Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Överkalix

Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2018. På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till hösten 2018.
Ombyggnad av skolrestaurang i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad (TE) utföra ombyggnad/ändring av Strandskolans elevrestaurang. I en separat entreprenad handlas vs-arbeten gällande renovering av avloppssystem i köket.
Ombyggnad av bibliotek i Överkalix
Ändring och renovering av bibliotek och sporthall.
Fosforrening i brunnar i Jockfall i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad utföra reningsanläggningar enligt bifogade handlingar.
Fosforrening i brunnar i Ängsån i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad utföra reningsanläggningar enligt bifogade handlingar.
Nybyggnad av skjutbana i Överkalix
Ansökan om bygglov för anläggande av trapskyttebana, Ansökan om bygglov för anläggande av älgskyttebana på fastigheten stråkaudden 1:8.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten bränna 24:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten grelsbyn 47:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten heden 1:17.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 10:1. Lomträsk 1:24,7:6,10:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 3:21., Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten lomträsk 9:1. Lomträsk 3:21,9:1.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten posjärv 1:11. Posjärv 4:3,1:7,1:12,1:11.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten rönsjärv 4:4.
Ombyggnad av lägenhet i Överkalix
Ansökan om tillfälligt bygglov för ändrad användning från samlingslokal till tillfälligt boende.
Ny ventilation i industrihus i Överkalix
Omfattar ombyggnad av ventilation i Industrihus 1, Överkalix. I totalentreprenaden ingår även alla tillhörande VS-, Bygg-, El- och SÖ-arbeten. Även tillhörande rivningsarbeten ingår.
Markarbeten i Överkalix kommun
Länstrafiken markarbeten och asfaltering.
Fasadarbete på seniorboende i Överkalix kommun
Överkalix kommun upphandlar målning av fasader inom bostadsområdet Poxkroken. I objektet ingår också utvändig målning av en carport för två bilar samt ett lusthus.
Byte av fönster på förskola i Överkalix
Ängens förskolor, fönsterbyten.
Fasadarbeten på Prästgården i Överkalix
Upphandling av fasadmålning av fd Prästgården i Bränna, Överkalix kommun.
Renovering av camping i Överkalix kommun
Renovering målning och kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: