Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vimmerby

Ombyggnad av väg mellan Toverum-Hyttan, östra delen
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vimmerby
Väglängd 1171 km samt 55 km gc-väg.
Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 40 stugor.
Ny 130 kv ledning mellan Vimmerby-Kisa via Horn
Planerat projekt. 50 km ledning. Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och vårdboende i Vimmerby
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av ett flerbostadshus med tre våningar med ett omsorgsboende i bottenvåningen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
TIDIGT OSÄKERT projekt. Markköp för ev framtida byggnation. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Vimmerby
Avser lagerbyggnad, kontor samt matsal.
Exploatering för bostadsområde i Vimmerby, etapp 2
Avser 10-12 villatomter. Planarbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Fasadputs på flerbostadshus i Vimmerby, Kalmar
Avser tilläggsisolering samt fasadputs på tre huskroppar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vimmerby
Avser ombyggnad av värme och ventilationssystem i flerbostadshus.
Nybyggnad av industri i Vimmerby
Bygglov, industri/ handel/kontor/vård/skola.
Tillbyggnad av förråd i Vimmerby
Bygglov, komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Vimmerby
Anmälan ändring i bärande konstruktion.
Rivning av förråd i Vimmerby
Anmälan, rivning av förråd.
Rivning av förråd i Vimmerby
Anmälan, rivning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: