Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kinda

Ombyggnad till 2+1 väg mellan Rimforsa och Skeda Udde
Ca 19 km, omväxlande körfält 1+1, 2+1 och 2+2, mitträcke, separata gc-vägar mellan väg 603 och enskilda vägen vid Eda (ca 800 m) samt mellan Hökhult och nya busshållplatsen vid Skeda Udde. 2 nya busshållplatser, enskild passage för gc-trafik under väg 23/34, ändrade utfarter.

Nybyggnad av brandstation samt utrymme för ambulans i Kisa

Ny idrottshall m.m. i Rimforsa

Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplats i Kisa

Om- och tillbyggnad av skola i Kisa
Avser om- och tillbyggnad av Hus A, B, C och D på Bäckskolan i Kisa.

Nybyggnad av parhus i Kisa

Ombyggnad av godsområde till "resecentrum" i Kisa

Nybyggnad av LSS boende i Kisa

Nybyggnad av flerbostadshus i Rimforsa

Nybyggnad av förskola/skola i Kisa

Upprustning av flerbostadshus i Kisa

Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Maskininstallationer, ombyggnad av filter mm.

Nybyggnad av butik i Kisa
Nybyggnad av butik, bensin & livsmedel.

Ombyggnad av kommunförråd på Karleby, Kisa
Planerat framflyttat projekt. Vi har uppskattat byggstart och kostnad.

Renovering av förskola/skola i Kisa

Nybyggnad av lokal för begravningsverksamhet mm i Kisa
Uppförande av lokaler begravningsverksamheten. Lokalerna avses bland annat för kylförvaring av kistor, rum för svepning, samtalsrum och expedition. Samt ett mindre kapell och lokaler för lager av kistor och tillhörande material, garage och tvätthall.

Om och tillbyggnad av träslöjdsalar på skola i Kisa

Ny anslutningsväg till Bruket i Kisa

Nybyggnad av industri i Rimforsa

Exploatering för industritomtar i Ödäng

Ombyggnad av Hycklinge kyrka
Inbyggnad under läktare med bla pentry.

Utbyte av dagvattenkulvert vid Hackel området, Rimforsa

Anläggande av dagvattenkulvert i Rimforsa

Ny skolmodul i Rimforsa

Ny skatepark i Kinda kommun

Ny lekyta i Kinda kommun

Nybyggnad av enbostadshus i Kisa
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Kisa
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av elverk i Kisa
Nybyggnad av reservelverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Kisa
Nybyggnad av transformatorstation Söderhult 1:38,1:18.

Tillbyggnad av kallförråd i Kisa
Tillbyggnad av kallförråd.

Uppförande av ny lekplats vid Åsundabadet i Rimforsa

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: