Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skolkök i Tingsryd
Omfattar invändig ombyggnad med nya ytskikt, helt ny storköksutrustning, åtgärdande av ventilationen med mera.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 6 lägenheter.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Ryd
Ansvarsutredning pågår. Medel har beviljats från Naturvårdsverket. Oviss byggstart.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändrad användning från kontor till 5 st lägenheter.
Anläggande av lekplatser etc i Mårslyckesandsområdet, Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2018.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Upprustning av fasader m m på Södra Sandsjö kyrka
Avser putslagningar på fasader samt målning av fönster, portar och ljudluckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Avser uppsättning av lagertält, asfaltering. Kostnaden är uppskattad.
Ytvattenberedning vid Korrö vattenverk
Projektet avser ytvattenberedning vid vattenverk.
Återuppbyggnad av orgel i Linneryds kyrka
Återuppbyggnad av Walckerorgel. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, kopplingsskåp för hsp.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, transformatorstation Bredahult 1:7,2:1.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny port och innervägg.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov för utökning av personbilsparkering.
Rivning av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för transformatorstation.
Nybyggnad av automatstation i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t om 2028-01-01 för tankstation.
Byte av fotränna på Urshults kyrka
Byte av fotränna vid norra takfallet. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Anläggande av gc-väg i Konga, Tingsryd
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017. Byggstart efter 2017.
Konserverings/måleriarbeten i Urshults kyrka
Konservering av arkitekturbundet måleri. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Underhållsarbeten av fasad på Väckelsångs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Åtgärdande av ventilation vid förskola i Tingsryd
Upptget i investeringsbudget/-plan för 2015-2018.
Upprustning av badplatser i Tingsryds kommun
Igångsättning tidigast 2018. Avser upprustning av befintliga lekplatser inom kommunen. Avser nya bryggor m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: