Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Boxholm

Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Boxholm
Ca 190-200 m2 yttertak som ska rivas. 3 lägenheter som ska renoveras och brandsäkras.

Ombyggnad av hotell i Boxholm
Inredning övervåning hotellrum, förhandsbesked.

Ombyggnad av markanläggning i Boxholm
Markarbete, timmerö 2:55 plus 2 tomter.

Nybyggnad av förråd i Boxholm
Nybyggnad förråd.

Nybyggnad av toalett i Boxholm
Nybyggnad toalettbyggnad.

Ombyggnad av regionnät i Boxholm
Rasering av luftledning och nedläggning av markkabel, strandskyddsdispens.

Nybyggnad av regionnät i Boxholm
Rasering luftledning, nedläggning markkabel, strandskyddsdispens.

Rivning av fritidshus i Boxholm
Rivning brandskadat fritidshus.

Utvändigt underhåll av industrihus i Boxholm
Solpaneler på tak.

Nybyggnad av cistern i Boxholm
Gasolanläggning.

Utbyte av hiss vid Boxholms station
Utbyte av hiss mellan gångtunnel och plattform. Befintlig hydraulhiss ska bytas till en linhiss för utomhusbruk i offentlig miljö.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: