Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Laxå

Nybyggnad av villaområde i Laxå
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av ca 40-50 villor.
Nybyggnad av radhus i Laxå
Avser nybyggnad av radhus i centrala Laxå.
Nytt verksamhetsområde i Laxå
Detaljplanen möjliggör etablering av verksamheter som exempelvis handel.
Nybyggnad av industrihus i Laxå
Avser nybyggnad av leveranshall i ett plan om ca 650 kvm, rivning lagerbyggnad, flytt av bef tält.
Nybyggnad av aktivitetsplats i Laxå
Avser nybyggnad av lekplats med utegym samt grillplats mm inom Bodarneparken.
Nybyggnad av lager i Laxå
Nybyggnad av lager- och kafferosteri samt övernattningsrum.
Nybyggnad av nätstation i Laxå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Laxå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Laxå
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Laxå
Förnyelse av elnät; schaktning/plöjning - Elkabel, starkström samt fiber.
Nybyggnad av vindkraftverk i Laxå
Nybyggnad av 7 vindkraftverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: