Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult, etapp 1-2
Projektet avser nybyggnad av 400 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Projektet avser villa tomter och några flerbostadshus med totalt på området ca 400 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 1
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 11
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 4
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 5
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 6
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 7
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 8
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 9
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Tillbyggnad med nytt lager i Älmhult
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart. IKEA har option på markområdet.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Nybyggnad av friliggande bostadshus i Älmhult
21 tomter för friliggande bostadshus. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Nybyggnad av sporthall i Älmhult
Spelytan blir 40 gånger 20 meter.Läktaren ska vara av teleskopmodell, och kostar 1,3 miljoner kronor.
Sluttäckning av deponianläggning/soptipp
Förberedande arbeten utföres i egen regi såsom byggande av vägar med mera. Eventuellt kan sluttäckningen komma att utföras i tre deletapper. Anbud kommer att infordras på sluttäckningsarbetena. Avvaktar besked från Länsstyrelsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus 14 lägenheter.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Nybyggnad av överföringsledning i Boastad
Objektet ligger stilla. Ej beslutat.
Exploateringsarbete i Älmhult
Gata och VA samt belysning för exploatering av Torvströvägen, ca 220 m, anslutning av gata till bef cirkulationsplats i väg 120, anslutning av spill och vatten till bef anslutningspunkter ca 180 m norr om väg 120, anläggande av nytt dike för fördröjning samt bortledning av dagvatten, urgrävning av torvmassor, omläggning av bef fjärrvärmeledning samt lakvattenledning.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Exploateringsarbeten för bostäder i Stenbrohult, Älmhult
Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av återvinningscentral i Älmhult
Avser ombyggnad av återvinningscentral.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gata i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av gata.
Utvändigt underhåll av kyrka i Älmhult
Avser avfärgning av fasader, ommålning av fönster och dörrar m.m.
Flytt av bostadsmoduler till annan tomt i Haganäs, Älmhult
Ligger på is. Befintliga moduler måste flyttas till annan plats inför kommande bostadsbyggnation på Haganäs, objekt nr 937510.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus. Fasad/tak & fönsterrenoveringar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Vatten och avlopp, byte av stamledning.
Ombyggnad av matsal i Älmhult
Ändrad användning, personalmatsal inkl ny ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Tillfällig parkering på stortorget, t.o.m. 2017-11-30.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av enbostadshus, fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorsbyggnad, utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Avser utvändig ändring av industribyggnad, takbyte.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Parkeringsplatser 8st + 10st.
Rivning av förråd i Älmhult
Rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Schaktning/fyllning, parkeringsplats.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad av ett väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad förråd, samt rökkanal.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation Grävlingsrås 1:11,Linderås 1:5,Häradsbäck 1:68,Vinskalle 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation med transformator.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation n147174 birsjön.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation n149112 lönsboda.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, byte av transformatorstation, rivning.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n149157 odlingsvägen.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n149159 mossön.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad, förråd för tillfälligt lagerutrymme.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad, kontorsbodar, tillfällig åtgärd t.o.m. 2018-02-15.
Nybyggnad av paviljong i Älmhult
Nybyggnad, paviljong och förråd.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Vaggeryd
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av mindre cirkulationsplats/rondell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: