Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Jokkmokk

Nybyggnad av vindkraftverk i Sourva, Jokkmokk
Projektet omfattar 14 vindkraftverk.

Renovering av badhus och sporthall i Jokkmokk
Stora renoveringsbehov finns och även planer på att göra en handikappanpassad entré.

Om- & tillbyggnad av förskola i Jokkmokk

Nybyggnad av enbostadshus i Kåbdalis, Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra tre småhus för bostadsändamål på fastigheten Kåbdalis 4:61.

Tillbyggnad av park i Jokkmokk
Nybyggnad av ny entré till Muddus Nationalpark, trädäck, facilitetsbyggnad (kemisk-/förmultningstoalett), skyltställ och eldstäder.

Nybyggnad av stugby i Jokkmokk
Nybyggnad av 2 st fritidshus på Kåbdalis 2:102 och 3 st fritidshus på Kåbdalis 2:103.

Nybyggnad av nätstation i Jokkmokk
Nybyggnad av 9 st nätstationer Östansjö 1:4, Lyckan 100:1, 1:2, Kyrkostaden 1:370, 1:2 (3 st), Älvsborg 1:42, 1:8,.

Nybyggnad av nätstation i Jokkmokk
Nybyggnad av nätstation.

Ombyggnad av förskola i Jokkmokk
Tidsbegränsat lov för ombyggnad av kontor till förskola ca 1000 m2.

Rivning av förråd i Jokkmokk
Rivning efter brand.

Invändigt underhåll av kyrka i Jokkmokk
Rengörning och målning av kyrkfönster invändigt.

Invändigt underhåll i kyrka i Jokkmokk
Invändigt underhåll av kyrkofönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: