Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lekeberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av skola i Fjugesta
Planer finns på om- och nybyggnad av Lekebergsskolan, årskurser 1 - 3. Upphandling av entreprenör kommer att ske som strategisk partnering. Uppskattad byggstart och kostnad. Entreprenör upphandlad genom strategisk partnering.
Nybyggnad av SABO Kombohus i Fjugesta, Lekeberg
Avser nybyggnad av SABO Kombohus i 1 huskropp om 3 våningar med 23 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Fjugesta, Lekeberg
Möjliggör byggnation av 24 lägenheter. Parhus/villor.
Invändig renovering av stationshus i Fjugesta, Lekeberg
Avser invändig renovering av Stationshuset i Fjugesta. Entreprenör upphandlad genom strategisk partnering.
Nybyggnad av grupphus i Fjugesta
Nybyggnad av 5 st parhus med 10 lägenheter.
Tillbyggnad av särskilt boende i Fjugesta
Planer finns på tillbyggnad av kök och matsal vid särskilt boende i Fjugesta.
Nybyggnad av transformatorstation i Mullhyttan
Omfattar nybyggnation av en ny 130/30kV transformatorstation. Markarbeten, byggnad, 3st 130kV fack samt 5st inomhus 30kV fack.
Nybyggnad av parhus i Fjugesta
Nybyggnad av två parhus.
Utbyte av ställverk i Lekhyttan, Örebro
Uppförande av prefabricerade modul bestyckade med inomhusställverk 40/10 kV med tillhörande ny relä- och kontrollutrustning. All utrustning ska vara monterad och färdigtestad i fabrik. LS-utrustning och batterier. VS-fördelning. Byggnad inkl. fundament för ny transformator. Transformatorn levereras av Ellevio. Anslutning och förläggning av 40 kV-kabel mellan befintliga linjer och nytt 40 kV-ställverk utförs av sidoentreprenör. Raseringsarbeten av befintliga ställverk och byggnader utförs av sidoentreprenör. Kanalisation inkl mark utförs av sidoentreprenör.
Takarbeten på servicehus mm i Mullhyttan
Entreprenaden omfattar eventuell rivning av befintlig takkonstruktion av ”platt tak”. Ny takkonstruktion för sadeltak med ytskikt av betongtakpannor uppförs. I entreprenaden ingår även att dagvattenledning för hantering av takavvattning.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Fjugesta
Avser nya markiser och fläkthuv på tak.
Nybyggnad av lager i Fjugesta
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Fjugesta
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Fjugesta
Nybyggnad av 4 st enbostadshus och garage.
Nybyggnad av garage i Fjugesta
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av eldstad i Fjugesta
Installation av eldstad/rökkanal i komplementbyggnad. Byte av värmepannor, från olja till ved och pellets samt ombyggnad av skorsten.
Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Fjugesta
Utv. ändring med trapp och smidesräcke samt handikappramp.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fjugesta
Utvändig ändring av industri/lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: