Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Åtvidaberg

Om- och nybyggnad av reningsverk i Åtvidaberg

Ombyggnad av kooperativa hyresrätter i Åtvidaberg, etapp 4

Nybyggnad av flerbostadshus i Åtvidaberg

Nybyggnad av produktionshall i Åtvidaberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Ombyggnad av kontor mm i Åtvidaberg, etapp 5
Planerat projekt efter etapp 4 914871. Ekonomisk förening för byggherrerollen finns inkopplad. Uppskattad byggstart och kostnad.

Anpassning av bibliotek i Åtvidaberg
Ombyggnad av industrilokal till bibliotek och kontor samt ändrad användning.

Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Åtvidaberg, etapp 2 m fl
Avser 1 hus i 3 våningar, 6 hus i 2 våningar samt 3 hus (serviceenheter) i ett plan. På det bef eternittaket läggs ett nytt tak av korrigerad plåt. På takens södra sidor skall solceller installeras.

Invändig renovering i kyrka i Björsäter

Byte av styr-/värmesystem i kyrka i Björsäter

Byte av styr-/värmesystem i kyrka i Gärdserum

Ställverksbyte vid industrihotell i Åtvidaberg
Denna entreprenad omfattas i huvudsak av: Mellanspänningsställverk Distributionstransformator Lågspänningsställverk El-montage Demontage

Tillbyggnad av samlingslokal i Åtvidaberg
Tillbyggnad av samlingslokal.

Utvändigt underhåll av affärshus i Åtvidaberg
Uppförande av solcellspaneler på platt betongtak.

Tillbyggnad av scen i Åtvidaberg
Nybyggnad av scentak.

Nybyggnad av återvinningsstation i Åtvidaberg
Nybyggnad av 3 st återvinningsstationer Blidsäter 1:23, Åtvidaberg 6:8, 4:6.

Nybyggnad av fritidshus i Åtvidaberg
Nybyggnad av fritidshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: