Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Jokkmokk

Nybyggnad av vindkraftverk i Sourva, Jokkmokk
Projektet omfattar 14 vinkraftverk.

Ny luftledning i Porjus
Är ett delprojekt till Porjusberget stationsförnyelse.

Om- & tillbyggnad av förskola i Jokkmokk

Nybyggnad av enbostadshus i Kåbdalis, Jokkmokk
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra tre småhus för bostadsändamål på fastigheten Kåbdalis 4:61.

Riskreducerande åtgärder längs Murjeksvägen genom Vuollerim
Stabilitetshöjande åtgärder. Avser en sträcka på ca 140 meter i central Vuollerim.

Rivning av skola & badhus i Jokkmokk
Rivning av skola och badhus.

Rivning av förråd i Jokkmokk
Rivning efter brand.

Nybyggnad av nätstation i Jokkmokk
Nybyggnad av 9 st nätstationer Östansjö 1:4, Lyckan 100:1, 1:2, Kyrkostaden 1:370, 1:2 (3 st), Älvsborg 1:42, 1:8,.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Jokkmokk
Ombyggnad och ändrad användning av fd gymnastiken till uthyrning/boende, tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av förskola i Jokkmokk
Tidsbegränsat lov för ombyggnad av kontor till förskola ca 1000 m2.

Invändigt underhåll av kyrka i Jokkmokk
Rengörning och målning av kyrkfönster invändigt.

Invändigt underhåll i kyrka i Jokkmokk
Invändigt underhåll av kyrkofönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: