Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen
Bärighetsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder.
Nybyggnad av affärshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av butikslokaler i två plan om totalt ca 5000-6000 kvm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi
Avser två lamellhus i 4-6 våningar som är sammanlänkade med varandra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Omfattar 32 nya lägenheter och sex lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar i Kv Gåsen 7 samt carport i Kv Lejonet 5. Avser också en ny brygga i Lindesjön i anslutning till flerbostadshusen.
Nybyggnad av vårdcentral i Lindesberg
Avser nybyggnad av Hälsocentrum som avser lokaler för vårdcentral, familjecentral och folktandvård.
Nybyggnad av seniorbostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av 30 nya seniorbostäder med restaurang och lokaler i en huskropp med fyra våningar samt ett parkeringshus med 200 platser om ca 5750 kvm samt omgivande markanläggningar.
Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende och ev. bostäder.
Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser utbyggnad av skolan för att göra plats för 150 elever till. Björkhagaskolan ska dels kompletteras med en ny byggnad som man kommer binda samman med den befintliga skolbyggnaden. Sedan ska gymnastiksalen byggas till med en ny sal samt en utbyggnad av matsalen.
Nybyggnad av hotell i Lindesberg
Avser nybyggnad av ett hotell i två våningar med 10 dubbelrum och en svit med tvättstuga samt klubbförråd. Total BTA ca 315 kvm.
Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser nybyggnad av pannanläggning. Leverans av panna samt byggnation av överbyggnad.
Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 680 m gata och GC-väg, ca 650 m järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår inklusive en plankorsning. Det ingår också en mindre ombyggnad av Frövivägen i Frövi, Lindesbergs kommun.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lindesberg
Planer finns för ombyggnad av R-huset till lokaler för fordonsteknik-programmet samt ombyggnad av H-huset till lokaler för administration.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med åtta lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av torg i Lindesberg
Utredningar förestår gällande hela stadskärnan.
Efterbehandling kyrkberget Lindesberg (Marksanering)
Avser efterbehandlingsåtgärder vid Kyrkberget (marksanering).
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokal.
Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016. Byggstart ej fastställd.
Nytt reservkraftverk vid akutmottagningen Lindesberg
Utredning gällande elkraftförsörjning vid om- och tillbyggnad för nya akuten vid Lindesbergs lasarett, objekt nr 570761. Senare kommer en ny reservkraftanläggning att byggas.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Frövi idrottsplats.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser breddning av befintlig GC-väg. Total sträcka ca 900 m. Utföres genom ramavtal.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana vid Schröders Backe.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg
Avser anläggande av en gata om ca 250 m lång. Utförs via ramavtal.
Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrihus om ca 4000 kvm i en våning.
Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.
Underhåll av Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg
Avser reparation, rivning, demontering, återställande, kantförsegling, målning, impregnering etc. på bärverk/kantbalk/mur, slitlager/tätskikt, räcke, skyddsnät, belysningsstolpar och dylikt. Avser Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring på flerbostadshus, byte av fasadplattor.
Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.
Dränering av kyrkogård i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser dränering av Guldsmedshyttans kyrkogård.
Ombyggnad till viltslakteri i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Total yta ca 100-200 m², slakteriet förväntas vara färdigt hösten 2017.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Fasadändring, ändrad användning, uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lindesberg
Fasadändring på affärslokal/flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning, förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av flerbostadshus ändrad användning samt anmälan om fettavskiljare.
Utvändigt underhåll av hotell i Lindesberg
Tillbyggnad med inglasat uterum på hotell.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av vårdcentral i Lindesberg
Nybyggnad av vårdcentral och parkeringsgarage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om/tillbyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av bef ventilationsanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lindesberg
Nybyggnad av skyddad uteplats, bulleråtgärd.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av teknikkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Uppsällning av transformator.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Rivning av garage i Lindesberg
Rivning av garage/carport.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av två brandskadade fastigheter.
Tillbyggnad av kiosk i Lindesberg
Tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av kontor i Lindesberg
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning av kontor/affärslokal.
Ombyggnad av gruppbostad i Lindesberg
Ändrad användning från förskola till HVB boende.
Ombyggnad av skärmtak i Lindesberg
Flytt av skärmtak vid mack samt montering av ny grund.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring på flerbostadshus, ommålning av balkonger.
Utvändigt underhåll av hotell i Lindesberg
Fasadändring, uppsättning av smidesstaket.
Ombyggnad av verkstad i Lindesberg
Installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av markanläggning i Lindesberg
Marklov för båtiläggningsplats.
Nybyggnad av markanläggning i Lindesberg
Marklov för flisplan samt rivning av flismatning.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av 3 st förråd.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Lindesberg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats. Byggplats ej fastställd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: