Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Askersund

Nybyggnad av återvinningscentral i centrala Askersund
Avser nybyggnation av återvinningscentral med en total yta om ca 10 000 kvm.

Nybyggnad av vindkraftverk i Askersund
Projektet avser nybyggnad av 3 vindkraftverk (150 meter höga).

Nybyggnad av kontor i Askersund
Avser nybyggnad av kontor. Byggstart och omfattning oklar.

Ombyggnad av kontorshus i Askersund
Avser ombyggnad av kontor för fem hyresgäster på våningsplan 1. Projektet kommer att genomföras i tre etapper. Avser bl.a byte av delar av apillvattensystem på plan 1 och källarplan, byte av ventilationsaggregat, installation av solceller, byte av expansionskärl, byte av styrutrustning samt uppkoppling och kommunikation mellan anläggningens styrsystem och beställarens överordnade övervakningssystem.

Ombyggnad av idrottshall i Askersund
Avser ombyggnad av Sjöängshallen.

Nybyggnad av LSS-boende i Askersund
Avser nybyggnad av 2 huskroppar med komplementbyggnader. Byggnaderna innehåller bostäder för personer med psykiskt funktionshinder. Husen byggs i två plan och är 386 kvm BTA/st.

Rivning av skola i Askersund
Avser rivning av del av Sjöängsskolan.

Ombyggnad till hotell i Askersund
Avser ombyggnad av flerbostadshus till fyra hotellrum.

Ramavtal för tekniska konsulttjänster i Askersuns kommun
Avser upphandling av tekniska konsult inom två olika kompetensområden: VA-konsulter och projektledare anläggning inom Askersunds kommun. Ramavtalet gäller i 2 år från undertecknande. 1. VA konsult Uppdrag kan omfatta framtagning av systemlösningar, beräkningar, normenliga ritningar, tekniska beskrivningar och detaljhandlingar inom projektering VA ledningar och dagvattenutredningar. Uppdragen kan omfatta förstudier och projektering av anläggningar, inklusive komplettera tekniska beskrivningar till förfrågningsunderlag. Konsulten ska kunna verka självständigt och ha förståelse för sin roll som konsult åt beställaren, samt genomföra utredningar och kalkyler. 2. Projektledare anläggning Uppdrag kan omfatta projektledning av anläggningsentreprenader. Projektledaren kan verka som beställarens representant vid projekteringsmöten och självständigt genomföra utredningar och kalkyler. Projektledaren kan verka som samordnande part vid upprättande av förfrågningsunderlag. Uppdrag omfattar även arbetsledning av anläggningsentreprenader. Projektledaren kan medverka som beställarens representant vid byggmöten, föra minnesanteckningar, vara kontrollant samt utföra viss besiktning.

Fasadrenovering på vattentorn i Askersund
Avser utvändig betongreparation, underarbete och målning av fasad.

Ombyggnad av taket på Snavlunda kyrka i Askersunds kommun
Avser omläggning av kyrkans skiffertak. Anbud kommer att infordras på arbetet. Byggstart ej fastställd.

Fasadrenovering av Snavlunda kyrka i Askersunds kommun
Avser putsning och kalkning av kyrkans fasad. Upptaget i underhållsplanen år 2018.

Utvändigt underhåll av kyrka i Askersund
Utvändig ändring av kyrkobyggnad, tak 60 m2.

Ombyggnad av Mariedamms kapell
Kapellet är en träbyggnad från 1930. Avser byte av fasad samt ny toalett.

Nybyggnad av fotbollsplan i Askersund
Nybyggnad av fotbollsplan.

Nybyggnad av lager i Askersund
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av plank i Askersund
Nybyggnad av plank (skyddad uteplats).

Nybyggnad av telestation i Askersund
Nybyggnad av teknikbod.

Ombyggnad av lägenhet i Askersund
Ombyggnad av butikslokal till bostad. Målning av fasad samt byte av fönster.

Nybyggnad av bastu i Askersund
Återuppbyggnad av bastu/relaxrum efter brandskada samt installation av eldstad.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Askersund
Ändrad användning av bef rum i källarplan till Asylboende samt ändring av ventilation.

Nybyggnad av garage i Askersund
Rivning av bef garage samt nybyggnad av garage.

Tillbyggnad av skärmtak i Askersund
Tillbyggnad av skärmtak för förvaring.

Nybyggnad av nätstation i Askersund
Utbyte till ny nätstation.

Uppsättning av elstängsel i naturreservatet Tjälvesta, Askersund
Avser uppsättning av ca 2 300 meter 3-trådigt permanent elstängsel för nötkreatur i naturreservatet Tjälvesta.

Ombyggnad av kyrka i Lerbäck
Avser ombyggnad av kökspentry.

Utvändigt underhåll av industrihus i Askersund
Avser byte av fönster.

Ombyggnad av gym i Askersund
Avser byte av ytterdörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: