Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Överkalix

Nybyggnad av seniorbostäder i Övertorneå

Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2018. På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2018.

Nybyggnad av stugby i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad/omflyttning av campingstugor, bastu, personalbostad och sopstation på fastigheten jock 4:19.

Sidoområdesåtgärder längs E10 mellan Lansjärv-Leipojärvi

Ombyggnad av skolrestaurang i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad (TE) utföra ombyggnad/ändring av Strandskolans elevrestaurang. I en separat entreprenad handlas vs-arbeten gällande renovering av avloppssystem i köket.

Ombyggnad av bibliotek i Överkalix
Ändring och renovering av bibliotek och sporthall.

Målning av fasader i bostadsområde i Överkalix
Avser fasadmålning på tre fastigheter i bostadsområdet Poxkroken.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten tansjärv 2:2. Ansvar 1:20,Heden 1:5,Heden 5:18,Heden 6:6,Rönsjärv 4:1,Tansjärv 2:2.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation. Ansvar 1:7,Rönsjärv 4:1,Palovinsa 1:1,Alsjärvssvedjan 1:2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Överkalix
Ansökan om bygglov för montering av utrymningstrapp.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brytarstation på fastigheten heden 4:11.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 1:16.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 3:13.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 3:15.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsån 1:25.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grelsbyn 6:19.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten västhammar 1:10.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Utvändigt underhåll av miljöcentral i Överkalix
Materialhanteringsytor vid Furunäsets miljöcentral.

Förbättring av utemiljö i Överkalix

Ny ventilation i industrihus i Överkalix
Omfattar ombyggnad av ventilation i Industrihus 1, Överkalix. I totalentreprenaden ingår även alla tillhörande VS-, Bygg-, El- och SÖ-arbeten. Även tillhörande rivningsarbeten ingår.

Målning av fasad på förskola i Överkalix
Avser fasadmålning på förskola.

Utvändigt underhåll av kontor i Överkalix
Utvändig målning.

Underhåll av strandpromenaden i Överkalix kommun
Ytbeläggning och belysning.

Ombyggnad av kontorslokaler i Överkalix
Företagsbyn, lokalanpassning.

Markarbeten i Överkalix kommun
Länstrafiken markarbeten och asfaltering.

Fasadarbete på seniorboende i Överkalix kommun
Överkalix kommun upphandlar målning av fasader inom bostadsområdet Poxkroken. I objektet ingår också utvändig målning av en carport för två bilar samt ett lusthus.

Byte av fönster på förskola i Överkalix
Ängens förskolor, fönsterbyten.

Fasadarbeten på Prästgården i Överkalix
Upphandling av fasadmålning av fd Prästgården i Bränna, Överkalix kommun.

Renovering av camping i Överkalix kommun
Renovering målning och kök.

Nybyggnad av skatepark i Överkalix kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: