Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hallsberg

Nybyggnad av avisningsbyggnad i Hallsberg
Avser nybyggnad/leverans av maskin för avisning som kommer att placeras på platta på mark.
Ny ledning från Hallberg till Stockholm
Det planeras en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV från Hallsberg norrut mot Lindbacka och vidare mot Västerås och Stockholm. Den nya ledningen mellan Karlslund och Östansjö är 27 km och utgör en del av denna plan. Planen är att bygga ledningen i befintlig ledningsgata.
Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset
Projektet avser en gles 2+1 väg i ny sträckning, slopning av två plankorsningar och stängsling längs med järnvägen inne i Pålsboda. Ca 13,4 km. Slutbesiktning senast 2019-10-01.
Nybyggnad av tvätt- och saneringshall vid nytt verkstadscentrum
Avser nybyggnad av en tvätt- och saneringshall.
Mark- & BEST-arbeten inför del av nytt verkstadscentrum
Avser arbeten gällande mark, bana, el, signal och tele inför nytt verkstadscentrum.
Ny järnvägsbro samt flytt av väg i Hallsberg
Ombyggnad av Västra Storgatan, ny parkeringsyta med grindar och stängsel och en ny järnvägsbro över Älbergsvägen. Rörsäterbäcken ska delvis kulverteras och läggas om. Ny gc-väg med belysning, planteringar och en ny trappa, ny pumpanläggning och ledningsarbeten, delar av marken ska saneras.
Nybyggnad av gymnasieskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av Alléskolan.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar med plats för ca 150 barn i Kv Välten. Avser också verksamhetslokaler och personalutrymmen såsom personalrum, arbetsrum, vilrum, samtalsrum, centralförråd och hygienutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus och enbostadshus i Sköllersta
Planlagd för bostäder, både flerfamiljshus och enbostadshus i högst 2 våningar. Kostnad okänd. Oviss byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Hallsberg
Avser nybyggnad av åtta lägenheter fördelade i fyra parhus.
Nybyggnad av affärshus i Hallsberg
Avser nybyggnad av affärshus om ca 1100 kvm i en våning.
Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Långängsskolan.
Uppförande av förskolemodul i Östansjö, Hallsberg
Avser uppförande av paviljong med två förskoleavdelningar med kök för mellanmål samt en lärosal om ca 60 kvm.
Ombyggnad av ventilation på skola i Sköllersta
Ombyggnaden avser tre nya ventilationsaggregat inklusive styr, samt viss ny kanalisation. Det skall även installeras nya värmeradiatorer i gymnastiksalen.
Måleriprojekt fastigheter inom Hallsbergs kommun
Denna upphandling gäller måleriarbeten som ska utföras under 2017 på av Hallsbergs kommun ägda fastigeter. Syftet är att göra en större samlad uppryckning av underhållet och utseendet på kommunens fastigheter. Totalt rör det sig om cirka 25 fastigheter. Efter avslutat arbete ska husen vara i god kondition sett till de klimatskyddande delar som är målade. Entreprenaden delas in per ort, fem områden, varvid möjlighet finns att lämna pris på ett eller flera områden enligt följande: - Hallsberg - Pålsboda - Sköllersta - Vretstorp - Östansjö
Iordningställande av tomter i Hallsberg
Avser iordningställande av tomter.
Hörsal vid Hallsbergs vårdcentral
Avser ombyggnad av hörsal. Upptaget i verksamhetsplanen.
Ombyggnad till kontor i Hallsberg
Avser ombyggnad av reception, kontor m.m. på bottenvåningen av Hus C.
Fönsterbyte på skola i Hallsberg
Igångsättning tidigast våren 2017. Avser renovering av Transtensskolan.
Ombyggnad av ventilation i affärshus i Hallsberg
Avser installationsarbeten för ombyggnad av luftbehandlingsaggregat för 3 st lokaler.
Utbyte av elpannor i radhus, Hallsbergs kommun
Entreprenaden avser komplett utbyte av elpannor i radhuslängor på Kristallgatan i Vretstorp, Kuggängsvägen i Pålsboda samt Rönngatan i Östansjö.
Nybyggnad av läktare vid konstgräsplan i Hallsberg
Uppförande av läktare vid konstgräsplan.
Fönsterbyte vid flerbostadshus i Hallsberg
Avser fönsterbyte vid flerbostadshus.
Ombyggnad av värmesystem undercentral, Hallsberg
Entreprenaden avser komplett utbyte av fjärrvärmeundercentraler.
Diverse förnyelse vid idrottsplats i Hallsberg
Utvändig upprustning av Gula paviljongen vid Transtensvallen, samt uppförande av domartorn. Upptaget i investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lager i Hallsberg
Uppförande av lagertält.
Tillbyggnad av förrådsbyggnad vid skola i Hallsberg
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad hus F3

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: