Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad för vård och omsorgsboende och vårdcentral i Kumla
Planer finns på eventuellt ombyggnad till vård- och omsorgsboende och vårdcentral.
Nybyggnad av förskola inom Sörbyområdet i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar i Sörbyområdet.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter. Samt en ny blåsmaskin. Denna skall placeras i befintlig lokal och integreras med befintlig verksamhet
Nybyggnad av äldreboende i Kumla
Väldigt tidiga planer finns på ett nytt äldreboende.
Nybyggnad av butik vid Vägtorget i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av detaljhandel och livsmedelshandel.
Nybyggnad av enbostadshus samt flerbostadshus i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 9 villatomter samt en tomt för mindre flerbostadshus. Området är beläget i Ekeby, i korsningen Ekebygatan/Lv 642. Ekeby IP (fotbollsplan) bör även tas med i detaljplanen då området inte detaljplanelagts.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.
Utbyggnad av samlingslokaler i Kumla
Planer i tidigt skede som ej är beslutade.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Nybyggnad av förskola på Ryttartorpet i Kumla.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Ramavtal avseende glastjänster 2017
Avser ramvatal för glasarbeten och glasmästeritjänster.
Exploateringsarbete för industritomt i Kumla
Exploateringsarbeten för industritomten Kullagret.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagerlokal samt fordonsverkstad.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt plåt- och målningsarbeten.
Tillbyggnad av reningsverk i Kumla
Utbyggnad av slamrecirkulationssystem och rensskärare på ca 4 x 4 m.
Tillbyggnad av butik i Kumla
Tillbyggnad av butik samt rivning av befintlig komplementbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av parhus i Kumla
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Kumla
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av barack i Kumla
Tidsbegränsat bygglov byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kumla
Ändrad användning från bostäder till handel/kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av verkstad i Kumla
Ändrad användning från lager till verkstad/personalutrymmen samt fasadändring.
Rivning av nätstation i Kumla
Rivning samt nybyggnad av nätstation.
Tillgänglighetsåtgärd för gc-väg i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av utegym i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid gata i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: