Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix

Nybyggnad av bandyhall i Kalix

Ombyggnad av väg 720 mellan Kalix-Björkfors

Exploateringsarbeten för styckebyggda villor i Kalix

Riskreducerande åtgärder längs väg 721 i Gammelgården

Ny utomhusbana i Björknäs, Gammelgården

Nybyggnad av automatstation i Kalix

Nybyggnad av bussgarage i Överkalix

Nybyggnad av museum i Kalix

Ombyggnad av industrihus i Kalix

Ombyggnad av ridhus i Kalix

Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalix

Nybyggnad av nätstation i Kalix

Nybyggnad av plank i Kalix

Nybyggnad av telestation i Kalix

Nybyggnad av transformatorstation i Kalix

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix

Tillbyggnad av grillkiosk i Kalix

Nybyggnad av carport i Kalix

Nybyggnad av förråd i Kalix

Nybyggnad av lager i Kalix

Nybyggnad av belysningsmast i Kalix

Underhåll av småbåtshamnar i Kalix

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: