Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

Nybyggnad av vindkraftspark i Skäckarp, Alvesta kommun
Omfattar 14 verk om 3 MW. Prekvalificering gällande entreprenad för anläggande av vägar, kranplan och gjutning av fundament. Senare kommer förfrågan gällande elnät och fibernät att lämnas ut.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke. Hela sträckan Älmhult-Mölleryd är ca 21 km.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Spåningslanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för stambyte i 50 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende/särskilt boende i Alvesta
Upphandlingen avser uppförande av byggnad samt hyra av särskilt boende och trygghetsboende på fastigheten Alvesta 15:1 med områdesbeteckning Rönnedal i Alvesta tätort. Leverantören blir således hyresvärd och Alvesta kommun hyresgäst. Förslag finns på ca 36-48 platser i särskilt boende och ca 15-30 lägenheter i trygghetsboende.
Ombyggnad av väg 126, norra infarten till Alvesta
Miljöprioriterad genomfart. Cirkulationsplats, ny utformning av busshållplatser, tätortsport, gc-väg mm. Ombyggnaden omfattar väg 126 (Allbogatan) från korsningen med väg 25 till korsningen med väg 707 (Värnamovägen), en sträcka på 2,2 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vislanda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 8-10 lägenheter.
Åtgärdande av fasad, yttertak m.m. på flerbostadshus samt lokal i Alvesta
Projektet omfattar åtgärdande av putsad fasad, tegeltak och plåtdetaljer samt byte av fönster + takfönster. Avser två stycken flerbostadshus samt en tillbyggnad som innehåller mindre butiker.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Projektet avser fortsatta exploateringsarbeten för det nya industriområdet som planeras i Orrakullen. Byggstart tidigast hösten 2017. Etapp 1 objekt nummer 913360.
Invändigt underhåll av kyrka i Alvesta
Avser invändning renovering. Målning-, bygg och va arbeten.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.
Utbyte av optobaliser på Södra stambanan mellan Nässjö-Alvesta
Bandel 813. Avser utbyte av optobaliser på plankorsningarna Lidnäs N km 416+489, Östanåkra km 422+006 och Lekaryd km 431+843.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.
Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.
Tillbyggnad av skärmtak i Alvesta
Tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Alvesta
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av belysningsmast i Alvesta
Uppförande av belysningsstolpar vid skatepark.
Nybyggnad av mur i Alvesta
Uppsättning av mur.
Tillbyggnad av servering i Alvesta
Uteservering, säsongslov.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning och ombyggnad av damfrisering till lägenhet.
Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av trävaruindustri i Alvesta
Nybyggnad av askrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Alvesta
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.
Ombyggnad av kyrkogård i Vislanda
Avser byte av armaturer på kyrkogård.
Utvändigt underhåll av gravkapell i Vislanda
Avser utvändigt underhåll av gravkapell.
Utvändigt underhåll av bårhus i Vislanda
Avser putsning av fasad, och målning.
Utvändigt underhåll av bårhus i Blädinge
Avser putsning av fasad och målning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: