Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Haparanda

Beläggning av väg 398 mellan Sangis-Lappträsk
Halvvarm massabeläggning, ingår i grupp BD 3.
Utbyggnad av bredband i Haparanda kommun
Haparanda kommun avser att teckna ett samverkansavtal för bredbandsutbyggnad i Haparanda kommun med målsättningen att minst 100 % av hushållen ska ha möjlighet till 100 Mbit bredband senast 2020.
Rivning av skolor i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten. 4 fastigheter.
Ombyggnad av resecentrum för järnväg i Haparanda
Ombyggnation, tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av befintliga lokaler i järnvägsstationen. Projektet bedrivs i samarbete med Tillväxtverket.
Ny vågbrytare vid kajen i Haparanda
Kajen i Haparandahamn ska renoveras med en ny vågbrytare på 150 meter.
Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Avser utbyte av driftsystem för VA verksamheten i Haparanda. Syftet är att erhålla ett modernt och framtidssäkert system för styrning, övervakning och kommunikation med verksamhetens anläggningar.
Tillbyggnad av hotell i Haparanda
Planerar att bygga ut de befintliga lokalerna med modulsatser.
Ramavtal: vägbelysning i Haparanda
Syftet är att upphandla vägbelysning längs väg 99 i norra kommundelen för ett avtal på 10 år med rätt för kommunen att förlänga avtalet ytterligare 5 år. Uppdraget omfattar komplett förslag för belysningstjänst för totalt motsvarande ca 280 nuvarande ljuspunkter.
Rivning av enbostadshus i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.
Rivning av skola i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.
Målning av fönster på flerbostadshus i Haparanda
Målning av fönster på Djurgården 13, Västra Esplanaden 1, Haparanda Kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 balkonger samt inglasning av 18 balkonger.
Nybyggnad av nätstation i Haparanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Haparanda
Ans bygglov fasadändring, ändring av beklädnad av balkonger.
Utvändigt underhåll av lastkaj i Haparanda
Ans bygglov för inklädnad av lastkaj med lätt plåtvägg.
Nybyggnad av servering i Haparanda
Ans förhandsbesked nybyggnad serveringslokal.
Nybyggnad av gym i Haparanda
Ansökan om bygglov för anläggande av utegym Haparanda 29:31,6:42.
Nybyggnad av lekplats i Haparanda
Nybyggnad av lekpark.
Belysning av järnvägsbron i Haparanda
6 december 2017 firar Finland 100 år. För att fira denna viktiga historiska händelse vill Haparanda kommun belysa den gemensamma järnvägsbron som överbrygger gränsälven.
Ommålning av förskola i Haparanda
Utvändig målning av Geologens förskola i Marielund, Haparanda Kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: