Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 25 mellan Hovmantorp-Strömbergshyttan
Ombyggnad till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, 6,3 km lång sträcka. 7,2 km lång gc-väg ska anläggas mellan Hovmantorp-Lessebo. Viltstyrning, nytt påfartsfält.
Nybyggnad av mötesstation i Skruv
Ett nytt mötesspår anläggs norr om befintligt enkelspår genom Skruv, plankorsningen vid väg 821, Östra infarten kommer att stängas, Kajvägen får en ny utformning. I förslaget planerar vi även att bygga en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen för att öka säkerheten.
Nybyggnad av bostäder i Hovmantorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus, med 18 lägenheter i 4 våningar i centrala Hovmantorp.
Nybyggnad av LSS-boende i Lessebo
Objektet omfattar sex stycken lägenheter för LSS-boende samt sex lägenheter för tillfälligt boende.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om-/tillbyggnad av skola genom nytt våningsplan, plan 2, placerat över befintlig byggnad. Nytt våningsplan med tre basrum, tillhörande grupprum, Wc, entréer, loftgångsanslutning till befintlig byggnad mm. Påbyggnaden omfattar ca 487 kvadratmeter+ loftgång och utvändig trapp.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad i del av kommunentré, socialförvaltning, polis, tidigare affärslokal samt mindre del av arbetsförmedlingen. Avser att skapa bättre verksamhetsanpassade lokaler.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredning pågår. Primär förorening av arsenik. Inga bidrag har ännu beviljats till ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid Kosta Glasbruk
Ansvarsutredning pågår. Projektet ligger stilla. Inga bidrag har beviljats till ev sanering ännu.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk, Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Bergdala glasbruk finns upptaget på Kronobergs läns 30-lista över de områden som Länsstyrelsen anser utgör störst risk i länet. Primär förorening arsenik och bly. Inga bidrag har ännu beviljats. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Ansvarsutredningar pågår. Inga bidrag har ännu beviljats till en ev sanering. Projektet ligger stilla.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Avser ev sanering av förorenad mark.
Nybyggnad av VA-ledningar ch gata/gc-stråk i Lessebo, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, anläggande av ny gata och nytt gång- och cykelstråk med tillhörande gatubelysning. Uppskattad kostnad.
Exploateringsarbeten för bostäder i Lessebo
Avser exploateringsarbeten för bostäder.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Nybyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av enbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för nätstation Visjön 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lessebo
Ansökan om bygglov för signalblockkiosk och en byggnad för dieselelverk.
Nybyggnad av skärmtak i Lessebo
Ansökan om bygglov för skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov för dragkampsbana samt förrådscontainers.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för en signalblockkiosk.
Ombyggnad av lägenhet i Lessebo
Ansökan om bygglov för inredning av lägenhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om rivningslov och bygglov för nätstation.
Renovering av gravmonument vid kyrkogård i Ekeberga
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Installation av oljeavskiljare vid Hovmantorp brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Målning av fönster och portar på kyrka i Hovmantorp
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Installation av oljeavskiljare vid Kosta brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Renovering av maskinrum i Lessebo
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser flytt av dörr för ändring av brandskyddet.
Ny dagvattenledning m m vid kyrka i Hovmantorp
Ny dagvattenledning och granithällar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: