Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Väglängd 1334 km samt 60 km gc-väg.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 11 vindkraftverk, 160 meter höga.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 10 vindkraftverk. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Tidiga planer. Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 6 lägenheter.
Nybyggnad av stugby och restaurang i Tingsryd
Igångsättning ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 5 st stugor med wc-utrymmen, yta: ca 40-50 m2/stuga, nybyggnad av restaurangbyggnad med en yta på ca 100 m, nytt förråd samt en brygga.
Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ryd
Projektet avser åtgärder och ombyggnad av processen vid reningsverket.
Ombyggnad av universitetslokaler i Växjö
Projektet avser ombyggnad av befintliga lärmiljöer för institutionen för Musik & Bild vid Linnéuniversitetet. Arbetet utförs i hus F på Linnéuniversitetet där bl a musik- och ensembler rum skapas med höga akustiska krav. Uppskattad byggstart och kostnad.
Åtgärdande av styr och övervakning vid vattenverk i Ryd
Projektet avser ombyggnad i vattenverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändring/byte av balkonger och fönster/fönsterdörrar i flerbostadshus, 14 lgh.
Tillbyggnad av kontor i Tingsryd
Avser tillbyggnad, ombyggnad kontor och personalutrymme. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall i Tingsryd
Avser nybyggnad av lagerbyggnad/produktionshall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Avser att upphandla totalentreprenad för utrustning och installation av skruvpress för avvattning av slam från Tingsryds avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.
Nytt sargsystem till ishall i Tingsryd
Entreprenaden omfattar en totalentreprenad för ny flexsarg inkl skyddsglas, publikskydd, spelarbås, sekretariat inklusive utvisningsbås och därtill hörande utrymme.
Ombyggnad av ventilation i skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Avser anordning för ventilation.
Rivning av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för brandskadad byggnad, bilverkstad.
Rivning av servicebyggnad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för servicebyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny vikport samt ansökan om rivningslov för utbyggnad.
Nybyggnad av elverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för reservkraftsaggregat.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad affärshus, uteplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation, Sandsjö-rössmåla 1:6,1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Tillbyggnad av servering i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uteservering, trädäck.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anläggning för va i en byggnad eller inom en tomt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation. förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, väsentlig ändring av brandskyddet.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 3 transformatorstationer, Gropanäs 1:1,Aritsbomåla 1:3,Idemåla 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 5 transformatorstationer, Örmo 1:123.
Nybyggnad av brygga i Tingsryd
Ansökan om bygglov för brygga samt paviljong för informationstavlor.
Nybyggnad av nätstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny bredbandsnod.
Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Avser anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt.
Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för enbostadshus och uthus.
Rivning av fritidshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för fritidshus samt förrådsbyggnad Botamåla 1:4,1:5.
Nybyggnad av växthus i Tingsryd
Avser nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser åtgärd, anordning för ventilation.
Ombyggnad av matsal i Tingsryd
Avser ändrad användning från kallförråd till matsal och omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändrad användning från lokal till lägenheter.
Ombyggnad av företagshotell i Tingsryd
Avser renovering av företagshotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: