Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gällivare

Nybyggnad av vindkraftverk i Lehtirova

Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare

Nybyggnad av bostäder i Gällivare

Anläggande av dubbelspår på Malmbanan delen Kopparåsen-Vassijaure

Kontaktledningsupprustning + hjälpkraft Gällivare-Kiruna

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Haapakylä-Siekasjärvi

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Siekasjärvi-Kivijärvi

Nybyggnad av helikopterhangar i Gällivare

Ombyggnad av fastighet i Gällivare

Nybyggnad av parhus i Gällivare

Förstärkningsåtgärder på Malmbanan mellan Polcirkeln-Koskivaara

Nyb av stugor, husv.platser, badpool och grillkiosk, Gällivare

Nybyggnad av personallokal i Gällivare

Nybyggnad av industrihus i Gällivare

Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare

Markarbeten mm i Gällivare, etapp 3:2

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017

Om- och tillbyggnad av skola i Gällivare

Utökad livslängd sandmagasin i Malmberget, förstärkning av damm B-A i Malmberget

Väderskydd/takkonstruktion utomhus på förrådsplanen Vitåfors Industriområde

Ombyggnad elinstallationer, Vitåfors västra

Ombyggnad mek. arbeten, Vitåfors västra

Ombyggnad rörarbeten, Vitåfors västra

Ombyggnad ventilationsarbeten, Vitåfors västra

Ombyggnation tömningsläge Vitåfors västra Gällivare

Raiseborrning av berg- och evakueringsstigar i MUJ Malmberget

Nybyggnad av parkområde ev café i Gällivare

ROT-arbeten Kulturbyggnader Koskullskulle

Rörentreprenad Malmberget

Slipning/polering av betonggolv V2an Centralförrådet, Vitåfors Industriområde

Utbyte/Reparation vägräcken, Vitåfors

Bergarbeten tillredning i Malmberget 2017

Byggarbeten, Vitåfors västra

Byggtjänster under jord, Malmberget

Höglyftande ledstaplare till Centralförrådet i Malmberget

Industriport, Vitåfors Industriområde

Installation av brand och utrymningslarm Malmberget

Installation av sprinkleranläggning Malmberget

Konstruktions/Ritningsunderlag av Cylinderbänk

Containerställverk 6,3/0,4 kV Vitåfors 250, SN-stollen

El-entreprenad Fläktstation Vitåfors 400, F1Hj

Elentreprenad Oljecistern E01 E05 BUV i Kiruna

Elentreprenad Uttagscentraler BUV i Gällivare

El-entreprenad Vitåfors 250, SN-stollen Vitåfors

EL-installation Kulturbyggnader Koskullskulle

Flytt av betongfabrik från Svappavaara till Malmberget

Från anmodan: Ställverkscontainer -890 i Gällivare

Nya va-ledningar för flygplats i Gällivare

Krossning, siktning och transport Nalo Vitåfors

Lossningsstation Malmberget, insatsficka

Bergarbeten Ortdrivning Projekt 2017 Malmberget

Renovering av balkonger på flerbostadshus i Gällivare

Nybyggnad av sågverk i Gällivare

Nybyggnad av grupphus i Gällivare

Nybyggnad av telestation i Gällivare

Nybyggnad av barack i Gällivare

Nybyggnad av lager i Gällivare

Nybyggnad av nätstation i Gällivare

Nybyggnad av panncentral i Gällivare

Nybyggnad av fritidsanläggning i Gällivare

Nybyggnad av förråd i Gällivare

Nybyggnad av carport i Gällivare

Nybyggnad av enbostadshus i Gällivare

Utvändigt underhåll av industrihus i Gällivare

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: