Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.

Nybyggnad av seniorvillor i Karlskoga
Söker tomt i Karlskoga samt kringliggande kommuner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Avser nybyggnad av fem radhus med 18 lägenheter i två våningar.

Ombyggnad av elfilter på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk
Avser ombyggnad av elfiltret för panna C1 samt option för ombyggnad av elfiltret för panna C2 vid Karlskoga Kraftvärmeverk.

Nybyggnad av särskilt boende i Karlskoga
Nytt boende om sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Byggnaden ska vara ett lågenergihus. Komplementbyggnad, ca 50 m2 innehållande förråd och soprum. Markarbeten ingår i entreprenader. Delar av entreprenaden utgörs av optioner. Byggstart enligt överenskommelse.

Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet
Omfattar helrenovering av ca 50 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera. Igångsättning ej fastställd.

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser leverans av en komplett avsaltningsanläggning.

Nybyggnad av biogasmack
Avser leverans av en komplett tankstation för fordonstankning.

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Nybyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser nybyggnad av lager med tillhörande personallokal samt kontor om ca 430 kvm i en våning.

Ombyggnad av ventilation i reningsverk i Karlskoga
Objektet avser huvudsakligen nyinstallation av allmänventilation för bassänghallen i Reningsverket Aggerud med erforderliga el- och rörarbeten.

Ny vent & reningsanläggning vid bad, Karlskoga lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016.

Ombyggnad av idrottshall i Karlskoga
Avser stambyten samt ombyggnad till omklädningsrum. Utföres av ramavtalsentreprenör.

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser omläggning av gång- och cykelväg.

Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m.

Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.

Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Nybyggnad av bassäng samt utbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Planer finns på renovering av utemiljö vid skola.

Rivning av scen i Karlskoga
Rivning av entréportal och bro/friluftsscen.

Rivning av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av transformatorstation.

Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Tillbyggnad av skärmtak och ramp för lastning.

Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av bullerdämpande plank.

Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av plank.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlskoga
Uppsättning av bullerskärmar Jordgubben 10,11,12,14.

Utvändigt underhåll av skola i Karlskoga
Uppsättning av solcellspaneler på tak.

Nybyggnad av carport i Karlskoga
Nybyggnad av carport och förråd samt rivning av bef carport och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av kontor i Karlskoga
Avser tillbyggnad av Karlskogahems kontor med ca 45 kvm.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: