Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lindesberg

Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser utbyggnad av skolan för att göra plats för 150 elever till. Björkhagaskolan ska dels kompletteras med en ny byggnad som man kommer binda samman med den befintliga skolbyggnaden. Sedan ska gymnastiksalen byggas till med en ny sal samt en utbyggnad av matsalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Omfattar 32 nya lägenheter och sex lokaler.
Ombyggnad av rötkammare m m vid reningsverk i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget för 2014 - 2016.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 bostadsrättslägenheter i 6 våningar.
Nybyggnad av vårdcentral i Lindesberg
Avser nybyggnad av Hälsocentrum som avser lokaler för vårdcentral, familjecentral och folktandvård.
Nybyggnad av seniorbostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av 30 nya seniorbostäder med restaurang och lokaler i en huskropp med fyra våningar samt ett parkeringshus med 200 platser om ca 5750 kvm samt omgivande markanläggningar.
Nybyggnad av LSS-boende och bostäder i Lindesberg
Avser nybyggnad av LSS-boende och ev. bostäder.
Nybyggnad av hotell i Lindesberg
Avser nybyggnad av ett hotell i två våningar med 10 dubbelrum och en svit med tvättstuga samt klubbförråd. Total BTA ca 315 kvm.
Nybyggnad av veterinärstation i Lindesberg
Avser nybyggnad av veterinärstation på 525 kvm samt kontorslokaler på 525 kvm.
Anläggande av vattenledning mellan Lindesberg och Nora
Avser anläggande av vattenledning mellan Lindesberg och Nora.
Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 680 m gata och GC-väg, ca 650 m järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår inklusive en plankorsning. Det ingår också en mindre ombyggnad av Frövivägen i Frövi, Lindesbergs kommun.
Nybyggnad av industriområde i Frövi
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av industri med järnvägsspår.
Ombyggnad av gymnasieskola i Lindesberg
Planer finns för ombyggnad av R-huset till lokaler för fordonsteknik-programmet samt ombyggnad av H-huset till lokaler för administration.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av kallförråd i Lindesberg.
Ombyggnad av gata och VA i Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014 - 2016. Igångsättning ej fastställd.
Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana vid Schröders Backe.
Ombyggnad av VA-ledning i Fellingsbro
Avser VA-omläggning på Idrottsgatan i Fellingsbro. Sträcka: 200m.
Nybyggnad av verkstad i Lindesberg
Nybyggnad av verkstad/maskinhall.
Ombyggnad av väg i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av riksväg 50 - flytta vägen mer söderut samt en ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av elledning i Sörlunda, Lindesberg
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2017.
Ombyggnad av kontor i Hällefors
Ändrad användning av kontorslokal. Omfattar mestadels ytskiktsrust.
Nybyggnad av flerbostadshus och villor i Lindesberg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt villor.
Ombyggnad av affärshus i Hällefors
Fasadändring, ändring ventilation och ändrad användning av affärslokal.
Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lindesberg
Om/tillbyggnad och fasadändring.
Underhåll av Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg
Avser reparation, rivning, demontering, återställande, kantförsegling, målning, impregnering etc. på bärverk/kantbalk/mur, slitlager/tätskikt, räcke, skyddsnät, belysningsstolpar och dylikt. Avser Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lindesberg
Fasadändring och uppsättning av skylt vid affärslokal.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av stugby i Lindesberg
Nybyggnad av fritidsstugor.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lindesberg
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Lindesberg
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lekplats i Lindesberg
Nybyggnad av lekställning.
Nybyggnad av nätstation i Lindesberg
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lindesberg
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av lager i Lindesberg
Nybyggnad av två st lagertält.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lindesberg
Fasadändring på flerbostadshus, byte av fasadplattor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lindesberg
Fasadändring, målning av fasad.
Tillbyggnad av fläktrum i Lindesberg
Fläktrum, lindesbergs lasarett.
Ombyggnad av skola i Lindesberg
Avser en mindre ändring av skollokal.
Ombyggnad av kontor i Hällefors
Ändad användning, från biljardhall till kontor.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning av kontor/affärslokal.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning av lokal till förskola.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Lindesberg
Tillbyggnad av omklädningsrum vid ishall.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivning av byggnad vid ishall.
Rivning av förråd i Lindesberg
Rivningslov av förråd.
Tillbyggnad av kylanläggning i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kylrum samt grillplats.
Nybyggnad av markanläggning i Lindesberg
Marklov för flisplan samt rivning av flismatning.
Nybyggnad av tvätthall i Lindesberg
Nybyggnad av fordonstvätt.
Rivning av affärshus i Hällefors
Avser rivning av kiosk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: