Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Övertorneå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gc-väg genom Hedenäset
Även underhållsåtgärder på befintlig väg ingår.
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Nybyggnad av va-ledningar mm i Pello, Etapp 2
Avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och pumpstationer i Pello.
Ombyggnad av restaurang i Övertorneå
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation.
Nybyggnad av gasolterminal i Övertorneå
Ansökan om nybyggnad av gasolanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Förhandsbesked om transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Mettäjärvi 1:7,2:1,2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för transformatorstation Aapua 2:13,3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för transformatorstation Rantajärvi 2:7,2:16,8:1,17:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för transformatorstation Övertorneå 1:1,1:45.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Övertorneå
Ansökan om bygglov för överbyggnad till avloppspumpstation.
Tillbyggnad av elektrisk ledning i Övertorneå
Ansökan om bygglov/ marklov för utökning av motorvärmarstolpar, 7 st.
Nybyggnad av transformatorstation i Övertorneå
Ansökan om förhandsbesked för transformatorstation.
Renovering av kyrka i Övertorneå
Tjärning av tak på kyrkan, klockstapel och gravkapell samt nedtagning av spiran m.m.
Byte av fönster på flerbostadshus i Övertorneå
Ansökan om bygglov för byte av fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: