Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Gäller även Mården 5 och Värdshuset 6. Adress Länsmansgränd och Lejonsgatan.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix

Nybyggnad av bandyhall i Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix

Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.

Ombyggnad av väg E4 Töre-Kalix etapp 3:3
Projektet avser uppsättning av mitträcke, en ny gång- och cykelport mm. Sträckan är 2,7 km lång.

Ombyggnad av förskola i Kalix
5 avdelningar.

Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Lokalanpassning av fd Grytnäs hälsocentral.

Sluttäckning av deponi, Kalix

Ny utomhusbana i Björknäs, Gammelgården

Nybyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för industribyggnad på fastigheterna kalix 23:5 och 23:12.

Ombyggnad av veterinärstation i Kalix
Avser delvis ny planlösning, ytskikt, undertak, installationsarbeten mm. Total renoveringsyta ca 425 m2.

Nybyggnad av behandlingshem i Kalix
Bygglov för behandlingshem för ungdomar på fastigheten grytnäs 2:1.

Nybyggnad av museum i Kalix
Förhandsbesked för museumbyggnad på fastigheten törehamn 1:1.

Marksanering Båtskärsnäs 2017 i Kalix
Entreprenaden avser sanering av förorenad mark vid Båtskärsnäs före detta sågverk i Kalix kommun.

Ombyggnad av ridhus i Kalix
Anmälan för ändring av brandskyddet vid ridanläggning på fastigheten björknäs 1:41.

Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för carport på fastigheten sangis 3:67.

Nybyggnad av carport i Kalix
Bygglov för 2st carportar på fastigheten kalix 3:47.

Nybyggnad av telestation i Kalix
Bygglov för teknikbodar för utbyggnad av fibernät på fastigheten båtskärsnäs 1:228 Karlsborg 10:55,Pålänge S:,Sangis 31:1,Båtskärsnäs 1:228.

Tillbyggnad av grillkiosk i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av grillkiosk på fastigheten sangis 31:38.

Nybyggnad av lager i Kalix
Bygglov för tälthall på fastigheten kalix 15:1.

Nybyggnad av förråd i Kalix
Bygglov för förråd/utedass på fastigheten storön 1:60.

Ombyggnad av kontor i Kalix
Tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning av bostad till handel/kontor på fastigheten posthornet 5.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för fasadrenovering på fastigheten kalix 4:31.

Ombyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för ändring av industribyggnad på fastigheten kalix 13:1.

Underhåll av småbåtshamnar i Kalix

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: