Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hällefors

Nybyggnad av simhall på Hällevi idrottsplats
Projektet omfattar nybyggnad av en liten simhall för främst skolundervisning, motionssimning och rehabilitering. Hallen kommer att få en 25-meters basssäng för simträning och motion och en mindre bassäng med lyftgolv för simskola och rehabilitering. Den totala arean är ca 1200 kvm och innefattar även omklädningsrum för fotboll och annan utomhusaktivitet.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hällefors
Avser ombyggnad av tillagningskök samt ändring av ventilation.

Ombyggnad av äldreboende till förskola i Hällefors
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola med en avdelning om ca 600 kvm.

Ramavtal avseende golv, Hällefors kommun

Ombyggnad av kontorslokaler i Hällefors
Avser ombyggnad av före detta affärslokaler till kontor, arkiv och konferensrum om ca 350 kvm.

Ramavtal avseende golv, Hällefors Bostads AB

Ramavtal avseende hantverkstjänster inom Hällefors kommun
Avser ramavtal avseende hantverkstjänster inom bygg i Hällefors kommun.

Ramavtal avseende hantverkstjänster bygg i Hällefors
Avser ramavtal gällande hantverkstjänster inom bygg för Hällefors Bostads AB.

Fasadåtgärder i kv Prosten, Hällefors
Entreprenaden omfattar kompletta fasadrenoveringar som lagning av sprickor, målning av fasad, byte av skärmtak ovan entreér, byte av balkongräcken, byte av skadade galler på fasad för ventilation, målning av plåtdetaljer, ny inklädnad av skyddsrumsdörr och justering samt ommålning av garageportar. Reparation av skador på balkonger, blästring alt ny beläggning på rostig synlig armering samt nyläggning av beläggning på balkongernas ovansida. Lappning och målning av fasad på intilliggande byggnad. Option 2: Utbyte av 4 stycken entrépartier till nya.

Nybyggnad av personal- och kontorsbyggnad på Gyltbo Återvinningscentral i Hällefors
Avser en modul/nybyggnation av en fullt driftfärdig personal- och kontorsbyggnad om ca 50 kvm.

Utvändigt underhåll av industrihus i Hällefors
Fasadändring på industri/affärslokal.

Utvändigt underhåll av industrihus i Hällefors
Fasadändring på industrilokal.

Nybyggnad av butik i Hällefors
Nybyggnad av butikslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hällefors
Ventilationsförändring.

Ombyggnad av kontor i Hällefors
Ändrad användning av Formens Hus.

Nybyggnad av nätstation i Hällefors
Nybyggnad av två nätstationer.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hällefors
Fasadändring, installation av punktsug.

Nybyggnad av nätstation i Hällefors
Nybyggnad av 4 st nätstationer Jönshyttan 6:1 (2 st), 6.53, Långåsen 1:2.

Rivning av förråd i Hällefors
Rivning av sandlada.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Hällefors
Tidsbegränsat lov för anläggningsboende.

Nybyggnad av barack i Hällefors
Uppställning av byggmoduler.

Rivning av affärshus i Hällefors
Avser rivning av två kiosker samt en busstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: