Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.
Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling. Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling.
Nybyggnad av ishall i Piteå
Nybyggnad av träningshall vid LF Arena.
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av ställverk.
Anläggande av gång- och cykelväg genom Hortlax
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 503 mellan Axvägen-Dammbrovägen (totalt ca 1 km), byte belysning, anpassning busshållplatser, befintlig trottoar på östra sidan, dagvattenbrunnar och passager över väg 503.
Nybyggnad av gata, torg och cirkulationsplats i Piteå
Upphandlingen omfattar nya infartsvägar till Piteå universitetsområde, med tillhörande GC-vägar och busshållplatser. Anläggning av ny torgyta mellan Acusticum och Musikhögskolan samt utökning av parkeringsplatser i området. Arbete med VA-ledningar i området ingår också tillika option för ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.
Nybyggnad av gaskraftverk i Piteå
Nybyggnad av gasåtervinningsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Uppbyggnad av nedbrunnen industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal.
Tillbyggnad av äldreboende i Piteå
Planer för att bygga ut 60 platser på Berggården.
Nybyggnad av övertryckshall i Piteå
Avser utförande av en ny övertryckshall för inomhusfotboll.
Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Den nya belysta gång- och cykelvägen ansluts mot Räkstigen och kommer att ligga parallellt med Långskatavägen ända fram till infarten mot Anemon-Sjörosstigen.
Ny konstgräsmatta till fotbollplan i Piteå
Leverans och läggning av konstgräsmatta inkl. gummipad på av beställaren färdigställd grusyta.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Utvändig ändring av skola, fasadrenovering och fönsterbyte m.m.
Konsultuppdrag för dagvattenhantering i Piteå
Avser konsultuppdrag för framtagande av riktlinjer för dagvattenhantering i Piteå kommun, inklusive 1 fallstudie. Ytterligare en fallstudie upphandlas på option.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av kontor till 3-4 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked - flerbostadshus och carport.
Nybyggnad av växthus i Piteå
Förhandsbesked angående nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/teknikhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, cykelförråd och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering, förråd. va (kommunalt).
Nybyggnad av samlingslokal i Piteå
Nybyggnad av publika lokaler.
Nybyggnad av restaurang i Piteå
Nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Ändrad användning av del av befintlig lokal.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Piteå
Ändrad verksamhet i lokalen från dagverksamhet till ett korttidsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Återuppförande av bostadsmoduler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus. byte/ändring av glastak. utbyte och nya grindar. solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Piteå
Utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad och utvänding ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av övertryckshall.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (ställverk) kilberget.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation Storsund 1:52,Pitholm 87:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Pitholm 47:13, Svensbyn 74:7, Munksund 29:186.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Stadsön 9:1, Fårön 3:1.
Tillbyggnad av kallförråd i Piteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Uppförande av 21 st ställplatser för husbilar med tillhörande elstolpar.
Nybyggnad av campingplats i Piteå
Ställplatser för husbilar/campingplatser.
Nybyggnad av skola i Piteå
Nybyggnad av skolmoduler tillfällig uppställning.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad, skärmtak över lastbilsutlastning.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av pistmaskinsförråd/garage.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad (pumphus).
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - ställplatser för husbilar.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov för schaktningsarbete inklusive stödväggar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 179 vindkraftverk. markbygden.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Jävre S:20, 2:4, Trundavan 2:29, 8:113, 2:29, 8:113.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 77 vindkraftverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Piteå
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Förhandsbesked nybyggnad av ställverk för vindkraftpark.
Renovering av kapell i Arvidsjaur
Inklädnad av väggar, tjärning och åtgärdande av takläckage.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Ansökan om planbesked - nybyggnad av chaufförsfikarum samt utbyggnad av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Ändring av planlösning i affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivningslov industribyggnad.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Piteå
Utvändig ändring av sportanläggning till multiarena.
Ombyggnad av badhus i Piteå
Installation av hiss i simhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: