Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen

Nybyggnad av omlastningsterminal med spår m m i Gusselby

Nybyggnad av affärshus i Lindesberg

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi

Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg

Upprustning av flerbostadshus inom Hagabergsområdet

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 1

Nybyggnad av industriområde i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg

Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av vårdcentral och lägenheter i Lindesberg

Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg

Nya verksamheter i Lindesberg

Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg

Nybyggnad av skola i Lindesberg

Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg

Nybyggnad av parhus i Lindesberg

Anläggande av gc-väg och skydd av vattentäkt i Rya Lindesberg

Infrastruktur och VA på Lindesby, Lindesberg

Tillbyggnad av panncentral i Lindesberg

Renovering av bro i Lindesberg

Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg

Efterbehandling kyrkberget Lindesberg (Marksanering)

Ombyggnad av torg i Lindesberg

Utvändigt underhåll av kontor i Lindesberg

Sanering av markanläggning i Lindesberg

Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg

Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg

Nytt kylmaskineri i ishall i Fellingsbro

Tillbyggnad av verkstad i Frövi

Byte av VVS-installationer samt underhåll av byggnader vid Hinseberg, Frövi

Ev. nybyggnad av återvinningscentral i Lindesberg

Flytt av Fritidsbyn i Lindesberg

Nybyggnad av industrihus i Lindesberg

Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg

Dränering samt nya avlopp vid kyrkogård i Guldsmedshyttan

Ombyggnad till viltslakteri i Riddarhyttan

Rivning av affärshus i Lindesberg

Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg

Utvändigt underhåll av affärshus i Lindesberg

Ev. sanering av förorenad mark i Håkansboda

Nybyggnad av kontor i Lindesberg

Nybyggnad av lager i Lindesberg

Nybyggnad av förråd i Lindesberg

Nybyggnad av parkeringsplats i Lindesberg

Nybyggnad av skärmtak i Lindesberg

Nybyggnad av sophus i Lindesberg

Nybyggnad av soprum i Lindesberg

Nybyggnad av barack i Lindesberg

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg

Nybyggnad av återvinningsstation i Lindesberg

Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg

Ombyggnad av förråd i Lindesberg

Ombyggnad av gruppbostad i Lindesberg

Ombyggnad av industrihus i Lindesberg

Ombyggnad av kontor i Lindesberg

Ombyggnad av lägenhet i Lindesberg

Rivning av enbostadshus i Lindesberg

Rivning av sophus i Lindesberg

Ny läktare och nya bollplaner i Fritidsbyn, Lindesberg

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Lindesberg

Ombyggnad av ventilation i ishall, Lindesberg

Ombyggnad av ventilation vid idrottsplats i Lindesberg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: