Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Väglängd 1334 km samt 60 km gc-väg.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 11 vindkraftverk, 160 meter höga.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 10 vindkraftverk. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Tingsryd
Avser utbyggnad med bland annat större lagerytor och en ny entré samt parkeringsplatser. Avvaktar detaljplanen som är överklagad.
Nybyggnad av LSS-boende i Tingsryd
Tingsryds kommun undersöker vad marknaden har att erbjuda gällande lokaler för nybyggnad eller ombyggnad till ett LSS-boende i Tingsryds tätort.
Nybyggnad av stugby och restaurang i Tingsryd
Igångsättning ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 5 st stugor med wc-utrymmen, yta: ca 40-50 m2/stuga, nybyggnad av restaurangbyggnad med en yta på ca 100 m, nytt förråd samt en brygga.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Ryd
Ansvarsutredning pågår. Medel har beviljats från Naturvårdsverket. Oviss byggstart.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön.
Anläggande av lekplatser etc i Mårslyckesandsområdet, Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2018.
Aluminiumramar mm för Sjögulls bekämpning
Avser bekämpning med växten Sjögull som har etablerat sig i sjön Åsen och i Mörrumsån. Bekämpning sker med aluminiumramar 3x3 m och täckta med svart fiberduk som placeras på vattenytan.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus.
Restaurering av våtmark, Videsjön i Kronobergs län
Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Avser uppsättning av lagertält, asfaltering.
Ytvattenberedning vid Korrö vattenverk
Projektet avser ytvattenberedning vid vattenverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny vikport samt ansökan om rivningslov för utbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstadslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation, Sandsjö-rössmåla 1:6,1:7.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om schaktning och planering till brukbar industritomt.
Nybyggnad av barack i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2027-09-01 för kontors- och manskapsmoduler.
Nybyggnad av elverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 3 transformatorstationer, Gropanäs 1:1,Aritsbomåla 1:3,Idemåla 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för 5 transformatorstationer, Örmo 1:123.
Ombyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för flyttning av bef. lagertält på vagnen 1 till ny plats vagnen 2.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, lagertält.
Nybyggnad av ställverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för kontroll- och ställverksbyggnad., Ansökan om rivningslov kontroll- och ställverksbyggnad Örmo 7:5.
Nybyggnad av ställverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny kontroll och ställverksbyggnad, Ansökan om rivningslov för ställverks och kontrollrumsbyggnad Bredebäckshult 2:11.
Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anläggning för va i en byggnad eller inom en tomt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation. förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, brandskyddet.
Rivning av betongindustri i Tingsryd
Avser rivningslov för demontering/rivning bef. betongstation.
Anläggande av gc-väg i Konga, Tingsryd
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017. Byggstart efter 2017.
Åtgärdande av ventilation vid förskola i Tingsryd
Upptget i investeringsbudget/-plan för 2015-2018.
Upprustning av badplatser i Tingsryds kommun
Igångsättning tidigast 2018. Avser upprustning av befintliga lekplatser inom kommunen. Avser nya bryggor m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: