Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Askersund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 98 lägenheter med två våningar i en sammanhängande huskropp.
Nybyggnad av förskola och bostäder i Askersund
Planens syfte är att möjliggöra förskola och bostäder vid Kvarnhagsvägen/Banvallsvägen samt att förbättra trafiksituationen i området.
Nybyggnad av villaområde i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av drygt 40 villor.
Eventuell sanering av mark i Askersund
Planer finns på eventuell sanering av Rönneshytta sågverk.
Tillbyggnad o. renovering av LM-skola i Hammar, Askersund
Tillbyggnad innehållande tillagningskök, matsal och biblioteksdel. Ombyggnad av Hus B inrymmande förskola med två avdelningar och en fritidsavdelning. Viss ombyggnad av Hus A för slöjdsalar och personalutrymmen. Angöringsplats för skolskjutsar. Utemiljö med lekutrustning, staket och förrådsbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund
Avser nybyggnad av sex stycken radhus och fem stycken parhus med totalt 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åsbro
Planer finns på nybyggnad av 12 hyreslägenheter.
Exploateringsarbeten inför nybyggnad av bostäder i Åsbro
Avser exploatering inför kommande bostadsområde vid Åsbro strand.
Nybyggnad av bro i Askersund
Avser utbyte av den befintliga flytbron mellan Strandparken och Borgmästareholmen.
Nybyggnad av sjöbodar/försäljningsbodar i Askersunds hamn
Avser nybyggnation av sjöbodar/försäljningsbodar vid Askersunds Hamn. Markarbeten finns på projektid: 1471646
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser renovering av loftgångsräcken.
Markarbeten inför sjöbodar/försäljningsbodar i Askersunds hamn
Avser markarbeten inför kommande byggnation av sjöbodar/försäljningsbodar vid Askersunds hamn (Projektid: 1171357).
Säkerhetsåtgärder vid badplats, Askersunds kommun
Avser täckning av förorenad mark vid Åmmebergs Badplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund, Örebro län
Projektet avser ombyggnad av vindsvåning i ett flerbostadshus. 2 nya lägenheter kommer att byggas.
Takbyte på flerbostadshus i Askersund
Avser byte av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av GC-väg i Askersund
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Tillbyggnad av kontor i Askersund
Tillbyggnad av bef kontors och lagerlokaler för MSI EL.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av Orangeri.
Nybyggnad av plank i Askersund
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Nybyggnad av två små parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Askersund
Nybyggand av plank.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad av komplementbyggnad (uthus, garage, förråd och dylikt).
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Askersund
Ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Askersund
Ändrad användning till hem för vård eller boende, HVB-hem.
Tillbyggnad av reningsverk i Askersund
Tillbyggnad reningsverk med utbyggnad slamcontainerrum.
Nybyggnad av plank i Askersund
Uppförande av plank.
Rivning av enbostadshus i Askersund
Rivning av bostadshus med källare samt förrådsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Askersund
Rivning av enbostadshus.
Rivning av telestation i Askersund
Rivning av teknikhus.
Ombyggnad av vårdbostad i Askersund
Avser ändrad planlösning på vårdboende i Askersund.
Ombyggnad av kyrka i Lerbäck
Avser ombyggnad av kökspentry.
Nybyggnad av scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: