Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älvsbyn

Riskreducerande åtgärder längs väg 664 i Nystrand
Riskreducerande åtgärder på väg 664 i form av vägflytt och anslutningar på en sträcka av ca 1,6 km. Den befintliga vägen ska delvis återställas.

Nya va- dagvatten- & avloppsledningar i Älvsbyn

Flygplatsljus, banljus i Vidsel
Avser installation av flygplatsljus bana 11-29, Vidsel flygplats.

Nybyggnad av va-ledning på Altuna, Älvsbyn
ca 4 km.

Ombyggnad av veterinärstation i Älvsbyn
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ombyggnad av befintlig byggnad till veterinärstation. Objektet är beläget på Kv Moroten 9 inom Älvsbyn kommun.

Rivning/nybyggnad av fundament mm vid rullbanor inom Vidsels Flygbas
Objektet avser att i området runt rullbana 11-29 riva fundament till befintliga bankant- och tröskelljus samt nybyggnation av brunnar och fundament till bankantljus, tröskelljus, PAPI m m. Det ingår även att riva nätstation K1:1.

Nybyggnad av industrihus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.

Tätortsåtgärder i Älvsbyn

Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Älvsbyn
Objektet avser utbyte av konstgräs inklusive upptagning av bef konstgräs.

Nytt villaområde i Älvsbyn

Rivning samt nybyggnad av flygplatsljus vid rullbana i Älvsbyn
Projektet avser att i området vid rullbana 11-29 riva fundament till befintliga bankant- och tröskelljus, nybyggnad av brunnar och fundament till bankantljus, tröskelljus, PAPI m m. Även rivning av nätstation K1:1 ingår.

Om- och tillbyggnad av skidanläggning i Älvsbyn
Om- och tillbyggnad av kök.

Ombyggnad av flerbostadshus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokaler till lägenheter samt anmälan för ändring av ventilation och nyinstallation av hiss.

Tillbyggnad av restaurang i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang.

Ombyggnad av skola i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning - skola, förskola.

Nybyggnad av servicebyggnad i Älvsbyn
Anmälan om rivning samt nybyggnad av ersättningsbyggnad servicehus/förråd.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation samt ansökan om strandskyddsdispens.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av butik i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - ombyggnad systembolag, butik 2512.

Tillbyggnad av kontor i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - tillbyggnad, utvändig ändring och skylt.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Pite Vitberg 1:2,Vitbäcken 1:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Rivning av transformatorstation i Älvsbyn
Rivningslov för rivning av transformatorstation.

Ombyggnad av förskola i Älvsbyn

Rivning av industrihus i Älvsbyn
Ansökan om rivningslov för rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av markanläggning i Älvsbyn
Ansökan om marklov inför planering av mark för vändplan/lastplan.

Ombyggnad av fontän Lomtjärn, Älvsbyn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: