Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Norrbottens län

Arjeplog (8)
Arvidsjaur (13)
Boden (42)
Gällivare (102)
Haparanda (24)
Jokkmokk (12)
Kalix (28)
Kiruna (166)
Luleå (115)
Pajala (8)
Piteå (70)
Älvsbyn (29)
Överkalix (28)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 631 st.

Nybyggnad av vindkraftspark i Piteå, etapp 2

Nybyggnad av bostadshus vid fd skjutbanan i Kiruna

Nybyggnad av vindkraftverk i Haparanda

Nybyggnad av vindkraftverk i Luleå

Nybyggnad av avfallsförbränningsanläggning vid värmeverk i Boden
Nytt block för avfallsförbränning. Bodens Energi avser att utöka verksamheten med en ny linje för avfallsförbränning i det fortsatta benämnd P 18. Den nya linjen kommer att integreras med befintlig verksamhet både mekaniskt, elektroniskt och styr- funktionsmässigt. P 18 kommer dock att installeras i eget hus, men kan komma att ha bränslemottagningen gemensam med befintlig panna P17.

Nybyggnad av gymnasie- & vuxenskola i Gällivare

Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5
Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera. Kiruna Kommun inbjuder entreprenörer att lämna anbud på utformning, planering och nybyggnad av hus K5 inom tomt nr 5 i Kiruna. Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera.

Nybyggnad av mottagningsstation för naturgas på Haraholmen
Man vill bygga en mottagningsstation för nedfrysen naturgas. LNG= Liquefied Natural Gas. Mycket betongarbeten.

Nybyggnad av ex datahall på Storporsön, Porsön
16 ha mark finns ledig.

Nybyggnad av flerbostadshus i Boden
Planer för 160 lägenheter varav 100 blir trygghetsboende. 4-10 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter i Luleå
Planer för 3 huskroppar med ca 170 bostadsrätter i Södra Hamn i kv Fågeln.

Nybyggnad av sameparlamentet i Tuolluvaara
Placering blir eventuellt vid den tomt som Kiruna kommunen och Sametinget enats om vid nya Kiruna centrum i närheten av Tuolluvaara på sluttningen invid de gamla gruvtornen .

Nybyggnad av vindkraftverk i Sourva, Jokkmokk
Projektet omfattar 14 vinkraftverk.

Nybyggnad av punkthus, Lulsundsberget, Luleå
Ett hus har 16 våningar och det andra huset har 11 våningar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Pajala

Exploatering för bostäder i södra Repisvaara, etapp 1

Exploateringarbete för nytt bostadsområde på Kronan, et 2 mfl

Spårbyte på Stambanan mellan Boden S - Bastuträsk, etapp 3
Avser spårbyte 39,2 km.

Utförande av underhållsbeläggning i Norrbottens län
BD 2: väg 95 Vuoggatjålme – Merkenäs BD 5: väg 97 Björknäs – Vuollerim, väg 383 Börjelslandet – Brännkläppen BD 6: väg E45 Tårrajaur – Jokkmokk

Nybyggnad av bostadsområde och butiker på Kronan, et 2 mfl
Byggnation av ca 1200-1800 st bostäder samt service och butiker.

Nybyggnad av bostäder i Gällivare
Villor, flerfamiljshus, parhus och radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå
Livsmedelsbutik i markplan. Miljöbyggnad (bostäderna) och GreenBuilding.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontor, handel mm i Pajala
Ca 70-100 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder mm i Kiruna nya stadskärna, kv 7

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna

Nybyggnad av vård och omsorgsboende i Gällivare
Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av handelscentrum i Abisko

Nybyggnad av hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 6

Nybyggnad av bostäder, hotell mm i Kiruna nya stadskärna, kv 1
Ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus, butik och parkeringsgarage i Luleå
Parkering under mark. I markplan är det tänkt att det ska finnas 4 st affärslokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Objektet omfattar nybyggnation av ca 100 st lägenheter i varierande storlekar varav 30 st lägenheter för trygghetsboende som fördelas på 7 st. fler-bostadshus i 3 & 4 våningar som skall uppföras på fastigheten, med tillhörande 116 parkeringsplatser samt 2 st kommersiella lokaler.

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling. Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling.

Nybyggnad av köpcentrum i Luleå
På den nuvarande fotbollsplanen planerar man att bygga ett köpcentrum med livsmedelsaffär, restaurang och café.

Utbyggnad av gruva i Svappavaara, etapp 3

Nybyggnad av punkthus, livsmedelsbutik mm i Luleå
Se www.galaren.se

Nybyggnad av flerbostadshus i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus på Porsön
SABO hus. Lamellhus. 4-5 våningar.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Gällivare
Total väglängd ca 808 km varav grusväg ca 225 km. 4 års avtalstid med ev förlängning 1+1 år.

Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 2 o 3
Samråd och granskning sker under hösten/vintern 2014. Train Alliance säkrar 32 hektar mark för nytt järnvägscentrum avsett för gods- och persontrafikens behov. Omfattar underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisnings- och saneringshallar, uppställningsspår och lager. Anläggningen ska dimensioneras för en största axellast på 35 ton.

Etablering av nytt modernt järnvägscentrum i Luleå, et 1
Första etappen innefattar anslutningsspår. Train Alliance säkrar 32 hektar mark för nytt järnvägscentrum avsett för gods- och persontrafikens behov. Omfattar underhållsverkstäder, svarvanläggning, avisnings- och saneringshallar, uppställningsspår och lager. Anläggningen ska dimensioneras för en största axellast på 35 ton.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare

Nybyggnad av ishall i Gällivare

Nyb av produktionslokaler för buteljerat vatten i Kiruna

Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Luleå
Ca 32 st Brf lägenheter, butiker i i bottenplan. Garage under mark.

Basunderhåll på allmänna vägar område Jokkmokk
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk. Ca 665 km väg varav ca 226 km grusväg. 4 års avtalstid med ev förlängning 1+1 år.

Nybyggnad av bostäder i Luleå
Rikshem utför nybyggnation av 94 stycken lägenheter uppdelat på två flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader. Denna entreprenad avser mark- och grundläggningsarbeten för nybyggnationen m.m.

Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk
Kurvrätningar, kurvbreddningar, profiljustering, småviltpassager i form av torrtrummor med markeringsstenar. Ca 25 km lång sträcka.

Basunderhåll på allmänna vägar område Pajala
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala. Ca 807 km väg varav ca 115 km grusväg. 4 års avtalstid med ev förlängning 1+1 år.

Infrastruktur centrumbildning i Kiruna
Infrastruktur centrumbildning.

Utförande av varmmassabeläggning i Norrbottens län
Grupper/delkontrakt: BD 7 – Stordalen – Abisko och Jutsajaure - Harrejaur BD 8 – Notudden – Jokkmokk och Jokkmokk – Vaikijaur BD 9 – Antnäs – Kallax by och Älvsbyn – Tväråsel

Ombyggnad av AC-station i Trolltjärn
Ny 400 kV-station, anslutning på UL6 S3-7. Under 2013 driftsattes 400 kV-stationen Råbäcken som anslöt första etappens vindkraftutbyggnad i Markbygden. Nu fortsätter etableringen i Arvidsjaur kommun med Markbygdens andra etapp. Den består av ca 440 vindkraftverk med en total effekt på 1300 MW.

New transmission line 130 kV, Markbygden etapp 1
The 130 kV Overhead line, with an operational voltage of 150 kV, will be built to connect the first Etap of Markbygden wind farm with a maximum of 224 wind turbines (wind farm parts: Ersträsk, Kilberget and Graberget) to the existing 400 kV substation Råbäcken as common Point of Connection (PoC) to the national Grid of Svenska Kraftnät. The overhead line is divided into three sections, the line between the 400 kV substation Råbäcken and the substation Kilberget, with an app. length of 16,3 km, the line between the substation Kilberget and the substation Ersträsk, with an app. length of 5,5 km and the line between the 400 kV substation Råbäcken and the wind farm Graberget with an app. length of 9,4 km.

Ombyggnad av väg 818 mellan Kilvo-Mukkavaara
Total väglängd 22,5 km, bärighetsåtgärder.

Nybyggnad för polisens verksamhet i Kiruna

Tillbyggnad av science center i Luleå, etapp 1

Nybyggnad av flerbostadshus i Kiruna
Ca 46 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix
Totalt ca 49 lgh fördelade på 2 huskroppar med 5 våningar + 2 st i suterräng.

Exploateringsområde för nya bostäder i Gällivare
Oklar boendeform.

Om- och tillbyggnad av vårdcentral och vårdboende i Överkalix
Ett 30-tal nya parkeringsplatser.

Nybyggnad av bostäder i handelscentrum i Piteå
Husen får olika höjder, det lägsta 3 våningar och det högsta 10 våningar. Samtliga lägenheter blir hyresrätter med en stor del ytsmarta tvåor i storlek 50-54 kvadratmeter. Husen kommer byggas med en dominans av trä.

Nybyggnad av särskilt boende för äldre i Överkalix kommun
Avser nybyggnad av ca 5000-6000 kvm särskilt boende för äldre, 70-80 platser.

Nybyggnad av kombiplatta på F21, Vidsels flygplats
Att som generalkonsult upprätta samordnade förslags- och bygghandlingar inom teknikfacken: projekteringsledning, mark/flyg/VA, beskrivning hus/anläggning, statisk konstruktion, El (inkl Tele, Transport, SÖ samt larmer), Geoteknik, Miljö samt att vara kontrollansvarig. Avser nybyggnad av klargöringsplatta och taxibana.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Kalix
Gäller även Mården 5 och Värdshuset 6. Adress Länsmansgränd och Lejonsgatan.

Nybyggnad av hotell i Arjeplog

Nybyggnad av Home center i Kiruna
6000 kvm byggklar mark.

Nybyggnad av flerbostadshus SABO kombohus i Luleå
Sabo kombohus.

Om- & Tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 på Luleå Garnison.Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m² inklusive markarbeten.

Om- och tillbyggnad av skola i Gällivare
Objektet omfattas av om- och tillbyggnad av Hedskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 1 660 m2. Ombyggd/upprustad yta: BTA, ca 6920 m2. Utvändig mark: ca 13 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Nybyggnad av förskola i Gällivare
5 avdelningar.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Siekasjärvi-Kivijärvi
Ca 17 km, slutbesiktning senast 2020-10-01.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Haapakylä-Siekasjärvi
Ca 27 km, slutbesiktning senast 2018-10-01.

Fasad och fönsterrenovering mm på flerbostadshus på Porsön, Luleå, etapp 3
Fasadrenovering, byte av fönster, installation av ventilationsaggregat inkl elarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.

Nybyggnad av radhus på Hällbacken, Luleå

Nybyggnad av bostäder i Gällivare

Nybyggnad av bandyhall i Kalix

Nybyggnad av handelsområde vid Lakkapää i Gällivare

Tillbyggnad av hotell i Kiruna

Nybyggnad av kulturhus i Kiruna
Nybyggnad av kulturhus i Kiruna stadskärna.

Nybyggnad av simhall i Kiruna
Nybyggnad av simhall i Kiruna stadskärna.

Tillbyggnad av hotell, Best Western Premier, i Luleå, etapp 3
Utbyggnad för 80 rum.

Ny- och tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nyb av garage och tillb av industrilokal.

Utförande av tankbeläggning i region Nord

Nybyggnad av hotell och annex i Riksgränsen etapp 2

Ombyggnad av väg 720 mellan Kalix-Björkfors
Bärighetsåtgärder.

Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Norrbottens län.

Nybyggnad av industrihus, bensinstation mm i Kiruna, etapp 3
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industrimark och truckstopp med fordonsservice, bensinstation, uppställningsplats för långtradare samt servicehus.

Extension of 400/150/33kV Substation Råbäcken
This tender is now part of the second step of Etap 1, where the grid structure for the remaining turbines to be built. It is foreseen to extend the new 400kV substation Råbäcken, to install two new 150kV power lines, 3x150kV substations and finally to connect the remaining wind farm parts, Ersträsk, Graberget and Kilberget.

Utförande av värmebeläggningar i Norrbottens län
Grupp BD 10: AC länsgräns – Abborrträsk och Genom Arvidsjaur samhälle Grupp 11: Tvärån - Lansjärv

Ny luftledning i Porjus
Är ett delprojekt till Porjusberget stationsförnyelse.

Nybyggnad av flerbostadshus, parkering under mark mm i Luleå
Parkeringsplats sker delvis under mark. Lokal för butik i bottenvåning. Ny innergård i parkmiljö.

Nybyggnad av kedjehus i Luleå
Planområdet är en del av Kronan-området i Luleå och omfattar en del av fastigheten Kronan 1:1, del av Lulsundsberget. Området avgränsas av Svartövägen i söder och Kronbacksvägen i sydöst.

Renovering av badhus och sporthall i Jokkmokk
Stora renoveringsbehov finns och även planer på att göra en handikappanpassad entré.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalix

Nybyggnad av flerbostadshus/kontor i Luleå

Nybyggnad av gruppbostad i Luleå
Entreprenaden innefattar att på utförandeentreprenad uppföra gruppbostad ”Ektjärn” samt gruppbostad ”Lulsundet”. Som option kan beställaren beställa gruppbostad ”Magneten”. Optionen skall prissättas i anbudet och skall utföras efter särskild skriftlig beställning. Entreprenaden innefattar även rivning av befintlig gruppbostad på Ektjärn. Entreprenaden delas upp i tre huvuddelar. Huvuddel 1=Ektjärn Huvuddel 2=Lulsundet Huvuddel 3 (option)=Magneten

Infrastruktur skjutbaneområde 1 i Kiruna
Infrastruktur skjutbaneområde 1.

Renovering av fotbollsarena i Luleå

Nybyggnad av flerbostadshus i Gällivare kommun
Bygglov nybyggnad flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: