Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

Nybyggnad av flerbostadshus i Hovmantorp
Avser nybyggnad av flerbostadshus i centrala Hovmantorp
Nybyggnad av LSS-boende i Lessebo
Objektet omfattar sex stycken lägenheter för LSS-boende samt sex lägenheter för tillfälligt boende.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser tillbyggnad av 3 klassrum.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ändrad användning från butik till kontor på ca 480 kvm i kommunhuset.
Utökning av industriområde i Lessebo
Sytet med detaljplanen är att utöka mängden industrimark samt lösa vägsituationen som finns i området idag. Tillgängligheten ska bevaras men säkerheten ska samtidigt höjas.
Nybyggnad av industrihus
Avser nybyggnad av industrihus som planeras bli mellan 3200-3500 m2.
Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning.
Nybyggnad av skjutbana Kosta Ö/S
Nybyggnad av en skjutbana (0-)5-300 m.
Sanering av metallindustri i Hovmantorp
Länsstyrelsen har beslutat att lämna bidrag för sanering av Malmens metallfabrik. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av utemiljö vid bostadsområde i Lessebo
Avser upprustning av utemiljöerna runt lägenheterna vid Odengatan och Rasthagsvägen.
Nybyggnad av magasin i Lessebo
Avser nybyggnad av magasin samt tillbyggnad av magasin.
Ny beläggning på elljusspår i Lessebo
Projektet avser ny beläggning på elljusspår med stenmjölsbeläggning.
Ombyggnad av brandstation i Lessebo
Avser renovering av omklädningsrum och lokaler på brandstation i Kosta.
Tillbyggnad av förråd i Lessebo
Avser tillbyggnad av förråd på återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av glasbruk i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av servering i Lessebo
Ansökan om bygglov för inglasad uteservering.
Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för plank.
Nybyggnad av toalett i Lessebo
Ansökan om bygglov för toalett.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för transformatorstation Tollstorp 6:20,Kårlanda 1:17,Slätthult 1:10,Ulvaskog 1:9,Slätthult 1:11.
Ombyggnad av cafeteria i Lessebo
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av butik i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: