Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Boxholm

Nybyggnad av bostäder i Boxholm
Planområdet omfattar en areal av ca 0,38 hektar. Både gruppbyggda och fristående hus.
Relining i flerbostadshus i Boxholm
Relining i 3 hus ca 100 lägenheter
Ombyggnad av hotell i Boxholm
Inredning övervåning hotellrum, förhandsbesked.
Mark- och anläggningsarbeten för bostäder i Boxholm
Projektet omfattar terrassering av tomtmark, markarbeten för gata och VA-arbeten.
Nybyggnad av personallokal i Boxholm
Avser rivning befintlig byggnad, nybyggnad kontor/personalbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boxholm
Förhandsbesked, ändrad användning lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Boxholm
Tillbyggnad industri, rivning av befintlig sluss.
Utvändigt underhåll av förråd i Boxholm
Ta bort fönsterparti på förrådsbyggnader samt målning.
Ombyggnad av lägenhet i Boxholm
Ändrad användning, personalrum till boende.
Nybyggnad av förråd i Boxholm
Nybyggnad förråd (tält).
Nybyggnad av förråd i Boxholm
Nybyggnad förråd, enligt bygglovsfri åtgärd.
Nybyggnad av transformatorstation i Boxholm
Nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: