Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik

Ny vindkraftpark i Totebo

Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2

Nybyggnad av handelscentrum

Nybyggnad av skola i Horn

Nybyggnad av bostäder i Horn

Nybyggnad av vindkraftverk i Stämshult, Västervik

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Anpassning av fastighet till livsmedelsbutik i Västervik

Nybyggnad av flerbostadshus i Piperskärr

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik

Nybyggn av par, kedje och/eller radhus (hyresrätter) Hasselö

Nybyggnad av förskola i Västervik

Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik

Ombyggnad till bostäder i Västervik

Installation av hissar i flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av parhus i Västervik, etapp 3 mfl.

Nybyggnad av hyreshus i Västervik

Nybyggnad av industrifastighet i Västervik

Ombyggnad av entréer i flerbostadshus, Västervik

Ombyggnad av brandstation i Västervik

Utbyte av befintligt rörpostsystem vid Västerviks sjukhus

Tillbyggnad av bilhall i Västervik

Ombyggnad av kaj i Västervik

Nybyggnad av kontor i Västervik

Nybyggnad av lekplats i Västervik

Nybyggnad av industrihus i Västervik

Nybyggnad av skatepark i Västervik

Påbyggnad med lägenheter i Västervik

Nybyggnad av ventilationsanläggning med biofilter vid avfallsanläggning, Västervik

Tillbyggnad och rivning av kök vid fastighet i Västervik

Utvändig målning Markörgatan, Västervik

Nybyggnad av gc-väg och gc-bro till Slottsholmen,Västervik

Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik

Anpassningar av gamla varmbadhuset i Västervik

Ny sjöledning samt pumpstation i Västervik

Nybyggnad av strandpromenad i Västervik

Nybyggnad av kaj i Västervik

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik

Rivning av industrihus i Västervik

Sanering av markanläggning i Ankarsrum

Terrassering vid avfallsanläggning i Västervik

Ombyggnad av lägenhet i Västervik

Nybyggnad av verkstad i Västervik

Offertförfrågan förstudie för sjön Yxern, Västervik

Tillbyggnad av verkstad i Västervik

Utvändigt underhåll av skola i Västervik

Tillbyggnad av anstalt i Västervik

Tillbyggnad av idrottshall i Västervik

Tillbyggnad av kontor i Västervik

Tillbyggnad av kyrka i Västervik

Nybyggnad av lager i Västervik

Nybyggnad av mur i Västervik

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik

Nybyggnad av sophus i Västervik

Nybyggnad av pumpstation i Västervik

Nybyggnad av elverk i Västervik

Nybyggnad av enbostadshus i Västervik

Nybyggnad av garage i Västervik

Nybyggnad av förråd i Västervik

Tillbyggnad av kök i Västervik

Tillbyggnad av skärmtak i Västervik

Tillbyggnad av stängsel i Västervik

Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik

Tillbyggnad av förråd i Västervik

Utvändigt underhåll av kontor i Västervik

Ombyggnad av butik i Västervik

Ombyggnad av parkering i Västervik

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: