Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lekeberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Option från projekt 1319083. Avser nybyggnad av 34 lägenheter. Utförs i två etapper.
Nybyggnad av parhus i Fjugesta
Avser nybyggnad av 6 parhus med 12 lägenheter.
Invändig renovering av stationshus i Fjugesta, Lekeberg
Avser invändig renovering av Stationshuset i Fjugesta. Entreprenör upphandlad genom strategisk partnering.
Anläggande av vattenledning Lekeberg-Örebro kommungräns
Avser överföringsledning som ska dras fram till tryckstegringsstation vid kommungränsen. Ca 20 km ledning. Projektering sker i samarbete med Örebro kommuns del av ledningen (objekt nr 935131). Entreprenadupphandling sker kommunerna var för sig. Uppskattad byggstart. Kan komma att delas in i etapper.
Nybyggnad av grupphus i Fjugesta
Nybyggnad av 5 st parhus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Fjugesta
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av särskilt boende i Fjugesta
Avser nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av trygghetsboende i Fjugesta
Avser nybyggnad av trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av 40 lägenheter om tre huskroppar i fyra våningar.
Utbyte av ställverk i Lekhyttan, Örebro
Uppförande av prefabricerade modul bestyckade med inomhusställverk 40/10 kV med tillhörande ny relä- och kontrollutrustning. All utrustning ska vara monterad och färdigtestad i fabrik. LS-utrustning och batterier. VS-fördelning. Byggnad inkl. fundament för ny transformator. Transformatorn levereras av Ellevio. Anslutning och förläggning av 40 kV-kabel mellan befintliga linjer och nytt 40 kV-ställverk utförs av sidoentreprenör. Raseringsarbeten av befintliga ställverk och byggnader utförs av sidoentreprenör. Kanalisation inkl mark utförs av sidoentreprenör.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Fjugesta, Lekeberg
Avser anläggande av gator, vägar, VA-ledningar, belysning och fiber- och elledningar för bredband.
Nybyggnad av radhus i Fjugesta
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Fjugesta
Nybyggnad av sex rad/parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Fjugesta
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstation till villaområde.
Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstaton.
Nybyggnad av elverk i Fjugesta
Utplacering och installation av reservelverk.
Ombyggnad av affärshus i Fjugesta
Ändrad användning från industri till handel/butikslokal, utbyggnad med entré ca 10 m2 samt tillbyggnad av parkeringsplatser.
Byte av fönster på flerbostadshus i Fjugesta
Avser fönsterbyte på flerbostadshus.
Anläggande av pendlarparkering i Fjugesta, Lekeberg
Entreprenaden omfattar arbeten nordväst om väg 204, Brotorpskorset i Fjugesta. Entreprenaden avser byggnad av pendlarparkering med tillhörande anslutningsväg, gångväg, cykelparkering, belysning och VA.
Uppsättning av elstängsel i Garphyttans nationalpark m fl, Örebro län
Uppdraget omfattar tillhandahållande av material och uppsättning av 3-trådigt permanent elstängsel runt naturbetesmark i följande områden: Garphyttans nationalpark i Lekebergs kommun, ca 1800 m, Prästgården Natura 2000 i Hallsbergs kommun, ca 1200 m samt Ödesdovra i Askersunds kommun, ca 1800 m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: