Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älmhult

Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult, etapp 1-2
Projektet avser nybyggnad av 400 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av bostäder i Älmhult
Projektet avser villa tomter och några flerbostadshus med totalt på området ca 400 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus om totalt 78-lägenheter i 4- huskroppar samt tillhörande service/förrådsutrymmen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 1
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 11
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 3
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 4
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 5
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 6
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 7
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 8
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult, område 9
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Nybyggnad av bostäder i Haganäs, Älmhult Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av bostäder uppdelat i 2 stycken etapper. ET1 - 1072810
Tillbyggnad med nytt lager i Älmhult
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart. IKEA har option på markområdet.
Nybyggnad av friliggande bostadshus i Älmhult
21 tomter för friliggande bostadshus. Objektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 48 lägenheter i 4 stycken huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Avser nybyggnad av flerbostadshus 14 lägenheter.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad på ca 5000 kvm.
Nybyggnad av överföringsledning i Boastad
Objektet ligger stilla. Ej beslutat.
Exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret),Älmhult
Avser exploateringsarbeten Terminalområdet mfl (IKEA lagret).
Exploateringsarbeten för bostäder i Stenbrohult, Älmhult
Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gata i Älmhult
Projektet avser nybyggnad av gata.
Utvändig upprustning av Stenbrohults kyrka i Diö
Avser putslagning och avfärgning av kyrkans fasad, samt underhåll och ommålning av kyrkans fönster. Uppskattad byggstart.
Flytt av bostadsmoduler till annan tomt i Haganäs, Älmhult
Ligger på is. Befintliga moduler måste flyttas till annan plats inför kommande bostadsbyggnation på Haganäs, objekt nr 937510.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Älmhult
Nybyggnad, radhus (3 st), Stenbrohults-kvarnatorp 1:152, 1:153 O 1:154.
Rivning av lager i Älmhult
Rivning, av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus. Fasad/tak & fönsterrenoveringar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Vatten och avlopp, byte av stamledning.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Ändring av planlösning förskola.
Nybyggnad av vindkraftverk i Älmhult
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Ombyggnad av va-ledning i Älmhult
Installation eller väsentlig ändring av va-anläggning.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad kontor.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation Grävlingsrås 1:11,Linderås 1:5,Häradsbäck 1:68,Vinskalle 1:3.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation med transformator.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation n147174 birsjön.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation n149112 lönsboda.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, byte av transformatorstation, rivning.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, haganässkolan n150507.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n147174.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n149157 odlingsvägen.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n149159 mossön.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad, förråd för tillfälligt lagerutrymme.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad, kontorsbodar, tillfällig åtgärd t.o.m. 2018-02-15.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad, lekstuga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Nybyggnad, parkeringsplats, lov för tillfällig åtgärd t.o.m. 2019-12-01.
Nybyggnad av paviljong i Älmhult
Nybyggnad, paviljong och förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad av ett väderskydd.
Ombyggnad av matsal i Älmhult
Ändrad användning, personalmatsal inkl ny ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Schaktning/fyllning, parkeringsplats.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Tillfällig parkering på stortorget, t.o.m. 2017-11-30.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Uppsättning av befintlig fiskestuga.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av enbostadshus, fasadkulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Älmhult
Utvändig ändring av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorsbyggnad, utrymningstrappa.
Rivning av nätstation i Älmhult
Rivning, nätstation.
Rivning av förråd i Älmhult
Rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Älmhult
Nybyggnad, tillfällig förskolemodul, t.o.m. 2022-09-29.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Parkeringsplatser 8st + 10st.
Utvändigt underhåll av industrihus i Älmhult
Avser utvändig ändring av industribyggnad, takbyte.
Nybyggnad av förråd i Älmhult
Nybyggnad förråd, samt rökkanal.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Vaggeryd
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av mindre cirkulationsplats/rondell.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: