Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Växjö

Nybyggnad av flerbostadshus på Väster i Växjö
Tillkommer parkeringsgarage under mark. Husen blir mellan 3-5 våningar.

Nybyggnad av lokaler för vuxenpsykiatrin i Växjö
Projektet avser nybyggnad för vuxenpsykiatrin. Huset ska ersätta vuxenpsykiatrins gamla lokaler med en yta på 12600 m2. Uppskattad kostnad.

Nya lägenheter, parkeringsgarage och lokaler i Växjö
Projektet omfattar nybyggnad av lägenheter i fyra huskroppar, 5-9 våningar om ca 12000 kvm. Upplåtelseformen blir bostadsrätt. Bostäderna byggs ovanpå parkeringsgarage som även ska innehålla lokaler, 5200 kvm. Befintlig fastighet på tomten ska rivas. Samtliga lägenheter utrustas med minst en balkong eller uteplats samt att husen får också gemensamma takterrasser.

Nytt område för service, handel, kontor och bostäder i Växjö
Kommunen äger markområdet. Området är ca 70.000 BTA.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Totalt 136 bostadsrätter. De kommer att uppföras enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå silver.

Nybyggnad av flerbostadshus, förskola mm i Växjö
Projektet avser nybyggnation av 150 lägenheter uppdelat i 5 stycken huskroppar med 8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus med ca 40 parkeringsplatser. Kostnaden avser produktionskostnad. Byggstart uppskattad.

Ombyggnad av galleria i Växjö
Avser renovering och förnyelse av gallerian.

Nybyggnad av paketterminal i Växjö
Avser nybyggnad av terminal.

Nybyggnad av flerbostadshus, garage och förråd i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 54 hyreslägenheter i 4 till 8 plan med garage och källare, samt 3 lokaler. Beställaren avser certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad med helhetsbetyg SILVER.

Nybyggnad av kontor i Växjö
Byggnad 5 hus Charlie. Kontrakterande av hyresgäster pågår. 4 våningar samt tillhörande konferens och restaurang utrymme. Total BTA 5500 m2.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö Etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter i (hus D,E).

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö Etapp 1
Avser nybyggnad av 3 stycken flerbostadshus med 79 lägenheter och 3-5 våningar.

Nybyggnad av bostadsrätter på Söder, etapp 3 i Växjö
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt uppförande av stödmur och anläggande av parkeringsplatser. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus, miljöhus och parkeringsdäck samt uppförande av stödmur och anläggande av parkeringsplatser. Omfattning oklar.

Nybyggnad av bostäder på Söder, etapp 2 i Växjö
Projektet avser nybyggnad av 40 hyresrättslägenheter. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av bostadsrätter i modern tappning med uteplatser och takträdgård. I Hovshaga centrum uppför vi ett loftgångshus med 24 lägenheter i fyra plan, 8 parhuslägenheter i två plan och 4 kedjehus i två plan.

Nybyggnad av radhus,kedjehus och parhus (bostadsrätter) i Långarör, Växjö Etapp 2
Avser nybyggnad av 28 par- och kedjehus.

Nybyggnad av bostäder i Växjö

Nybyggnad av radhus i Växjö
Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 3 2017.

Nybyggnad av verkstad, kontor mm, Växjö
Projektet avser nybyggnad av teknikens hus på ca 1700 m2 fördelat på 2 stycken plan med verkstadslokal, lärarmiljöer, personalutrymmen samt kontor. Byggnaden byggs samman med befintlig byggnad hus M med en kopplingsgång på plan 2 över befintlig GC-väg. Byggnaden rymmer en större verkstadslokal samt sedvanliga lär-/kontorsmiljöer.

Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.

Nybyggnad av radhus i Hovshaga
Avser nybyggnad av radhus med 6 lägenheter i varje som byggs i 2 våningar, samt 6 parhus.

Nybyggnad av bostäder i Hovshaga
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i fyrbohus.

Nybyggnad av kontors- och affärshus på Västra Mark, Växjö
Ändring av bef. detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 m.

Nybyggnad av radhus i Växjö
Avser nybyggnad av radhus, carport och förråd.

Nybyggnad av trafikled i Växjö
Vägen ska förbinda Växjös västra infart med Söderleden (över Bäckaslöv).

Utförande av varm och tankbeläggning inom GK, F, DNS
Underhållsbeläggning i Jönköpings län, Kronoberg och Blekinge län samt Distrikt Norra Skåne. Kontraktet omfattar följande beläggningsgrupper, vilka var och en är minst en huvuddel: F06 BÄR Varm 2017 F07 BÄR Tank 2017 GK 1705 DNS 1705

Tillbyggnad av fördelningsstation/nytt 10 kV ställverk i Växjö
Projektet avser att ersätta ett befintligt 10 kV-ställverk med ett nytt vid Block Sandvik 1. Leveransen avser mellanspänningsställverk inklusive reläskydd och snabbomkopplingsutrustning. Mark och byggarbeten avser ett rum för batterisystem och två rum för 10 kV ställverk samt ett för kontrollutrustning.

Nybyggnad av förskola i Braås, Växjö
Projektet avser nybyggnation av förskola som kommer att innehålla 5 stycken avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt mottagningskök för ca 80 barn. Projektet ska kunna klassas som miljöbyggnad silver.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ingelstad
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus. 6 stycken lägenheter uppdelat på 2 stycken våningar i 1 huskropp. Husen kommer byggas i trä.

Nyb av elektrisk ledning mellan Dänningelanda-Ingelstad E2
Avser nybyggnad av elektrisk ledning.

Utvändigt underhåll av kyrka i Växjö
Avser fasadrenovering – inkl avfärgning samt målning av dörrluckor och fönster på hela kyrkan, tornet och g:a kylrumsbyggnaden.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förråd.

Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde Bredvik, Växjö
Objektet avser nyanläggning av gatuöverbyggnad, vatten- och avloppsanläggningar samt bullerskydd utmed väg 23. Avser även nyförläggning av fjärrvärmeledningar, elkablar och kanalisation för fiberkabel.

Anläggande av skidstadion i Räppe, Växjö
Tidiga planer på anläggande av skidstadion. Inga beslut fattade.

Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Avser fönsterbyte av ca 500 fönster samt målning av balkonger.

Renovering av kyrka i Växjö
Avser byte av bjälklag inkl krypgrundsarbete/avfuktare, utvändig dränering av dagvatten och inredning av kyrkorum för församlingshem med kök/wc, ventilationsåtgärder, elarbeten samt larm & styr-regler arbeten.

Nybyggnad av lager i Växjö
Avser nybyggnad av förrådshotell.

Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.

Inomhusnät för Rakel och mobiltelefoni, Växjö och Ljungby lasarett
Projektet avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefon i lasarettsbyggnaderna i Växjö och Ljungby.

Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Växjö
Bidragsansökan ska lämnas in. Förstudie förestår. Medel har beviljats av Naturvårdsverket.

Om-,och tillbyggnad av kontor för transportavdelning i Växjö
Avser Om och tillbyggnad på ca 550 m2. Och en anpassning för transport-avdelningen. Omklädningsrum, kontor och personalrum ska byggas om.

Nybyggnad av stugor i Evedal
Avser nybyggnad av stugor.

Fasadrenovering av museum i Växjö
Avser fasadrenovering av byggnadsminnet Smålands museum.

Byte av fönster på flerbostadshus i Växjö
Projektet avser byte av fönster och fönsterdörrar. Entreprenadarbetena ska utföras i 2 etapper: kv Graniten ska vara färdigställd 2017-11-30 och kv Gnejsen ska utföras 2018-01-08--2018-05-25.

Nybyggnad av gc-väg mellan Rydet-Rottne
Gång- och cykelväg utmed väg 892 från Rydet till Rottne och utmed väg 897 vid Rottne, Växjö kommun.

Markarbeten vid Sigfridsområdet i Växjö
Avser att frigöra ytor, skapa avlämningspunkter, nya kulvertstråk mm.

Uppställning av paviljonger för medicinsk dagvård vid sjukhus i Växjö
Avser Hus B på Innergården till Centrallasarettet i Växjö. Paviljonger för medicinsk dagvård.

Mark-och elarbeten inför montering av paviljonger i Växjö
Avser mark-, och elarbeten inför montering av nya paviljonger på gymnasieskolorna Teknikum och Katedralskolan.

Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 150 kvm, samt anpassningar.

Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 500 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Renovering av storkök på skola i Växjö
Avser renovering av storkök.

Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.

Utvändig målning och trapphusmålning på flerbostadshus i Växjö
Avser utvändig målning och trapphusmålning på kv Annae Gärde, kv Täppan, kv Kampagården, kv Ångvisslan och kv Älvkvarnen i Växjö.

Fasadrenovering på Vederslövs nya kyrka
Objektet avser fasadrenovering – inkl avfärgning samt målning av dörrarluckor och fönster etc på hela kyrkan och tornet.

Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.

Ombyggnad av tak mm på ekonomibyggnad i Växjö
Objektet avser takrenovering ca 430 m2 inkl byte av takmaterial och takavvattning samt option på utbyte av 4 st vikportar med littra P1 och P2.

Upprustning av utemiljö till förskola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö till förskola.

Ombyggnad av industrihus i Växjö
Avser ombyggnad av industrihus. Kontakta byggherre för mer information.

Utvändig målning av fasader i Växjö
Avser målning av fasader mot norr och väster på Teleborg Centrum skola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Nybyggnad av flerbostadshus, förråd, miljöhus och växthus samt anläggande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av affärshus i Växjö
Nybyggnad av handels-/kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nytt stängsel i Växjö
Projektet avser konstruktion, tillverkning och montage av industri- och säkerhetsstängsel inklusive grindar. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring inglasning av balkonger, hus 002 och 003.

Ombyggnad av industrihus i Växjö
Fasadändring med upptagande av dörr samt ändring av planlösning.

Tillbyggnad av ridhus i Växjö
Tillbyggnad av ridhus.

Tillbyggnad av verkstad i Växjö
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad.

Nybyggnad av kontor i Växjö
Uppställande av bostads- och kontorsmoduler, tidsbegränsat lov t o m 2018-08-01.

Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av enbostadshus med entréparti.

Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Ombyggnad av studentlägenhet i Växjö
Ändrad användning av gästlägenhet till studentlägenhet.

Ombyggnad av gruppbostad i Växjö
Ändrad användning från kontor till stödboende, tidsbegränsat bygglov.

Ombyggnad av återvinningsstation i Växjö
Ändring av brandskydd.

Ombyggnad av bastu i Växjö
Ändring del av förråd till bastu/relax samt fasadändring med upptagande av fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Växjö
Fasadändring, upptagande av dörr.

Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, upptagande av fönster samt uppsättning av skylt.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Växjö
Fasadändring, ändrad färgsättning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring inglasning av balkonger.

Utvändigt underhåll av restaurang i Växjö
Fasadändring med inbyggnad under bef. takutsprång.

Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring med uppsättande av brandtrappa, ändring av brandskydd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Växjö
Installation av solceller på tak.

Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av bodar och försäljningstält, tidsbegränsat lov tom 2017-12-31.

Nybyggnad av förråd i Växjö
Nybyggnad av cykelskydd, tillbyggnad med skärmtak samt installation av braskamin/rökkanal.

Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Inbyggnad av del av restaurang, tillbyggnad med terrass/ramp och fasadändring med ny dörr.

Nybyggnad av växthus i Växjö
Nybyggnad av växthus.

Nybyggnad av skärmtak i Växjö
Nybyggnad med skärmtak på industribyggnad.

Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser fasadändring med nya glaspartier, uppsättande av skyltar, ändrad planlösning.

Utvändig målning av skolor i Växjö
Objektet avser målning av fönster mot söder på Norrtullskolan och målning av fasader mot norr och väster på Teleborg Centrum skola.

Nybyggnad av pumptrack-bana i Hovshaga, Växjö
Avser nybyggnad av pumptrack-bana.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: