Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten nyköping 15.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Borttagande av vandringshinder vid Pilkabäcken i Kalix kommun
Anläggning av 1 st. rörbro, inkl. KC-pelare och betongmadrass.
Nybyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten grytnäs 1:67.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 3:27.
Marksanering Båtskärsnäs 2017 i Kalix
Entreprenaden avser sanering av förorenad mark vid Båtskärsnäs före detta sågverk i Kalix kommun.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten bredviken 7:3.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten kalix 6:39.
Nybyggnad av hotell i Kalix
Bygglov- tillfälligt för 10st igloo-byggnader på fastigheten kalix 4:60.
Tillbyggnad av kylanläggning i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av produktionskök- kylaggregat på fastigheten svalan 3.
Tillbyggnad av vakttorn i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av vaktstuga - altan med tak på fastigheten ytterbyn 89:2.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten bredviken 11:18.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov för nätstation på fastigheten bredviken 12:35.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för skärmtak på fastigheten kalix 23:16.
Nybyggnad av lekplats i Kalix
Bygglov för lek- och aktivitetsområde lilla trästad på fastigheten kalix 4:13.
Flottledsrestaurering av Töreälven i Kalix kommun
Anbudet består av att med en bandgrävmaskin återställa vattendraget till ett mer naturligt tillstånd. Arbetet sker både på land och i vatten.
Ombyggnad av affärshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning från industri till industri och handel, Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av två skärmtak på fastigheten industrin 6 Industrin 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: