Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alvesta

Nybyggnad av vindkraftspark i Skäckarp, Alvesta kommun
Omfattar 14 verk om 3 MW. Prekvalificering gällande entreprenad för anläggande av vägar, kranplan och gjutning av fundament. Senare kommer förfrågan gällande elnät och fibernät att lämnas ut.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, ca 15,5 km lång sträcka. Anpassning av korsningar, nya vänstersvängfält och vägöglor. Ny bullervall vid norra infarten till Älmhult och Sutareboda. Breddning av GC-bro nr 7-512-1 vid Älmhult. Parkeringsfickor/nödfickor och nya parallellvägar.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Alvesta
Avser nybyggnad av 1 huskropp med lägenheter samt förskola i bottenplan.
Nybyggnad av exploateringsområde i Alvesta
Avser nybyggnad av gator och va på ca 30 hektar.
Nybyggnad av trygghetsboende/särskilt boende i Alvesta
Upphandlingen avser uppförande av byggnad samt hyra av särskilt boende och trygghetsboende på fastigheten Alvesta 15:1 med områdesbeteckning Rönnedal i Alvesta tätort. Leverantören blir således hyresvärd och Alvesta kommun hyresgäst. Förslag finns på ca 36-48 platser i särskilt boende och ca 15-30 lägenheter i trygghetsboende.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Nybyggnad av enbostadshus, Alvesta
Projektet avser nybyggnation av 20 stycken småhus/enfamiljshus.
Nybyggnad av flerbotadshus i Alvesta
Planer finns för nybyggnad av 8-10 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vislanda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 8-10 lägenheter.
VA-utbyggnad i Sjöatorp, Alvesta
Avser nybyggnation av vatten och spillvattenledningar till ca 40 fastigheter i Sjöatorp samt överföringsledning till Hjortsberga. Rörgraven är ca 2,6 km samt 650 meter sjöförläggning. Det ingår även byggnation av 2 pumpstationer samt förläggning av kanalisation för opto.
Rivning av torkanläggning i Alvesta
Rivning av virkestorkar.
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Planer i tidigt skede som ej är beslutade.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Alvesta, etapp 2
Avser iordningställande av vägar, vatten och elnät till nytt exploateringsområde.
Invändigt underhåll av kyrka i Alvesta
Avser invändning renovering. Målning-, bygg och va arbeten.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.
Ramavtal avseende byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Alvesta kommun
Avser ramavtal för tekniska konsulter gällande byggnadsinspektör/bygglovshandläggare.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Alvesta
Anläggande av aktivitetspark.
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Tillbyggnad av kallager i Alvesta
Tillbyggnad av kallager och lastkaj.
Tillbyggnad av pumpstation i Alvesta
Tillbyggnad av pumpstation.
Rivning av enbostadshus i Alvesta
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Alvesta
Uppförande av skärmtak.
Nybyggnad av automatstation i Alvesta
Uppförande av tankstation.
Nybyggnad av lager i Alvesta
Uppförande av tälthall.
Nybyggnad av enbostadshus i Alvesta
Nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av förråd i Alvesta
Nybyggnad av förrådsbyggnad till flerbostadshus.
Nybyggnad av tälthall i Alvesta
Nybyggnad av industribyggnad (tält).
Nybyggnad av parkeringsplats i Alvesta
Anläggande av parkeringsplats med belysning. samt fällning av 4 träd.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av upplagsyta.
Nybyggnad av personallokal i Alvesta
Avser nybyggnad av personalutrymme.
Uppförande av återvinningsstation i Vislanda, Alvesta
Avser uppförande av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alvesta
Bygglov utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning av källarlokal till lägenhet.
Ombyggnad av danslokal i Alvesta
Ändrad användning från fabrikslokal till dans och konsertlokal.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Alvesta
Ändrad användning till hvb-hem.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Alvesta
Ändrad användning till hvb-verksamhet.
Åtgärder vid entré till kyrka i Hjortsberga
Tillgänglighetsskapande åtgärder vid entré. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Förstärkning av tornkonstruktionen på Slätthögs kyrka i Moheda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Trägrindar vid Slätthögs kyrkogård i Moheda
Ersättning och nytillverkning av trägrindar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering av stenmur vid kyrkogård i Lekaryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: