Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda
Nybyggnad av ca 75 vindkraftverk, effekt 3 MW.
Nybyggnad av enbostadshus eller grupphus i Haparanda, etapp 1
Tomter förmedlas via RYM Markutv.tomtkö.
Nybyggnad av trygghetsboende i Haparanda
Avser ca 20 lgh i trygghetsboende.
Ombyggnad av resecentrum för järnväg i Haparanda
Ombyggnation, tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av befintliga lokaler i järnvägsstationen. Projektet bedrivs i samarbete med Tillväxtverket.
Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Denna entreprenad omfattar utbyte av centralt Cactus Uniwiev SCADA-system i Haparanda kommuns serverhall samt Bottenvikens Reningsverk AB.
Installation av bergvärme i bostadshus i Nikkala
Avser installation av bergvärme i befintliga bostadshus på Lövvägen i Nikkala.
Ramavtal: vägbelysning i Haparanda
Syftet är att upphandla vägbelysning längs väg 99 i norra kommundelen för ett avtal på 10 år med rätt för kommunen att förlänga avtalet ytterligare 5 år. Uppdraget omfattar komplett förslag för belysningstjänst för totalt motsvarande ca 280 nuvarande ljuspunkter.
Utvändigt underhåll av hotell i Haparanda
Ans byggl för inbyggnad av loftgångar o trapphus hotell.
Tillbyggnad av affärshus i Haparanda
Ans bygglov tillbyggnad av affärslokal med kundgård, jysk.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ans rivningsl nätstation och byggl nyb av nätstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för fasadändring, flyttning av dörr.
Nybyggnad av carport i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport eller skärmtak.
Nybyggnad av garage i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd/garage.
Nybyggnad av garage i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nod-skåp för fibernät Haparanda 29:31,29:32.
Nybyggnad av telestation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nod-skåp för fibernät.
Ombyggnad av markanläggning i Haparanda
Ansökan om marklov för höjning av mark.
Ombyggnad av gym i Haparanda
Ans byggl ändrad användning, del av butik till träningslokal.
Utvändigt underhåll av verkstad i Haparanda
Ans bygglov för byte av tak och yttre väggmaterial.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Haparanda
Ans bygglov nybyggnad carport, tillbyggnad omkl. rum.
Ombyggnad av omklädningsrum vid idrottsanläggning i Haparanda
Avser mindre ombyggnationer i omklädningsrummen i idrottsanläggningen Aspen.
Invändiga ombyggnader i ridhus på Björka djurcenter, Haparanda
Objektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnationer i ridhuset på Björka djurcenter.
Renovering av kaj på Seskarö i Haparanda
Asfaltering, byte av balkar, utgrävning, rivning och röjning. Kajen ska bli mer tillgänglig för besökare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: