Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Östergötlands län

Boxholm (15)
Finspång (12)
Kinda (20)
Linköping (290)
Mjölby (65)
Motala (108)
Norrköping (325)
Vadstena (21)
Ydre (9)
Ödeshög (17)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 904 st.

Nybyggnad av resecentrum i Butängen, Norrköping
Bygget av Ostlänken är en förutsättning att projektet blir av. Byggherre är ej fastställd. Samarbete sker med Norrköpings kommun och Trafikverket. Uppskattad start och kostnad.

Ny stadsdel, Västra Valla i Linköping, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus Norrköping, etapp 2
Ca 7-8 våningar, BTA ca 30 000 kvm.

Nybyggnad av FUS 3, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.

Nybyggnad av lamellhus och punkthus i Linköping
Ca 374 lgh (hyresrätter) i fyra lamellhus och ett punkthus. 4-10 våningar.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Linköping
10-12 huskroppar samt 4-11 våningar. Drottninggatan-Djurgårdsgatan.

Nybyggnad av lasarett i Finspång

Nytt naturgasnät mellan Boxholm och Jönköping, etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Krokek
Ca 300 nya bostäder.

Utveckling av kvarter i Norrköping
Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, butiker i Linköping
Parkeringsgarage i 1 plan. 120 lägenheter, BTA 10000 kvm En huskropp med kontor och handel i bottenplan, 3-11 st våningar och en BTA 10000 kvm.

Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
Kommer troligtvis bli 2 etapper. Entreprenaden ENT01 omfattar spont- och schaktarbeten för nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark.

Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.

Ombyggnad till lägenheter och kontor i Norrköping etapp 1
Ca 100-150 st lägenheter samt ca 2500 kvm kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby, område A och B

Nybyggnad av bostäder samt förskola i Söderköping
Ca 100-150 bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hageby
Uppförande av flerbostadshus, ca 12.000 BTA, ca 150 bostäder.

Nybyggnad av enbostadshus och radhus i Linköping
Översiktsplanen är överklagad. Uppskattad kostnad. 50-350 st bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
Totalt ca 197 st lgh, 3 olika bostadsrättsföreningar skall bildas. Arbetet med källare/underjordiskt parkeringsgarag kommer att pågå tom januari 2018. Tanneforsvägen/Klövergatan Rivningen finns på projektnr: 1295761

Nybyggnad av studentbostäder och lägenheter i Västra Valla, Linköping
300 studentbostäder och ca 60 vanliga bostäder.

Nybyggnad av kedjehus, parhus, enbostadshus i Sturefors
43 lägeneheter

Om- och tillbyggnad av vårdavdelning vid Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Detta delprojekt avser invändig ombyggnation efter "tätt" hus. Byggnad 35, 36, 45 och 46.

Nybyggnad av äldreboende i Norrköping

Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.

Nybyggnad av vindkraftverk i Söderköping/Valdemarsvik
Tillståndsansökan är gjord. 24 st vindkraftverk. Uppskattad kostnad. Fastighetsbetckning är:Söderköping Härsebråta 1:19, Söderköping Börrum 6:1, Söderköping Barnebo 1:1, Söderköping Gränsnäs 1:1, Söderköping Häljelöt 1:18, Valdemarsvik Ållebråta 2:1, 1:6, 1:2, 1:3, 1:10,3:1, Valdemarsvik Fifalla 1:4, 4:1, 3:1, Valdemarsvik Björksätter 1:5 i Valdemarsviks kommun.

Ny stadsdel i Valdemarsvik
Rivning och ombyggnad av några fastigheter. Nybyggnad av 3-4 kvarter.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Sammanlagt 10 600 kvm och ca 120 lägenheter.

Nybyggnad av hyresrätter i Linköping
Markanvisningen, med en total yta om cirka 6 000 kvadratmeter BTA avser 90 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder.

Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Norrköping, etapp 1
Markanvisningsavtal finns med byggherre. Byggstart tidigast 2019/2020.

Rotrenovering av flerbostadshus i Norrköping
Ev även rivning av befintlig vindsvåning och återbyggnad med ny vindsvåning för lägenheter.

Nytt naturgasnät mellan boxholm och Norrköping, etapp 3

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
120 lägenheter

Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
Avser ca 300 bostäder i blandad form.

Nybyggnad av akuthus vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
3 stycken bygg-, el-, vent- och vs-entreprenörer som håller i olika delar av projektet. Ingår i Vrinnevisjukhuset Vision 2020. Upphandlingen avser tillbyggnad av hus 020 med husdel 026. Ombyggnad och rivning av fasader samt yttertak till husdelar 021, 025 och 051.

Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
1 punkthus med ca 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping
ca 35 lägenheter

Till och påbyggnad av flerbostadshus i Linköping
Byggherre har ansökt om planbesked för till och påbyggnad, ca 84 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mjölby
4 hus

Nybyggnad av grupphus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av lägenheter i Rambodal, Norrköping
80-90 st lägenheter.Svenska Hyreshus AB har förvärvat denna mark. Avtalet är villkorat av att detaljplan vinner laga kraft.

Nybyggnad av flerbostadshus i Södra Hjulsbro

Om- och tillbyggnad av skola i Norrköping
Om- och tillbyggnad av skola. Tillbyggnad av matsal och ny skoldel.

Nybyggnad av studentlägenhet i Linköping
100-180 st studentlägenheter.

Utb av infrastruktur inkl.broar, Malmölandet i Norrköping

Nybyggnad av radhus i Södra Hjulsbro, Linköping, etapp C
Avser nybyggnad av 9 kedjehus och 21 radhus.

Nybyggnad av bostäder i Linköping
40- 50 Villor och kopplade hus.

Nybyggnad av skola mm i Vadstena

Nybyggnad av punkthus på Majelden, Linköping
Fristående parkeringsgarage.

Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Hela sträckan är 190,5 km.

Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Svartå strand i Mjölby, etapp 1
1 hus. 35 lägeneheter

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping

Nybyggnad av flerbostadshus mm i Övre Vasastaden, Linköping
Ca 50 lgh. Garage under mark. Källarplan som binder samman de två huskropparna.

Ombyggnad till 2+1 väg mellan Rimforsa och Skeda Udde
Ca 19 km, omväxlande körfält 1+1, 2+1 och 2+2, mitträcke, separata gc-vägar mellan väg 603 och enskilda vägen vid Eda (ca 800 m) samt mellan Hökhult och nya busshållplatsen vid Skeda Udde. 2 nya busshållplatser, enskild passage för gc-trafik under väg 23/34, ändrade utfarter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
En arkeologisk utgrävning kommer att utföras under februari 2016. Ca 70 lägenheter, 2 lokaler, restaurang, butiker och ett underjordiskt garage/källare. Det blir sprinklers i hela huset, spisvakter och brandvarnare.

Nybyggnad av parhus i Björkalund i Norrköping
2 huskroppar, 45 lägenheter.

Ombyggnad av kontor i Norrköping
Utvändigt trapphus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 = 870018 samt etapp 2 =921981 (Sabo Kombohus).

Nybyggnad av bostadshus i Brånnestad

Nybyggnad av flerbostadshus, rivning av silo på Hästholmen
Blir både hyresrätter och bostadsrätter.

Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Valla

Nybyggnad av huvudgata i Bråvalla ind.område i Norrköping

Nybyggnad av logistikcentrum i Norsholm

Nybyggnad av flerbostadshus vid Folkets Park, Linköping
1 hus 63 lägenheter

Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Valla
Wahlbecksområdet. 4-6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala hamn
Underjordiskt parkeringshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sturefors centrum

Nybyggnad av bostäder i Svartå Strand i Mjölby, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, SABO Kombohus, i Vadstena
Blir SABOs Kombohus.

Nybyggnad av kontorshus i Norrköping
Etapp 1 = 917166

Nybyggnad av ev trygghetsboende i Kneippen
Ca 45 st lägenheter.

Ombyggnad av industrilokaler till lägenheter i Norrköping
Ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden med en yta om ca 7 500 BRA.

Nybyggnad av kedjehus i Sturefors
Kommer att bli både bostadsrätter och äganderätter.

Nybyggnad av F-6 skola i centrala Söderköping

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
10 kedjehus och 18 radhus

Nybyggnad av bostäder i Norrköping
12 villor

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
90 lägenheter

Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar

Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, etapp 1
Totalt 152 lgh planeras, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 2
Totalt 152 lägenheter, fördelat i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus i Motala

Nybyggnad av småhus i Norrköping

Nybyggnad av studentlägenhet på Lambohov, Linköping

Nybyggnad av trafikplats i Norrköping

Ombyggnad av industri/lager till bostäder/kontor i Mjölby

Nybyggnad av flerbostadshus på Berga, Linköping, etapp 3
ca 35 lägenheter

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Motala

Tillbyggnad av industrihus i Norrköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
Vinkelhus med 3-4 trapphus. Garage i källarplan.

Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad efter rivning. För 220 elever.

Nybyggnad av seniorboende i Åby
Kommer bli 30-40 st bostadsrätter enligt koncept Bonum +55.

Nybyggnad av stadsvillor i Vimanshäll, Linköping
Installatörer från Vimans Terrass och Vimans Utblick kommer att ha option här. Preliminär byggstart sker april 2016.

Nybyggnad av bostadshus i Ljura
Ljurafältet, tomt F.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: