Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Boden

Nybyggnad av avfallsförbränningsanläggning vid värmeverk i Boden
Omkopplingar inom befintlig anläggning P17, rörledningar i mark mellan P17 och P18 samt inkommande rörkoppling med avstängningsventiler och by-pass möjligheter i nya linjens byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter varav 100 blir trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av förskola och förskolegård i Boden
Objektet består av om- och tillbyggnad av Björkdungens förskola med tillhörande mark-, bygg-, installation- samt storköksarbeten. Arbetet innefattar även utvändiga åtgärder på skolgården samt angöringsytor och parkeringar. Objektet är beläget på Sveafältet i Boden.
Ombyggnad av spolhall på Bodens Garnison
Fortifikationsverket bygger om befintlig spolhall med tre fack, två fack för manuell spolning och ett fack med en automattvätt, för att i första hand hantera tunga stridsfordon/stridsvagnar. För att rymma processutrustning krävs en tillbyggnad.
Nybyggnad av flytande kallbadhus i Harads
Byggnation av ett flytande kallbadhus med hotell på Luleälven.
Nybyggnad av äldreboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av 126 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg.
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad av lokaler till flerfamiljshus med tillhörande markarbeten.
Förtätning av lägenheter i Boden
Förtätning av lägenheter i kv Mullvaden Allégatan 43 och kv Potatisen Potatisvägen 12 och 14.
Tillbyggnad av torntränare vid Bodens Garnison
I detta projekt byggs befintlig byggnad ut för att tillskapa utrymme för två torntränare.
Sanering av fd impregneringsanläggning i Boden
Även del av Järnvägen 100:1.
Nybyggnad av gc-väg mellan Åbergstorp-Sävast
Avser en gång- och cykelbana från busshållplatsen längst bort i Åbergstorp till Kryddvägens östra anslutning mot Sävastvägen/väg 588. Längd ca 2,2 km. Trafiksäkra passager vid korsningarna till Kryddvägen.
Utbyte av plattformstak i Boden
Utbyte av plattformstak samt diverse BEST-arbeten.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Boden
Ca 700 fönster/dörrar som ska bytas.
Omläggning av yttertak på Björknässkolan i Boden, etapp 2
Del av Björknässkolan (omfattning enligt bilaga till Administrativa föreskrifter) ska förses med ny takstäckning på yttertak och fasaddelar av trä och plåt ska renoveras. Samtliga arbeten på yttertak ska vara färdigställda senast 2017-10-16.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ändrad användning av flerbostadshus till restaurang.
Om- och tillbyggnad av reparationsplats på Bodens Garnison
En containersluss ska tillföras befintlig byggnad för att underlätta verksamhetens materialhantering. Ett befintligt utrymme byggs om till en kundmottagning.
Ombyggnad av kyla i storkök på Bodens Garnison
Byggnaden ett storkök som ska kunna servera 2500 portioner per dygn. Kylanläggningen som finns där idag ska ersättas med ny utrustning.
Nybyggnad av väderskydd på Bodens Garnison
Avser ny utbildningshall/väderskydd för 10 st fordon/ledningscontainers. Lokalen skall användas för utbildnings och övningsverksamhet. Nyanläggning av anslutande vägar och mark ingår i projektet.
Utökning av parkeringsplatser vid resecentrum i Boden
Avser utökning av resenärsparkeringar vid resecentrum i Boden.
Nybyggnad av dataindustri i Boden
Nybyggnad av datahall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ombyggnad av källarlokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Boden
Ombyggnad och utvändig ändring av Tallbackens förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Nybyggnad av pumphus.
Ombyggnad av markanläggning i Boden
Om- och tillbyggnad av reparationsplats.
Rivning av enbostadshus i Boden
Riving av enbostadshus.
Rivning av förråd i Boden
Rivning av brandbod.
Nybyggnad av servering i Boden
Säsongsvis uppställning av serveringsdäck.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Boden
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Nya skrapverk till Svedjans ARV, Bodens
Uppdraget omfattar demontage och byte av maskinell utrustning i slutsedimenteringsbassänger på Svedjans ARV i Bodens kommun.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Ändrad användning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Utvändrig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Boden
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: