Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter, bostadsrätter och hyresrätter samt trygghetsboende. 4-10 våningar.
Nybyggnad av vårdboende i Bodens kommun
Uppdraget innefattar tillgodoseende av kommunens behov av 126 platser på vård och omsorgsboende inom äldreomsorg.
Nybyggnad av kontorshus i Sävast, Boden
Objektet avser 2 st 3-våningsbyggnader med en ljusgård emellan. Total yta på mellan 3500 - 4500 m2 samt en ljusgård på 500 - 750 m2 beroende på huskropparnas utformning som kan vara ca 45 m lång och ca 10 till 16 m breda.
Om- och tillbyggnad av förskola och förskolegård i Boden
Objektet består av om- och tillbyggnad av Björkdungens förskola med tillhörande mark-, bygg-, installation- samt storköksarbeten. Arbetet innefattar även utvändiga åtgärder på skolgården samt angöringsytor och parkeringar. Objektet är beläget på Sveafältet i Boden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Nybyggnad av flerbostadshus, sophus och carport.
Utbyggnad av bredband på landsbygden i Bodens kommun
Bodens kommun avser genomföra upphandling av en aktör som etablerar ett allmänt tillgängligt telekommunikationsnät på landsbygden i Bodens kommun samt i upphandlingen inkludera överlåtelse av delar av kommunens nu befintliga nätinfrastruktur samt överlåta stöd från landsbygdsprogrammet. Kommunens bidrag är även att i samverkan marknadsföra utbyggnaden.
Ombyggnad av spolhall på Bodens Garnison
Fortifikationsverket bygger om befintlig spolhall med tre fack, två fack för manuell spolning och ett fack med en automattvätt, för att i första hand hantera tunga stridsfordon/stridsvagnar. För att rymma processutrustning krävs en tillbyggnad.
Nybyggnad av flytande kallbadhus i Harads
Byggnation av ett flytande kallbadhus med hotell på Luleälven.
Förtätning av lägenheter i Boden
Förtätning av lägenheter i kv Mullvaden Allégatan 43 och kv Potatisen Potatisvägen 12 och 14.
Nybyggnad av skidlift och bro, Storklinten i Boden
Släplift 700 m, skidbro över länsväg.
Sanering av fd impregneringsanläggning i Boden
Även del av Järnvägen 100:1.
Tillbyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Objektet avser en ny/tillbyggd verkstadslokal avsedd för hjulfordon för FMTIS/OP LedTekBat. Byggnaden ansluter mot befintlig byggnad BY 111 och ska certifieras enligt Miljöbyggnad.
Nybyggnad av gc-väg mellan Åbergstorp-Sävast
Avser en gång- och cykelbana från busshållplatsen längst bort i Åbergstorp till Kryddvägens östra anslutning mot Sävastvägen/väg 588. Längd ca 2,2 km. Trafiksäkra passager vid korsningarna till Kryddvägen.
Ombyggnad av tak m.m. på badhus i Boden
Objektet består av invändiga och utvändiga renoveringsarbeten av Bodens äventyrsbad Nordpoolen. Invändiga ytskikt i äventyrsdel, motionshall och undervisningsdel ska renoveras samt vissa justeringar av planlösningen i omklädningsrummen. Yttertaket läggs om och vissa delar av fasaden anpassas.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Ombyggnad av affärshus.
Renovering av ishall i Boden
Kommunen avser att upphandla en ny flexsarg som uppfyller Svenska Ishockeyförbundets Regelbok Ishallar 2014-2018 till Björknäshallen. Uppdraget kommer ske som en totalentreprenad. För att säkerställa bästa tänkbara lösning avser Kommunen att bjuda in leverantörer för visning av Björknäshallen för att leverantörerna ska få en så bra bild av de förutsättningarna som råder. Vi kommer även föra en dialog med leverantörerna vid dessa visningar där leverantörerna ges möjlighet att komma med förslag och synpunkter på olika lösningar. Efter dessa möten kommer Kommunen att utforma det slutliga förfrågningsunderlaget och har då möjlighet att beakta förslag och synpunkter.
Nybyggnad av kopplingsstation i Boden
Beställaren avser uppföra en ny 20 kV kopplingsstation benämnd PT5509 Flygfältsvägen.
Exploatering va & gata i Boden
Exploatering va och gata vid nybyggnad av Björknäs vår-d och omsorgsboende i Boden.
Utveckling av parkering och utemiljö vid fd Sandenskolan i Boden
Objektet består av utveckling av utemiljö och parkeringar inklusive infiltrationslösning för dagvatten från stora parkeringen, vid före detta Sandenskolan i Boden.
Ombyggnad av yttertak på ridhus på Torpgärdan, Boden
Ombyggnad av tak ca 2000 kvm på gamla ridhuset.
Om- och tillbyggnad av reparationsplats på Bodens Garnison
En containersluss ska tillföras befintlig byggnad för att underlätta verksamhetens materialhantering. Ett befintligt utrymme byggs om till en kundmottagning.
Ombyggnad av kyla i storkök på Bodens Garnison
Byggnaden ett storkök som ska kunna servera 2500 portioner per dygn. Kylanläggningen som finns där idag ska ersättas med ny utrustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ändrad användning av flerbostadshus till restaurang.
Utökning av parkeringsplatser vid resecentrum i Boden
Avser utökning av resenärsparkeringar vid resecentrum i Boden.
Nybyggnad av dataindustri i Boden
Nybyggnad av datahall.
Invändigt underhåll av kyrka i Boden
Invändigt underhåll av kyrka. Diverse åtgärder med slipning av trägolv, byte av köksskåp och köksbänk i skrudkammaren m.m.
Nybyggnad av fritidshus i Boden
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Boden
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Boden
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Boden
Nybyggnad av markstation.
Nybyggnad av pumpstation i Boden
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av stugby i Boden
Nybyggnad av tre stycken fritidshus.
Rivning av förråd i Boden
Rivning av brandbod.
Rivning av klubbhus i Boden
Rivning av föreningshus.
Rivning av förråd i Boden
Rivning av förrådsbyggnad.
Nya brunnar vid Kusön i Boden
För att öka vattentäkten Kusöns kapacitet avser Bodens kommun att anlägga två nya grusfilterbrunnar.
Selektiv rivning av Ungdomens Hus i Boden
Avser selektiv rivning av Ungdomens hus (f.d brandstation) i centrala Boden på fastigheten Enen nr. 1. Även ett cykelförråd ingår i rivningen samt vissa markarbeten. Option 1 omfattar återfyllning av grop.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Boden
Ombyggnad och utvändig ändring av Tallbackens förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Boden
Utvändrig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Ändrad användning.
Underhåll av kyrka i Boden
Allmän översyn av elinstallationer samt förbättrad belysning i predikstolen, för kören framme i koret, på orgelläktaren samt rörelsestyrd belysning i kolumbariet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: