Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Laxå

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende från 32 till 64 platser. Nybyggnadsyta 3040 kvm inklusive atriumyta på 180 kvm som förbinder byggnaderna.

Nybyggnad av lågstadieskola i Finnerödja, Laxå
Avser nybyggnad av en lågstadieskola, årskurs 1-5 med plats för ca 90 elever samt 15 personal. Skolan uppförs i modul-byggnader.

Nybyggnad av radhus i Laxå
Planer finns på nybyggnad av parhus/radhus i centrala Laxå.

Nybyggnad av lager i Laxå
Nybyggnad av manöverhall om ca 80x20 kvm.

Nybyggnad av parhus i Oxhagen
Planer finns på nybyggnad av parhus.

Beläggning av väg 205 mellan Laxå-Svartå

Ombyggnad och renovering av skola i Laxå
Entreprenaden ska utföras i fyra etapper, med start för del 1, Källare. Del 1: Källare. Del 2: Riddarborgen. Del 3: Gymnastik. Del 4: Slöjd med mera.

Nybyggnad av entré Ösjönäs vid nationalpark i Tiveden
Avser ny entré på Mellannäset vid Ösjönäs gård i Tivedens nationalpark. Entrén ska innehålla parkeringsplatser för ca 20 bilar, byggnad för toaletter och sopsortering samt hårdgjord yta för informationsskyltar, rastplats och andra besökaranordningar.

Beläggning av väg 577-578 i Finnerödja
Underhållsbeläggning och kantsten på trottoarer.

Viltsäkring av järnväg mellan Gårdsjö-Finnerödja-Laxå

Tillbyggnad av förskola i Laxå
Avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laxå
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Laxå
Uppförande av manskapsbodar, förrådscontainers.

Ombyggnad av enbostadshus i Laxå
Ändrad användning till enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Laxå
Nybyggnad av parkering för bussar.

Nybyggnad av plank i Laxå
Nybyggnad av plank (skyddad uteplats).

Ombyggnad av lägenhet i Laxå
Ombyggnad till lägenhet 2 rok.

Ombyggnad av mark i Laxå
Invallning av cisterner.

Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av 4 st cykelförråd.

Ombyggnad av utställningshall i Laxå
Avser ombyggnad till utställningslokal om ca 100 kvm.

Rivning av industrihus i Laxå
Rivning av enplans fabriksbyggnad, delvis källare, delvis platta samt rivning av nedbrunnen större trälada.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: