Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
36 stycken vindkraftverk mellan 1,8-2,5 MW vardera. Verken ska vara max 150 meter höga. Några konsulter har ej upphandlats.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke. Hela sträckan Älmhult-Mölleryd är ca 21 km.

Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus.

Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.

Nybyggnad av flerbostadshus i Spåningslanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av förskola i Alvesta
Avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.

Stambyte i flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för stambyte i 50 lägenheter.

Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.

Utbyggnad och renovering av Virdavallen i Alvesta
Framtidsplaner. Ny ishall, ombyggnad av befintlig hall till innebandybana, 1-2 konstgräsplaner, renovering av tennishallen, utomhusbanorna behöver upprustning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sjöatorp, Alvesta kommun
Miljötillstånd har vunnit laga kraft. Avser två stycken verk om max 185 meter. Avvaktar investeringsbeslut. Prekvalificering under våren 2015 gällande lämnande av anbud för markarbeten såsom vägar och kranplan samt gjutning av fundament. Senare kommer anbud att infordras för elnät och fibernät. Leverantör av verk är inte officiell i detta skede. Kostnaden är uppskattad. Uppskattad byggstart.

Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.

Nybyggnad av flerbostadshus i Vislanda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 8-10 lägenheter.

Åtgärdande av fasad, yttertak m.m. på flerbostadshus samt lokal i Alvesta
Projektet omfattar åtgärdande av putsad fasad, tegeltak och plåtdetaljer samt byte av fönster + takfönster. Avser två stycken flerbostadshus samt en tillbyggnad som innehåller mindre butiker.

Om- och tillbyggnad av skola i Moheda
Avser om- och tillbyggnad av matsal.

Invändigt underhåll av kyrka i Alvesta
Avser invändning renovering. Målning-, bygg och va arbeten.

Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.

Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
Sökt bygglov. Nybyggnad av ett vindkraftverk.

Ombyggnad av idrottshall i Alvesta
Avser byte av kylanläggning.

Invändigt underhåll m m i kyrka, Alvesta
Mindre snickeriarbeten, samt ombyggnad av tillgänglighetsanpassningarna.

Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.

Tillbyggnad av enbostadshus i Alvesta
Tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av järnväg/signaler mellan Alvesta-Eslöv

Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.

Utvändig renovering av gravkapell, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Upprustning/putsning av fasad samt omläggning av skiffertak.

Utvändig renovering av bårhus och gravkapell, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Avser tvättning och målning.

Utbyte av belysning vid kyrkogård, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag ska sökas inför 2016.

Ombyggnad av kyrkogård i Vislanda
Avser byte av armaturer på kyrkogård.

Utvändigt underhåll av gravkapell i Vislanda
Avser utvändigt underhåll av gravkapell.

Utvändigt underhåll av bårhus i Vislanda
Avser putsning av fasad, och målning.

Utvändigt underhåll av bårhus i Blädinge
Avser putsning av fasad och målning.

Asfaltering av gångar vid kyrka, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Arbetet kommer att indelas i tre etapper.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: