Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arvidsjaur

Nybyggnad av kombiplatta på F21, Vidsels flygplats
Objektet avser nybyggnad av Kombiplatta för transport- och spetsflygplan. Sidoentreprenörens arbeten innefattar kablage och armaturer för flygplatsljus. Dessa arbeten samordnas av markentreprenören (generalentreprenören). Objektet avser nybyggnad av Kombiplatta för transport- och spetsflygplan. Sidoentreprenörens arbeten innefattar kablage och armaturer för flygplatsljus. Dessa arbeten samordnas av markentreprenören (generalentreprenören).
Ombyggnad av sekundärkulvert inom K0131 omr. AJB i Arvidsjaur
Objektet avser förläggning av nya värmeledningar, tryckluftsledningar och kanalisation inom AJB Arvidsjaur. Även inkoppling i byggnader, på befintlig ledning och i fjärrvärmekammare. Entreprenaden indelas i två etapper. En att utföras 2017 och en etapp 2018. Kulvert till byggnader 020, 011, 013, 015, 016 OCH 017.
Renovering av förskola i Arvidsjaur
Arvidsjaurs kommun har behov av renovering av Skogsbackens förskola.
Nybyggnad av skatepark i Arvidsjaur
Arvidsjaurs kommun inbjuder till upphandling av skatepark i anslutning till skolområde i Arvidsjaurs samhälle. Upphandlingen avser endast utrustning, beställaren ombesörjer markentreprenad och montering i egen regi. Om anbudsgivaren har flera förslag så kan anbudsgivaren lämna in ett anbud per förslag. (alternativa anbud accepteras inte).
Renovering av ledningar i Glommersträsk, Arvidsjaur
Avser förnyelse av va-ledningar i Glommersträsk.
Ombyggnad av eluttag på campingplatser i Arvidsjaur
Vittjåkk fritidsanläggning i Arvidsjaurs kommun.
Byte av luftbehandlingssystem i avloppsreningsverk i Arvidsjaur
I totalentreprenaden skall ingå komplett installerat luftbehandlingssystem samt styr- och övervakningssystem, rör, el och bygg.
Tillbyggnad av utställningshall i Arvidsjaur
Tillbyggnad av utställningsrum för biltestverksamhet.
Tillbyggnad av lager i Arvidsjaur
Tillbyggnad lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flygterminal i Arvidsjaur
Utbyggnad avgående bagageutrymme.
Ombyggnad av förråd i Arvidsjaur
Flyttning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Arvidsjaur
Nybyggnad av grillkåta.
Nybyggnad av förråd i Arvidsjaur
Nybyggnad av klimatkammare.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstationer Brännlund 1:5, Fiskträsk 1:16, 1:3, Avaviken 1:24, 1:11.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstationer Månsträsk 1:6, Notviken 1:1, Nya Bastuselet 1:5, Vuolgamjaur 1.3, Avaviken 2:1, Nyåker 1:1, Nya Jämtland 1:1, lilla Bäcknäs 1:1, Tallträsk 1:11.
Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av mast i Arvidsjaur
Nybyggnad av teletorn - mast.
Utvändig målning på radhus, Hantverkshus mm, i Arvidsjaur
Radhus på Slalomstigen, Hantverkshuset Lommen 11, Vattenverk, pumpstation och reningsverk i Moskosel samt Vattenverk i Glommersträsk och Svedjan samt reningsverk i Glommersträsk.
Nybyggnad av miljöstation inom Arvidsjaurs Jägarbataljons område
Miljöstationen ska bestå av ett skärmtak anpassat för containrar. Skärmtaket kommer att stå på en betongplatta innanför stängslet på Arvidsjaurs jägarbataljons område (Tidigare K4).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: