Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kinda

Basunderhåll allmänna vägar område Kisa
Basunderhåll väg driftområde Kisa. Total väglängd 1197 km varav 219 km grusväg.

Ombyggnad till 2+1 väg mellan Rimforsa och Skeda Udde
Ca 19 km, omväxlande körfält 1+1, 2+1 och 2+2, mitträcke, separata gc-vägar mellan väg 603 och enskilda vägen vid Eda (ca 800 m) samt mellan Hökhult och nya busshållplatsen vid Skeda Udde. 2 nya busshållplatser, enskild passage för gc-trafik under väg 23/34, ändrade utfarter.

Ny idrottshall m.m. i Rimforsa

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats i Kisa

Om- och tillbyggnad av skola i Kisa
Avser om- och tillbyggnad av Hus A, B, C och D på Bäckskolan i Kisa.

Nybyggnad av LSS boende i Kisa

Om och tillbyggnad av träslöjdsalar på skola i Kisa

Nybyggnad av butik i Kisa
Nybyggnad av butik, bensin & livsmedel.

Nybyggnad av industri i Rimforsa

Utbyggnad av fibernät till flerbostadshus i Kisa och Rimforsa
Förfrågan omfattar att bygga ut ett fibernät samt tillhandahålla en Driftspartner där nätet är utbyggt.

Ny skolmodul i Rimforsa

Ny lekyta i Kinda kommun

Uppförande av ny lekplats vid Åsundabadet i Rimforsa

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: