Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser tillbyggnad av 3 klassrum.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredning pågår. Primär förorening av arsenik. Inga bidrag har ännu beviljats till ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid Kosta Glasbruk
Ansvarsutredning pågår. Projektet ligger stilla. Inga bidrag har beviljats till ev sanering ännu.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Bergdala glasbruk finns upptaget på Kronobergs läns 30-lista över de områden som Länsstyrelsen anser utgör störst risk i länet. Primär förorening arsenik och bly. Inga bidrag har ännu beviljats. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev sanering. Projektet ligger stilla.
Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning.
Nybyggnad av LSS-boende i Lessebo
Avser nybyggnad av lss-boende på ca 700 kvm.
Ny intagningspunkt på vattenverk i Hovmantorp
Avser ny intagningspunkt på vattenverk.
Sanering av metallindustri i Hovmantorp
Länsstyrelsen har beslutat att lämna bidrag för sanering av Malmens metallfabrik. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Lessebo, et 2
Planerat projekt efter etapp 1 (858034). Tomter för styckehus vid kommunens tomtkö.
Ombyggnad av utemiljö vid bostadsområde i Lessebo
Avser upprustning av utemiljöerna runt lägenheterna vid Odengatan och Rasthagsvägen.
Renovering av fasader och tak på kyrka i Hovmantorp
Avser renovering av fasad och tak på kyrka. Planerad byggstart 2020.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin samt tillbyggnad av magasin.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av toalett i Lessebo
Ansökan om bygglov för toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av servering i Lessebo
Ansökan om bygglov för inglasad uteservering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för inglasning av balkong.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för ombyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lessebo
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av silo i Lessebo
Ansökan om bygglov för silos samt tippgrop.
Ombyggnad av brandstation i Lessebo
Avser renovering av omklädningsrum och lokaler på brandstation i Kosta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: