Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

Tillbyggnad av lagerbyggnad i Markaryd
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på 4000 kvm.

Utvändigt underhåll förvaltningshus, Markaryd
Projektet avser fasad och fönsterrenoveringar. Utbyte av ytterdörrar, garageportar, solavskärmning samt ny fasadbelysning.

Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Exploateringsområde i Markaryd
Avser exploatering av ett nytt bostadsområde. Området består av 17 nya villa tomter.

Nybyggnad av fibernät i Markaryd Väst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Markaryd Väst, Markaryds kommun.

Nybyggnad av fibernät i Markaryd Öst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 st fastigheter i Markaryd Öst, Markaryds kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av omklädningsrum samt kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av industri.

Byte av värmesystem i kyrka i Markaryd
Avser byte av värmesystem.

Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av byggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av samlingslokal i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal.

Nybyggnad av förråd i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppförande av förrådsbyggnader.

Ombyggnad av förråd i Markaryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggn.

Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gräsholma 4:2,Klint 1:41,4:6.

Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält med saltorator.

Nybyggnad av återvinningsstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.

Trygghetslarm särskilt boende inom Markaryds kommun
Avser installation av trygghetslarm för totalt 132 st lägenheter fördelat på fyra objekt för särskilt boende inom Markaryds kommun, två objekt belägna inom Markarydstätort och två objekt belägna inom Strömsnäsbruks tätort.

Ombyggnad av gym i Markaryd
Avser ombyggnad av affärslokal till gym.

Ombyggnad av konserthus i Markaryd
Ändrad ändamål från ladugård till konsert/möteslokal.

Nybyggnad av förråd i Markaryd
Nybyggnad av komplementhus.

Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Nybyggnad av nätstation, Nybyggnad av transformatorstation Ramshult 1:6,Karshult 1:3,Skararp 1:17.

Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av entré i Markaryd
Avser tillbyggnad av entré i industrihus.

Utvändigt underhåll av lager, magasin i Markaryd
Avser ändring av tak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: