Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.

Renovering av skola samt nybyggnad av skolkök vid Rävåsskolan i Karlskoga
Avser invändig renovering/ombyggnation samt nybyggnation av mottagningskök och matsal.

Ombyggnad av elfilter på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk
Avser ombyggnad av elfiltret för panna C1 samt option för ombyggnad av elfiltret för panna C2 vid Karlskoga Kraftvärmeverk.

Nybyggnad av bostäder i Karlberg, Karlskoga
Planer finns för nybyggnad av 5 st enfamiljshus eller 10 st radhuslägenheter.

Nybyggnad av särskilt boende i Karlskoga
Nytt boende om sex lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen och teknikutrymme. Byggnaden ska vara ett lågenergihus. Komplementbyggnad, ca 50 m2 innehållande förråd och soprum. Markarbeten ingår i entreprenader. Delar av entreprenaden utgörs av optioner. Byggstart enligt överenskommelse.

Tillbyggnad av affärshus i Karlskoga
Tillbyggnad av handelshus.

Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet
Omfattar helrenovering av ca 50 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera. Igångsättning ej fastställd.

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser leverans av en komplett avsaltningsanläggning.

Nybyggnad av biogasmack
Avser leverans av en komplett tankstation för fordonstankning.

Nybyggnad av automatstation i Karlskoga
Avser nybyggnad av automatstation för både tung trafik samt personbilar.

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Nybyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser nybyggnad av lager med tillhörande personallokal samt kontor om ca 430 kvm i en våning.

Ombyggnad av ventilation i reningsverk i Karlskoga
Objektet avser huvudsakligen nyinstallation av allmänventilation för bassänghallen i Reningsverket Aggerud med erforderliga el- och rörarbeten.

Anläggande av vinterpark i Rävåsen, Karlskoga
Upptaget i investeringsplanen 2015-2017.

Ny vent & reningsanläggning vid bad, Karlskoga lasarett
Upptaget i verksamhetsplan med budget 2014 och planeringsförutsättningar för 2015-2016.

Ombyggnad av idrottshall i Karlskoga
Avser stambyten samt ombyggnad till omklädningsrum. Utföres av ramavtalsentreprenör.

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser omläggning av gång- och cykelväg.

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av Alfred Nobels torg.

Anläggande av strandpromenad i Karlskoga
Upptaget i investeringsplanen 2015-2017.

Tillbyggnad av kontor i Karlskoga
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.

Rivning av tvättinrättning i Karlskoga
Rivning av tvätterilokaler och komplementbyggnad.

Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Planer finns på renovering av utemiljö vid skola.

Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m.

Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Nybyggnad av bassäng samt utbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av carport i Karlskoga
Nybyggnad av carport och förråd samt rivning av bef carport och förråd.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Karlskoga
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.

Utvändigt underhåll av kontor i Karlskoga
Montering av arkivdörr.

Rivning av cistern i Karlskoga
Rivning av byggnad på vattencistern.

Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Nybyggnad av parkeringsplats.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlskoga
Nybyggnad av pergola vid flerbostadshus.

Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av bullerdämpande plank.

Nybyggnad av plank i Karlskoga
Uppförande av plank.

Utvändigt underhåll av skola i Karlskoga
Uppsättning av solcellspaneler på tak.

Byte av låsanordningar i flerbostadshus, Karlskoga
Gäller 22 lägenhetsdörrar plus entrédörrar.

Nybyggnad av förråd i Karlskoga
Nybyggnad av förskola och förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: