Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Pajala

Nybyggnad av vindkraftverk i Pajala

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, handel mm i Pajala
Ca 70-100 lägenheter.

Basunderhåll på allmänna vägar område Pajala
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala. Ca 807 km väg varav ca 115 km grusväg. 4 års avtalstid med ev förlängning 1+1 år.

Tätortsupprustning i Pajala, etapp 2
Arbetet avser bl a VA-ledningar, ytskikt, plantering, belysning, beläggning samt sanering av förorenad mark. Väglängd ca 1 km.

Nybyggnad av bensinstation i Pajala

Omb till strandpromenad, ny infart mm i Pajala, etapp 3

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: