Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nora

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Nora
Planer finns på eventuellt nybyggnad av vård- och omsorgsboende.

Nybyggnad av seniorbostäder i Nora
Avser seniorbostäder i 3 - 4 huskroppar i 1 eller 2 plan med 24 lägenheter.

Nybyggnad av radhus i Nora
Avser nybyggnad av radhus med 40-50 bostadsrätter.

Nytt idrottscentrum i Nora
Ligger på is. Projektet kommer att arbetas om. Bollhallen stryks. Oklart vilka andra investeringar det blir istället. Ev konstgräsplan för fotboll med mera. Ekonomiska frågor måste lösas innan projektet kan komma till utförande. Byggstart oviss.

Ombyggnad till gågata i Nora
Avser ombyggnad av Prästgatan i Nora till permanent gågata.

Tillbyggnad av skola i Nora
Avser tillbyggnad av skola med två klassrum och ett kontor om ca 150 kvm.

Anläggande av gc-väg Striberg-Bergsäng i Nora
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017. Utföres 2016-2017.

Ev. sanering av förorenad mark i Nora
Primär förorening Cu. Tillsynsansvarig Bergslagens miljö- och byggnämnd. Igångsättning ej fastställd.

Rivning av kontor i Nora
Rivning av kontorsbyggnad.

Nybyggnad av fotbollsplan i Nora
marklov för uppförande av bollplaner Hagbyområdet.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 3 nätstationer Ringshyttan, Holmshyttan, Högåsen.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 3 st nätstationer Blexbergstorp 1:14, Grecksåsar 1:4 Vassland 12:1.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 6 st nätstationer västra Öskevik 5:1, 5.1, 7:1, 7:1, Grecksåsar 5:2, Blexberg 2:10.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstationer Västra Önskevik 4:5, Vassland 12:2.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstationer.

Nybyggnad av pumpstation i Nora
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av två nätstationer Bohyttan, Bergsgården.

Tillbyggnad av servicebyggnad i Nora
Om- och tillbyggnad av servicebyggnad, Rivning av servicebyggnad Skrikarhyttan 9:1.

Ombyggnad av förråd i Nora
Om/tillbyggnad av förråd vid produktionskök.

Rivning av skjutbana i Nora
Rivning av skjuthall.

Ombyggnad av ventilation i församlingshem i Nora
Avser ombyggnad av ventilation samt styrsystem i församlingshem.

Nybyggnad av gc-väg i Nora
Avser ny cykelväg utefter Trängkårsvägen. Upptaget i investeringsbudget för åren 2017-2019.

Kajrenovering Strandpromenaden i Nora
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: