Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.
Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, cykelförråd och garage.
Nybyggnad av industrilokal i Piteå
Nybyggnad av publika lokaler.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2-5
Renovering av fasad och p-däck kommer ske i någon av etapp 2-5.
Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.
Nybyggnad av exploateringsområde i Piteå
Projektet ligger stilla. Uppskattad start och kostnad.
Mittseparering av väg 373 mellan Svensbyn-Vitsand
Avser en 5,5 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, parkering, förråd. va (kommunalt).
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Uppbyggnad av nedbrunnen industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av övertryckshall i Piteå
Avser utförande av en ny övertryckshall för inomhusfotboll.
Om- & tillbyggnad av kontor i Piteå
Om- & tillbyggnad av kontorslokal.
Exploateringsområde Pitholmen industriområde, Piteå
Exploateringsområde för industritomter.
Byte av ställverk vid Backenverket i Piteå
Objektet avser att byta ut 1 st befintligt 10 kV ställverk med dubbla brytare.
Konsultuppdrag för dagvattenhantering i Piteå
Avser konsultuppdrag för framtagande av riktlinjer för dagvattenhantering i Piteå kommun, inklusive 1 fallstudie. Ytterligare en fallstudie upphandlas på option.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av kontor till 3-4 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Ny- och tillbyggnad av industribyggnad/lokal. hiss och va (kommunalt).
Nybyggnad av restaurang i Piteå
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av omklädningsrum i Piteå
Nybyggnad av omklädningsrum. arnemarks badplats. ersättningsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/grönlutsklarnare med tillhörande pump.
Nybyggnad av panncentral i Piteå
Nybyggnad av teknikbod/panncentral.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation (ställverk) kilberget.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation Storsund 1:52,Pitholm 87:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Stadsön 9:1, Fårön 3:1.
Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av logi i Piteå
Nybyggnad av moduler (säsongsbygglov).
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad och utvänding ändring av flerbostadshus.
Rivning av förråd i Piteå
Rivning av nedbrunnen byggnad.
Tillbyggnad av cistern i Piteå
Tillbyggnad av diselanläggning. utökas med en ovanjordisk adbluecistern.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus. byte/ändring av glastak. utbyte och nya grindar. solceller.
Tillbyggnad av kallförråd i Piteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 179 vindkraftverk. markbygden.
Nybyggnad av carport i Piteå
Nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad (pumphus).
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förrådsbyggnad/skiduthyrning.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Ändring av planlösning i affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivningslov industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: