Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 70-80 lägenheter i etapp 1. Totalt ca 200 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Denna etapp avser nybyggnad av ca 40 lägenheter.

Nybyggnad av bullerskärmar i Kumla
Projektet avser grundläggning/tillverkning och montage av två långa bullerskyddsskärmar utmed järnvägen.

Nybyggnad av radhus i Kumla
Nybyggnad av 35 radhus med förråd samt parkeringsplatser.

Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.

Nybyggnad av förskola inom Sörbyområdet i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar i Sörbyområdet.

Nybyggnad av kaffestuga i Kumla
Planer finns på nybyggnad av kaffestuga/informationsstuga.

Om- och tillbyggnad av lokaler i Kumla
Om- och tillbyggnaden omfattar lokaler för administration, ny entré samt nytt fläktrum. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad under hösten 2015.

Om- och tillbyggnad av charkuterifabrik i Kumla
Avser om- och tillbyggnad av köttindustri. Tillbyggnaden avser ca 360 kvm.

Beläggning av väg E20 mellan Vallby-Byrstatorp

Spårväxelbyte i Kumla

Anläggande av utemiljö & fotbollsplan i Kumla
Avser anläggande av utemiljö och fotbollsplan vid Borgens skola i Kumla.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt plåt- och målningsarbeten.

Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.

El- och verkstadstjänster till rälsverkstaden i Sannahed
Uppdraget omfattar till största delen tjänster inom elteknik men även mindre omfattning av smide, pneumatik, hydraulik samt felsökning och felavhjälpning av produktionsutrustning. Uppdraget innebär att vara på plats och ha ett samordnande ansvar för underhåll och felavhjälpning av produktionsteknisk utrustning.

Byte av plattformstak vid Kumla station

Ombyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ändrad användning av gym till 2 st lägenheter eller lokaler, oklart än.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Kumla
Uppläggning av rena massor för anläggning av aktivitetspark.

Tillbyggnad av verkstad i Kumla
Tillbyggnad av verkstad.

Tillbyggnad av vårdcentral i Kumla
Tillbyggnad vårdcentral.

Ombyggnad av vattenverk i Kumla
Ombyggnad av dagvattenstation.

Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri / lager.

Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Nybyggnad av transformatorstation Säbylund 3:6,Kvarntorp 1:5.

Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av två komplementbyggnader.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Kumla
Fasadändring. byte av portar, dörrar.

Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av fläktrum i Kumla
Tillbyggnad av fläktrum och nödutrymningsväg.

Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av 5 nätstationer Vallersta 4:13,9:1,Baggetorp 1:7,3:17.

Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av hundhus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Fasadändring - flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ombyggnad av tandläkarmottagning till en lägenhet.

Utvändigt underhåll av affärshus i Kumla
Fasadändring.

Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Kumla
Bygglov för ändring av färgsättning på fasad.

Ombyggnad av industrihus i Kumla
Ombyggnad av industri / lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: