Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

Nybyggnad för handel, kontor och lager på Misterhult, Markaryd
Projektet avser nybyggnad av handel, kontor och lager.
Nybyggnad av skola, bostäder mm i Markaryd
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet, bostäder samt centrumändamål inom området. Byggstart och omfattning oklar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
4 verk. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Planerat projekt. 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av trygghetsboende i Markaryd
Avser nytt trygghetsboende.
Ombyggnad av skola till lägenheter, Markaryd
Ombyggnad av skola till förskola och lägenheter. Förskola ska inrymmas i 2 plan och lägenheter i 1 plan.
Nybyggnad av industrihus i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser delvis invändig och huvudsakligen utvändig renovering på högstadiebyggnad. Invändig renovering avser utbyte av dörrar i entré 173 och dörr mellan 174 och 171. Utvändiga arbeten omfattar fasadrenovering, solavskärmning, nytt skärmtak, ny källartrappa, komplettering av fasadbelysning, del av yttertak, renovering av förbindelsegång mm.
Utvändig fasadrenovering på Huneskolan
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.
Invändigt underhåll av skola i Markaryd
avser invändig renovering av skollokaler såsom matsal, toaletter, korridorer, klassrum, städ, lärarrum, gruprum, elevvård och personalrum.
Ombyggnad av allvädersbana i Markaryd
Avser ombyggnad av befintlig friidrottsanläggning med kolstybbsbanor till banor med syntetisk beläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ansökan om ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för etapp 5 av renovering av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad m.m.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av plank i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppsättande av plank.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppsättning av tält.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Ombyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för förändring av parkeringsplatser m.m.
Nybyggnad av förråd i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd till förskola.
Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Invändigt underhåll av kontor i Markaryd
Avser renovering av kontor.
Rivning av ekonomibyggnad i Markaryd
Rivningsanmälan för rivning av ekonomibyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: