Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

Ny- och tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nyb av garage och tillb av industrilokal.

Nybyggnad av reningsverk i Haparanda

Beläggning av väg 398 mellan Sangis-Lappträsk
Halvvarm massabeläggning, ingår i grupp BD 3.

Beläggning av väg 99 mellan Haparanda/Övertorneå kommungräns-Hietaniemi
Halvvarm massabeläggning, ingår i grupp BD 3.

Utbyggnad av bredband i Haparanda kommun
Haparanda kommun avser att teckna ett samverkansavtal för bredbandsutbyggnad i Haparanda kommun med målsättningen att minst 100 % av hushållen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020.

Rivning av skolor i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten. 4 fastigheter.

Ombyggnad av resecentrum för järnväg i Haparanda

Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda
Kajen i Haparandahamn ska renoveras med en ny vågbrytare på 150 meter.

Takarbeten på kyrka i Haparanda
Takarbeten på Karl Gustavs kyrka. Byte av spånsticke tak.

Tillbyggnad av hotell i Haparanda
Planerar att bygga ut de befintliga lokalerna med modulsatser.

Renovering av fasad på Svefi i Haparanda
Renovering av fasad på Sverigefinska Folkhögskolan. Huset är K-märkt.

Ommålning av förskola i Haparanda
Utvändig målning av Geologens förskola i Marielund, Haparanda Kommun.

Utvändigt underhåll av kontor i Haparanda
Byggnation av sadeltak ovanpå befintligt tak.

Byte samt delvis utbyggnad av tak på skollokaler i Haparanda

Rivning av enbostadshus i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.

Rivning av skola i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.

Målning av fönster på flerbostadshus i Haparanda
Målning av fönster på Djurgården 13, Västra Esplanaden 1, Haparanda Kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 balkonger samt inglasning av 18 balkonger.

Nybyggnad av lekplats i Haparanda
Ans om bygglov för anläggande av lekpark.

Utvändigt underhåll av cafeteria i Haparanda
Ans om bygglov för inglasn av altan på cafébyggnad.

Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ans om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Rivning av enbostadshus i Haparanda
Ans om rivningslov för rivning av enbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Haparanda
Ans tidsbegränsat byggl för nyb av modulboenden.

Nybyggnad av bastu i Haparanda
Ans tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bastu.

Nybyggnad av gym i Haparanda
Ansökan om bygglov för anläggande av utegym.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Haparanda
Ansökan om bygglov för fasadändring på lägergård.

Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Rivning av tullhus i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av tullbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ans byggl tillb flerbostadshus, skärmtak över entréer.

Utvändigt underhåll av lastkaj i Haparanda
Ans bygglov för inklädnad av lastkaj med lätt plåtvägg.

Nybyggnad av servering i Haparanda
Ans förhandsbesked nybyggnad serveringslokal.

Nybyggnad av lekplats i Haparanda
Nybyggnad av lekpark.

Belysning av järnvägsbron i Haparanda
6 december 2017 firar Finland 100 år. För att fira denna viktiga historiska händelse vill Haparanda kommun belysa den gemensamma järnvägsbron som överbrygger gränsälven.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: