Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Planerat projekt. 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av lagerbyggnad i Markaryd
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på 4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industri i Markaryd
Avser nybyggnation för bilservice, industri, handel, kontor och lager. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll förvaltningshus, Markaryd
Projektet avser fasad och fönsterrenoveringar. Utbyte av ytterdörrar, garageportar, solavskärmning samt ny fasadbelysning.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser upprustning av skolbyggnader.
Exploateringsområde i Markaryd
Avser exploatering av ett nytt bostadsområde. Området består av 17 nya villa tomter.
Nybyggnad av fibernät i Markaryd Väst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Markaryd Väst, Markaryds kommun.
Nybyggnad av fibernät i Markaryd Öst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 st fastigheter i Markaryd Öst, Markaryds kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av omklädningsrum samt kontor.
Byte av värmesystem i kyrka i Markaryd
Avser byte av värmesystem.
Byte från pellets till bergvärmepump på Timsfors och Traryds skola
Projektet avser utbyte av värmeanläggningar i fastigheterna Kv Hasseln 2 och Kv Traryd 3:426. I båda fastigheterna är det idag pelletsanläggningar med olja som spets som skall ersättas med en värmepumpsanläggning, bergvärme med spetsning via elpanna.
Ombyggnad av idrottsplats i Markaryd
Avser modernisering av idrottsplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av byggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om marklov för uppförande av parkeringsplats.
Ombyggnad av förråd i Markaryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggn.
Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Gräsholma 4:2,Klint 1:41,4:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av gym i Markaryd
Avser ombyggnad av affärslokal till gym.
Utvändigt underhåll av kontor i Markaryd
Avser uppsättning av solcellsanläggning.
Nybyggnad av entré i Markaryd
Avser tillbyggnad av entré i industrihus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: