Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Finspång

Nybyggnad av lasarett i Finspång

Nybyggnad av förskola i Finspång
Lillängsskolans nuvarande byggnad avses rivas och ersättas med en ny byggnad för förskola.

Om och eventuellt tillbyggnad av förskola i Hällestad

Nybyggnad av industri, verkstad, kontor och tvätthall i Finspång

Utbyggnad i Viberga handelsområde i Finspång

Anpassning av lokaler till medborgarcentrum i Finspång, et 2

Ombyggnad av bilhall och kontor i Finspång
500-600 m2

Exploateringsområde för enbostadshus i Grostorp

Rivning av fd brandstation, polisstation mm i Finspång
Avvaktar beslut. Förhandlingar med ny byggherre pågår, Landstinget i Östergötland. I dag äger Finspångs kommunen dessa fastigheter. Rivning av fd brandstation, polisstation samt kontor inför nybyggande av vårdcentrum-Hälsans hus, projnr 869076. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Nyhem

Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Östergötland

Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus i Finspång

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: