Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Markaryd

Nybyggnad för handel, kontor och lager på Misterhult, Markaryd
Projektet avser nybyggnad av handel, kontor och lager.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
4 verk. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
Planerat projekt. 4 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Markaryd
Avser nybyggnad av kontor och lager.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser delvis invändig och huvudsakligen utvändig renovering på högstadiebyggnad. Invändig renovering avser utbyte av dörrar i entré 173 och dörr mellan 174 och 171. Utvändiga arbeten omfattar fasadrenovering, solavskärmning, nytt skärmtak, ny källartrappa, komplettering av fasadbelysning, del av yttertak, renovering av förbindelsegång mm.
Utvändig fasadrenovering på Huneskolan
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.
Invändigt underhåll av skola i Markaryd
avser invändig renovering av skollokaler såsom matsal, toaletter, korridorer, klassrum, städ, lärarrum, gruprum, elevvård och personalrum.
Byte från pellets till bergvärmepump på Timsfors och Traryds skola
Projektet avser utbyte av värmeanläggningar i fastigheterna Kv Hasseln 2 och Kv Traryd 3:426. I båda fastigheterna är det idag pelletsanläggningar med olja som spets som skall ersättas med en värmepumpsanläggning, bergvärme med spetsning via elpanna.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för etapp 5 av renovering av skola.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Planer på ombyggnad till 3 lägenheter.
Rivning av industrihus i Markaryd
Ansökan om lov för rivning av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad m.m.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av plank i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppsättande av plank.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppsättning av tält.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av paviljong i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för uppsättning av paviljong.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsad lov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av lager i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Ombyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för förändring av parkeringsplatser m.m.
Nybyggnad av förråd i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd till förskola.
Nybyggnad av nätstation i Markaryd
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Invändigt underhåll av kontor i Markaryd
Avser renovering av kontor.
Rivning av ekonomibyggnad i Markaryd
Rivningsanmälan för rivning av ekonomibyggnader.
Lagning av tak på kyrka i Markaryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Byte av storköksutrustning på skola i Markaryd
Avser upphandling av 3 st kompiugnar och 1 st stekbord till skolkök på Strömsnässkolan.
Omläggning av stenmur vid Markaryd kyrkogård
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering av takfris m m på Traryds kyrka
Renovering av takfris samt tilläggsisolering av vinden. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Klimatstyrsystem till Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Klimatstyrsystem till Traryds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tilläggsisolering av vinden i Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Byte av ljudanläggning i Traryds kyrka
Byte av ljusanläggning inkl. hörslinga. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: