Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Lokalanpassning av fd Grytnäs hälsocentral.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix, etapp 2
Tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för industribyggnad på fastigheterna kalix 23:5 och 23:12.
Ombyggnad av veterinärstation i Kalix
Avser delvis ny planlösning, ytskikt, undertak, installationsarbeten mm. Total renoveringsyta ca 425 m2.
Nybyggnad av museum i Kalix
Förhandsbesked för museumbyggnad på fastigheten törehamn 1:1.
Marksanering Båtskärsnäs 2017 i Kalix
Entreprenaden avser sanering av förorenad mark vid Båtskärsnäs före detta sågverk i Kalix kommun.
Nybyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten grytnäs 1:67.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 3:27.
Tillbyggnad av kylanläggning i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av produktionskök- kylaggregat på fastigheten svalan 3.
Ombyggnad av affärshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning från industri till industri och handel, Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av två skärmtak på fastigheten industrin 6 Industrin 6.
Tillbyggnad av vakttorn i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av vaktstuga - altan med tak på fastigheten ytterbyn 89:2.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten bredviken 11:18.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten bredviken 12:35.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för skärmtak på fastigheten kalix 23:16.
Nybyggnad av lekplats i Kalix
Bygglov för lek- och aktivitetsområde lilla trästad på fastigheten kalix 4:13.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten bredviken 7:3.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten kalix 6:39.
Tillbyggnad av bastu i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av bastubyggnad på fastigheten.
Nybyggnad av hotell i Kalix
Bygglov- tillfälligt för 10st igloo-byggnader på fastigheten kalix 4:60.
Flottledsrestaurering av Töreälven i Kalix kommun
Anbudet består av att med en bandgrävmaskin återställa vattendraget till ett mer naturligt tillstånd. Arbetet sker både på land och i vatten.
Ombyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för ändring av industribyggnad på fastigheten kalix 13:1.
Renovering av hotell i Kalix
Renovering från kontor till hotell på fastigheten filipsborg 1:9.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: