Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Överkalix

Nybyggnad av seniorbostäder i Övertorneå

Anläggande av vandringshinder/ny bro över Lillån i Överkalix

Nybyggnad av stugby i Överkalix

Ombyggnad av lokaler till HVB-hem i Överkalix

Sidoområdesåtgärder längs E10 mellan Gyljen-Leipojärvi

Ny gc-väg längs E10 genom Gyljen

Tillbyggnad av industrihus i Överkalix

Tillbyggnad av plåtslageri i Överkalix

Målning av fasader i bostadsområde i Överkalix

Byte av tak på äldreboenden i Överkalix

Ombyggnad av gata i Överkalix

Utvändigt underhåll av miljöcentral i Överkalix

Gator & ledningar i Överkalix kommun

Målning av fasad på förskola i Överkalix

Ombyggnad av kontorslokaler i Överkalix

Utvändigt underhåll av behandlings-/ungdomshem i Överkalix

Utvändigt underhåll av förskola i Överkalix

Ombyggnad av Åkerskolan i Överkalix

Fasadarbete på seniorboende i Överkalix kommun

Belysning i skidbacke i Överkalix

Fasadarbeten på Prästgården i Överkalix

Återställningsarbeten på vattenverk/reningsverk i Överkalix

Nybyggnad av skatepark i Överkalix kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: