Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda

Ombyggnad till mötesfri väg Salmis-Haparanda

Ny- och tillbyggnad av industrihus i Haparanda

Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda

Renovering av Nikkala hamn i Haparanda

Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda

Utvändigt underhåll av kontor i Haparanda

Nybyggnad av reningsverk i Haparanda

Tillbyggnad av industrihus i Haparanda

Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun

Ny tryckledning samt pumpstationer i Haparanda kommun

Renovering av fasad på Svefi i Haparanda

Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda

Nybyggnad av barack i Haparanda

Nybyggnad av nätstation i Haparanda

Nybyggnad av skärmtak vid kommunens förrådsyta i Haparanda

Renovering av yttertak på fastighet i Haparanda

Utvändigt underhåll av Kukkola kulturby i Haparanda

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: