Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tingsryd

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Väglängd 1334 km samt 60 km gc-väg.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 11 vindkraftverk, 160 meter höga.
Nybyggnad av vindkraftverk i Tingsryd
Planer finns för nybyggnad av ca 10 vindkraftverk. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Tingsryd
Avser utbyggnad med bland annat större lagerytor och en ny entré samt parkeringsplatser. Avvaktar detaljplanen som är överklagad.
Nybyggnad av stugby och restaurang i Tingsryd
Igångsättning ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 5 st stugor med wc-utrymmen, yta: ca 40-50 m2/stuga, nybyggnad av restaurangbyggnad med en yta på ca 100 m, nytt förråd samt en brygga.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Ryd
Ansvarsutredning pågår. Medel har beviljats från Naturvårdsverket. Oviss byggstart.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön.
Aluminiumramar mm för Sjögulls bekämpning
Avser bekämpning med växten Sjögull som har etablerat sig i sjön Åsen och i Mörrumsån. Bekämpning sker med aluminiumramar 3x3 m och täckta med svart fiberduk som placeras på vattenytan.
Anläggande av lekplatser etc i Mårslyckesandsområdet, Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2018.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Restaurering av våtmark, Videsjön i Kronobergs län
Uppskattad byggstart och kostnad.
Ytvattenberedning vid Korrö vattenverk
Projektet avser ytvattenberedning vid vattenverk.
Tillbyggnad av verkstad i Tingsryd
Avser tillbyggnad av verkstadslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Upprustning av fasader m m på Södra Sandsjö kyrka
Avser putslagningar på fasader samt målning av fönster, portar och ljudluckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Återuppbyggnad av orgel i Linneryds kyrka
Återuppbyggnad av Walckerorgel. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Rivning av betongindustri i Tingsryd
Avser rivningslov för demontering/rivning bef. betongstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, brandskyddet.
Ombyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för flyttning av bef. lagertält på vagnen 1 till ny plats vagnen 2.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, kopplingsskåp för hsp.
Nybyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, lagertält.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, transformatorstation Bredahult 1:7,2:1.
Nybyggnad av ställverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för kontroll- och ställverksbyggnad., Ansökan om rivningslov kontroll- och ställverksbyggnad Örmo 7:5.
Nybyggnad av ställverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny kontroll och ställverksbyggnad, Ansökan om rivningslov för ställverks och kontrollrumsbyggnad Bredebäckshult 2:11.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om schaktning och planering till brukbar industritomt.
Nybyggnad av barack i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2027-09-01 för kontors- och manskapsmoduler.
Utvändigt underhåll av kontor i Tingsryd
Avser ombyggnad av bef. yttertak över kontorsdel till sadeltak.
Målningsarbeten på Väckelsångs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Målning av fönster, portar och ljudluckor. Uppskattad byggstart.
Byte av fotränna på Urshults kyrka
Byte av fotränna vid norra takfallet. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Anläggande av gc-väg i Konga, Tingsryd
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017. Byggstart efter 2017.
Konserverings/måleriarbeten i Urshults kyrka
Konservering av arkitekturbundet måleri. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Underhållsarbeten av fasad på Väckelsångs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Åtgärdande av ventilation vid förskola i Tingsryd
Upptget i investeringsbudget/-plan för 2015-2018.
Upprustning av badplatser i Tingsryds kommun
Igångsättning tidigast 2018. Avser upprustning av befintliga lekplatser inom kommunen. Avser nya bryggor m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: