Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Övertorneå

Nybyggnad av gc-bro mellan Svanstein-Turtola
Projektet ligger stilla. Hängbro på ca 270 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bro, Torne älvs bigren Övertorneå
Projektet avser byte av bro, höjning av vägbanan för bärighets- och säkerhetsåtgärder samt anläggande av en gång- och cykelväg.
Nybyggnad av va-ledning mm i Pello, Etapp 1
Avser utbyggnad av kommunalt spillvattensystem i Pello.
Nybyggnad av stugby i Övertorneå
Ansökan om bygglov för 2 st parstugor och 1 st stuga.
Ombyggnad av storkök i Övertorneå
Ansökan om bygglov för ombyggnad av utrymmen inom storkök för kyld mathantering.
Tillbyggnad av butik i Övertorneå
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, ombyggnad, rivning och ändring av butik., Ansökan om tillfällig bygglov för butik i barack Matarengi 13:27.
Nybyggnad av automatstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för uppsättning av adblue-tank.
Nybyggnad av bastu i Övertorneå
Ansökan om bygglov för vedeldad utebastu.
Nybyggnad av parkeringsplats i Övertorneå
Ansökan om bygglov/ marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Övertorneå
Ansökan om marklov för uppsättning av träningsredskap för utomhusbruk.
Ombyggnad av bastu i Övertorneå
Ansökan om rivningslov och byggnadslov för flyttning av bastu.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Övertorneå
Ombyggnation och tillbyggnad av hvb-hem.
Renovering av kyrka i Övertorneå
Tjärning av tak på kyrkan, klockstapel och gravkapell samt nedtagning av spiran m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: