Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Askersund

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund
Avser nybyggnad av vård- och omsorgsboende med 98 lägenheter med två våningar i en sammanhängande huskropp.
Nybyggnad av villaområde i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra 80-100 villatomter.
Tillbyggnad o. renovering av LM-skola i Hammar, Askersund
Tillbyggnad innehållande tillagningskök, matsal och biblioteksdel. Ombyggnad av Hus B inrymmande förskola med två avdelningar och en fritidsavdelning. Viss ombyggnad av Hus A för slöjdsalar och personalutrymmen. Angöringsplats för skolskjutsar. Utemiljö med lekutrustning, staket och förrådsbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Åsbro, Askersund
Avser nybyggnad av sex stycken radhus och fem stycken parhus med totalt 16 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 22 lägenheter i en huskropp. Tre våningar + inredd vind. BOA - 1650 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund
Avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Askersund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse nära kollektivtrafik i Åviken.
Nybyggnad av automatstation i Askersund
Nybyggnad av automatstation, nytt skärmtak, nya cisterner i mark, oljeavskiljare för dagvatten, ny pylonskylt.
Nybyggnad av bro i Askersund
Avser utbyte av den befintliga flytbron mellan Strandparken och Borgmästareholmen.
Markarbeten inför sjöbodar/försäljningsbodar i Askersunds hamn
Avser markarbeten inför kommande byggnation av sjöbodar/försäljningsbodar vid Askersunds hamn (Projektid: 1171357).
Upprustning av byggnader i Askersund
Avser upprustning av fastigheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund, Örebro län
Projektet avser ombyggnad av vindsvåning i ett flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Askersund
Inredande av bostad på vind samt ombyggnad av 1 lägenhet till 2.
Tillbyggnad av kontor i Askersund
Tillbyggnad av bef kontors och lagerlokaler för MSI EL.
Fasadrenovering på vattentorn i Askersund
Avser utvändig betongreparation, underarbete och målning av fasad.
Nybyggnad av växthus i Askersund
Nybyggnad av Orangeri.
Nybyggnad av industrihus i Askersund
Nybyggnad av verkstad, tvätthall och lager.
Tillbyggnad av reningsverk i Askersund
Tillbyggnad reningsverk med utbyggnad slamcontainerrum.
Fasadrenovering av Mariedamms kapell
Avser putsning och kalkning av byggnadens fasad.
Takrenovering av Snavlunda kyrka, Askersunds kommun
Avser takrenovering av Snavlunda kyrka
Ombyggnation av mark vid Läderfabriken i Askersund
Åtgärder gällande Markvatten runt fabriken.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Ändring av marknivån, uppförande av parkeringsplats med laddinfrastruktur.
Nybyggnad av mast i Askersund
Nybyggnad av 36 m torn med tillhörande bod.
Byte av elmotor i klockstapel vid Lerbäcks kyrka, Askersunds kommun
Avser byte av elmotor i klockstapel vid Lerbäcks kyrka.
Byte av elmotor i klockstapel vid Snavlunda kyrka, Askersunds kommun
Avser byte av elmotor i klockstapel vid Snavlunda kyrka.
Nybyggnad av maskinhall i Askersund
Avser nybyggnad av maskinhall till Solberga idrottsplats.
Tillbyggnad av laboratorium i Askersund
Utbyggnad av produktionsanläggning lokal för "Labb" kvalitetsanalyser.
Rivning av enbostadshus i Askersund
Rivning av fd bostadshus, jordjällare, förråd samt stuga.
Rivning av fritidshus i Askersund
Rivning av fritidshus.
Rivning av telestation i Askersund
Rivning av teknikhus.
Nybyggnad av förråd i Askersund
Nybyggnad, tillbyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Nybyggnad av två små parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av scen i Askersunds Hamn
Planen syftar till att möjliggöra för en levande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund. En viktig del av arbetet är att öka tillgängligheten till hamnområdet för besökare, turister och boende.
Ombyggnad av kyrka i Lerbäck
Avser ombyggnad av kökspentry.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: