Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda

Ny- och tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nyb av garage och tillb av industrilokal.

Renovering av Nikkala hamn i Haparanda
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta investeringsmedel hit.

Nybyggnad av reningsverk i Haparanda

Beläggning av väg 398 mellan Sangis-Lappträsk
Halvvarm massabeläggning, ingår i grupp BD 3.

Beläggning av väg 99 mellan Haparanda/Övertorneå kommungräns-Hietaniemi
Halvvarm massabeläggning, ingår i grupp BD 3.

Utbyggnad av bredband i Haparanda kommun
Haparanda kommun avser att teckna ett samverkansavtal för bredbandsutbyggnad i Haparanda kommun med målsättningen att minst 100 % av hushållen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020.

Ombyggnad av resecentrum för järnväg i Haparanda

Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda

Takarbeten på kyrka i Haparanda
Takarbeten på Karl Gustavs kyrka. Byte av spånsticke tak.

Tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av hotell i Haparanda
Planerar att bygga ut de befintliga lokalerna med modulsatser.

Ny tryckledning samt pumpstationer i Haparanda kommun
Avser tryckledning och två pumpstationer.

Utvändigt underhåll av kontor i Haparanda
Byggnation av sadeltak ovanpå befintligt tak.

Renovering av fasad på Svefi i Haparanda
Renovering av fasad på Sverigefinska Folkhögskolan. Huset är K-märkt.

Nybyggnad av lekplats i Haparanda
Ans om bygglov för anläggande av lekpark.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 balkonger samt inglasning av 18 balkonger.

Rivning av skola i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av skolbyggnad Eden 4.

Rivning av skola i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av skolbyggnad Staren 1.

Rivning av enbostadshus i Haparanda
Ans rivningsl för enb.hus, förråd, garage, ladugård.

Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda
Ans tidsbegränsat byggl för nyb av modulboenden.

Nybyggnad av gym i Haparanda
Ansökan om bygglov för anläggande av utegym.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Haparanda
Ansökan om bygglov för fasadändring på lägergård.

Nybyggnad av barack i Haparanda
Ansökan om bygglov för manskapsbodar.

Rivning av tullhus i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av tullbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Utvändigt underhåll av cafeteria i Haparanda
Ans om bygglov för inglasn av altan på cafébyggnad.

Rivning av enbostadshus i Haparanda
Ans om rivningslov för rivning av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ans byggl tillb flerbostadshus, skärmtak över entréer.

Nybyggnad av lekplats i Haparanda
Nybyggnad av lekpark.

Belysning av järnvägsbron i Haparanda
6 december 2017 firar Finland 100 år. För att fira denna viktiga historiska händelse vill Haparanda kommun belysa den gemensamma järnvägsbron som överbrygger gränsälven.

Utvändigt underhåll av Kukkola kulturby i Haparanda

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: