Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lessebo

Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning. Siktar på byggstart under 2017.

Nybyggnad av LSS-boende i Lessebo
Objektet omfattar sex stycken lägenheter för LSS-boende samt sex lägenheter för tillfälligt boende.

Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.

Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ändrad användning från butik till kontor på ca 480 kvm i kommunhuset.

Nybyggnad av industrihus
Avser nybyggnad av industrihus som planeras bli mellan 3200-3500 m2.

Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Lessebo kommun
Avser ev sanering av förorenad mark.

Nybyggnad av skjutbana Kosta Ö/S
Nybyggnad av en skjutbana (0-)5-300 m.

Ny beläggning på elljusspår i Lessebo
Projektet avser ny beläggning på elljusspår med stenmjölsbeläggning.

Utvändigt underhåll av industrihus i Lessebo
Avser fasadändring Floen 2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av glasbruk i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring.

Tillbyggnad av affärshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entresolplan.

Nybyggnad av skola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolpaviljong.

Ombyggnad av butik i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.

Tillbyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om bygglov för förrådstält.

Nybyggnad av plank i Lessebo
Ansökan om bygglov för plank.

Rivning av förråd i Lessebo
Anmälan om rivning av byggnad.

Nybyggnad av omklädningsrum i Lessebo
Avser nybyggnad av hygienutrymme.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: