Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kiruna

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 146 st.

Nybyggnad av bostadshus vid fd skjutbanan i Kiruna

Nybyggnad av stadshuset i Kiruna nya stadskärna, etapp 1

Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5

Ny- och ombyggnad av väg och broar längs E10

Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 7

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Utbyggnad av gruva i Svappavaara, etapp 3

Exploateringsområde för ny stadskärna i Kiruna

Nybyggnad för polisens verksamhet i Kiruna

Nybyggnad av Home center i Kiruna

Åter-/Nyuppbyggnad av livsmedelsbutik i Kiruna

Nybyggnad av hotell i Kiruna

Nybyggnad av kontor i Kiruna

Ombyggnad till lägenheter i Kiruna

Rivning av bolagshotellet i Kiruna

Exploatering för nytt bostadsområde i Abisko

Nybyggnad av biogasanläggning i Kiruna

Anläggande av dagvattenanläggning i Kiruna

Ny incheckning samt ombyggnad för bagagehantering vid Kiruna flygplats

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg

Nybyggnad av industrihus i Kiruna

Nybyggnad av omklädningsrum och skärmtak i Kiruna

Nybyggnad av bro över Kallokajoki SV Ruoksujärvis sydspets

Nybyggnad av stugby i Karhuniemi, Kiruna

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Björkliden

Ny hållplats längs E10 vid Abisko

Till- och ombyggnad av kontor i Kiruna

Renovering krossring Morgårdshammarkross i Kiruna

Tillv. och montage av bryggor KA2 Kiruna

Tillverkning av karteringslådor i Kiruna

Tillverkning av palletsar i Kiruna

Tillverkning båtbrygga Kiruna

Rivning och transport av slipers spårnivå 1045 Kiruna underjordsgruva

Samlad rivning GP 2017 Kiruna

Service, underhåll av klimatanläggningar samt storköksutrustning på lastmaskiner i KUJ

Servicebrygga, spänningsstation KA3 Kiruna

SK Maskinhus installation av ventilationsanläggning Svappavaara

Skutknackare Kiruna

Slitgods till pålastning skeppslastare Kiruna

Sprutning och kompletteringsbultning gamla områden, MUJ i Kiruna

Spårupprustning STAX32,5 SSAB i Kiruna

Stoftreningsanläggning Kulsinterverk KK2 i Kiruna

Ställverk/trafo KA1, etapp 3 i Kiruna

Svetsutsug, Finkrossverk Kiruna

Tappficka 411, Block41-Bygg och anläggningsentreprenad i Kiruna

Oljeförvärmning, Komplett anläggning färdig att anslutas elektriskt, till Dennewitz panncentral

Ombyggnad ingjutningskasett till schakt Kiruna

Ombyggnad M Bandgång VI, ombyggnad Tapp Lossningsstation Sektorlucka Kiruna

Ombyggnad rörmontage Kiruna

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Mark och Bygg Kiruna

Projekt Finolivinlagringsplats på Nalo-Tält Kiruna

Ramavtal avseende underhållstjänster

Rasborrning Vä350 i Kiruna

Ombyggnation avlastning i Kiruna

Patroneringsbil rasladdning MUJ Kiruna

Port till SA Svappavaara anrikningsverk

Utbyte av tuber i avgaspanna KK2 Kiruna

Vagga till septrummor SA i Kiruna

Ventilation Mediaschakt och F1Hj Kiruna

Tillverkning slitplåtar i Kiruna

Torra skipschakt KUJ, byggentreprenad Kiruna

Torra skipschakt KUJ, ventilationsentreprenad Kiruna

Torra skipschakt KUJ, vsentreprenad Kiruna

Tunnel Laddbil, MUJ, Kiruna

Underhåll inkl service av Konferensrumsteknik 2016 i Kiruna

Underhållsservice ventilationsanläggningar Kiruna

4 st Retrofitbrytare CA30-OSAN-PI Kiruna

AB04 Bygg S/N Stolle i Kiruna

Mek arbeten Block 41 Kiruna

Mekaniska tätningar till slurrypumpar i Kiuna

Mertainen, reparation av betonggolv Kiruna

Montage av apparatlådor i Kiruna

Montage av Betong rännor Kiruna

Mura om pannbotten i Pc5 i Kiruna

Ny godsledning underlopp förtjockare 2 Kiruna

Nybyggnad av ledningsnät i Björkliden

Nybyggnad av industriportar i Kiruna

Avveckling KP 91, rörförfrågan Kiruna

Axlar till kugghjul/ Shafts for gear wheels Kiruna

Behandling eller borttransport av förorenade massor från LKAB:s industriomr i Kiruna

Bergförstärkning i tunneldrivningskede Kiruna

Bergförstärkning tunneldriv.skede 2+2 år 48 000 bult, 12 000 nät/år Kiruna

Borrstål KUJ ,MUJ

Brickning av vajerbult Kiruna underjords gruva

Bygg PA926 Fläktstation Kiruna

Byggåtgärder gråbergsutfrakt och spännstation i Kiruna

Byte av ventilationsaggregat i Kiruna

Byte polymetinfodring från Metso till Tega, 2st inmatningsgavlar: Sekundärkvarnarna CRRK 5962, SA

CA-Bergsspel Fibermontage Kiruna

CA-spel B1-B8 Spolvatten och tryckluft i Kiruna

Caustic Soda Solution to LKAB iron ore pellets production Kiruna

Diamantborrning i KUJ nivå 1137 Block 34 Kiruna

Dynamisk bergförstärkning MUJ i Kiruna

Elentreprenad Truckomlastning VI 815 i Kiruna

Elinstallation värmekablar KA2 Kiruna

Flytt av klocktorn stadshus Kiruna

Fläkthjul och jethuv KK3 Rullhus Kiruna

Från anmodan: Förprojektering omledning av Bergbäcken Kiruna

Från anmodan: Kontrollansvarig nybyggnad av hus Kiruna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: