Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
36 stycken vindkraftverk mellan 1,8-2,5 MW vardera. Verken ska vara max 150 meter höga. Några konsulter har ej upphandlats.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke. Hela sträckan Älmhult-Mölleryd är ca 21 km.

Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Spåningslanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.

Fasadåtgärder längs sträckan Alvesta-Kalmar

Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta

Åtgärdande av fasad, yttertak m.m. på flerbostadshus samt lokal i Alvesta
Projektet omfattar åtgärdande av putsad fasad, tegeltak och plåtdetaljer samt byte av fönster + takfönster. Avser två stycken flerbostadshus samt en tillbyggnad som innehåller mindre butiker.

Om- och tillbyggnad av skola i Moheda
Byggstarten är lite oviss pga att projektet blivit dyrare än kalkylerat.

Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.

Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.

Ledningsarbeten vid norra infarten i Alvesta
Avser ledningsarbeten utmed Allbogatan som utförs i egen regi och med hjälp av ramavtalsentreprenör. Efter att ledningarbeterna i området är avklarade kommer Trafikverkets och Alvesta kommuns arbete med att bygga om norra infarten starta upp.

Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.

Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Alvesta
Avser stambyte och byte av elinstallationer samt mindre plattsättningsarbeten.

Nybyggnad av vindkraftverk i Alvesta
Sökt bygglov. Nybyggnad av ett vindkraftverk.

Omläggning av tak på 1400-tals kyrka, Alvesta
Projektet avser omläggning av tak på befintlig 1400-tals kyrka.

Invändigt underhåll m m i kyrka, Alvesta
Mindre snickeriarbeten, samt ombyggnad av tillgänglighetsanpassningarna.

Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av pumpstation i Alvesta
Nybyggnad av pumpstation.

Tillbyggnad av lager i Alvesta
Tillbyggnad av lager med en yta på ca 150 m2.

Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.

Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.

Utvändig renovering av gravkapell, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Upprustning/putsning av fasad samt omläggning av skiffertak.

Utvändig renovering av bårhus och gravkapell, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Avser tvättning och målning.

Utbyte av belysning vid kyrkogård, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag ska sökas inför 2016.

Ombyggnad av kyrkogård i Vislanda
Avser byte av armaturer på kyrkogård.

Utvändigt underhåll av gravkapell i Vislanda
Avser utvändigt underhåll av gravkapell.

Utvändigt underhåll av bårhus i Vislanda
Avser putsning av fasad, och målning.

Utvändigt underhåll av bårhus i Blädinge
Avser putsning av fasad och målning.

Asfaltering av gångar vid kyrka, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Arbetet kommer att indelas i tre etapper.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: