Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Örebro län

Askersund (40)
Degerfors (9)
Hallsberg (32)
Hällefors (21)
Karlskoga (48)
Kumla (49)
Laxå (20)
Lekeberg (14)
Lindesberg (79)
Nora (23)
Örebro (224)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 470 st.

Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön

Utbyggnad för nytt kulturcentrum m m i Örebro

Nybyggnad av centrallager ev i Örebro

Nybyggnad av kontorshus i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Örebro

Nybyggnad av parkeringshus och godsmottagning i Örebro

Nybyggnad av F-6 skola i Örebro

Nybyggnad av avisningsbyggnad i Hallsberg

Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset

Nybyggnad av svarvbyggnad i Hallsberg

Nytt bostadsområde i Lillån, Örebro

Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall på Ladugårdsängen i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Ladugårdsängen, Örebro

Nya naturgasledningar i Örebro, etapp 5

Nybyggnad av bostäder i Gustavsvik, Örebro

Uppförande av vindkraftverk mellan Askersund och Laxå kommun

Nybyggnad av hyresrätter i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Kumla

Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Askersund

Nybyggnad av flerbostadshus på Alnängarna, Örebro

Renovering av flerbostadshus & radhus i Vivalla, Örebro

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen

Nybyggnad av bostäder i Örebro

Nybyggnad av omlastningsterminal med spår m m i Gusselby

Nybyggnad av logistikhall i Hallsberg

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp Örebro

Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro

Nybyggnad av markanläggning inför nytt centrallager i Örebro

Nybyggnad av vattentorn i Örebro

Nytt bostadsområde planeras i Sörby, Kumla kommun

Nybyggnad av flerbostadshus med mera i Kumla

Ombyggnad till mötesfri landsväg Axbergshammar-Lilla Mon

Ev. nybyggnad av vindkraftverk i Askersund och Hallsberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Bettorp

Nybyggnad av bostäder i Södra Bettorp, Örebro

Tillbyggnad av Ikeavaruhus i Örebro

Nybyggnad av studentlägenheter för läkarlinjen i Örebro

Nybyggnad av stamnätsstation i Karlslund utanför Örebro

Nybyggnad av kontorshus i Vivalla, Örebro

Nybyggnad av radhus i Örebro

Nybyggnad av affärshus i Lindesberg

Anläggande av gator & VA-ledningar i Örebro

Nybyggnad av trygghetsboende i Frövi

Nybyggnad av särskilt boende i Fjugesta etapp 2

Nybyggnad av sjöbodar, bostäder m.m. i Askersunds Hamn

Nybyggnad av punkthus i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Askersund

Nybyggnad av ekoby på Saltängen, Laxå

Renovering av flerbostadshus i Örebro

Ombyggnad av reningsverk i Nora

Nybyggnad av vårdbostad i Örebro

Nybyggnad av villaområde i Åsbro

Nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta

Om- och tillbyggnad av fabrikshus i Örebro

Nybyggnad av parkeringshus på Gustavsviksområdet i Örebro

Nybyggnad av handelsområde i Laxå

Mark- & BEST-arbeten inför del av nytt verkstadscentrum

Nybyggnad av bostäder i Bettorp, Örebro

Nybyggnad av bostadslägenheter i centrala Askersund

Eventuell sanering av mark i Askersund

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2

Upprustning av flerbostadshus inom Hagabergsområdet

Utförande av vägbeläggning halvvarm inom Örebro och Västmanlands län

Utförande av vägbeläggning värme inom Örebro och Västmanlands län

Utbyte av ställverk i fördelningsstationer i Hovsta, Södertälje Hamn och Älberg

Integrerat brounderhåll i Örebro län

Nybyggnad av bostäder i Kumla

Nybyggnad av bostäder i Loviselund, Kumla

Nybyggnad av bostäder i Sånnersta

Nybyggnad av bullerskärmar i Kumla

Ny järnvägsbro samt flytt av väg i Hallsberg

Nybyggnad av idrottshall i Örebro

Nybyggnad av gc-väg längs väg 823 mellan Örebro-Glanshammar

Nybyggnad av radhus i Kumla

Om- & tillbyggnad av poliklinisk verksamhet Urologi vid Universitetssjukhuset, Örebro

Nybyggnad av äldreboende i Åsbro

Nybyggnad av seniorbostäder i Nora

Nybyggnad av simhall på Hällevi idrottsplats

Nybyggnad av kedjehus i Örebro

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus, radhus el kedjehus i Kumla

Nybyggnad av kontor i Kumla

Nybyggnad av kontor i Örebro

Nybyggnad av industriområde i Frövi, Lindesberg

Nybyggnad av handels-, kontors- och verksamhetslokaler, Örebro

Nybyggnad av vårdcentral och lägenheter i Lindesberg

Nybyggnad av flerbostadshus i Lindesberg

Nybyggnad av bostäder i Frövi, Lindesberg

Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg

Anläggande av gata, VA, park och torg i Örebro

Badrumsrenovering i hotell, Örebro

Utbyggnad av va-ledningar utmed sjöstrand vid Tisaren

Ombyggnad av vårdcentral, läkarmottagning i Fjugesta

Till- och ombyggnad av Stene skola i Kumla

Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg

Nytt verksamhetsområde i Laxå

Anläggande av en överföringsledning i Södra Väringen etapp 2, Örebro

Ev. nybyggnad av skolbyggnad i Hallsberg

Nya verksamheter i Lindesberg

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: