Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lekeberg

Nybyggnad av hotell i Fjugesta
Avser nybyggnad av hotell med 38 hotellrum i två våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Option från projekt 1319083. Avser nybyggnad av 34 lägenheter. Utförs i två etapper.

Ombyggnad av vårdcentral, läkarmottagning i Fjugesta
Avser ombyggnad av Lekebergs vårdcentral i Fjugesta på ca 1000 kvm, samt tillbyggnad på 50 kvm för 3 stycken nya entréer. Markarbeten ingår.

Om- och tillbyggnad av kommunhuset i Fjugesta, Lekeberg
Avser ombyggnad av gamla fabrikslokaler till kontor om ca 600 kvm. Entreprenaden kommer att utföres i samverkansformen partnering. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av grupphus i Fjugesta
Nybyggnad av 5 st parhus, komplementbyggnad och plank.

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av 40 lägenheter om tre huskroppar i fyra våningar.

Utbyte av ställverk i Lekhyttan, Örebro
Uppförande av prefabricerade modul bestyckade med inomhusställverk 40/10 kV med tillhörande ny relä- och kontrollutrustning. All utrustning ska vara monterad och färdigtestad i fabrik. LS-utrustning och batterier. VS-fördelning. Byggnad inkl. fundament för ny transformator. Transformatorn levereras av Ellevio. Anslutning och förläggning av 40 kV-kabel mellan befintliga linjer och nytt 40 kV-ställverk utförs av sidoentreprenör. Raseringsarbeten av befintliga ställverk och byggnader utförs av sidoentreprenör. Kanalisation inkl mark utförs av sidoentreprenör.

Byte av fönster på flerbostadshus i Fjugesta

Nybyggnad av parhus i Fjugesta
Nybyggnad av 6 st parhus, 3 st radhuslängor á 6 bostäder i vardera plus gemensamhetslokal.

Nybyggnad av radhus i Fjugesta
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus samt förråd.

Ombyggnad av affärshus i Fjugesta
Ändrad användning från industri till handel/butikslokal, utbyggnad med entré ca 10 m2 samt tillbyggnad av parkeringsplatser.

Tillbyggnad av klubbhus i Fjugesta
Tillbyggnad av föreningslokal, ny entré, toaletter varav en RWC och utvändig ramp.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Fjugesta
Nybyggnad av bulleråtgärder plank.

Nybyggnad av enbostadshus i Fjugesta
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstation ersätter gammal som tas bort.

Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstaton.

Anläggande av pendlarparkering i Fjugesta, Lekeberg
Entreprenaden omfattar arbeten nordväst om väg 204, Brotorpskorset i Fjugesta. Entreprenaden avser byggnad av pendlarparkering med tillhörande anslutningsväg, gångväg, cykelparkering, belysning och VA.

Uppsättning av elstängsel i Garphyttans nationalpark m fl, Örebro län
Uppdraget omfattar tillhandahållande av material och uppsättning av 3-trådigt permanent elstängsel runt naturbetesmark i följande områden: Garphyttans nationalpark i Lekebergs kommun, ca 1800 m, Prästgården Natura 2000 i Hallsbergs kommun, ca 1200 m samt Ödesdovra i Askersunds kommun, ca 1800 m.

Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Fjugesta
Utvändig ändring av livsmedelsbutik med uppsättning av skyltar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: