Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kinda

Ombyggnad till 2+1 väg mellan Rimforsa och Skeda Udde
Ca 19 km, omväxlande körfält 1+1, 2+1 och 2+2, mitträcke, separata gc-vägar mellan väg 603 och enskilda vägen vid Eda (ca 800 m) samt mellan Hökhult och nya busshållplatsen vid Skeda Udde. 2 nya busshållplatser, enskild passage för gc-trafik under väg 23/34, ändrade utfarter.

Ny idrottshall m.m. i Rimforsa

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats i Kisa

Om- och tillbyggnad av skola i Kisa
Avser om- och tillbyggnad av Hus A, B, C och D på Bäckskolan i Kisa.

Nybyggnad av LSS boende i Kisa

Nybyggnad av butik i Kisa
Nybyggnad av butik, bensin & livsmedel.

Ombyggnad av kommunförråd på Karleby, Kisa

Upprustning av vattenverk i Björkfors

Om och tillbyggnad av träslöjdsalar på skola i Kisa

Nybyggnad av industri i Rimforsa

Ombyggnad av Hycklinge kyrka
Inbyggnad under läktare med bla pentry.

Utbyte av dagvattenkulvert vid Hackel området, Rimforsa

Anläggande av dagvattenkulvert i Rimforsa

Ny skolmodul i Rimforsa

Ny skatepark i Kinda kommun

Ny lekyta i Kinda kommun

Uppförande av ny lekplats vid Åsundabadet i Rimforsa

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: