Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad för handel, kontor och lager på Misterhult, Markaryd
Projektet avser nybyggnad av handel, kontor och lager.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
4 verk. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Sluttäckning av deponi i Markaryd, etapp 3
Projektet avser sluttäckning av deponi. Byggstart beräknas sommaren 2018.
Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Utvändigt underhåll av fasad, renovering tak, byte av dörrar och fönster.
Nybyggnad av industrihus i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser delvis invändig och huvudsakligen utvändig renovering på högstadiebyggnad. Invändig renovering avser utbyte av dörrar i entré 173 och dörr mellan 174 och 171. Utvändiga arbeten omfattar fasadrenovering, solavskärmning, nytt skärmtak, ny källartrappa, komplettering av fasadbelysning, del av yttertak, renovering av förbindelsegång mm.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Avser ombyggnad från skola till kontorslokaler. 400 kvm.
Utvändig fasadrenovering på Huneskolan
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.
Nybyggnad av industrihus i Markaryd
Avser nybyggnad av lager och kontor.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Planer på ombyggnad till 3 lägenheter och kontor.
Tillbyggnad av lasthus i Markaryd
Avser tillbyggnad med 3 st lasthus för lossning/lastning av lastbilar.
Byte från pellets till bergvärmepump på Timsfors och Traryds skola
Projektet avser utbyte av värmeanläggningar i fastigheterna Kv Hasseln 2 och Kv Traryd 3:426. I båda fastigheterna är det idag pelletsanläggningar med olja som spets som skall ersättas med en värmepumpsanläggning, bergvärme med spetsning via elpanna.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation Röckla 1:36,Skafta 3:5,Bökhult 1:23.
Nybyggnad av paviljong i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för uppsättning av paviljong.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsad lov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser ombyggnad av vind till 3 lägenheter, utvändig ändring.
Rivning av industrihus i Markaryd
Avser rivning del av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av tak.
Lagning av tak på kyrka i Markaryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Byte av storköksutrustning på skola i Markaryd
Avser upphandling av 3 st kompiugnar och 1 st stekbord till skolkök på Strömsnässkolan.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Bygglov för ändrad användning, anpassning av lokalen.
Omläggning av stenmur vid Markaryd kyrkogård
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Avser tillbyggnad av ett skärmtak
Renovering av takfris m m på Traryds kyrka
Renovering av takfris samt tilläggsisolering av vinden. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Klimatstyrsystem till Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Klimatstyrsystem till Traryds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tilläggsisolering av vinden i Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Byte av ljudanläggning i Traryds kyrka
Byte av ljusanläggning inkl. hörslinga. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: