Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Västervik, Kalmar
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st punkthus i 5 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av 20 parhus på cirka 104kvm. Det ska vara möjligt att välja till bastu i anslutning till badrummet. Detaljplan finns. Markköp förestår.
Nybyggnad av äldreboende i Gunnebo
Nybyggnad av äldreboende samt rivning av gamla äldreboendet.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden
Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund etapp 1
Avser nybyggnad av 6 parhus och ett "singelhus". Totalt 13 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Nybyggnad av flytande hotell på Slottsholmen
Eventuellt kommer projektet att ändras till nybyggnad av bostäder.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Ombyggnad till bostäder i Västervik
Ändrad användning av vårdlokaler till bostäder samt tillbyggnad med balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus med 12 bostadsrätter samt garage och förråd.
Totalombyggnad av 130/50/20kV-station i Västervik
Totalombyggnad av 130/50/20kV-station.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Ombyggnad av ventilation i restaurang i Västervik
Avser ombyggnad av ventilation vid Restaurang Hyllan i Plivit Trade Hallen.
Tillbyggnad samt renovering av Heda Ridklubb i Västervik
Renovering och tillbyggnad av Heda Ridklubb. Rivning av delar i häststall etc. Renovering häststall. Tillbyggnad sadelkammare, tvättstuga etc. Tillbyggnad av skärmtak och gång till spånförråd. Tillbyggnad av skärmtak och väggar mot syd-öst.
Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.
Nybyggnad av skatepark i Västervik
Blir kombinerad skridskobana/skatepark.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Nybyggnad av pool i Västervik
Planerat projekt. Utreder olika alternativ. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Avser renovering av hissar, samt rivning och installation av nya hissat.
Nybyggnad av park i Västervik
Nybyggnad av ramper, toalett samt anläggande av park.
Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av cafeteria i Västervik
Tillbyggnad av spadel med cafédel.
Nybyggnad av panncentral i Västervik
Nybyggnad av 3 panncentraler Gunnebo 15:5,15:1,15:4.
Nybyggnad av grupphus i Västervik
Nybyggnad av 7 st enfamiljshus samt 1 st singelhus. rad/kedjehus.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av receptionsbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Västervik
Nybyggnad av maskinhall och kontorsdel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring - 40 tal nya fönster och fler balkongpartier, dörrar- flerbostadshus.
Ombyggnad av läkarcentral i Västervik
Ändrad användning av kontor till vårdlokal/läkarmottagning.
Ombyggnad av hotell i Västervik
Ändrad användning av permanent boende till korttidsuthyrning/hotell.
Ombyggnad av tullhus i Västervik
Ändrad användning av sjöbod/förråd till stationshus.
Ombyggnad av dagcenter i Västervik
Ändrad användning från daglig verkamhet, arbete och sysselsättning till hälsoinriktad fysisk aktivitet.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Utvändig ändring två fönster sätts igen.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ändrad användning av affärshus.
Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av miljöhus, carport, parkeringsplatser, plank solceller på tak samt rivning av garage.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av mobilbasstation, fackverkstorn med teknikbodar - bygglov.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation - bygglov.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation- Svederna.
Nybyggnad av nätstation i Västervik
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorkiosk.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av pumpstationer samt marklov.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av uteplats med höj och sänkbart glasräcke.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ombyggnad till två bostadslägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västervik
Tillbyggnad av ventilationshus på tak till tillbyggnad 22 och 21.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Västervik
Uppförande av utrymningstrappor samt räcken.
Nybyggnad av cistern i Västervik
Uppställning av diselcistern.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Uppsättning av skylt eller skyltanordning - affärshus.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
Utvändig ändring - nya garageportar.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 2 teknikbodar samt 1 torn.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av läktare i Västervik
Nybyggnad av handikappsanpassad läktare.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av kommunikationsmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
byte av fasadmaterial på garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Montering av utvändig trappa samt skyddsbur.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Västervik
Fasadändring i samband med anmälningspliktiga åtgärder.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västervik
Fasadändring, ny takkupa samt nytt fönster.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Inredning av kontorslokal samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats -bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats.
Tjärning av kyrktorn på Västrums kyrka
Tjärning av spåntak på kyrktornet

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: