Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Laxå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bangård i Laxå
Rivning av befintlig mittplattform och byggnation av en ny mittplattform, ny gångbro med trappa och hiss, justering av spårlägen, nya spår och plattformar, åtgärder för minskat spårspring.
Nybyggnad av villaområde i Laxå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ca 40-50 villor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Avser ombyggnad från förskola till 4 st lägenheter.
Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Laxå
Tillbyggnad av bef. lokal med ett konferensrum, samt ombyggnad av bef. personalrum. Ytterväggar och tak utföres lika som bef.byggnad.
Nybyggnad av aktivitetsplats i Laxå
Avser nybyggnad av lekplats med utegym samt grillplats mm inom Bodarneparken.
Takbyte på kommunhuset i Laxå
Avser byte av plåttak m.m på kommunhuset i Laxå.
Upprustning av gata i Laxå
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av tvätthall i Laxå
Nybyggnad av industribyggnad (tvätt/rekond/bilhall).
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Laxå
Nybyggnad av teknikbod för elektronisk kommunikation.
Ombyggnad av lägenhet i Laxå
Ändrad användning från källarlokal till lägenhet på ca 35 kvm.
Tillbyggnad av komplementbyggnad i Laxå
Befintlig grillplats utformas med tak och sittplatser.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laxå
Nybyggnad av 6 st vindkraftverk.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Laxå
Ombyggnad av lägenhetskök till större kök (restaurangkök) samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Ändrad användning från vandrarhem till flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: