Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusnarsberg

Nybyggnad av fastighet i Skäret
Projektet omfattr hotell, 30 - 40 stugor, vinterteater, restaurang, bar med mera.
Ombyggnad av skola till bostäder i Kopparberg
Planer finns på ombyggnad av Garhytteskolan till flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av industrilokal.
Renovering av flerbostadshus i Ljusnarsberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Rivning av kontor i Kopparberg
Rivning av kontorsbyggnad/f d bostadshus samt transformatorbyggnad vid indsutri.
Tillbyggnad av reservkraft i Kopparberg
Avser byte av pumpar och utrustning vid Finnhyttans vattenverk.
Ev. sanering av förorenad mark i Yxsjöberg
Tillsynsmyndighet: Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Ev. sanering av förorenad mark i Ljusnarsberg
Primär förorening Cu. Tillsynsansvarig Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Nybyggnad av skola i Kopparberg
Nybyggnad av skolbyggnad tidsbegränsat lov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: