Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älvsbyn

Nybyggnad av äldreboende och hälsocentral i Älvsbyn
Planer på att bygga ett äldreboende med hälsocentral i 2 våningar.
Riskreducerande åtgärder längs väg 664 i Nystrand
Riskreducerande åtgärder på väg 664 i form av vägflytt och anslutningar på en sträcka av ca 1,6 km. Den befintliga vägen ska delvis återställas.
Utbyggnad av järnvägsstation mm i Älvsbyn
Nybyggnad av bussgods/kontor. Flyttning av refuger. Ombyggnad av väntsal.
Ombyggnad av veterinärstation i Älvsbyn
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ombyggnad av befintlig byggnad till veterinärstation. Objektet är beläget på Kv Moroten 9 inom Älvsbyn kommun.
Nybyggnad av industrihus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov- nybyggnad av industribyggnad.
Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Älvsbyn
Objektet avser utbyte av konstgräs inklusive upptagning av bef konstgräs.
Nybyggnad av servicebyggnad i Älvsbyn
Nybyggnad av servicehus med kök, duschar, toaletter, bastu m.m.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: