Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 11 vindkraftverk, 160 meter höga.

Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 10 vindkraftverk. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av utbildningslokaler och övningsmiljöer för polisutbildningen i Växjö
Avser nybyggnad av polisskola med tillhörande övningsmiljöer Entreprenaden omfattar ca 3000 kvm BRA fördelat på tre plan.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Tingsryd
Tidiga planer.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ryd
Projektet avser åtgärder och ombyggnad av processen vid reningsverket.

Ombyggnad av universitetslokaler i Växjö
Projektet avser ombyggnad av befintliga lärmiljöer för institutionen för Musik & Bild vid Linnéuniversitetet. Arbetet utförs i hus F på Linnéuniversitetet där bl a musik- och ensembler rum skapas med höga akustiska krav. Uppskattad byggstart och kostnad.

Åtgärdande av styr och övervakning vid vattenverk i Ryd
Projektet avser ombyggnad i vattenverk.

Nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall i Tingsryd
Avser nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall.

Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.

Tillbyggnad av vattenverk i Tingsryd
Avser tillbyggnad av vattenreningsrum på ca 100-200 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändring/byte av balkonger och fönster/fönsterdörrar i flerbostadshus, 14 lgh.

Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Avser ombyggnad/ändrad användning till förskola med 3 avdelningar.

Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Projektet avser utbyte av slamförtjockningsmaskin i reningsverk.

Ombyggnad av Multisportarena i Tingsryd
Renovering/Utbyte av gräsplan. Schaktningsarbeten. Upptaget i investeringsbutget 2015-2018.

Vattenförsörjning (reserv) i Ryd
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017.

Nytt sargsystem till ishall i Tingsryd
Entreprenaden omfattar en totalentreprenad för ny flexsarg inkl skyddsglas, publikskydd, spelarbås, sekretariat inklusive utvisningsbås och därtill hörande utrymme.

Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.

Nybyggnad av panncentral i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, pannrum, ny skorsten, gasoltank.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter.

Ombyggnad av reningsverk i Linneryd
Lite elarbeten.

Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Tillbyggnad och påbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Tillbyggnad skärmtak.

Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Uppförande av travers under tak.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Nybyggnad av 10 st transformatorstationer Elserås 1:7, Elsemåla 6:1, 2.2, 1:7, 1:10, 1:6, 1:7, Djuramåla 1:15, 2:5, 4:21.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Nybyggnad, byte av transformatorstation.

Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Rivning av enbostadshus och förrådsbyggnad.

Rivning av carport i Tingsryd
Rivning av förrådsbyggnad/carport.

Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Avser anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för påbyggnad, solceller på bef. tak.

Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.

Nybyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 2 st sophus, 1 st soprum och skärmtak vid huvudentré.

Ombyggnad av samlingslokal i Tingsryd
Avser ändrad användning från affärslokal till samlingslokal.

Ombyggnad av matsal i Tingsryd
Avser ändrad användning från kallförråd till matsal och omklädningsrum.

Upprustning av omklädningsrum i gymnastikhall i Tingsryd
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsbudet 2015. Avser upprustning av omklädningsrum och dusch vid Urshults gymnastikhall.

Solvärmeanläggning vid Konga Allhus, Tingsryd
Upptaget i förslag till investeringsbudget för 2015 - 2017.

Solvärmeanläggning vid äldreboende i Tingsryd
Upptaget i förslag till investeringsbudget för 2015 - 2017.

Asfalteringsarbeten vid återvinningscentraler i Tingsryd
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015. Planer finns för asfalteringsarbeten vid tre återvinningscentraler inom Tingsryds kommun.

Kök och miljöutrymme i skola, förskola, Rävemåla
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017.

Relining vattenledning i Ryd
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017.

Ventilationsåtgärder vid förskola i Tingsryd
Upptaget i förslag till investeringsbudget för 2015 - 2017.

Upprustning av badplatser i Tingsryds kommun
Igångsättning tidigast 2017. Avser upprustning av befintliga lekplatser inom kommunen. Avser nya bryggor m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudet 2015.

Ombyggnad av företagshotell i Tingsryd
Avser renovering av företagshotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: