Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Laxå

Nybyggnad av villaområde i Laxå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ca 40-50 villor.
Nybyggnad av radhus i Laxå
Avser nybyggnad av radhus i centrala Laxå.
Nytt verksamhetsområde i Laxå
Detaljplanen möjliggör etablering av verksamheter som exempelvis handel.
Nybyggnad av parhus i Oxhagen
Planer finns på nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av industrihus i Laxå
Avser nybyggnad av leveranshall i ett plan om ca 650 kvm, rivning lagerbyggnad, flytt av bef tält.
Utbyggnad av skola i Laxå
Avser tillbyggnad av skola med 1 avdelning.
Takbyte på kommunhuset i Laxå
Avser byte av plåttak m.m på kommunhuset i Laxå.
Nybyggnad av markanläggning i Laxå
Förnyelse av elnät; schaktning/plöjning - Elkabel, starkström samt fiber.
Nybyggnad av nätstation i Laxå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laxå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: