Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Laxå

Nybyggnad av ekoby på Saltängen, Laxå
Syftet är att möjliggöra nybyggnation av ett 20-tal friliggande enbostadshus, 10-tal lägenheter i rad- eller parhus, odling samt anläggande av dagvattendammar.

Nybyggnad av radhus i Laxå
Planer finns på nybyggnad av parhus/radhus i centrala Laxå.

Nytt verksamhetsområde i Laxå
Detaljplanen möjliggör etablering av verksamheter som exempelvis handel.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende med 16 alternativt 32 rum för boende mm.

Nybyggnad av parhus i Oxhagen
Planer finns på nybyggnad av parhus.

Beläggning av väg 205 mellan Laxå-Svartå

Nybyggnad av lågstadieskola i Finnerödja, Laxå
Avser nybyggnad av en lågstadieskola, årskurs 1-5 med plats för ca 80 elever.

Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå
Avser ombyggnad från förskola till 4 st lägenheter.

Ombyggnad av resecentrum i Laxå
Avser ombyggnad i del av Laxå Resecentrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad och renovering av skola i Laxå
Entreprenaden ska utföras i fyra etapper, med start för del 1, Källare. Del 1: Källare. Del 2: Riddarborgen. Del 3: Gymnastik. Del 4: Slöjd med mera. Uppskattad byggstart och kostnad.

Beläggning av väg 577-578 i Finnerödja
Underhållsbeläggning och kantsten på trottoarer.

Viltsäkring av järnväg mellan Gårdsjö-Finnerödja-Laxå

Nybyggnad av lager i Laxå
Nybyggnad av manöverhall/kallhall.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Laxå
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Laxå
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad av 4 st cykelförråd.

Ombyggnad av utställningshall i Laxå
Avser ombyggnad till utställningslokal om ca 100 kvm.

Utförande av brobesiktningar inom Laxå kommun
Kommunens broar ska besiktigas och dokumenteras digitalt.

Rivning av skola i Laxå
Rivning av del av skola, lågdel.

Rivning av industrihus i Laxå
Rivning av enplans fabriksbyggnad, delvis källare, delvis platta samt rivning av nedbrunnen större trälada.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: