Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

Uppförande av bioraffinaderi vid Kvarntorps industriområde
Planer i utredningsskede. Energimyndigheten har beviljat anslag på en miljon kronor för att förutsättningar ska kunna utredas. Tanken är att anläggningen ska kunna tillverka både metanol och metangas av skogsråvara. Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Denna etapp avser nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter.
Nybyggnad av butik vid Vägtorget i Kumla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av detaljhandel och livsmedelshandel.
Nybyggnad av äldreboende i Kumla
Väldigt tidiga planer finns på ett nytt äldreboende.
Nybyggnad av gruppbostad i Kumla
Planer finns på nybyggnad av ett LSS-boende i Kumla.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Nybyggnad av förskola på Ryttartorpet i Kumla.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ny pumpstation med tillhörande markarbeten i Kumla kommun.
Ramavtal avseende glastjänster 2017
Avser ramvatal för glasarbeten och glasmästeritjänster.
Exploateringsarbete för industritomt i Kumla
Exploateringsarbeten för industritomten Kullagret.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt plåt- och målningsarbeten.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Kumla
Nybyggnad av lagerlokal samt fordonsverkstad.
Nybyggnad av parhus i Kumla
Nybyggnad av parhus.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kumla
Tillbyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av barack i Kumla
Tidsbegränsat bygglov byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av kontorsmoduler.
Tillbyggnad av garage i Kumla
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Kumla
Ändrad användning från bostäder till handel/kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av paviljong i Kumla
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av lager i Kumla
Avser uppförande av ett lager i tältformat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser byte av fönster och dörrar vid Pettersgården 1-20, 21-39; Flinkagården 42-61, 62-82. Fönsterbytet sker under hösten 2017 och dörrbyte sker under 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: