Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nora

Nytt idrottscentrum i Nora
Ligger på is. Projektet kommer att arbetas om. Bollhallen stryks. Oklart vilka andra investeringar det blir istället. Ev konstgräsplan för fotboll med mera. Ekonomiska frågor måste lösas innan projektet kan komma till utförande. Byggstart oviss.

Sanering av mark i Striberg

Tillbyggnad av danslokal i Nora
Avser tillbyggnad med danslokal och hygienutrymmen om ca 300 kvm.

Ombyggnad av bilhall i Nora
Ändrad användning, ändring ventilation och konstruktion.

Tillbyggnad av gruppbyggda hus i Nora
Om- och tillbyggnad av bostadshus.

Nybyggnad av fotbollsplan i Nora
marklov för uppförande av bollplaner Hagbyområdet.

Nybyggnad av markanläggning i Nora
Marklov.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 3 st nätstationer Blexbergstorp 1:14, Grecksåsar 1:4 Vassland 12:1.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 6 st nätstationer västra Öskevik 5:1, 5.1, 7:1, 7:1, Grecksåsar 5:2, Blexberg 2:10.

Nybyggnad av carport i Nora
Nybyggnad av carport.

Nybyggnad av gäststuga i Nora
Nybyggnad av gäststuga, förråd.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstationer Västra Önskevik 4:5, Vassland 12:2.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstationer.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av två nätstationer.

Tillbyggnad av servicebyggnad i Nora
Om- och tillbyggnad av servicebyggnad, Rivning av servicebyggnad Skrikarhyttan 9:1.

Rivning av förråd i Nora
Rivning av skjul.

Rivning av skjutbana i Nora
Rivning av skjuthall.

Nybyggnad av campingplats i Nora
Uppställningsplats för husbilar, nybyggnad av servicebyggnad.

Ombyggnad av ventilation i församlingshem i Nora
Avser ombyggnad av ventilation samt styrsystem i församlingshem.

Nybyggnad av gc-väg i Nora
Avser ny cykelväg utefter Trängkårsvägen. Upptaget i investeringsbudget för åren 2017-2019.

Renovering av soprum i Nora
Avser renovering av soprum med nya golv, väggar och belysning samt två nya fönster.

Rivning av kontor i Nora
Avser rivning av skjul.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: