Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

Nybyggnad av utbildningslokaler och övningsmiljöer för polisutbildningen i Växjö
Avser nybyggnad av polisskola med tillhörande övningsmiljöer Entreprenaden omfattar ca 3000 kvm BRA fördelat på tre plan.

Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd. Projektet ligger för närvarande på is.

Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Tingsryd
Tidiga planer.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 6 lägenheter.

Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.

Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön.

Ombyggnad av universitetslokaler i Växjö
Projektet avser ombyggnad av befintliga lärmiljöer för institutionen för Musik & Bild vid Linnéuniversitetet. Arbetet utförs i hus F på Linnéuniversitetet där bl a musik- och ensembler rum skapas med höga akustiska krav. Uppskattad byggstart och kostnad.

Åtgärdande av styr och övervakning vid vattenverk i Ryd
Projektet avser ombyggnad i vattenverk.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändring/byte av balkonger och fönster/fönsterdörrar i flerbostadshus, 14 lgh.

Tillbyggnad av kontor i Tingsryd
Avser tillbyggnad, ombyggnad kontor och personalutrymme.

Nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall i Tingsryd
Avser nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.

Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Avser att upphandla totalentreprenad för utrustning och installation av skruvpress för avvattning av slam från Tingsryds avloppsreningsverk.

Nytt sargsystem till ishall i Tingsryd
Entreprenaden omfattar en totalentreprenad för ny flexsarg inkl skyddsglas, publikskydd, spelarbås, sekretariat inklusive utvisningsbås och därtill hörande utrymme.

Ombyggnad av ventilation i skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av ventilation.

Rivning av servicebyggnad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för servicebyggnader.

Nybyggnad av panncentral i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, pannrum, ny skorsten, gasoltank.

Rivning av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för brandskadad byggnad, bilverkstad.

Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för enbostadshus och uthus.

Ombyggnad av affärshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, väsentlig ändring av brandskyddet.

Nybyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 2 st sophus, 1 st soprum och skärmtak vid huvudentré.

Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny bredbandsnod.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för påbyggnad, solceller på bef. tak.

Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad affärshus, uteplats.

Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.

Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Avser anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser åtgärd, anordning för ventilation.

Ombyggnad av matsal i Tingsryd
Avser ändrad användning från kallförråd till matsal och omklädningsrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändrad användning från lokal till lägenheter.

Ombyggnad av företagshotell i Tingsryd
Avser renovering av företagshotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: