Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Piteå

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling. Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling.
New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1
The 130 kV Overhead line, with an operational voltage of 150 kV, will be built to connect the first Etap of Markbygden wind farm with a maximum of 224 wind turbines (wind farm parts: Ersträsk, Kilberget and Graberget) to the existing 400 kV substation Råbäcken as common Point of Connection (PoC) to the national Grid of Svenska Kraftnät. The overhead line is divided into three sections, the line between the 400 kV substation Råbäcken and the substation Kilberget, with an app. length of 16,3 km, the line between the substation Kilberget and the substation Ersträsk, with an app. length of 5,5 km and the line between the 400 kV substation Råbäcken and the wind farm Graberget with an app. length of 9,4 km.
Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 3 våningar och det högsta 10 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.
Extension of 400/150/33kV Substation Råbäcken
This tender is now part of the second step of Etap 1, where the grid structure for the remaining turbines to be built. It is foreseen to extend the new 400kV substation Råbäcken, to install two new 150kV power lines, 3x150kV substations and finally to connect the remaining wind farm parts, Ersträsk, Graberget and Kilberget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus och cykelförråd.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Nybyggnad av ställverk.
Anläggande av gång- och cykelväg genom Hortlax
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 503 mellan Axvägen-Dammbrovägen (totalt ca 1 km), byte belysning, anpassning busshållplatser, befintlig trottoar på östra sidan, dagvattenbrunnar och passager över väg 503.
Nybyggnad av gata, torg och cirkulationsplats i Piteå
Upphandlingen omfattar nya infartsvägar till Piteå universitetsområde, med tillhörande GC-vägar och busshållplatser. Anläggning av ny torgyta mellan Acusticum och Musikhögskolan samt utökning av parkeringsplatser i området. Arbete med VA-ledningar i området ingår också tillika option för ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av radhus i Furunäset, etapp 4
Ingår i nationella projekt Trästad 2012.
Nybyggnad av gaskraftverk i Piteå
Nybyggnad av gasåtervinningsanläggning.
Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte och elinstallationer av flerbostadshus i Piteå
PiteBo avser att utföra stambyte och byte av elinstallationer i fastigheterna Kanalgatan 11,13,15 & 17 i Öjebyn, Piteå Kommun.
Nybyggnad av övertryckshall i Piteå
Avser utförande av en ny övertryckshall för inomhusfotboll.
Nybyggnad av gc-väg i Piteå
Den nya belysta gång- och cykelvägen ansluts mot Räkstigen och kommer att ligga parallellt med Långskatavägen ända fram till infarten mot Anemon-Sjörosstigen.
Ombyggnad av gata och va i Piteå
Upphandlingen omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA längs Abjörnssons väg och Klumgatan Piteå kommun.
Ny konstgräsmatta till fotbollplan i Piteå
Leverans och läggning av konstgräsmatta inkl. gummipad på av beställaren färdigställd grusyta.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Utvändig ändring av skola, fasadrenovering och fönsterbyte m.m.
Ombyggnad av gata med trafiksäkerhetsstärkande åtgärder i Piteå
Upphandlingen omfattar anläggningsarbeten för ombyggnation av gata inklusive trafiksäkerhetsstärkande åtgärder längs Lasarettsvägen Piteå kommun.
Byte av elinstallationer i flerbostadshus i Piteå
Entreprenaden omfattar utbyte av elinstallationer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av kontor till 3-4 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ansökan om planbesked - flerbostadshus och carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Nybyggnad av flerbostadshus, cykelförråd och garage.
Nybyggnad av industrihus i Piteå
Nybyggnad av industribyggnad/teknikhall.
Nybyggnad av maskinhall i Piteå
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av samlingslokal i Piteå
Nybyggnad av publika lokaler.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Ändrad användning av del av befintlig lokal.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Ändring av planlösning i affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Piteå
Ändring av solcellspaneler på delar av tak på margretelunds församlingsgård.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Piteå
Ändrad verksamhet i lokalen från dagverksamhet till ett korttidsboende.
Utvändigt underhåll av skola i Piteå
Utvändig ändring/fasadrenovering av hortlax central skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Piteå
Återuppförande av bostadsmoduler.
Nybyggnad av lager i Piteå
Uppsättning av tält.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Piteå
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Piteå
Utvändig ändring av industribyggnad/lokal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Uppförande av 21 st ställplatser för husbilar med tillhörande elstolpar.
Nybyggnad av skola i Piteå
Nybyggnad av skolmoduler tillfällig uppställning.
Nybyggnad av campingplats i Piteå
Ställplatser för husbilar/campingplatser.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av pistmaskinsförråd/garage.
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av komplementbyggnad, skärmtak över lastbilsutlastning.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation Storsund 1:52,Pitholm 87:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Pitholm 47:13, Svensbyn 74:7, Munksund 29:186.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av transformatorstationer Stadsön 9:1, Fårön 3:1.
Nybyggnad av pumpstation i Piteå
Nybyggnad av övertryckshall.
Nybyggnad av fritidshus i Piteå
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad (pumphus).
Nybyggnad av förråd i Piteå
Nybyggnad av förråd/garage.
Nybyggnad av garage i Piteå
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av servering i Piteå
Inglasning uteservering med trallgolv och delvis markistak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Marklov - ställplatser för husbilar.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov - utökning av hårdgjordyta.
Nybyggnad av markanläggning i Piteå
Marklov för schaktningsarbete inklusive stödväggar.
Nybyggnad av transformatorstation i Piteå
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Jävre S:20, 2:4, Trundavan 2:29, 8:113, 2:29, 8:113.
Nybyggnad av nätstation i Piteå
Nybyggnad av basstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Piteå
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Piteå
Förhandsbesked - nybyggnad av tankstation och flytt av befintliga parkeringsplatser.
Nybyggnad av ställverk i Piteå
Förhandsbesked nybyggnad av ställverk för vindkraftpark.
Renovering av kapell i Arvidsjaur
Inklädnad av väggar, tjärning och åtgärdande av takläckage.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Ansökan om planbesked - nybyggnad av chaufförsfikarum samt utbyggnad av kontor.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivningslov industribyggnad.
Utvändigt underhåll av idrottsplats i Piteå
Utvändig ändring av sportanläggning till multiarena.
Utvändigt underhåll av kontor i Piteå
Utvändig ändring, fönsterbyte med annat utseende på de nya fönstrena.
Ombyggnad av badhus i Piteå
Installation av hiss i simhall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: