Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vimmerby

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vimmerby
Väglängd 1171 km samt 55 km gc-väg.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 27 stugor. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 40 stugor.

Nybyggnad av handel och lättare industri i Vimmerby

Nybyggnad av industribyggnader i Vimmerby

Nybyggnad av industrihusi i Vimmerby

Nybyggnad av lager & utställningshall i Vimmerby

Fönsterbyte på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på tre huskroppar, 56 lägenheter.

Nytt yttre spill- och dagvatten vid folkhögskola i Vimmerby

Ombyggnad av passerkontrollsystem i stadshuset i Vimmerby
Avser modernisering av befintligt passerkontrollsystem samt integrera detta i ett överordnande system. Innefattar även mindre byggnadskompletteringar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: