Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Övertorneå

Nybyggnad av gc-bro mellan Svanstein-Turtola
Projektet ligger stilla. Hängbro på ca 270 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bro, Torne älvs bigren Övertorneå
Projektet avser byte av bro, höjning av vägbanan för bärighets- och säkerhetsåtgärder samt anläggande av en gång- och cykelväg.
Nybyggnad av va-ledning mm i Pello, Etapp 1
Avser utbyggnad av kommunalt spillvattensystem i Pello.
Nybyggnad av stugby i Övertorneå
Ansökan om bygglov för 2 st parstugor och 1 st stuga.
Ombyggnad av restaurang i Övertorneå
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation.
Nybyggnad av gasolterminal i Övertorneå
Ansökan om nybyggnad av gasolanläggning.
Ombyggnad av bastu i Övertorneå
Ansökan om rivningslov och byggnadslov för flyttning av bastu.
Nybyggnad av trottoar i Övertorneå
Marklov för gångbana/trottoar.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Övertorneå
Ombyggnation och tillbyggnad av hvb-hem.
Nybyggnad av automatstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för uppsättning av adblue-tank.
Nybyggnad av bastu i Övertorneå
Ansökan om bygglov för vedeldad utebastu.
Tillbyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om bygglov för överbyggnad till avloppspumpstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Övertorneå
Ansökan om bygglov/ marklov för parkeringsplatser.
Tillbyggnad av elektrisk ledning i Övertorneå
Ansökan om bygglov/ marklov för utökning av motorvärmarstolpar, 7 st.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Övertorneå
Ansökan om marklov för uppsättning av träningsredskap för utomhusbruk.
Byte av fönster på flerbostadshus i Övertorneå
Ansökan om bygglov för byte av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: