Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Arvidsjaur

Ombyggnad av tvärbana till testbana mellan Jörn-Arvidsjaur
Planer finns på att använda tvärbanan till en testbana för tågtrafik i kallt klimat. Sträckan mellan Jörn-Arvidsjaur är 7,5 mil lång.

Ombyggnad av AC-station i Trolltjärn
Ny 400 kV-station, anslutning på UL6 S3-7. Under 2013 driftsattes 400 kV-stationen Råbäcken som anslöt första etappens vindkraftutbyggnad i Markbygden. Nu fortsätter etableringen i Arvidsjaur kommun med Markbygdens andra etapp. Den består av ca 440 vindkraftverk med en total effekt på 1300 MW.

Nybyggnad av kombiplatta på F21, Vidsels flygplats
Att som generalkonsult upprätta samordnade förslags- och bygghandlingar inom teknikfacken: projekteringsledning, mark/flyg/VA, beskrivning hus/anläggning, statisk konstruktion, El (inkl Tele, Transport, SÖ samt larmer), Geoteknik, Miljö samt att vara kontrollansvarig. Avser nybyggnad av klargöringsplatta och taxibana.

Ny klargöringsbyggnad vid provplats RFN Vidsel, Arvidsjaurs kommun
Entreprenaden omfattar ny klargöringsbyggnad för explosiva provobjekt på basen och byggs därför att befintlig byggnad (by 314) kommer att ligga för nära den nya uppställningsplattan med avseende på de riskavstånd som uppkommer vid hantering av explosiva varor i nuvarande byggnad. Den nya byggnaden är en enplansbyggnad på ca 220 m2 i BTA.

Installation av pelletspanna på Arvidsjaur flygplats
Pelletspanna för uppvärmning av flygplatsens byggnader under årets årstider, med undantag för ett kortare sommaruppehåll. Storlek ska vara minst 1 MW avgiven effekt. Pannan ska vara driftsatt tidigt på vintersäsongen 2016/2017, se utvärderingskriterier.

Renovering av kyrka i Arjeplog
Renovering, målning av fönster och fasad.

Ombyggnad av byggnad vid militärförläggning i Arvidsjaur
Omfattar borrning av energibrunnar samt schaktning vid indragning av kulvertrör till byggnad. Samtliga installationer inom teknikutrymme demonteras och komplett värmepumpsanläggning installeras.

Byte av luftbehandlingssystem i avloppsreningsverk i Arvidsjaur
I totalentreprenaden skall ingå komplett installerat luftbehandlingssystem samt styr- och övervakningssystem, rör, el och bygg.

Ny- och tillbyggnad av lager i Arvidsjaur
Nybyggnad av kallförråd och tillbyggnad lager/kontor.

Nybyggnad av kallförråd i Arvidsjaur
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnad av nätstationer Kläppen 1:13, Björknäs 1:3-5, 1:3-7, Renvallen 2:3.

Nybyggnad av nätstation i Arvidsjaur
Nybyggnadav 4 st nätstationer Falkbo 1:2, Laxbäcken 1:1, Brunmyrheden 3:19, Baktsjaur 3:19.

Ny klättervägg i idrottshall vid Arvidsjaurs Jägarbataljon
Ena kortsidan i befintlig inomhusidrottshall på Arvidsjaurs jägarbataljons område (Tidigare K4) ska kompletteras med en stålstomme. På stålstommen ska sedan i ett annat projekt en klättervägg monteras.

Installation av brand- och utrymningslarm vid Camp Gielas i Arvidsjaur
Avser installation av brand- och utrymningslarm på Camp Gielas. Systemet skall levereras och utföras fullt projekterat, driftfärdig, avprovad och dokumenterad.

Nybyggnad av kontor i Arvidsjaur
Nybyggnad av kontor/stuga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: