Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusnarsberg

Om- och tillbyggnad av idrottshall i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av Ljusnarshallen.

Ombyggnad av förskola i Kopparberg
Avser ombyggnad av gruppboende till förskola med två avdelningar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kopparberg
Avser fasadrenovering samt byte av fönster på Fagershuset.

Utvändigt underhåll av industrihus i Kopparberg
Fasadändring av industribyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Kopparberg
Nybyggna av nätstation.

Nybyggnad av elverk i Kopparberg
Nybyggnad av elanläggning samt rivning av elanläggning.

Nybyggnad av garage i Kopparberg
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av nätstation i Kopparberg
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Kopparberg
Nybyggnad av två transformatorkiosker.

Rivning av enbostadshus i Kopparberg
Rivning av brandskadat enbostadshus.

Tillbyggnad av förråd i Kopparberg
Tillbyggnad av förråd.

Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Ändrad användning av industri/kontorslokal tidsbegränsat lov.

Tillbyggnad av reservkraft i Kopparberg
Avser nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk.

Ombyggnad av tvätthall i Kopparberg
Avser ombyggnad av del i garage till tvätthall.

Rivning av industrihus i Kopparberg
Rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: