Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av triangelspår i Alvesta
Ca 400 meter långt triangelspår samt ett mötes-/förbigångsspår vid vid Blädingevägen.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, ca 15,5 km lång sträcka. Anpassning av korsningar, nya vänstersvängfält och vägöglor. Ny bullervall vid norra infarten till Älmhult och Sutareboda. Breddning av GC-bro nr 7-512-1 vid Älmhult. Parkeringsfickor/nödfickor och nya parallellvägar.
Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Alvesta etapp 1
Avser totalt 40 huskroppar i detta område. Denna etapp avser ca 20 huskroppar. Etapp 2: 1172817
Nytt bostadsområde i Alvesta etapp 2
Totalt planeras cirka 40 huskroppar i området. I denna etapp 20 stycken. Etapp 1: 1047232
Nybyggnad av trygghetsboende/särskilt boende i Alvesta
Upphandlingen avser uppförande av byggnad samt hyra av särskilt boende och trygghetsboende på fastigheten Alvesta 15:1 med områdesbeteckning Rönnedal i Alvesta tätort. Leverantören blir således hyresvärd och Alvesta kommun hyresgäst. Förslag finns på ca 36-48 platser i särskilt boende och ca 15-30 lägenheter i trygghetsboende.
Nybyggnad av exploateringsområde i Alvesta
Avser nybyggnad av gator och va på ca 30 hektar.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Nybyggnad av trafikled
Planer som ligger i framtiden. Ej beslutat. Byggstart tidigast 2020.
VA-utbyggnad i Sjöatorp, Alvesta
Avser nybyggnation av vatten och spillvattenledningar till ca 40 fastigheter i Sjöatorp samt överföringsledning till Hjortsberga. Rörgraven är ca 2,6 km samt 650 meter sjöförläggning. Det ingår även byggnation av 2 pumpstationer samt förläggning av kanalisation för opto.
Rivning av torkanläggning i Alvesta
Rivning av virkestorkar.
Nybyggnad av villaområde i Alvesta
Avser exploatering av mark inför nybyggnad av ca 5-10 villor.
Nybyggnad av villaområde i Alvesta
Avser nybyggnad av ca 5-10 villor.
Ombyggnad av folkhögskola i Alvesta
Avser ombyggnad av befintlig kurs- och konferensanläggning för ökad tillgänglighet. Boenderum med tillhörande WC förses med dusch, nya ytskikt. Arbetet kommer att delas upp i 3 sammanhängande etapper som tas i bruk i olika omgångar. Ny komplett ventilationsanläggning i arbetsområdet etapp 2 & 3.
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Projektet avser fortsatta exploateringsarbeten för det nya industriområdet som planeras i Orrakullen. Etapp 1 objekt nummer 913360.
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Invändigt underhåll av kyrka i Alvesta
Avser invändning renovering. Målning-, bygg och va arbeten.
Totalrenovering av arrendatorbostaden i Huseby bruk, Alvesta
I och med att Gula villan ingår i ett statligt byggnadsminne finns det restriktioner för vad som får göras med byggnaden. För Gula villan gäller restriktionerna yttre förändringar och tillbyggnader. För de åtgärder som ska genomföras i detta projekt har tillstånd sökt hos Riksantikvarieämbetet som är tillsynsmyndighet.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.
Omläggning av tak på 1400-tals kyrka, Alvesta
Projektet avser omläggning av tak på befintlig 1400-tals kyrka.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av upplagsyta.
Nybyggnad av lager i Alvesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält t o m december 2020.
Nybyggnad av lager i Alvesta
Uppförande av lagertält.
Nybyggnad av automatstation i Alvesta
Uppförande av tankstation.
Nybyggnad av lager i Alvesta
Uppförande av tälthall.
Åtgärder vid entré till kyrka i Hjortsberga
Tillgänglighetsskapande åtgärder vid entré. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av kallager i Alvesta
Avser gjutning av betongplatta och resning av ytterväggar till kallager och lastkaj.
Förstärkning av tornkonstruktionen på Slätthögs kyrka i Moheda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Trägrindar vid Slätthögs kyrkogård i Moheda
Ersättning och nytillverkning av trägrindar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering av stenmur vid kyrkogård i Lekaryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: