Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalix

Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka.
Nybyggnation av boendeavdelningar SiS Johannisberg, Kalix
På SiS ungdomshem Johannisberg erbjuder Statens institutionsstyrelse SiS behandlingar för ungdomar. Verksamheten behöver utökas och därför planeras en nybyggnad innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en BTA på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger i direkt anslutning till pågående verksamhet. Inflyttning planeras till våren 2019.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Objektet består av ombyggnad för Kalix HC och Närpsykiatrin, Kalix Sjukhus. BRA berörd yta för ombyggnad uppgår till cirka 6300 kvm.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad från skola till lägenheter och samlingslokal för äldre.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Borttagande av vandringshinder vid Pilkabäcken i Kalix kommun
Anläggning av 1 st. rörbro, inkl. KC-pelare och betongmadrass.
Utbyggnad av skola i Kalix
Utbyggnad av Centrumskolan.
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km, 6-6,5 bred.
Byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus i Kalix
Omfattar byte av ventilationsaggregat i 42 lgh, rengöring av kanalsystem, injustering etc.
Utvändigt målning av gruppboende samt flerbostadshus i Kalix-Nyborg
Målning av fasader på gruppboende på Stapelvägen 9 samt flerbostadshus på Centralvägen 17, Kalix-Nyborg.
Rivning av enfamiljshus inkl komplementbyggnader i centrala Kalix
Avser rivning av tre enbostadshus med komplementbyggnader på Lejonsgatan 12,14 samt Länsmansgränd 3.
Rivning av flerbostadshus i Karlsborg, Kalix
Avser rivning av två flerbostadshus på Bruksgatan 13 och Bomvägen 2 i Karlsborg, Kalix.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 3:27.
Tillbyggnad av restaurang i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, nybyggnad av 11 st campingstugor , nybyggnad av servicebyggnad på fastigheten båtskärsnäs 1:391.
Nybyggnad av vattenverk i Kalix
Bygglov för vattenverk på fastigheten vitvattnet 1:45.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Kalix
Bygglov för ändrad användning till hvb- boende på fastigheten kalix 9:128.
Nybyggnad av nätstation i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för nätstation på fastigheten.
Tillbyggnad av servering i Kalix
Bygglov tidsbegränsat i fem år för uteservering på fastigheten örnen 8.
Nybyggnad av mur i Kalix
Bygglov för uppförande av parkering, stödmur och plank på fastigheten.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för cykeltak på fastigheten prästen 1.
Nybyggnad av omklädningsrum i Kalix
Bygglov för moduler/barack med omklädningsrum tidsbegränsat 5 år på fastigheten hangaren 13.
Nybyggnad av fritidshus i Kalix
Bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten båtskärsnäs 1:234.
Nybyggnad av lager i Kalix
Bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten båtskärsnäs 1:375.
Nybyggnad av sjöbod i Kalix
Bygglov för sjöbodar 6-10 st på fastigheten näsbyn 30:1.
Nybyggnad av skärmtak i Kalix
Bygglov för skärmtak på fastigheten rolfs 28:8.
Nybyggnad av soprum i Kalix
Bygglov för soprum på fastigheten krubban 19.
Nybyggnad av telestation i Kalix
Bygglov för teknikbod för fibernät på fastigheten töre 12:38projekt nr: 12851.
Nybyggnad av telestation i Kalix
Bygglov för teknikbod på fastigheten månsbyn 2:5.
Tillbyggnad av carport i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av carport på fastigheten näsbyn 28:5.
Tillbyggnad av garage i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av garage/förrådsbyggnad på fastigheten.
Ny belysning vid gc-väg i Töre, Kalix
Belysningsanläggning för GC-väg ska bestå av LED-armaturer monterade på enkelsidigt placerade 5 m höga stolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: