Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nora

Nybyggnad av seniorbostäder i Nora
Avser seniorbostäder i 3 - 4 huskroppar i 1 eller 2 plan med 24 lägenheter.

Nybyggnad av högstadieskola i Nora
Avser renovering eller alternativt nybyggnad av Karlsängsskolan.

Nybyggnad av radhus i Nora
Avser nybyggnad av radhus med 40-50 bostadsrätter.

Anläggande av vattenledning mellan Nora och Rya, etapp 2
Avser nybyggnad av kommunalt VA-nät inklusive pumpstationer och serviser inom omvandlingsområden Övre och Nedre Alntorp i Nora kommun. Omfattar totalt ca 3 km VA-ledningar.

Nytt idrottscentrum i Nora
Ligger på is. Projektet kommer att arbetas om. Bollhallen stryks. Oklart vilka andra investeringar det blir istället. Ev konstgräsplan för fotboll med mera. Ekonomiska frågor måste lösas innan projektet kan komma till utförande. Byggstart oviss.

Ombyggnad av teaterbiografen i Nora
Planer finns på om- och tillbyggnad av Teaterbiografen.

Ombyggnad till cirkulationsplats med mera i Nora

Tillbyggnad av skola i Nora
Avser tillbyggnad av skola med två klassrum och ett kontor om ca 150 kvm.

Anläggande av gc-väg Striberg-Bergsäng i Nora
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017. Utföres 2016-2017.

Ev. sanering av förorenad mark i Nora
Primär förorening Cu. Tillsynsansvarig Bergslagens miljö- och byggnämnd. Igångsättning ej fastställd.

Nybyggnad av fotbollsplan i Nora
marklov för uppförande av bollplaner Hagbyområdet.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av 3 nätstationer Ringshyttan, Holmshyttan, Högåsen.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstationer.

Nybyggnad av pumpstation i Nora
Nybyggnad av pumphus.

Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av två nätstationer Bohyttan, Bergsgården.

Ombyggnad av förråd i Nora
Om/tillbyggnad av förråd vid produktionskök.

Tillbyggnad av skärmtak i Nora
Höjning av bef skärmtak vid bensinstation.

Ombyggnad av ventilation i församlingshem i Nora
Avser ombyggnad av ventilation samt styrsystem i församlingshem.

Rivning av skjutbana i Nora
Rivning av skjuthall.

Nybyggnad av staket i Nora
Uppsättning av staket och grind samt rivning av garage.

Nybyggnad av gc-väg i Nora
Avser ny cykelväg utefter Trängkårsvägen. Upptaget i investeringsbudget för åren 2017-2019.

Kajrenovering Strandpromenaden i Nora
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: