Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

Nybyggnad av mötesstation i Skruv
Ett nytt mötesspår anläggs norr om befintligt enkelspår genom Skruv, plankorsningen vid väg 821, Östra infarten kommer att stängas, Kajvägen får en ny utformning. I förslaget planerar vi även att bygga en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen för att öka säkerheten.

Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning. Avvaktar besked från Länsstyrelsen. Siktar på byggstart under 2017.

Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Avser ev sanering av förorenad mark.

Renovering av bro, Strömbergshyttan
Anbudshandlingar avseende utförandeentreprenad beräknas utlämnas under januari 2017. Avser utbyte av överbyggnad.

Tillbyggnad av affärshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entresolplan.

Ombyggnad av kontor i Lessebo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.

Ny beläggning på elljusspår i Lessebo
Projektet avser ny beläggning på elljusspår med stenmjölsbeläggning.

Nybyggnad av omklädningsrum i Lessebo
Avser nybyggnad av hygienutrymme.

Nybyggnad av skola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong.

Rivning av förråd i Lessebo
Anmälan om rivning av byggnad.

Nybyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov för förrådstält.

Invändigt underhåll och ombyggnad vid Kostabadet i Kosta
Upptaget i investeringsbudget/plan för 2015-2018. Avser ombyggnad och invändig renovering lokaler. Ny rördragning och nya pumpar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: