Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östergötlands län

Boxholm (9)
Finspång (17)
Kinda (34)
Linköping (221)
Mjölby (57)
Motala (105)
Norrköping (316)
Vadstena (20)
Ydre (9)
Ödeshög (17)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 822 st.

Nybyggnad av bostäder i Mariehov, Söderköping
Ca 1000 bostäder. Kommer att ske i etapper.

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2
Planerat projket efter etapp 1. Omfattning ej fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Utbyggnad av industrispår vid Malmölandet i Norrköping

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.

Nytt naturgasnät mellan Boxholm och Jönköping, etapp 2

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.

Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 2 B

Ny- och påbyggnad av flerbostadshus mm i centrala Linköping
100-150 lägenheter i ny och påbyggnad. KUB arkitekter och MF arkitektur har gjort parallella skisser.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 3
100-150 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder samt förskola i Söderköping
Ca 100-150 bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, 1B
Etapp 1B innehåller ca 23 kommunala tomter i olika boendeform som villor, kedjehus, radhus och parhus. Inom etapp 1B äger dessutom Östra Ryssnäs AB flertalet tomter utöver kommunens tomter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde i Norra Sturefors, etapp 2
Peab äger, förvaltar och bygger detta projekt. Det kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter.

Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
Anslutning med järnväg till södra stambanan.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
Översiktsplanen är överklagad. Uppskattad kostnad. 50-350 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors
Fler projekt på området är Rinken, Brf Spåret och ett projekt som ej är namngivet med 50 st enheter. Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
Cirka 200 lägenheter, 10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.

Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 17 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Uppskattad kostnad. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.

Nybyggnad av bostäder i Smedby
154 bostäder i sex punkthus bestående av främst tvåor och treor på en total yta om 11 800 BTA.

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nytt naturgasnät mellan boxholm och Norrköping, etapp 3

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av bostadsområde i Svärtinge, etapp 2A
Ca 20 småhustomter och tomt för ett flerbostadshus. Etappen hette tidigare 1C.

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Upphandlingen avser tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.

Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping

Nybyggnad av skola i Svärtinge

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 70 lägenheter

Nybyggnad av bostäder vid Södra stranden, Motala
Ca 100 lgh.

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.

Om- och tillbyggnad av skola på väster i Motala

Nybyggnad av F-6 skola i Vikingstad

Nybyggnad av lägenheter, kontor och butik i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
100-180 st studentlägenheter.

Utb av infrastruktur inkl.broar, Malmölandet i Norrköping

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av lager/bilhall i Åby

Nybyggnad av bostäder i Finspång
Planen medger både flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Ca 150 bostäder totalt.

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 2
Hela sträckan är 190,5 km.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
Brf Tombolan är den fjärde bostadsrättsföreningen som bildas i Folkets Park.

Exploatering för ny stadsdel i Norrköping
Ca 500-600 st bostäder.

Tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser "tätt" hus för byggnad 35, 36, 45 och 46.

Renovering av kajsponten mm vid Östra Saltängen i Norrköping
Renovering av kajsponten, kanaler och kajer.

Ombyggnad till 2+1 väg mellan Rimforsa och Skeda Udde
Ca 19 km, omväxlande körfält 1+1, 2+1 och 2+2, mitträcke, separata gc-vägar mellan väg 603 och enskilda vägen vid Eda (ca 800 m) samt mellan Hökhult och nya busshållplatsen vid Skeda Udde. 2 nya busshållplatser, enskild passage för gc-trafik under väg 23/34, ändrade utfarter.

Nybyggnad av radhus i Krokek

Nybyggnad av stadsdel i Sidus, Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Kneippen, Norrköping
51 lägenheter fördelade i 4 huskroppar, (hyresrätter). Garage under gårdsbjälklag, delvis under mark. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Utvändigt trapphus.

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av punkthus och garage i Ljura
Garage i bottenvåning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Ca 30-50 tomter för friliggande hus, parhus och radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus 63 lägenheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av förskola i Svärtinge

Nybyggnad av logistikcentrum i Norsholm

Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar.

Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby, etapp 1

Exploatering för bostäder, förskola i Mariehov, Söderköping

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Nybyggnad av kontorshus i Norrköping
Etapp 1 = 917166

Nybyggnad av flerbostadshus, SABO Kombohus, i Vadstena
Blir SABOs Kombohus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, projektnummer 866324.

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nytt område för handel och industri i Söderköping
Ca 60000 kvm stor yta. ca 5-10 tomter.

Nybyggnad av bostäder i Norrköping

Nybyggnad av F-6 skola i centrala Söderköping

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av bostadshus i Saltängen, Norrköping

Nybyggnad av förskola i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Landeryd

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Motala

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: