Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Överkalix

Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2018. På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2018.
Nybyggnad av stugby i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad/omflyttning av campingstugor, bastu, personalbostad och sopstation på fastigheten jock 4:19.
Ombyggnad av skolrestaurang i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad (TE) utföra ombyggnad/ändring av Strandskolans elevrestaurang. I en separat entreprenad handlas vs-arbeten gällande renovering av avloppssystem i köket.
Ombyggnad av bibliotek i Överkalix
Ändring och renovering av bibliotek och sporthall.
Fosforrening i brunnar i Jockfall i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad utföra reningsanläggningar enligt bifogade handlingar.
Fosforrening i brunnar i Ängsån i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad utföra reningsanläggningar enligt bifogade handlingar.
Målning av fasader i bostadsområde i Överkalix
Avser fasadmålning på tre fastigheter i bostadsområdet Poxkroken.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation på fastigheten tansjärv 2:2. Ansvar 1:20,Heden 1:5,Heden 5:18,Heden 6:6,Rönsjärv 4:1,Tansjärv 2:2.
Ombyggnad av lägenhet i Överkalix
Ansökan om tillfälligt bygglov för ändrad användning från samlingslokal till tillfälligt boende.
Nybyggnad av skjutbana i Överkalix
Ansökan om bygglov för anläggande av trapskyttebana, Ansökan om bygglov för anläggande av älgskyttebana på fastigheten stråkaudden 1:8.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brytarstation på fastigheten heden 4:11.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 1:16.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 3:13.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsjärv 3:15.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten alsån 1:25.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten bränna 24:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grelsbyn 47:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grelsbyn 6:19.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten heden 1:17.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 10:1. Lomträsk 1:24,7:6,10:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 3:21., Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 9:1. Lomträsk 3:21,9:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten posjärv 1:11. Posjärv 4:3,1:7,1:12,1:11.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rönsjärv 4:4.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten västhammar 1:10.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av miljöcentral i Överkalix
Materialhanteringsytor vid Furunäsets miljöcentral.
Målning av fasad på förskola i Överkalix
Avser fasadmålning på förskola.
Ny ventilation i industrihus i Överkalix
Omfattar ombyggnad av ventilation i Industrihus 1, Överkalix. I totalentreprenaden ingår även alla tillhörande VS-, Bygg-, El- och SÖ-arbeten. Även tillhörande rivningsarbeten ingår.
Ombyggnad av kontorslokaler i Överkalix
Företagsbyn, lokalanpassning.
Markarbeten i Överkalix kommun
Länstrafiken markarbeten och asfaltering.
Fasadarbete på seniorboende i Överkalix kommun
Överkalix kommun upphandlar målning av fasader inom bostadsområdet Poxkroken. I objektet ingår också utvändig målning av en carport för två bilar samt ett lusthus.
Byte av fönster på förskola i Överkalix
Ängens förskolor, fönsterbyten.
Fasadarbeten på Prästgården i Överkalix
Upphandling av fasadmålning av fd Prästgården i Bränna, Överkalix kommun.
Renovering av camping i Överkalix kommun
Renovering målning och kök.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: