Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

Nybyggnad av hotell, gymnasieskola, multiarena mm, Haparanda
Hotellet kommer att bli 20 våningar med 208 rum i två huskroppar. Konsulter och entreprenörer anlitas från Finland.
Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda
Nybyggnad av ca 75 vindkraftverk, effekt 3 MW.
Beläggning av väg 398 mellan Sangis-Lappträsk
Halvvarm massabeläggning, ingår i grupp BD 3.
Ombyggnad av resecentrum för järnväg i Haparanda
Ombyggnation, tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av befintliga lokaler i järnvägsstationen. Projektet bedrivs i samarbete med Tillväxtverket.
Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Denna entreprenad omfattar utbyte av centralt Cactus Uniwiev SCADA-system i Haparanda kommuns serverhall samt Bottenvikens Reningsverk AB.
Ramavtal: vägbelysning i Haparanda
Syftet är att upphandla vägbelysning längs väg 99 i norra kommundelen för ett avtal på 10 år med rätt för kommunen att förlänga avtalet ytterligare 5 år. Uppdraget omfattar komplett förslag för belysningstjänst för totalt motsvarande ca 280 nuvarande ljuspunkter.
Installation av bergvärme i bostadshus i Nikkala
Avser installation av bergvärme i befintliga bostadshus på Lövvägen i Nikkala.
Utvändigt underhåll av hotell i Haparanda
Ans byggl för inbyggnad av loftgångar o trapphus hotell.
Ombyggnad av gym i Haparanda
Ans byggl ändrad användning, del av butik till träningslokal.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ans rivningsl nätstation och byggl nyb av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ans rivnlov nätstation samt byggl för nyb nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansöakn om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av garage i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av garage i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Fönsterarbeten på kyrka i Haparanda
Fönsterarbeten på Karl Gustavs kyrka.
Ommålning av förskola i Haparanda
Utvändig målning av Geologens förskola i Marielund, Haparanda Kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: