Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostadsrätter i Kumla
Projektet avser 2 huskroppar om 4-7 våningar i soutteräng med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Åbytorp
Detaljplanen möjliggör byggnation av bostäder i Åbytorp, Långgälla. Främst villatomter men även mindre flerfamiljshus.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter.
Nybyggnad av äldreboende i Kumla
Väldigt tidiga planer finns på ett nytt äldreboende.
Nybyggnad av butik vid Vägtorget i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av detaljhandel och livsmedelshandel.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.
Nybyggnad av pumpstation i Kumla
Avser upphandling av ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Nybyggnad av förskola på Ryttartorpet i Kumla.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Ramavtal avseende glastjänster 2017
Avser ramvatal för glasarbeten och glasmästeritjänster.
Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.
Exploateringsarbete för industritomt i Kumla
Exploateringsarbeten för industritomten Kullagret.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt plåt- och målningsarbeten.
Till- och ombyggnad av vårdcentral i Kumla
Avser tillbyggnad av en inglasad gång mellan två byggnader samt ombyggnad av befintlig lokal.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser byte av fönster vid Pettersgården 1-20, 21-39; Flinkagården 42-61, 62-82.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser byte målning av plåttak vid Pettersgården 1-20, 21-39; Flinkagården 42-61, 62-82.
Ev. sanering av förorenad mark i Kumla
Primär förorening PAH. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen/Miljö- och byggnadsnämnden Kumla kommun.
Nybyggnad av parhus i Kumla
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av paviljong i Kumla
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Ombyggnad av kontor i Kumla
Ändrad användning från bostäder till handel/kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Kumla
Tidsbegränsat bygglov byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av kontorsmoduler.
Tillbyggnad av garage i Kumla
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kumla
Tillbyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av spa i Kumla
Avser ombyggnad av lager till spa med infrabastu, bubbelbad samt yogalokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kumla
Avser renovering av lastkaj för anpassning till hyresgäst.
Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Kumla
Avser uppförande av ett lager i tältformat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser byte av fönster och dörrar vid Pettersgården 1-20, 21-39; Flinkagården 42-61, 62-82. Fönsterbytet sker under hösten 2017 och dörrbyte sker under 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: