Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älvsbyn

Nybyggnad av äldreboende och hälsocentral i Älvsbyn
Planer på att bygga ett äldreboende med hälsocentral i 2 våningar.

Riskreducerande åtgärder längs väg 664 i Nystrand

Nya va- dagvatten- & avloppsledningar i Älvsbyn

Nybyggnad av va-ledning på Altuna, Älvsbyn
ca 4 km.

Ombyggnad av veterinärstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till veterinärstation.

Nybyggnad av industrihus i Älvsbyn

Nybyggnad av industrihus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Rivning/nybyggnad av fundament mm vid rullbanor inom Vidsels Flygbas
Objektet avser att i området runt rullbana 11-29 riva fundament till befintliga bankant- och tröskelljus samt nybyggnation av brunnar och fundament till bankantljus, tröskelljus, PAPI m m. Det ingår även att riva nätstation K1:1.

Rivning samt nybyggnad av flygplatsljus vid rullbana i Älvsbyn
Projektet avser att i området vid rullbana 11-29 riva fundament till befintliga bankant- och tröskelljus, nybyggnad av brunnar och fundament till bankantljus, tröskelljus, PAPI m m. Även rivning av nätstation K1:1 ingår.

Nytt villaområde i Älvsbyn

Om- och tillbyggnad av skidanläggning i Älvsbyn
Om- och tillbyggnad av kök.

Ombyggnad av flerbostadshus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till lägenheter samt anmälan för ändring av ventilation och nyinstallation av hiss.

Tillbyggnad av restaurang i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Pite Vitberg 1:2,Vitbäcken 1:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nätstationer 24kv. Borgfors Kronopark 5:1,Nattberget 1:3,Vistträsk 1:6,Vistbäcken 1:16.

Nybyggnad av omklädningsrum i Älvsbyn
Ansökan om bygg- och rivningslov för nybyggnad av omklädningsrum och rivning av befintligt.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation samt ansökan om strandskyddsdispens.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av kontor i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - tillbyggnad, utvändig ändring och skylt.

Rivning av transformatorstation i Älvsbyn
Rivningslov för rivning av transformatorstation.

Byte av ventilationsaggregat på äldreboende i Ävsbyn

Rivning av industrihus i Älvsbyn
Ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av markanläggning i Älvsbyn
Ansökan om marklov inför planering av mark för vändplan/lastplan.

Ombyggnad av kontor i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning av butik till kontor.

Ombyggnad av kontor i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning från apotek till kontor.

Ombyggnad av fontän Lomtjärn, Älvsbyn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: