Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Överkalix

Om- och tillbyggnad av vårdcentral och vårdboende i Överkalix
Ett 30-tal nya parkeringsplatser.

Nybyggnad av seniorbostäder i Övertorneå

Nybyggnad av stugby i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad/omflyttning av campingstugor, bastu, personalbostad och sopstation på fastigheten jock 4:19.

Sidoområdesåtgärder längs E10 mellan Gyljen-Leipojärvi

Ombyggnad av skolrestaurang i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad (TE) utföra ombyggnad/ändring av Strandskolans elevrestaurang. I en separat entreprenad handlas vs-arbeten gällande renovering av avloppssystem i köket.

Ombyggnad av bibliotek i Överkalix
Ändring och renovering av bibliotek och sporthall.

Tillbyggnad av plåtslageri i Överkalix
Tillbyggnad av plåtverkstad.

Målning av fasader i bostadsområde i Överkalix
Avser fasadmålning på tre fastigheter i bostadsområdet Poxkroken.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten tansjärv 2:2. Ansvar 1:20,Heden 1:5,Heden 5:18,Heden 6:6,Rönsjärv 4:1,Tansjärv 2:2.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation. Ansvar 1:7,Rönsjärv 4:1,Palovinsa 1:1,Alsjärvssvedjan 1:2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Överkalix
Ansökan om bygglov för montering av utrymningstrapp.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brytarstation på fastigheten heden 4:11.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 1:16.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 3:13.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 3:15.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsån 1:25.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grelsbyn 6:19.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten västhammar 1:10.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Utvändigt underhåll av miljöcentral i Överkalix
Materialhanteringsytor vid Furunäsets miljöcentral.

Förbättring av utemiljö i Överkalix

Målning av fasad på förskola i Överkalix
Avser fasadmålning på förskola.

Utvändigt underhåll av kontor i Överkalix
Utvändig målning.

Underhåll av strandpromenaden i Överkalix kommun
Ytbeläggning och belysning.

Ombyggnad av kontorslokaler i Överkalix
Företagsbyn, lokalanpassning.

Markarbeten i Överkalix kommun
Länstrafiken markarbeten och asfaltering.

Fasadarbete på seniorboende i Överkalix kommun
Överkalix kommun upphandlar målning av fasader inom bostadsområdet Poxkroken. I objektet ingår också utvändig målning av en carport för två bilar samt ett lusthus.

Belysning i skidbacke i Överkalix
Belysning till skidbacken.

Byte av fönster på förskola i Överkalix
Ängens förskolor, fönsterbyten.

Fasadarbeten på Prästgården i Överkalix
Upphandling av fasadmålning av fd Prästgården i Bränna, Överkalix kommun.

Renovering av camping i Överkalix kommun
Renovering målning och kök.

Nybyggnad av skatepark i Överkalix kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: