Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hällefors

Nybyggnad av resort i Grythyttan, Hällefors
Arkitekt kommer troligen att anlitas under senvåren 2017. Bolag kommer att bildas för byggherre. Planer finns på en exklusiv resort som ska rymma ca. 150 fritidsvillor, ett modernt servicecenter med olika aktiviteter såsom äventyrsbad, bowling, gym, restauranger och butiker. Det planeras också för en marina.

Nybyggnad av simhall på Hällevi idrottsplats
Projektet omfattar nybyggnad av en liten simhall för främst skolundervisning, motionssimning och rehabilitering. Hallen kommer att få en 25-meters basssäng för simträning och motion och en mindre bassäng med lyftgolv för simskola och rehabilitering. Den totala arean är ca 1200 kvm och innefattar även omklädningsrum för fotboll och annan utomhusaktivitet.

Ny- alternativt ombyggnad av vårdbostad i Hällefors
Planer finns på ombyggnad eller nybyggnad av vård- och omsorgsboende.

Nybyggnad av handelscentrum och bussangöring i Hällefors
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handelsverksamheter samt en bussangöring.

Ombyggnad till HVB-boende i Hällefors
Planer finns på ombyggnad till ett HVB-boende.

Ombyggnad av äldreboende till förskola i Hällefors
Avser ombyggnad av äldreboende till förskola med en avdelning om ca 600 kvm.

Ombyggnad av kontorslokaler i Hällefors
Avser ombyggnad av före detta affärslokaler till kontor, arkiv och konferensrum om ca 350 kvm.

Ombyggnad av spa i Hällefors
Planer finns på om- och tillbyggnad av spa-anläggning.

Ramavtal avseende hantverkstjänster inom Hällefors kommun
Avser ramavtal avseende hantverkstjänster inom bygg i Hällefors kommun.

Ramavtal avseende hantverkstjänster bygg i Hällefors
Avser ramavtal gällande hantverkstjänster inom bygg för Hällefors Bostads AB.

Fasadåtgärder i kv Prosten, Hällefors
Entreprenaden omfattar kompletta fasadrenoveringar som lagning av sprickor, målning av fasad, byte av skärmtak ovan entreér, byte av balkongräcken, byte av skadade galler på fasad för ventilation, målning av plåtdetaljer, ny inklädnad av skyddsrumsdörr och justering samt ommålning av garageportar. Reparation av skador på balkonger, blästring alt ny beläggning på rostig synlig armering samt nyläggning av beläggning på balkongernas ovansida. Lappning och målning av fasad på intilliggande byggnad. Option 2: Utbyte av 4 stycken entrépartier till nya.

Nybyggnad av personal- och kontorsbyggnad på Gyltbo Återvinningscentral i Hällefors
Avser en modul/nybyggnation av en fullt driftfärdig personal- och kontorsbyggnad om ca 50 kvm.

Nybyggnad av butik i Hällefors
Nybyggnad av butikslokal.

Ombyggnad av vårdcentral i Hällefors
Om- och tillbyggnad av vårdcentral.

Tillbyggnad av industrihus i Hällefors
Om/tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av spa i Hällefors kommun
Ombyggnad av Vattensalongen, ändrad användning.

Ombyggnad av kontor i Hällefors
Ändrad användning av Formens Hus.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Hällefors
Tidsbegränsat lov för anläggningsboende.

Rivning av förråd i Hällefors
Rivning av sandlada.

Nybyggnad av återvinningsstation i Hällefors
Nybyggnad av återvinningsstation.

Rivning av affärshus i Hällefors
Avser rivning av två kiosker samt en busstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: