Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Boxholm

Nytt naturgasnät mellan Boxholm och Jönköping, etapp 2

Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Boxholm
Ca 80 kvm yttertak som ska rivas. 3 lägenheter som ska renoveras och brandsäkras.

Rivning av bensinstation i Boxholm
Demontering drivmedelsanläggning ink cisterner.

Nybyggnad av cistern i Boxholm
Gasolanläggning.

Nybyggnad av förråd i Boxholm
Nybyggnad förråd.

Nybyggnad av förråd i Boxholm
Nybyggnad förrådstält.

Nybyggnad av toalett i Boxholm
Nybyggnad toalettbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Boxholm
Nybyggnad transformatorstation.

Ombyggnad av regionnät i Boxholm
Rasering av luftledning och nedläggning av markkabel, strandskyddsdispens.

Rivning av fritidshus i Boxholm
Rivning brandskadat fritidshus.

Rivning av garage i Boxholm
Rivning garage/förråd.

Utvändigt underhåll av industrihus i Boxholm
Solpaneler på tak.

Nybyggnad av telestation i Boxholm
Tillbyggnad teknisk anläggning.

Utbyte av hiss vid Boxholms station
Utbyte av hiss mellan gångtunnel och plattform. Befintlig hydraulhiss ska bytas till en linhiss för utomhusbruk i offentlig miljö.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: