Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser utbyggnad av skolan för att göra plats för 150 elever till. Björkhagaskolan ska dels kompletteras med en ny byggnad som man kommer binda samman med den befintliga skolbyggnaden. Sedan ska gymnastiksalen byggas till med en ny sal samt en utbyggnad av matsalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar i Kv Gåsen 7 samt carport i Kv Lejonet 5. Avser också en ny brygga i Lindesjön i anslutning till flerbostadshusen.
Nybyggnad av hälsocentrum i Lindesberg
Avser nybyggnad av Hälsocentrum som avser lokaler för vårdcentral, familjecentral och folktandvård.
Nybyggnad av seniorbostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av 30 nya seniorbostäder med restaurang och lokaler i en huskropp med fyra våningar samt ett parkeringshus med 200 platser om ca 5750 kvm samt omgivande markanläggningar.
Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg
Planerat projekt i mycket tidigt skede.
Nybyggnad av skola i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av 7-9 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av ungdomsbostäder/smålägenheter vid Stadsskogen.
Nybyggnad av hotell i Lindesberg
Avser nybyggnad av ett hotell i två våningar med 10 dubbelrum och en svit med tvättstuga samt klubbförråd. Total BTA ca 315 kvm.
Ny- samt ombyggnad av F-9 skola i Lindesberg
Avser nybyggnad av F-9 skola.
Nybyggnad av LSS-boende i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av veterinärstation i Lindesberg
Avser nybyggnad av veterinärstation på 525 kvm samt kontorslokaler på 525 kvm.
Ombyggnad av park i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av Flugparken.
Exploateringsarbeten inför kommande industriområde i Frövi
Avser anläggande av vägar, gc-vägar och järnvägsbank i Mariedal, Frövi. Detta projekt avser första etappen. Etapp 2 finns på projektid: 1425458
Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 680 m gata och GC-väg, ca 650 m järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår inklusive en plankorsning. Det ingår också en mindre ombyggnad av Frövivägen i Frövi, Lindesbergs kommun.
Nybyggnad av garage samt om- och tillbyggnad av personalbyggnad, Lindesberg
Avser nybyggnad av ett garage samt om- och tillbyggnad av personalbyggnad vid Lindesbergs reningsverk.
Upphandling av hyra för förskola i Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun
Avser hyra av nyproducerade moduler för en förskoleavdelning med 20 personer. Hyrestid 5 år.
Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av radhus.
Exploateringsarbeten inför kommande industriområde i Frövi
Avser anläggande av vägar och gc-vägar samt järnvägsbank i Mariedal, Frövi. Detta projekt avser etapp 3.
Ombyggnad av gata och VA i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014 - 2016. Igångsättning ej fastställd.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Utredning gällande elkraftförsörjning vid om- och tillbyggnad för nya akuten vid Lindesbergs lasarett, objekt nr 570761. Senare kommer en ny reservkraftanläggning att byggas.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana vid Schröders Backe.
Ombyggnad av kontor i Hällefors
Ändrad användning av kontorslokal. Omfattar mestadels invändigt ytskiktsrust.
Nybyggnad av elledning i Sörlunda, Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.
Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.
Utvändigt underhåll av kontor i Lindesberg
Avser byte av fasad på kontor.
Rivning av verkstad i Lindesberg
Rivning av verkstad samt lagerbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning av butik till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Lindesberg
Tillbyggnad av industri/kontorslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lindesberg
Fasadändring och uppsättning av skylt vid affärslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av flerbostadshus och kontorslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av stugby i Lindesberg
Nybyggnad av fritidsstugor.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av hsp-kabelskåp.
Nybyggnad av lekplats i Lindesberg
Nybyggnad av lekställning.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Gusselhyttan 6:48,10:55.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Norra Husby 1:36,2:25,2:17,1:13.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation Södra Husby 1:39,1:20.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av två st lagertält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lindesberg
Nybyggnad av återvinningsstation och skylt.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av 2st förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Lindesberg
Fasadändring vid kontorslokal, skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Flytt av ett befintligt lusthus och uppförande av ett nytt lusthus.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Avser uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av vårdcentral i Lindesberg
Tillbyggnad av vårdcentral med paviljong.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning av lokal till förskola.
Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av brandskadat bostadshus.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.
Rivning av garage i Lindesberg
Rivning av garage.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lindesberg
Tidsbegränsat bygglov för parkeringsyta.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring på flerbostadshus, ny anläggning av parkeringsplatser samt nybyggnad av cykelskärmtak och pergola.
Tillbyggnad av industrihus i Lindesberg
Om/tillbyggnad, ändrad användning av industrilokal.
Rivning av stugby i Lindesberg
Rivning av stugor i fritidsbyn.
Rivning av affärshus i Hällefors
Avser rivning av kiosk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: