Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen
Bärighetsåtgärder och kapacitetshöjande åtgärder.

Nybyggnad av affärshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av butikslokaler i två plan om totalt ca 5000-6000 kvm.

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi
Avser två lamellhus i 4-6 våningar som är sammanlänkade med varandra.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i två huskroppar i Kv Gåsen 7 samt carport i Kv Lejonet 5. Avser också en ny brygga i Lindesjön i anslutning till flerbostadshusen.

Nybyggnad av vårdcentral och lägenheter i Lindesberg
Avser ny vårdcentral i två våningar samt 30 nya seniorbostäder i en huskropp med fyra våningar.

Nybyggnad av bostäder i Lindesberg

Ny- samt ombyggnad av F-9 skola i Lindesberg
Avser nybyggnad av F-9 skola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på nybyggnad av punkthus.

Nybyggnad av panncentral i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser nybyggnad av pannanläggning. Leverans av panna samt byggnation av överbyggnad.

Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av en väg på 600 m samt en banvall på 800 m för järnvägsspår.

Ombyggnad av gymnasieskola i Lindesberg
Planer finns för ombyggnad av R-huset till lokaler för fordonsteknik-programmet samt ombyggnad av H-huset till lokaler för administration.

Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrilokal om ca 1600 kvm i två våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med åtta lägenheter i två våningar.

Nybyggnad av radhus i Fellingsbro, Lindesberg
Planer finns för nybyggnad av radhus.

Efterbehandling kyrkberget Lindesberg (Marksanering)
Avser efterbehandlingsåtgärder vid Kyrkberget (marksanering).

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokal.

Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016. Byggstart ej fastställd.

Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Frövi idrottsplats.

Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser breddning av befintlig GC-väg. Total sträcka ca 900 m. Utföres genom ramavtal.

Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg
Avser anläggande av en gata om ca 250 m lång. Utförs via ramavtal.

Nybyggnad av industrihus i Lindesberg
Avser nybyggnad av industrihus om ca 4000 kvm i en våning.

Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.

Underhåll av Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg
Avser reparation, rivning, demontering, återställande, kantförsegling, målning, impregnering etc. på bärverk/kantbalk/mur, slitlager/tätskikt, räcke, skyddsnät, belysningsstolpar och dylikt. Avser Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring på flerbostadshus, byte av fasadplattor.

Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.

Dränering av kyrkogård i Guldsmedshyttan, Lindesberg
Avser dränering av Guldsmedshyttans kyrkogård.

Ombyggnad till viltslakteri i Riddarhyttan
Avser att uppföra ett nytt viltslakteri som ersättning för ett äldre dito vid Grimsö forskningsstation. Slakteriet avses inrymmas i befintlig ladugård som ska byggas om för ändamålet. Total yta ca 100-200 m², slakteriet förväntas vara färdigt hösten 2017.

Utvändigt underhåll av affärshus i Lindesberg
Fasadändring på affärslokal/flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Fasadändring, ändrad användning, uppsättning av skylt.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Ändrad användning av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av hotell i Lindesberg
Tillbyggnad med inglasat uterum på hotell.

Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning, förskola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av pumpstation i Lindesberg
Nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av radiomast i Lindesberg
Nybyggnad av radiomast.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lindesberg
Nybyggnad av skyddad uteplats, bulleråtgärd.

Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Nybyggnad av teknikkiosk.

Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av två nätstationer.

Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av carport i Lindesberg
Nybyggnad av carport vid flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av bef ventilationsanläggning.

Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Uppsällning av transformator.

Ombyggnad av gruppbostad i Lindesberg
Ändrad användning från förskola till HVB boende.

Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av förråd.

Rivning av enbostadshus i Lindesberg
Rivning av två brandskadade fastigheter.

Tillbyggnad av kontor i Lindesberg
Tillbyggnad av kontor.

Ombyggnad av skärmtak i Lindesberg
Flytt av skärmtak vid mack samt montering av ny grund.

Ombyggnad av verkstad i Lindesberg
Installation av fettavskiljare.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Lindesberg
Installation av ventilation.

Nybyggnad av markanläggning i Lindesberg
Marklov för båtiläggningsplats.

Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av 3 st förråd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring på flerbostadshus, ommålning av balkonger.

Utvändigt underhåll av affärshus i Lindesberg
Fasadändring, byte av dörrar på affärshus.

Utvändigt underhåll av hotell i Lindesberg
Fasadändring, uppsättning av smidesstaket.

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Lindesberg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats. Byggplats ej fastställd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: