Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik.
Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform på 100kvm. Det ska vara möjligt att välja till bastu i anslutning till badrummet. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 5 våningar och 50 lgh. Samt 2 loftgångshus i 2 plan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.
Totalrenovering av kontorshus i Västervik, Kalmar
Avser totalrenovering av kontorshus i tre våningar om ca 800 kvm. Avser bl.a nya ytskikt och installationer samt renovering av kök och badrum.
Ombyggnad av tak Odensvi kyrka
Byte av spåntak.
Exploatering för handelscentrum i Västervik
Avser exploatering av mark för handelscentrum.
Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Tillbyggnad av kyrka i Västervik
Handikappanpassning och tillbyggnad av barnverksamhet.
Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.
Nybyggnad av tvätthall i Västervik
Nybyggnad av tvätthall och besiktningshall.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.
Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Avser rivning av industrihus och sedan nybyggnad av ett nytt industrihus som påbörjas under våren 2017.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Avser tillbyggnad av kontor med en våning om ca 200 kvm.
Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik
Entreprenaden omfattar att leverera och montera tre hissar i trygghetsboendet (Långrevsgatan 14-18).
Nybyggnad av gc-väg och gc-bro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Nybyggnad av verkstad i Västervik
Nybyggnad av kontorslokal/verkstad.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av lokal samt nybyggnad av cykelgarage och uteplats i flerbostadshus.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Nybyggnad av biogasanläggning i Västervik
Nybyggnad av kompressorstation för tankning av biogasbussar samt anläggande av ny publik biogastankning.
Rivning av affärshus i Västervik
Rivning av affärshus.
Tillbyggnad av bilverkstad i Västervik
Tillbyggnad av demonteringshall.
Nybyggnad av skola i Västervik
Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av färjeterminal i Västervik
Nybyggnad av trappa för landgång.
Ombyggnad av skola i Västervik
Ombyggnad av skola / fritidsgård.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontor med lager.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västervik
Utvändig ändring av affärshus byte av fönster - "gamla delen", Utvändig ändring av affärshus -omfärgning av "nya delen" Bryggaren 18.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av kontorshus/flerbostadshus - omfärgning av den äldre delen av det f.d. posthusets fasad.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning från industri till kontorslokaler.
Ombyggnad av cafeteria i Västervik
Ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av flerbostadshus - befintligt förråd byggs om till lägenhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Västervik
Ändrad användning av kontorslokaler till föreningslokaler. Utbyte av entrédörr.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring industribyggnad samt uppsättning av 2 skyltar.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Utvändig ändring av kontorshus. Fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av förskola i Västervik
Utvändig ändring av förskola - nytt fönster.
Tillbyggnad av lager i Västervik
Tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av magasin i Västervik
Tillbyggnad av magasin.
Tillbyggnad av kallgarage i Västervik
Tillbyggnad av kallgarage med vikportar.
Tillbyggnad av carport i Västervik
Tillbyggnad med carport.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring - 2 nya dörrar samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring - skärmtak över 4 översta balkongerna.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av 10 parkeringsplatser.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Inredning av ytterligare lokal i kontorshus.
Renovering av Gamleby kyrka i Västervik
Avser utvändiga puts-arbeten av kyrka.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av 42 m torn med tillhörande bodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad / garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus samt enkelgarage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Västervik
Nybyggnad av servicebyggnad till husbilscamping, plank samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av staket i Västervik
Nybyggnad av staket.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod för utbyggnad av fibernät.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - modell ss2.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib 315404 ersätter bef.stolpstationen.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Stuverum 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Västervik
Ombyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av lagertält och monteringshall över hamnbassäng.
Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med altantak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasad balkong.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ny bevattningsanläggning i Dynestadsviken, Västervik
Anläggning av stamledning görs för bevattning av åkermark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: