Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, etapp 2

Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå

Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk

New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå

Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2-5

Nybyggnad av ridhus i Piteå

Nybyggnad av bro över Fårösundet, Piteå

Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå

Ombyggnad av idrottshall och badhus i Piteå

Om- och påbyggnad till kontor i Piteå

Tillbyggnad av industrihus i Piteå

Nybyggnad av butik i Piteå

Ny vägbro korsande järnvägen i Storblåliden

Ombyggnad för mötesplatser på sporthall i Munksund

Rivning eller ombyggnad av skola i Piteå, etapp 2

Nybyggnad av exploateringsområde i Piteå

Nybyggnad av passiva villor, Furunäset, etapp 3

Eventuellt renovering av skola i Öjebyn

Nybyggnad av infartsgata, torg, cirkulationsplats i Piteå

Tillbyggnad av verkstad och bilhall i Piteå

Tillbyggnad av förråd i Piteå

Ombyggnad av skola i Piteå

Underhållsbeläggning mellan Böle-Pålberget

Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå

Ombyggnad av skola i Rosvik

Rivning eller ombyggnad av matsal för särskolans träningsdel i Piteå, et 1

Ombyggnad till förskola i Piteå

Om- & tillbyggnad av äldreboende i Piteå

Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå

Stambyte och elinstallationer av flerbostadshus i Piteå

Tillbyggnad av skola på Pitholm, Piteå

Byte av hissar i flerbostadshus inom Piteå kommun

Byte av elinstallationer i flerbostadshus i Piteå

Energitjänsteprojekt (ETP) i Piteå

Nybyggnad av gc-väg i Piteå

Nybyggnad av övertryckshall i Piteå

Ombyggnad för nytt apotek i Piteå

Om- och tillbyggnad av sporthall i Rosvik, Piteå

Ombyggnad av affärshus i Piteå

Ombyggnad av fjärrvärmeledningar i Piteå

Invändigt underhåll av industrihus i Piteå

Nybyggnad av avloppspumpstation i Piteå

Nya högspänningsställverk, transformatorer och styrsystem mm, Piteå Älvdals Sjukhus

Exploateringsområde för nybyggnad av styckebyggda villor i Piteå

Nybyggnad av gata, torg och cirkulationsplats i Piteå

Ombyggnad av gata med trafiksäkerhetsstärkande åtgärder i Piteå

Ombyggnad av gata och va i Piteå

Nybyggnad av solpark på mark i Piteå

Ombyggnad av restaurang i Piteå

Ombyggnad av vind i Piteå

Rivning av reningsverk i Piteå

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå

Nybyggnad av maskinhall i Piteå

Nybyggnad av industrihus i Piteå

Nybyggnad av fritidshus i Piteå

Nybyggnad av förråd i Piteå

Nybyggnad av kyrkogård i Piteå

Nybyggnad av lager i Piteå

Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå

Nybyggnad av transformatorstation i Piteå

Tillbyggnad av samlingslokal i Piteå

Tillbyggnad av affärshus i Piteå

Rivning av fritidsanläggning i Piteå

Rivning av förråd i Piteå

Ombyggnad av transformatorstation i Piteå

Ombyggnad av kontor i Piteå

Anläggande av park i Piteå

Nybyggnad av klubbstuga i Piteå

Byte av larmtelefon & växelsystem i Piteå

Underhåll av lekpark i Piteå

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: