Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Ombyggnad till bostäder i Västervik
Ändrad användning av vårdlokaler till bostäder samt tillbyggnad med balkonger.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.
Ombyggnad av tak Odensvi kyrka
Byte av spåntak.
Exploatering för handelscentrum i Västervik
Avser exploatering av mark för handelscentrum.
Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.
Nybyggnad av lager i Västervik
Uppsättning av lagerhall.
Tillbyggnad av kyrka i Västervik
Handikappanpassning och tillbyggnad av barnverksamhet.
Nybyggnad av tvätthall i Västervik
Nybyggnad av tvätthall och besiktningshall.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.
Nybyggnad av serviceanläggning i Västervik
Avser nybyggnad av serviceanläggning/kontor vid Målserum Ridanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Avser tillbyggnad av kontor med en våning om ca 200 kvm.
Nybyggnad av gångväg och gångbro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik
Entreprenaden omfattar att leverera och montera tre hissar i trygghetsboendet (Långrevsgatan 14-18).
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av lokal samt nybyggnad av cykelgarage och uteplats i flerbostadshus.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Nybyggnad av sportanläggning i Västervik
Nybyggnad av en multiplan samt trädäck på skola.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av färjeterminal i Västervik
Nybyggnad av trappa för landgång.
Tillbyggnad av skola i Västervik
Tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontor med lager.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Västervik
Utvändig ändring av affärshus byte av fönster - "gamla delen", Utvändig ändring av affärshus -omfärgning av "nya delen" Bryggaren 18.
Tillbyggnad av bilverkstad i Västervik
Tillbyggnad av demonteringshall.
Nybyggnad av skola i Västervik
Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av skola.
Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av flerbostadshus - befintligt förråd byggs om till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av kontorshus/flerbostadshus - omfärgning av den äldre delen av det f.d. posthusets fasad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring industribyggnad samt uppsättning av 2 skyltar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring - skärmtak över 4 översta balkongerna.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Utvändig ändring av kontorshus. Fönsterbyte.
Ombyggnad av enbostadshus i Västervik
Ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av klubbhus i Västervik
Ombyggnad av föreningsstuga.
Nybyggnad av toalett i Västervik
Nybyggnad av utedass Städsholmen 1:3, S:1, Stora Grindö S:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med altantak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasad balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av förskola i Västervik
Utvändig ändring av förskola - nytt fönster.
Tillbyggnad av carport i Västervik
Tillbyggnad med carport.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av tryckstegringsstation i det allmänna va-ledningsnätet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod för utbyggnad av fibernät.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib 315404 ersätter bef.stolpstationen.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Stuverum 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus samt enkelgarage.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av 10 parkeringsplatser.
Renovering av Gamleby kyrka i Västervik
Avser utvändiga puts-arbeten av kyrka.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ny bevattningsanläggning i Dynestadsviken, Västervik
Anläggning av stamledning görs för bevattning av åkermark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: