Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kumla

Nybyggnad av bostadsrätter i Kumla
Projektet avser 2 huskroppar om 4-7 våningar i soutteräng med ca 40 lägenheter.
Nybyggnad av bullerskärmar i Kumla
Projektet avser grundläggning/tillverkning och montage av två långa bullerskyddsskärmar utmed järnvägen.
Nybyggnad av bostadsrätter i Täppan, Kumla
Avser nybyggnad av 11 bostadsrätter i två huskroppar i två våningar.
Nybyggnad av förskola inom Sörbyområdet i Kumla
Avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar i Sörbyområdet.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Kumla
Om- och tillbyggnaden omfattar lokaler för administration, ny entré samt nytt fläktrum. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad under hösten 2015.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Nybyggnad av industrihus i Kumla
Nybyggnad av industri / lager.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Avser renovering av fasad samt fönsterbyte på flerbostadshus.
Till- och ombyggnad av vårdcentral i Kumla
Avser tillbyggnad av en inglasad gång mellan två byggnader samt ombyggnad av befintlig lokal.
Anläggande av utemiljö & fotbollsplan i Kumla
Avser anläggande av utemiljö och fotbollsplan vid Borgens skola i Kumla.
Ombyggnad av spa i Kumla
Avser ombyggnad av lager till spa med infrabastu, bubbelbad samt yogalokal.
Ombyggnad av affärshus i Kumla
Avser renovering av affärslokal samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kumla
Fasadändring, Pettersgården 1-20, 21-39; Flinkagården 42-61, 62-82.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kumla
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ändrad användning av gym till 2 st lägenheter eller lokaler, oklart än.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Nybyggnad av lager och kontor.
Ombyggnad av vattenverk i Kumla
Ombyggnad av dagvattenstation.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av verkstad i Kumla
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Kumla
Ändrad användning från kontor/industri till studieverksamhet (musik).
Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av fläktrum i Kumla
Tillbyggnad av fläktrum och nödutrymningsväg.
Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Kumla
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Kumla
Nybyggnad av transformatorstation Säbylund 3:6,Kvarntorp 1:5.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Kumla
Fasadändring. byte av portar, dörrar.
Nybyggnad av enbostadshus i Kumla
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ombyggnad av tandläkarmottagning till en lägenhet.
Nybyggnad av förråd i Kumla
Nybyggnad av hundhus.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Kumla
Bygglov för ändring av färgsättning på fasad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: