Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vimmerby

Nybyggnad av bostäder och centrumbebyggelse i Vimmerby
100-150 lgh.

Nybyggnad av stugby i Vimmerby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 27 stugor. Byggstart februari/mars 2017.

Nybyggnad av handel och lättare industri i Vimmerby

Nybyggnad av industribyggnader i Vimmerby

Ombyggnad av skola i Vimmerby

Nybyggnad av bostäder i Vimmerby
Detaljplaneärende i samrådsskede.

Anpassningar för förskola i Tuna skola, Vimmerby

Fönsterbyte på flerbostadshus i Vimmerby
Avser utbyte fönster och fönsterdörrar på tre huskroppar, 56 lägenheter.

Nybyggnad av vattenverk i Vimmerby

Nybyggnad av gc-väg i Vimmerby

Ombyggnad av ventilation på skola i Vimmerby
Befintlig ventilation är inte tillfredsställande utan ska kompletteras upp.

Ombyggnad av passerkontrollsystem i stadshuset i Vimmerby
Avser modernisering av befintligt passerkontrollsystem samt integrera detta i ett överordnande system. Innefattar även mindre byggnadskompletteringar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: