotboll.
Ombyggnad av mottagningsramp för miljöfarligt avfall i Kisa
Avser två containrar sammanbyggda med ett skärmtak samt plåttak över en befintlig container.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: