Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlskoga

Nybyggnad av radhus i Aggerudsviken, Karlskoga
Planer finns på försäljning av kvarteret. Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus, Karlskoga
Avser nybyggnad av två punkthus med 40 lägenheter i fyra respektive sex våningar, av typen SABO kombohus.
Inglasning av innergård på Karlskoga lasarett
Avser uppförande av glastak över ljusgårdar A+B på Karlskoga lasarett. Utförandeentreprenad med utökad samverkan.
Nybyggnad av seniorvillor i Karlskoga
Söker tomt i Karlskoga samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av träningsskola i Karlskoga
Avser nybyggnad av en grundsärskola för åren F-9 med inriktning mot träningsskola.
Nybyggnad av radhus i Bricketorp, Karlskoga
Avser nybyggnad av 10-15 radhuslägenheter ca 70 kvm/lägenhet i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Ekeby, Karlskoga
Avser nybyggnad av 12 radhuslägenheter ca 112 kvm/lägenhet i 2 plan.
Nybyggnad av fristående produktionskök i Karlskoga
Planer finns på nybyggnad av ett fristående produktionskök för tillagning till förskolor i Karlskoga.
Nybyggnad av hotell i Karlskoga
Ändring av gällande detaljplan krävs. Ansökan om planbesked har skickats in till kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Baggängen, Karlskoga
Avser nybyggnad av en modulbyggd förskola om fem avdelningar i ett plan med 19 barn per avdelning. Total yta ca 990 kvm.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Karlskoga
Avser anläggande av gator och VA-ledningar för styckebyggda villatomter.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Eventuellt kan skolans kök komma att renoveras.
Renovering av badrum inom fastighetsbeståndet
Omfattar helrenovering av ca 50 st. badrum utspridda inom beståndet. Byte av golvbrunnar, nya ytskikt, nytt porslin med mera. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga
Trafiksäkerhetsåtgärder.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser förflyttning av cykelvägen som går över Alfred Nobels torg till Bergmansgatan, tillgänglighetsanpassning samt ska en "Shared-space"/gångfartsområde byggas på Urbrinken mellan Bergmansgatan och Hotellgatan.
Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga
Omfattar 5 platser; Lekhyttan, Klunkhyttan, Villingsberg, Våtsjön och Sandbäcken.
Anläggande av konstgräsplan i Karlskoga
Avser anläggande av konstgräsplan på Kilsta IP, 71 x 111 m. Omfattar konstgräsplan, belysningsanläggning(option) och inhängning.
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga m. fl. kommuner
Skjutfältet är beläget i Karlskoga, Örebro och Nora kommuner och har en yta på ca 10.000 ha. Delar av området är förorenat med tungmetaller och sprängämnen. Tillsynsansvarig Länsstyrelsen.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskoga
Avser byggnation av ett podie samt hoppgropar, trampoliner och golvbeläggning.
Utvändigt underhåll av kyrka i Karlskoga
Avser omläggning av plåttak och torn på kyrka i Karlskoga.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Avser upprustning av utemiljö vid Skranta skola.
Nybyggnad av kontor i Karlskoga
Nybyggnad av garage med kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad industribyggnad.
Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga
Utredning pågår. Primär förorening As. Tillsynsmyndighet Karlskoga kommun. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändrad användning från kontor till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av solcell i Karlskoga
Uppsättning av solcellspaneler på skolbyggnad (flyttas från idrottshall inom folkhögskolan 4).
Tillbyggnad av allaktivitetshus i Karlskoga
Tillbyggnad av entrébyggnad vid Boda Borg i Karlskoga.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring (ny port).
Nybyggnad av grillkiosk i Karlskoga
Nybyggnad av grillhus.
Nybyggnad av lager i Karlskoga
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Karlskoga
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Karlskoga
Nybyggnad av skärmtak mot bef byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlskoga
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av garage i Karlskoga
Ombyggnad av carport till ambulansgarage.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Karlskoga
Fasadändring av enbostadshus.
Rivning av förråd i Karlskoga
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlskoga
Anordning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Karlskoga
Avser ombyggnad och utbyggnad av kontoret.
Upprustning av tak på garagelänga i Karlskoga
Beslut ej tagna. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Öppnade upp en vägg mellan två lokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Inglasning av en balkong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: