Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda

Ny- och tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nyb av garage och tillb av industrilokal.

Renovering av Nikkala hamn i Haparanda
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta investeringsmedel hit.

Nybyggnad av reningsverk i Haparanda

Utbyggnad av bredband i Haparanda kommun
Haparanda kommun avser att teckna ett samverkansavtal för bredbandsutbyggnad i Haparanda kommun med målsättningen att minst 100 % av hushållen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020.

Ombyggnad av resecentrum för järnväg i Haparanda

Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda

Utvändigt underhåll av kontor i Haparanda
Byggnation av sadeltak ovanpå befintligt tak.

Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Avser utbyte av driftsystem för VA verksamheten i Haparanda. Syftet är att erhålla ett modernt och framtidssäkert system för styrning, övervakning och kommunikation med verksamhetens anläggningar.

Tillbyggnad av hotell i Haparanda
Planerar att bygga ut de befintliga lokalerna med modulsatser.

Tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ny tryckledning samt pumpstationer i Haparanda kommun
Avser tryckledning och två pumpstationer.

Renovering av fasad på Svefi i Haparanda
Renovering av fasad på Sverigefinska Folkhögskolan. Huset är K-märkt.

Nybyggnad av lekplats i Haparanda
Nybyggnad av lekpark.

Rivning av skola i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av skolbyggnad Staren 1,Eden 4.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 balkonger samt inglasning av 18 balkonger.

Nybyggnad av transformatorstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 nätstationer Seskarö 1:17,Haparanda 12:1,1:18.

Rivning av tullhus i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av tullbyggnad.

Utvändigt underhåll av cafeteria i Haparanda
Ans om bygglov för inglasn av altan på cafébyggnad.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Haparanda
Ansökan om bygglov för fasadändring på lägergård.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong/uteplats.

Nybyggnad av barack i Haparanda
Ansökan om bygglov för manskapsbodar.

Belysning av järnvägsbron i Haparanda
6 december 2017 firar Finland 100 år. För att fira denna viktiga historiska händelse vill Haparanda kommun belysa den gemensamma järnvägsbron som överbrygger gränsälven.

Nybyggnad av skärmtak vid kommunens förrådsyta i Haparanda
Avser skärmtak med presenningsportar, för förvaring. Skärmtaket ska ha: Stålstomme på betongfundament, Plåtbeklätt tak samt väggar, Presenningsportar som dras åt sidan för öppning samt Takavvattning.

Renovering av yttertak på fastighet i Haparanda
Haparanda kommun avser att på totalentreprenad renovera yttertaket på delar av fastigheten Gripen 5.

Utvändigt underhåll av Kukkola kulturby i Haparanda

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: