Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

Nybyggnad av flerbostadshus i Spåningslanda, Alvesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Stambyte i flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för stambyte i 50 lägenheter.

Nybyggnad av flerbotadshus i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av 8-10 lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av väg 126, norra infarten till Alvesta
Miljöprioriterad genomfart. Cirkulationsplats, ny utformning av busshållplatser, tätortsport, gc-väg mm. Ombyggnaden omfattar väg 126 (Allbogatan) från korsningen med väg 25 till korsningen med väg 707 (Värnamovägen), en sträcka på 2,2 km.

Nybyggnad av trafikled
Planer som ligger i framtiden. Ej beslutat. Byggstart tidigast 2020.

Åtgärdande av fasad, yttertak m.m. på flerbostadshus samt lokal i Alvesta
Projektet omfattar åtgärdande av putsad fasad, tegeltak och plåtdetaljer samt byte av fönster + takfönster. Avser två stycken flerbostadshus samt en tillbyggnad som innehåller mindre butiker.

Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.

Utbyte av optobaliser på Södra stambanan mellan Nässjö-Alvesta
Bandel 813. Avser utbyte av optobaliser på plankorsningarna Lidnäs N km 416+489, Östanåkra km 422+006 och Lekaryd km 431+843.

Invändigt underhåll m m i kyrka, Alvesta
Mindre snickeriarbeten, samt ombyggnad av tillgänglighetsanpassningarna.

Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Alvesta
Nybyggnad av garage.

Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.

Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.

Tillbyggnad av enbostadshus i Alvesta
Tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av mur i Alvesta
Uppsättning av mur.

Tillbyggnad av servering i Alvesta
Uteservering, säsongslov.

Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning och ombyggnad av damfrisering till lägenhet.

Ombyggnad av järnväg/signaler mellan Alvesta-Eslöv

Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.

Ombyggnad av kyrkogård i Vislanda
Avser byte av armaturer på kyrkogård.

Utvändigt underhåll av gravkapell i Vislanda
Avser utvändigt underhåll av gravkapell.

Utvändigt underhåll av bårhus i Vislanda
Avser putsning av fasad, och målning.

Utvändigt underhåll av bårhus i Blädinge
Avser putsning av fasad och målning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: