Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örebro

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

Utbyggnad för nytt kulturcentrum m m i Örebro

Nybyggnad av kontorshus i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro

Nybyggnad av parkeringshus och godsmottagning i Örebro

Nybyggnad av F-6 skola i Örebro

Nytt bostadsområde i Lillån, Örebro

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall på Ladugårdsängen i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro

Nya naturgasledningar i Örebro, etapp 5

Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro

Nybyggnad av hyresrätter i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus på Alnängarna, Örebro

Renovering av flerbostadshus & radhus i Vivalla, Örebro

Nybyggnad av bostäder i Örebro

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro

Nybyggnad av markanläggning inför nytt centrallager i Örebro

Nybyggnad av vattentorn i Örebro

Ombyggnad till mötesfri landsväg Axbergshammar-Lilla Mon

Tillbyggnad av Ikeavaruhus i Örebro

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp, Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Bettorp

Nybyggnad av kontorshus i Vivalla, Örebro

Nybyggnad av stamnätsstation i Karlslund utanför Örebro

Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro

Nybyggnad av radhus i Örebro

Anläggande av gator & VA-ledningar i Örebro

Renovering av flerbostadshus i Örebro

Nybyggnad av vårdbostad i Örebro

Nybyggnad av parkeringshus på Gustavsviksområdet i Örebro

Nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta

Om- och tillbyggnad av fabrikshus i Örebro

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2

Nybyggnad av bostäder i Bettorp, Örebro

Integrerat brounderhåll i Örebro län

Nybyggnad av gc-väg längs väg 823 mellan Örebro-Glanshammar

Nybyggnad av idrottshall i Örebro

Om- & tillbyggnad av poliklinisk verksamhet Urologi vid Universitetssjukhuset, Örebro

Utbyte av ställverk i fördelningsstationer i Hovsta, Södertälje Hamn och Älberg

Utförande av vägbeläggning halvvarm inom Örebro och Västmanlands län

Utförande av vägbeläggning värme inom Örebro och Västmanlands län

Nybyggnad av kedjehus i Örebro

Nybyggnad av kontor i Örebro

Nybyggnad av handels-, kontors- och verksamhetslokaler, Örebro

Anläggande av gata, VA, park och torg i Örebro

Badrumsrenovering i hotell, Örebro

Anläggande av en överföringsledning i Södra Väringen etapp 2, Örebro

Nybyggnad av kontor, maskinhall m.m i Varberga, Örebro

Nybyggnad av industrihotell i Vivalla

Nybyggnad av radhus i Lillån, Örebro

Nybyggnad av verksamhetsområde i Örebro

Uppförande av lekland i Örebro

Anläggande av gator och VA i Örebro

Nybyggnad av lokaler & kontor i Örebro

Nybyggnad av förskola i Stora Mellösa, Örebro

Nybyggnad av förskola på Vivalla, Örebro

Nybyggnad av gc-tunnel & gc-väg i Örebro

Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro

Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro

Påbyggnad av hotell mm i Örebro

Renovering av tak på skola i Örebro

Konsulttjänst avseende riskutredning för ny väg och bensinstation i Örebro

Ombyggnad av vårdcentral i Örebro

Utbyte av vägbro på Glomman i Örebro

Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro

Ombyggnad till kontor med lager i Örebro

Nybyggnad av bostäder och verksamhetsområde i Mellringe

Anpassning av lokaler för psykiatri vid USÖ, Örebro

Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro

Nybyggnad av lager, kontor och industrihus på Bettorp

Nybyggnad av stadsvillor/townhouse i Sörbyängen, Örebro

Utveckling av Vivallakullen i Örebro

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Örebro

Ombyggnad till bilverkstad & kontor i Örebro

Ombyggnad till flerbostadshus Örebro

Rivning av silo i Örebro

Renovering av skola i Örebro

Tillbyggnad av hotell i Örebro

Nybyggnad av verksamhetsområde i Mellringe

Ombyggnad av gym i Örebro

Nybyggnad av lager i Örebro

Nybyggnad av industrihus i Örebro

Ombyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro

Nybyggnad av studentlägenhet i Örebro

Nybyggnad av gruppbostad i Lillån, Örebro

Nybyggnad av gruppbostad i Örebro

Exploateringsområde för bostäder i Örebro

Beläggning av väg 52 mellan Odensbacken-Södermanlands länsgräns

Nybyggnad av kvinnohus i centrala Örebro

Ombyggnad till kontor i centrala Örebro

Ombyggnad av gruppbostad i Örebro

Anläggande av konstgräsplan för fotboll i Örebro

Byggnation av Landstormsvägen i Örebro

Nybyggnad av GC-väg samt förlängning av gata i Örebro

Nybyggnad av kontor och handel i Örebro

Ombyggnad av folktandvård i Örebro

Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro

Ombyggnad till förskola och tillagningskök i Örebro

Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro

Anläggande av konstgräsplan i Örebro

Ombyggnad av fjärrvärmecentral mm på slott i Örebro

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: