Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ljusnarsberg

Flyttning och ombyggnad av skola i Kopparberg
Planer finns på att slå samman Garhytteskolan med Kyrkbacksskolan till en skola för elever i årskurs F-9 med placering i Kyrkbacksskolan. Då krävs en ombyggnad av Kyrkbacksskolan.

Ev. tillbyggnad av bryggeri i Kopparberg
Detaljplanen syftar till att möjliggöra industriverksamhet inom bryggeriets fastigheter som idag är planlagda för bostäder. I detaljplanen prövas också möjligheten att bygga ut en ny produktionsdel öster om Laxbäcken. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Ombyggnad av förskola i Kopparberg
Avser ombyggnad av gruppboende till förskola med två avdelningar.

Tillbyggnad av reservkraft i Kopparberg
Avser byte av pumpar och utrustning vid Finnhyttans vattenverk.

Ombyggnad av industrihus i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av industrilokal.

Ev. sanering av förorenad mark i Ljusnarsberg
Primär förorening Cu. Tillsynsansvarig Bergslagens miljö- och byggnämnd. Igångsättning ej fastställd.

Ev. sanering av förorenad mark i Silverhöjden, Ljusnarsberg
Primär förorening dioxin. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.

Ev. sanering av förorenad mark i Ljusnarsberg
Primär förorening Pb. Tillsynsmyndighet Bergslagens miljö- och byggnämnd. Igångsättning ej fastställd.

Ev. sanering av förorenad mark i Yxsjöberg
Tillsynsmyndighet: Bergslagens miljö- och byggnämnd.

Nybyggnad av nätstation i Kopparberg
Nybyggna av nätstation.

Nybyggnad av elverk i Kopparberg
Nybyggnad av reservkraftaggregat.

Rivning av enbostadshus i Kopparberg
Rivning av brandskadat enbostadshus.

Ombyggnad av tvätthall i Kopparberg
Avser ombyggnad av del i garage till tvätthall.

Tillbyggnad av reservkraft i Kopparberg
Avser nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk.

Anläggande av gc-väg Kopparberg-Bångbro, Ljusnarsberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Utföres under 2017-2018.

Anläggande av gc-väg Kyrkbacksskolan-bryggeriet, Ljusnarsberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Utföres under 2017-2018.

Rivning av industrihus i Kopparberg
Rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: