Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lekeberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Option från projekt 1319083. Avser nybyggnad av 34 lägenheter. Utförs i två etapper.

Om- och tillbyggnad av kommunhuset i Fjugesta, Lekeberg
Avser ombyggnad av gamla fabrikslokaler till kontor om ca 600 kvm. Entreprenaden kommer att utföres i samverkansformen partnering. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Stickninge, Lekeberg
I Stickninge, Lekeberg finns planer för uppförande av ett vindkraftverk, 180-200 meter högt. Byggnadslov är sökt. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av restaurang i Fjugesta
Nybyggnad/tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Takarbeten på servicehus mm i Mullhyttan
Entreprenaden omfattar eventuell rivning av befintlig takkonstruktion av ”platt tak”. Ny takkonstruktion för sadeltak med ytskikt av betongtakpannor uppförs. I entreprenaden ingår även att dagvattenledning för hantering av takavvattning.

Nybyggnad av parhus i Fjugesta
Nybyggnad av 3 st parhus.

Nybyggnad av radhus i Fjugesta
Nybyggnad av rad-, par-, kedjehus samt förråd.

Nybyggnad av hotell i Fjugesta
Nybyggnad av hotell.

Tillbyggnad av industrihus i Fjugesta
Tillbyggnad industri- eller lagerbyggnad samt ändring av marknivå.

Ombyggnad av affärshus i Fjugesta
Ändrad användning från industri till handel/butikslokal, utbyggnad med entré ca 10 m2 samt tillbyggnad av parkeringsplatser.

Tillbyggnad av klubbhus i Fjugesta
Tillbyggnad av föreningslokal, ny entré, toaletter varav en RWC och utvändig ramp.

Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstation ersätter gammal som tas bort.

Nybyggnad av enbostadshus i Fjugesta
Nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Fjugesta
Utvändig ändring av livsmedelsbutik med uppsättning av skyltar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: