Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åtvidaberg

Nybyggnad av produktionshall i Åtvidaberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Om- alternativt nybyggnad av avloppsreningsverk i Åtvidaberg
Objektet avser ombyggnad alternativt nybyggnad av Yxnerums avloppsreningsverk. Entreprenaden innefattar dimensionering, projektering, leverans och installation av all ingående utrustning samt driftsättning och provdrift till kompletta driftsatta anläggningsenheter för ovanstående objekt, samt tillfällig anläggning för drift under entreprenadtiden.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Åtvidaberg, etapp 3
På det bef eternittaket läggs ett nytt tak av korrigerad plåt. På takens södra sidor skall solceller installeras.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Åtvidaberg, etapp 4-6
På det bef eternittaket läggs ett nytt tak av korrigerad plåt. På takens södra sidor skall solceller installeras.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Åtvidaberg, etapp 2
Avser 1 hus i 3 våningar, 6 hus i 2 våningar samt 3 hus (serviceenheter) i ett plan. På det bef eternittaket läggs ett nytt tak av korrigerad plåt. På takens södra sidor skall solceller installeras.
Ställverksbyte vid industrihotell i Åtvidaberg
Denna entreprenad omfattas i huvudsak av: Mellanspänningsställverk Distributionstransformator Lågspänningsställverk El-montage Demontage
Nybyggnad av industrihus i Åtvidaberg
Nyb- industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av multihall i Åtvidaberg
Nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av transformatorstation i Åtvidaberg
Nybyggnad av transformatorstation Lärkan 3,Åtvidaberg 4:4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg
Nybyggnad av modullägenheter.
Nybyggnad av brygga i Åtvidaberg
Strandskyddsdispens för brygga.
Ombyggnad av lägenhet i Åtvidaberg
Ombyggnad av lägenhet.
Nybyggnad av garage i Åtvidaberg
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Åtvidaberg
Nybyggnad av komplementsbyggnad, Strandskyddsdispens för tillbyggnad/ombyggnad av komplementbyggnad. Åtvidaberg 5:8.
Godtemplaren 8
Ny våning i befintlig lokal. Sänkning av innertak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: