Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

Nybyggnad av vindkraftspark i Skäckarp, Alvesta kommun
Omfattar 14 verk om 3 MW. Prekvalificering gällande entreprenad för anläggande av vägar, kranplan och gjutning av fundament. Senare kommer förfrågan gällande elnät och fibernät att lämnas ut.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke. Hela sträckan Älmhult-Mölleryd är ca 21 km.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nytt bostadsområde i Alvesta etapp 2
Totalt planeras cirka 40 huskroppar i området. I denna etapp 20 stycken. Etapp 1: 1047232
Nytt bostadsområde i Alvesta etapp 1
Avser totalt 40 huskroppar i detta område. Denna etapp avser ca 20 huskroppar. Etapp 2: 1172817
Nybyggnad av flerbostadshus i Spåningslanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av exploateringsområde i Alvesta
Avser nybyggnad av gator och va på ca 30 hektar.
Stambyte i flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för stambyte i 50 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende/särskilt boende i Alvesta
Upphandlingen avser uppförande av byggnad samt hyra av särskilt boende och trygghetsboende på fastigheten Alvesta 15:1 med områdesbeteckning Rönnedal i Alvesta tätort. Leverantören blir således hyresvärd och Alvesta kommun hyresgäst. Förslag finns på ca 36-48 platser i särskilt boende och ca 15-30 lägenheter i trygghetsboende.
Ombyggnad av väg 126, norra infarten till Alvesta
Miljöprioriterad genomfart. Cirkulationsplats, ny utformning av busshållplatser, tätortsport, gc-väg mm. Ombyggnaden omfattar väg 126 (Allbogatan) från korsningen med väg 25 till korsningen med väg 707 (Värnamovägen), en sträcka på 2,2 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vislanda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 8-10 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 4 nya lägenheter.
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Projektet avser fortsatta exploateringsarbeten för det nya industriområdet som planeras i Orrakullen. Byggstart tidigast hösten 2017. Etapp 1 objekt nummer 913360.
Ombyggnad av el & styr i avloppsreningsverk i Vislanda
Upptaget i kommunens investeringsplan. Omfattar även åtgärder för slamhanteringen. Igångsättning tidigast 2019.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.
Utbyte av optobaliser på Södra stambanan mellan Nässjö-Alvesta
Bandel 813. Avser utbyte av optobaliser på plankorsningarna Lidnäs N km 416+489, Östanåkra km 422+006 och Lekaryd km 431+843.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av pumpstation i Alvesta
Tillbyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Alvesta
Uppförande av belysningsstolpar vid skatepark.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning av källarlokal till lägenhet.
Ombyggnad av danslokal i Alvesta
Ändrad användning från fabrikslokal till dans och konsertlokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Alvesta
Tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alvesta
Anläggande av parkeringsplats med belysning. samt fällning av 4 träd.
Nybyggnad av trävaruindustri i Alvesta
Nybyggnad av askrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av tälthall i Alvesta
Nybyggnad av industribyggnad (tält).
Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.
Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: