Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Denna etapp avser nybyggnad av ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av förskola inom Sörbyområdet i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar i Sörbyområdet.
Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Nybyggnad av lager och kontor.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri / lager.
Anläggande av utemiljö & fotbollsplan i Kumla
Avser anläggande av utemiljö och fotbollsplan vid Borgens skola i Kumla.
Till- och ombyggnad av vårdcentral i Kumla
Avser tillbyggnad av en inglasad gång mellan två byggnader samt ombyggnad av befintlig lokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt plåt- och målningsarbeten.
Ombyggnad av spa i Kumla
Avser ombyggnad av lager till spa med infrabastu, bubbelbad samt yogalokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser byte av fönster vid Pettersgården 1-20, 21-39; Flinkagården 42-61, 62-82.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser byte målning av plåttak vid Pettersgården 1-20, 21-39; Flinkagården 42-61, 62-82.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av verkstad i Kumla
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Kumla
Ändrad användning från kontor/industri till studieverksamhet (musik).
Tillbyggnad av garage i Kumla
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kumla
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kumla
Avser renovering av lastkaj för anpassning till hyresgäst.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ombyggnad av tandläkarmottagning till en lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: