Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älvsbyn

Utbyggnad av järnvägsstation mm i Älvsbyn
Nybyggnad av bussgods/kontor. Flyttning av refuger. Ombyggnad av väntsal.
Nybyggnad av gc-väg mellan Älvsbyn-Korsträsk
Gång- och cykelvägen blir ca 4 km lång.
Nybyggnad av industrihus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov- nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation. projektid: 237366.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älvsbyn
Ansökan om bygglov- parkeringsplatser för husvagnar.
Nybyggnad av telestation i Älvsbyn
Ansökan om rivningslov av befintlig teknikbod och bygglov för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Älvsbyn
Ansökan om rivningslov av befintlig teknikbod samt bygglov för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av industrispår i Älvsbyn
Ansökan om rivningslov för garage och marklov för industrispår.
Nybyggnad av kallförråd i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - kallförråd.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av nätstation,.
Nybyggnad av nätstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: