Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Överkalix

Ombyggnad till lägenheter i Överkalix
Avser ombyggnad av lokaler till lägenheter, totalt 7 st.
Fosforrening i brunnar i Jockfall i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad utföra reningsanläggningar enligt bifogade handlingar.
Byte av tak på äldreboenden i Överkalix
Yttertak på Brännagården, avdelning Moss och Ljung.
Målning av fasader på kontorshus i Överkalix
Företagsbyn, målning fasader.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation, fastigheten ängesån 10:1. ändring/förnyelse av tidigare beviljat bygglo.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation Svartbyn 11:19.
Nybyggnad av nätstation i Överkalix
Ansökan om bygglov för nätstation.
Tillbyggnad av restaurang i Överkalix
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang 66m2.
Utvändigt underhåll av miljöcentral i Överkalix
Furunäsets miljöcentral, beläggning, belysning m.m.
Renovering av kommunförrådet i Överkalix
Kommunförrådet, portar och fasader.
Renovering av camping i Överkalix kommun
Renovering målning och kök.
Invändigt underhåll av förvaltningsbyggnad i Överkalix kommun
Invändigt underhåll av kiosk och toaletter m.m.
Fasad- & fönsterarbeten på äldreboenden i Överkalix
Brännagården fasad- & fönsterarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: