Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.

Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Avser nybyggnad av fem radhus med 18 lägenheter i två våningar.

Renovering av skola samt nybyggnad av skolkök vid Rävåsskolan i Karlskoga
Avser invändig renovering/ombyggnation samt nybyggnation av mottagningskök och matsal.

Nybyggnad av fristående produktionskök i Karlskoga
Planer finns på nybyggnad av ett fristående produktionskök för tillagning till förskolor i Karlskoga.

Nybyggnad av förskola i Baggängen, Karlskoga
Planer finns på nybyggnad av en förskola ,med fem avdelningar.

Ombyggnad av elfilter på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk
Avser ombyggnad av elfiltret för panna C1 samt option för ombyggnad av elfiltret för panna C2 vid Karlskoga Kraftvärmeverk.

Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av 5 st enfamiljshus eller 10 st radhuslägenheter.

Nybyggnad av särskilt boende i Karlskoga
Nytt boende om sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Byggnaden ska vara ett lågenergihus. Komplementbyggnad, ca 50 m2 innehållande förråd och soprum. Markarbeten ingår i entreprenader. Delar av entreprenaden utgörs av optioner. Byggstart enligt överenskommelse.

Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet
Omfattar helrenovering av ca 50 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera. Igångsättning ej fastställd.

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser leverans av en komplett avsaltningsanläggning.

Nybyggnad av biogasmack
Avser leverans av en komplett tankstation för fordonstankning.

Nybyggnad av automatstation i Karlskoga
Avser nybyggnad av automatstation för både tung trafik samt personbilar.

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Nybyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser nybyggnad av lager med tillhörande personallokal samt kontor om ca 430 kvm i en våning.

Ombyggnad av ventilation i reningsverk i Karlskoga
Objektet avser huvudsakligen nyinstallation av allmänventilation för bassänghallen i Reningsverket Aggerud med erforderliga el- och rörarbeten.

Rot-renovering av förskola i Karlskoga
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2014 - 2016.

Ny vent & reningsanläggning vid bad, Karlskoga lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016.

Ombyggnad av idrottshall i Karlskoga
Avser stambyten samt ombyggnad till omklädningsrum. Utföres av ramavtalsentreprenör.

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser omläggning av gång- och cykelväg.

Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m.

Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Nybyggnad av bassäng samt utbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Planer finns på renovering av utemiljö vid skola.

Tillbyggnad av kontor i Karlskoga
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av bullerdämpande plank.

Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av plank.

Utvändigt underhåll av skola i Karlskoga
Uppsättning av solcellspaneler på tak.

Nybyggnad av carport i Karlskoga
Nybyggnad av carport och förråd samt rivning av bef carport och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förskola och förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: