Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arvidsjaur

Ombyggnad av AC-station i Trolltjärn
Ny 400 kV-station, anslutning på UL6 S3-7. Under 2013 driftsattes 400 kV-stationen Råbäcken som anslöt första etappens vindkraftutbyggnad i Markbygden. Nu fortsätter etableringen i Arvidsjaur kommun med Markbygdens andra etapp. Den består av ca 440 vindkraftverk med en total effekt på 1300 MW.

Nybyggnad av kombiplatta på F21, Vidsels flygplats
Att som generalkonsult upprätta samordnade förslags- och bygghandlingar inom teknikfacken: projekteringsledning, mark/flyg/VA, beskrivning hus/anläggning, statisk konstruktion, El (inkl Tele, Transport, SÖ samt larmer), Geoteknik, Miljö samt att vara kontrollansvarig. Avser nybyggnad av klargöringsplatta och taxibana.

Tilläggsisolering samt takombyggnad i Arvidsjaur
Projektet omfattar i huvudsak följande: Omläggning av befintliga tak av falsad plåt till isolerade tak med tätskikt av papp. Takyta (exkl. option) c:a 2760 m² Takyta på Option: c:a: 1100 m²

Renovering av kyrka i Arjeplog
Renovering, målning av fönster och fasad.

Ombyggnad av byggnad vid militärförläggning i Arvidsjaur
Omfattar borrning av energibrunnar samt schaktning vid indragning av kulvertrör till byggnad. Samtliga installationer inom teknikutrymme demonteras och komplett värmepumpsanläggning installeras.

Tillbyggnad av lager i Arvidsjaur
Tillbyggnad lagerbyggnad.

Byte av luftbehandlingssystem i avloppsreningsverk i Arvidsjaur
I totalentreprenaden skall ingå komplett installerat luftbehandlingssystem samt styr- och övervakningssystem, rör, el och bygg.

Ny- och tillbyggnad av lager i Arvidsjaur
Nybyggnad av kallförråd och tillbyggnad lager/kontor.

Nybyggnad av kallförråd i Arvidsjaur
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstationer Kläppen 1:13, Björknäs 1:3-5, 1:3-7, Renvallen 2:3.

Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnadav 4 st nätstationer Falkbo 1:2, Laxbäcken 1:1, Brunmyrheden 3:19, Baktsjaur 3:19.

Nybyggnad av miljöstation inom Arvidsjaurs Jägarbataljons område
Miljöstationen ska bestå av ett skärmtak anpassat för containrar. Skärmtaket kommer att stå på en betongplatta innanför stängslet på Arvidsjaurs jägarbataljons område (Tidigare K4).

Ny klättervägg i idrottshall vid Arvidsjaurs Jägarbataljon
Ena kortsidan i befintlig inomhusidrottshall på Arvidsjaurs jägarbataljons område (Tidigare K4) ska kompletteras med en stålstomme. På stålstommen ska sedan i ett annat projekt en klättervägg monteras.

Nybyggnad av kontor i Arvidsjaur
Nybyggnad av kontor/stuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: