Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå
Avser 179 verk, ca 40 st monteras under 2018 och 139 st under 2019.
Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.
Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete.
Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk
Kurvrätningar, kurvbreddningar, profiljustering, småviltpassager i form av torrtrummor med markeringsstenar. Ca 25 km lång sträcka.
Om- och tillbyggnad av produktionskök i Öjebyn
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför om- och tillbyggnad av Öjebyns produktionskök, Piteå Kommun.
Ombyggnad av hotell i Piteå
Planer finns för om- och tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad för nya elfilter.
Exploatering för nytt bostadsområde i Piteå
Ca 25 tomter, fördelas efter tomtkö.
Varma beläggningsarbeten längs väg 503, 572 och 510.01 i Norrbotten
Avser väg 503 mellan Hortlax-Bergsviken, väg 572 mellan Forsnäs-Norrfjärden och väg 510.01 Del av Borgaruddsvägen (grupp 1) och sträckan Boden-Bredåker, byaväg genom Bredåker (grupp 2).
Ombyggnad av vind i Piteå
Ändrad planlösning av vindsförråd till 3 lägenheter samt utvändig ändring.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Tillbyggnad av VA-anläggning hiss samt ventilation.
Utbyggnad av VA-nät för exploateringsområde i Piteå
Avser ett nytt verksamhetsområde för VA för 124 fastigheter inom Renön/Nötön, Piteå kommun.
Stambyte samt byte elinstallationer i Piteå
Stambyte samt renovering badrum, ny el, fasadbyte. Kommer att utföras i 3 etapper.
Ny vattenreningsanläggning till dialysmottagningen vid sjukhus i Piteå
Omfattar avtal för leverans, installation, driftsättning och validering av vattenreningsanläggning till dialysmottagningen vid Piteå älvdals sjukhus inklusive dokumentation, utbildning och framtida serviceavtal.
Nybyggnad av affärshus i Piteå
Nybyggnad av affärslokal va (kommunalt) samt ventilation.
Byte av ispist i ishall i Piteå
Läggning och gjutning av ny ispist samt nya kylrör (banrör och samlingsrör) på LF Arena.
Ombyggnad av skidlift i Piteå
Avser projektering, komplett leverans, montage, installation och driftsättning av nya motorer, frekvensomriktare (FRO) inkl. injusterade styrskåp (utrustningen) till de två skidliftarna på Lindbäcksstadion. Även den gamla utrustningen rivas, demonteras och tas om hand av entreprenören.
Ombyggnad GC-väg i Piteå
Upphandlingen avser utförandeentreprenad för ombyggnation av gata och ny gång- och cykelväg längs Strömnäsgatan Piteå kommun.
Badvattenrening Öjebyns simhall, Piteå
Öjebyns simhall kommer att förses med ombyggt reningsverk för befintlig simbassäng. Reningsverkets kapacitet skall anpassas till tänkt maximal belastning och moderna dimensioneringsriktlinjer. För att ha hög kapacitet och samtidigt låg driftskostnad, skall systemen utföras med automatisk anpassning av cirkulation och kemikalietillsats i förhållande till badbelastning och vattenkvalitet.
Byte av ställverk vid Backenverket i Piteå
Objektet avser att byta ut 1 st befintligt 10 kV ställverk med dubbla brytare.
Ombyggnad gata och va i Piteå
Ombyggnad Strömnäsgatan.
Nybyggnad av skola i Piteå
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bensinstation i Piteå
Nybyggnad av drivmedelsanläggning och biltvätt, rivning av skärmtak.
Nybyggnad av vårdcentral i Piteå
Detaljplan för stadsön 9:5, vårdändamål.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Ansökan om planbesked - utökning av förskoleavdelningar.
Tillbyggnad av förskola i Piteå
Tillbyggnad av skola (rönnens förskola, nattis).
Tillbyggnad av affärshus i Piteå
Tillbyggnad av affärslokal.
Rivning av affärshus i Piteå
Rivning av affärslokal (fd restaurang Sjöbodan).
Rivning av skola i Piteå
Rivning av del av skola.
Rivning av enbostadshus i Piteå
Rivningslov av enbostadshus och gårdsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Piteå
Ändrad använding av suterrängplan till förskola under en begränstad tid av max 5 år.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Ansökan om planbesked, etablering av fem tomter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Ansökan om planbesked - planändring för parkering och transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av mast i Piteå
Nybyggnad av mast för radiolänk.
Ombyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov - ställplats jävre.
Nybyggnad av vindkraftverk i Piteå
Nybyggnad av 77 vindkraftverk.
Nybyggnad av lager i Piteå
Nybyggnad av spikhall.
Nybyggnad av telestation i Piteå
Nybyggnad av teknikbod, vt munksund 78095.
Nybyggnad av varmförråd i Piteå
Nybyggnad av varmförråd samt skärmtak samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Piteå
Nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: