Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Överkalix

Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Överkalix kommun
Avser nybyggnad av ca 5000-6000 kvm särskilt boende för äldre, 70-80 platser.

Om- och tillbyggnad av vårdcentral och vårdboende i Överkalix
Ett 30-tal nya parkeringsplatser.

Nybyggnad av seniorbostäder i Övertorneå

Anläggande av vandringshinder/ny bro över Lillån i Överkalix
Ny bro över Lillån.

Breddning av broar över Grundträskån och Kälvån längs E10
Breddas till 10,5 meter.

Nybyggnad av stugby i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad/omflyttning av campingstugor, bastu, personalbostad och sopstation på fastigheten jock 4:19.

Sidoområdesåtgärder längs E10 mellan Gyljen-Leipojärvi

Ombyggnad av skola i Överkalix
Ombyggnad av teknik, textil och hemkunskapslokaler.

Ombyggnad av bibliotek i Överkalix

Tillbyggnad av plåtslageri i Överkalix
Tillbyggnad av plåtverkstad.

Målning av fasader i bostadsområde i Överkalix
Avser fasadmålning på tre fastigheter i bostadsområdet Poxkroken.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten tansjärv 2:2. Ansvar 1:20,Heden 1:5,Heden 5:18,Heden 6:6,Rönsjärv 4:1,Tansjärv 2:2.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation. Ansvar 1:7,Rönsjärv 4:1,Palovinsa 1:1,Alsjärvssvedjan 1:2.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Överkalix
Ansökan om bygglov för montering av utrymningstrapp.

Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Ombyggnad av gata i Överkalix

Utvändigt underhåll av miljöcentral i Överkalix
Materialhanteringsytor vid Furunäsets miljöcentral.

Förbättring av utemiljö i Överkalix

Gator & ledningar i Överkalix kommun

Målning av fasad på förskola i Överkalix
Avser fasadmålning på förskola.

Utvändigt underhåll av kontor i Överkalix
Utvändig målning.

Underhåll av strandpromenaden i Överkalix kommun
Ytbeläggning och belysning.

Utvändigt underhåll av behandlings-/ungdomshem i Överkalix
Fasadändring (målning).

Ombyggnad av kontorslokaler i Överkalix
Företagsbyn, lokalanpassning.

Markarbeten i Överkalix kommun
Länstrafiken markarbeten och asfaltering.

Ombyggnad av Åkerskolan i Överkalix

Utvändigt underhåll av förskola i Överkalix

Belysning i skidbacke i Överkalix
Belysning till skidbacken.

Fasadarbete på seniorboende i Överkalix kommun
Överkalix kommun upphandlar målning av fasader inom bostadsområdet Poxkroken. I objektet ingår också utvändig målning av en carport för två bilar samt ett lusthus.

Byte av fönster på förskola i Överkalix
Ängens förskolor, fönsterbyten.

Fasadarbeten på Prästgården i Överkalix
Upphandling av fasadmålning av fd Prästgården i Bränna, Överkalix kommun.

Återställningsarbeten på vattenverk/reningsverk i Överkalix
Projektet har fått mindre omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Renovering av camping i Överkalix kommun
Renovering målning och kök.

Nybyggnad av skatepark i Överkalix kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: