Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Omfattar 32 nya lägenheter och sex lokaler.
Nybyggnad av seniorbostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av 30 nya seniorbostäder med restaurang och lokaler i en huskropp med fyra våningar samt ett parkeringshus med 200 platser om ca 5750 kvm samt omgivande markanläggningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar i Kv Gåsen 7 samt carport i Kv Lejonet 5. Avser också en ny brygga i Lindesjön i anslutning till flerbostadshusen.
Nybyggnad av vårdcentral i Lindesberg
Avser nybyggnad av Hälsocentrum som avser lokaler för vårdcentral, familjecentral och folktandvård.
Nybyggnad av hotell i Lindesberg
Avser nybyggnad av ett hotell i två våningar med 10 dubbelrum och en svit med tvättstuga samt klubbförråd. Total BTA ca 315 kvm.
Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende och ev. bostäder.
Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser utbyggnad av skolan för att göra plats för 150 elever till. Björkhagaskolan ska dels kompletteras med en ny byggnad som man kommer binda samman med den befintliga skolbyggnaden. Sedan ska gymnastiksalen byggas till med en ny sal samt en utbyggnad av matsalen.
Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser nybyggnad av pannanläggning. Leverans av panna samt byggnation av överbyggnad.
Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 680 m gata och GC-väg, ca 650 m järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår inklusive en plankorsning. Det ingår också en mindre ombyggnad av Frövivägen i Frövi, Lindesbergs kommun.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lindesberg
Planer finns för ombyggnad av R-huset till lokaler för fordonsteknik-programmet samt ombyggnad av H-huset till lokaler för administration.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med åtta lägenheter i två våningar.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser breddning av befintlig GC-väg. Total sträcka ca 900 m. Utföres genom ramavtal.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana vid Schröders Backe.
Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrihus om ca 4000 kvm i en våning.
Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om/tillbyggnad och fasadändring.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg
Avser anläggande av en gata om ca 250 m lång. Utförs via ramavtal.
Underhåll av Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg
Avser reparation, rivning, demontering, återställande, kantförsegling, målning, impregnering etc. på bärverk/kantbalk/mur, slitlager/tätskikt, räcke, skyddsnät, belysningsstolpar och dylikt. Avser Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring på flerbostadshus, byte av fasadplattor.
Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Fasadändring, ändrad användning, uppsättning av skylt.
Nybyggnad av verkstad i Lindesberg
Nybyggnad av verkstad/maskinhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av verkstad i Lindesberg
Installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av markanläggning i Lindesberg
Marklov för flisplan samt rivning av flismatning.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av teknikkiosk.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning av kontor/affärslokal.
Rivning av garage i Lindesberg
Rivning av garage/carport.
Tillbyggnad av kiosk i Lindesberg
Tillbyggnad av kiosk.
Tillbyggnad av kontor i Lindesberg
Tillbyggnad av kontor.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Uppsällning av transformator.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lindesberg
Fasadändring, målning av fasad.
Utvändigt underhåll av hotell i Lindesberg
Fasadändring, uppsättning av smidesstaket.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Lindesberg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats. Byggplats ej fastställd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: