Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

Nybyggnad av punkthus i Aggerudsviken, Karlskoga
Avser nybyggnad av 2 punkthus.
Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Planer finns på försäljning av kvarteret. Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Nybyggnad av handelshus.
Inglasning av innergård på Karlskoga lasarett
Avser uppförande av glastak över ljusgårdar A+B på Karlskoga lasarett. Utförandeentreprenad med utökad samverkan.
Nybyggnad av seniorvillor i Karlskoga
Söker tomt i Karlskoga samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av radhus i Bricketorp, Karlskoga
Avser nybyggnad av 10-15 radhuslägenheter ca 70 kvm/lägenhet i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Ekeby, Karlskoga
Avser nybyggnad av 12 radhuslägenheter ca 112 kvm/lägenhet i 2 plan.
Nybyggnad av hotell i Karlskoga
Ändring av gällande detaljplan krävs. Ansökan om planbesked har skickats in till kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Baggängen, Karlskoga
Avser nybyggnad av en modulbyggd förskola om fem avdelningar i ett plan med 19 barn per avdelning. Total yta ca 990 kvm.
Anläggning av vikar i Karlskoga
Avser anläggande av två vikar intill nytt bostadsområde i Aggerudsviken.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Karlskoga
Avser anläggande av gator och VA-ledningar för styckebyggda villatomter.
Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av 5 st enfamiljshus eller 10 st radhuslägenheter.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Eventuellt kan skolans kök komma att renoveras.
Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet
Omfattar helrenovering av ca 50 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera.
Nybyggnad av kontor i Karlskoga
Nybyggnad av garage med kontor.
Nybyggnad av gc-väg och gc bro i Karlskoga
Bro över Timsälven. Ligger i investeringsbudget för år 2019.
Anläggande av konstgräsplan i Karlskoga
Avser anläggande av konstgräsplan på Kilsta IP, 71 x 111 m. Omfattar konstgräsplan, belysningsanläggning(option) och inhängning.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskoga
Avser byggnation av ett podie samt hoppgropar, trampoliner och golvbeläggning.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av lokalgata till gångfartsområde (shared-space yta) vid Alfred Nobels torg.
Utvändigt underhåll av kyrka i Karlskoga
Avser omläggning av plåttak och torn på kyrka i Karlskoga.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av sophus samt inglasning av balkonger.
Rivning av skola i Karlskoga
Rivning av fd. skolbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Karlskoga
Tillbyggnad av hotell, ombyggnad av vindsvåning samt fasadändring (takfönster, takbyte, fönsterbyte).
Tillbyggnad av vårdbostad i Karlskoga
Tillbyggnad av härbärge/stödboende.
Tillbyggnad av idrottshall i Karlskoga
Tillbyggnad, fasadändring av idrottshall.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskoga
Ändrad användning från lokal till bostadslägenhet samt fasadändring (ny entrédörr).
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring (ny port).
Rivning av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av allaktivitetshus i Karlskoga
Tillbyggnad av entrébyggnad vid Boda Borg i Karlskoga.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Ändring av ventilation i skola.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av garage i Karlskoga
Ombyggnad av carport till ambulansgarage.
Ombyggnad av pumpstation i Karlskoga
Ombyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Rivning av cykelförråd och nybyggnad av cykelförråd och utomhusscen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Anordning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Karlskoga
Nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Karlskoga
Fasadändring av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskoga
Höjning av marknivå - slänt.
Nybyggnad av brygga i Karlskoga
Nybyggnad av brygganläggning.
Nybyggnad av biltvätt i Karlskoga
Nybyggnad av fordonstvätt.
Nybyggnad av garage i Karlskoga
Bygglov nybyggnad garage.
Upprustning av tak på garagelänga i Karlskoga
Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: