Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Växjö

Nybyggnad av lokaler för vuxenpsykiatrin i Växjö

Nybyggnad av stadshus och station i Växjö

Nybyggnad av studentbostäder och handel i Växjö

Nybyggnad av bostäder i Växjö

Nya lägenheter, parkeringsgarage och lokaler i Växjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö

Nybyggnad av bostäder, handel och service i Växjö

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Östra lugnet, Växjö

Nybyggnad av äldrebostäder i Växjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö etapp 1

Nybyggnad av kontor i Växjö

Nybyggnad för bostäder och handel, Växjö stationsområde

Ombyggnad av flerbostadshus i Araby

Nybyggnad av kontor i Växjö, etapp 2

Nybyggnad av kontor i Växjö, etapp 1

Nybyggnad av bostäder på Söder, etapp 2 i Växjö

Nybyggnad av rad- och parhus i Växjö

Nybyggnad av vårdcentral och bostäder i Växjö

Nybyggnad av radhus i Hovshaga

Nybyggnad av flerbostadshus i Hovshaga

Ny förskola på Bäckaslövsområdet vid Söderleden i Växjö

Nybyggnad av verkstad, kontor mm, Växjö

Utförande av varmt/värmebeläggningar i region Syd

Drift och underhåll belysning Kronbergs län

Nybyggnad av bostäder i Hovshaga

Uppförande av vindkraftverk i Växjö

Nybyggnad av radhus på Teleborg i Växjö

Tillbyggnad av fördelningsstation/nytt 10 kV ställverk i Växjö

Ombyggnad av matsal och lektionssal i Sandsbro

Ombyggnad av ställverkssystem vid sjukhus i Växjö

Nybyggnation i gamla Regementsstaden i Växjö

Ombyggnad av butik, Växjö

Nybyggnad av förskola i Braås, Växjö

Nybyggnad av flerbostadshus i Ingelstad

Nybyggnad av vindkraftverk i Målajord

Renovering av kyrka i Växjö

Nybyggnad av väg i Växjö, etapp 2

Nybyggnad av hamburgerbar i Växjö

Ny nationalpark Åsnen, Kronobergs län

Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö

Sanering av golvbjälklag samt omgestaltning av kyrkorum.

Sanering av kyrka i Växjö

RFI - Ny teknisk lösning för telekommunikation, Växjö kommun

Inomhusnät för Rakel och mobiltelefoni, Växjö och Ljungby lasarett

Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Växjö

Byte av tak och ventilation på administrationsbyggnad i Växjö

Renovering av bro vid slottsruin i Växjö

Om- och tillbyggnad kontor, omklädningsrum mm i Växjö

Ombyggnad av restaurang i Växjö

Om- och tillbyggnad av storkök

Markarbeten vid Sigfridsområdet i Växjö

Nybyggnad av tvätthall i Växjö

Mark- och elarbeten till förskolepaviljonger i Växjö

Ombyggnad av entré samt toalett i katedralskolan, Växjö

Fortsatt fasadrenovering på Växjö Domkyrka

Upprustning av utemiljö till förskola i Växjö

Byte av styrapparater till trafiksignaler, Växjö

Konsulttjänst för regional utveckling, Växjö

Ombyggnad till barnahus i Växjö

Nybyggnad av fiberoptiskt nät i Jät, Växjö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: