Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Degerfors

Nybyggnad av radhus i Degerfors
Avser nybyggnad av 10 lägenheter i form av radhus i ett plan fördelade på två grupper samt 10 carportar, två miljöhus och en undercentral.
Signaltrimning vid järnväg i Degerfors och Strömstorp
Signaltrimningsåtgärder och spårupprustning i Degerfors och Strömstorp.
Ny mottagningsstation i Karlshagen, Degerfors Energi
Avser en ny mottagningsstation K401 inkl transformator 500 kVA, lågspänningsställverk mm.
Dränering Folkets hus i Degerfors
Avser dränering av folkets hus.
Nybyggnad av pumpstation i Degerfors
Strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Degerfors
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av fritidshus i Degerfors
Bygglov/rivningslov för tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Degerfors
Nybyggnad av mottagningsstation.
Nybyggnad av telestation i Degerfors
Uppförande av 72 m hög stadgad mast samt tre tillhörande teknikbodar.
Rivning av skolbyggnad och uppstädning av tomt i Degerfors
Uppdraget omfattar att riva den före detta skolbyggnaden inom Stora Strömtorp 1:132 och transportera rivningsavfallet. Uppdraget omfattar dessutom att försätta tomtplatsen inom Stora Strömtorp 1:132 i vårdat skick.
Tillbyggnad av kök vid skola i Degerfors
Avser tillbyggnad av kök och matsal och lastkaj.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: