Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hällefors

Nybyggnad av simhall på Hällevi idrottsplats

Nybyggnad av handelscentrum och bussangöring i Hällefors

Tillbyggnad av skola i Hällefors

Ombyggnad till HVB-boende i Hällefors

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hällefors

Ombyggnad av äldreboende till förskola i Hällefors

Ombyggnad av kontorslokaler i Hällefors

Ombyggnad av spa i Hällefors

Ramavtal avseende hantverkstjänster bygg i Hällefors

Ramavtal avseende hantverkstjänster inom Hällefors kommun

Fasadåtgärder i kv Prosten, Hällefors

Nybyggnad av personal- och kontorsbyggnad på Gyltbo Återvinningscentral i Hällefors

Nybyggnad av kylanläggning i Hällefors

Ombyggnad av spa i Hällefors kommun

Tillbyggnad av flerbostadshus i Hällefors

Tillbyggnad av industrihus i Hällefors

Nybyggnad av återvinningsstation i Hällefors

Nybyggnad av förråd i Hällefors

Rivning av förråd i Hällefors

Tillbyggnad av entré vid cafe i Hällefors

Rivning av affärshus i Hällefors

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: