Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kinda

Basunderhåll allmänna vägar område Kisa
Basunderhåll väg driftområde Kisa. Total väglängd 1197 km varav 219 km grusväg.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Rimforsa och Skeda Udde
Ca 19 km, omväxlande körfält 1+1, 2+1 och 2+2, mitträcke, separata gc-vägar mellan väg 603 och enskilda vägen vid Eda (ca 800 m) samt mellan Hökhult och nya busshållplatsen vid Skeda Udde. 2 nya busshållplatser, enskild passage för gc-trafik under väg 23/34, ändrade utfarter.
Ny idrottshall i Rimforsa
Objektet gäller nybyggnation av en Idrottshall, med tillhörande 8 st omklädningsrum, domarrum och pausyta.
Om- och tillbyggnad av skola i Kisa
Avser om- och tillbyggnad av Hus A, B, C och D på Bäckskolan i Kisa.
Tillbyggnad av vattenverk i Rimforsa
Maskininstallationer, ombyggnad av filter mm.
Utbyggnad av fibernät till flerbostadshus i Kisa och Rimforsa
Förfrågan omfattar att bygga ut ett fibernät samt tillhandahålla en Driftspartner där nätet är utbyggt.
Nybyggnad av industrihus i Kisa
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kisa
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kisa
Tillbyggnad av offentliga lokaler.
Tillbyggnad av skärmtak i Kisa
Ombyggnad.tillbyggnad av platta på mark för skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Kisa
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kisa
Nybyggnad av transformatorstation Holma 1:1,Värna 1:3,Opphem 4:9.
Nybyggnad av enbostadshus i Kisa
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av mottagningsramp för miljöfarligt avfall i Kisa
Avser två containrar sammanbyggda med ett skärmtak samt plåttak över en befintlig container.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: