Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Planerat projekt. 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av lagerbyggnad i Markaryd
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på 4000 kvm.

Sluttäckning av deponi i Markaryd, etapp 3
Projektet avser sluttäckning av deponi. Byggstart tidigast våren 2018.

Utvändigt underhåll förvaltningshus, Markaryd
Projektet avser fasad och fönsterrenoveringar. Utbyte av ytterdörrar, garageportar, solavskärmning samt ny fasadbelysning.

Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Exploateringsområde i Markaryd
Avser exploatering av ett nytt bostadsområde. Området består av 17 nya villa tomter.

Nybyggnad av fibernät i Markaryd Väst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Markaryd Väst, Markaryds kommun.

Nybyggnad av fibernät i Markaryd Öst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 st fastigheter i Markaryd Öst, Markaryds kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av omklädningsrum samt kontor.

Byte av värmesystem i kyrka i Markaryd
Avser byte av värmesystem.

Ombyggnad av brandstation Strömsnäsbruk
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.

Byte från pellets till värmepump på Timfors skola
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.

Utvändigt underhåll av industrihus i Markaryd
Avser byte av fönster mm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av samlingslokal i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal.

Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av byggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Markaryd
Ansökan om bygglov för utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av bank i Markaryd
Ansökan om bygglov utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av förråd i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppförande av förrådsbyggnader.

Nybyggnad av stängsel i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppsättning av inhägnad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för anläggning av parkering.

Nybyggnad av teknikbod i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fibercentral.

Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gräsholma 4:2,Klint 1:41,4:6.

Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält med saltorator.

Trygghetslarm särskilt boende inom Markaryds kommun
Avser installation av trygghetslarm för totalt 132 st lägenheter fördelat på fyra objekt för särskilt boende inom Markaryds kommun, två objekt belägna inom Markarydstätort och två objekt belägna inom Strömsnäsbruks tätort.

Ombyggnad av gym i Markaryd
Avser ombyggnad av affärslokal till gym.

Nybyggnad av förråd i Markaryd
Nybyggnad av komplementhus.

Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Nybyggnad av nätstation, Nybyggnad av transformatorstation Ramshult 1:6,Karshult 1:3,Skararp 1:17.

Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Nybyggnad av nätstation.

Ombyggnad av konserthus i Markaryd
Ändrad ändamål från ladugård till konsert/möteslokal.

Utvändigt underhåll av lager, magasin i Markaryd
Avser ändring av tak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: