Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

Renovering av skola samt nybyggnad av skolkök vid Rävåsskolan i Karlskoga

Nybyggnad av bostadsrätter i Karlskoga

Markområde för kommande etableringar i Karlskoga

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga

Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga

In- och utvändig renovering m.m. av flerbostadshus, Karlskoga

Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet

Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga

Nybyggnad av biogasmack

Nybyggnad av automatstation i Karlskoga

Nybyggnad av gc-väg och gc bro i Karlskoga

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Tillbyggnad av skola i Karlskoga

Anläggande av vinterpark i Rävåsen, Karlskoga

Ombyggnad av idrottshall i Karlskoga

Rivning samt tillbyggnad av industri i Karlskoga

Anläggande av strandpromenad i Karlskoga

Utbyte av economiser på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga

Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga

Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga

Nybyggnad av industrihus i Karlskoga

Rivning av tvättinrättning i Karlskoga

Nybyggnad av mast i Karlskoga

Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga

Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga

Nybyggnad av elverk i Karlskoga

Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga

Nybyggnad av förråd i Karlskoga

Tillbyggnad av kontor i Karlskoga

Utvändigt underhåll av kontor i Karlskoga

Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga

Ombyggnad av kontor i Karlskoga

Rivning av cistern i Karlskoga

Rivning av enbostadshus i Karlskoga

Rivning av garage i Karlskoga

Rivning av kontor i Karlskoga

Upprustning av tak på garagelänga i Karlskoga

Byte av låsanordningar i flerbostadshus, Karlskoga

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: