Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.

Nybyggnad av sportcamp, hotell, andelshus mm i Västervik

Ny vindkraftpark i Totebo
Avser en vindpark med 10 vindkraftverk i storleksordningen 2-4 MW med en totalhöjd om maximalt 200 meter.

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 3 och 4
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, Nygård-Bälö (etapp 1 och 2) och Bälö-Gladhammar (etapp 3 och 4). Ca 3,4 mil totalt.

Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av bostäder i Horn

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Kooperativa hyresrätter om två, tre eller fyra rum och kök. Varje lägenhet får egen tvättenhet samt balkong eller uteplats.

Anpassning av fastighet till livsmedelsbutik i Västervik

Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Upphandling av totalentreprenör för konkurrenspräglad dialog ligger stilla. Väntar beslut från länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.

Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns. Tidigast byggstart 2018. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av förskola i Västervik
1000-1200 m2.

Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.

Ombyggnad till bostäder i Västervik

Installation av hissar i flerbostadshus i Västervik

Totalrenovering av kontorshus i Västervik, Kalmar
Avser totalrenovering av kontorshus i tre våningar om ca 800 kvm. Avser bl.a nya ytskikt och installationer samt renovering av kök och badrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av parhus i Västervik, etapp 3 mfl.

Nybyggnad av industrifastighet i Västervik
Vill komma i kontakt med hyresgäster.

Ombyggnad av entréer i flerbostadshus, Västervik
Arbeten med befintliga ledningar ingår, såsom flytt av värmerör, bredband, TV och telefoni. Passagesystem installeras vid entréer. Lite ventilation ingår.

Ombyggnad av tak Odensvi kyrka
Byte av spåntak.

Ombyggnad till hotell/vandrarhem i Västervik

Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.

Tillbyggnad av bilhall i Västervik
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.

Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Västervik
Avser rivning av industrihus och sedan nybyggnad av ett nytt industrihus som påbörjas under våren 2017.

Nybyggnad av ventilationsanläggning med biofilter vid avfallsanläggning, Västervik
Byggnation av ventilationsanläggning med biofilter.

Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.

Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.

Nybyggnad av gc-väg och gc-bro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.

Nybyggnad av verkstad i Västervik
Nybyggnad av kontorslokal/verkstad.

Utvändig målning Markörgatan, Västervik
Målningsarbetet avser utvändig målning av hyresbostäder i tre våningsplan. Takfot, vindskivor, gavelspetsar och entrépartier ska målas.

Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik
Entreprenaden omfattar att leverera och montera tre hissar i trygghetsboendet (Långrevsgatan 14-18).

Anpassningar av gamla varmbadhuset i Västervik

Ny sjöledning samt pumpstation i Västervik
Avser sjöläggning av tryckspill mellan Tuvans pumpstation och Lucernavägen (Värmeverket) i Skeppsbrofjärden, Västervik samt en ny pumpstation, Tuvan.

Nybyggnad av pool i Västervik
Planerat projekt. Utreder olika alternativ. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av strandpromenad i Västervik

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Avser 2 bostadsrättsföreningar. Fasadändring - byte av fönster.

Sanering av markanläggning i Ankarsrum

Terrassering vid avfallsanläggning i Västervik

Renovering av Gamleby kyrka i Västervik
Avser utvändiga puts-arbeten av kyrka.

Rivning av industrihus i Västervik
Rivningdel av industibyggnad, uppförande av stödmur samt Va-installation.

Nybyggnad av förskola i Västervik
Nybyggnad av paviljong på förskola.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus - fasadbeklädnad av puts samt nya fönster och balkongräcken.

Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Utvändig ändring av skola / fritidsgård.

Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Utvändig ändring av skola, nytt glasparti samt fasadbelysning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger och tillhörande inglasning samt rivning av befintliga.

Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor och lager.

Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus med ny våning.

Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.

Tillbyggnad av verkstad i Västervik
Tillbyggnad av verkstad.

Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning från industri till kontorslokaler.

Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Inredning av ytterligare en bostadslägenhet i flerbostadshus.

Nybyggnad av biogasanläggning i Västervik
Nybyggnad av kompressorstation för tankning av biogasbussar samt anläggande av ny publik biogastankning.

Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Tillbyggnad av anstalten.

Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av stallkontor samt rivning av bef.

Offertförfrågan förstudie för sjön Yxern, Västervik

Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av 72 m mast med 2 tillhörande teknikbodar.

Nybyggnad av elverk i Västervik
Nybyggnad av elverk.

Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av förråd / miljöstation samt belysningsstolpar.

Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod intill mobilbasstation (401 telia sa).

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - ib315403.

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - modell ss2.

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.

Tillbyggnad av klubbhus i Västervik
Tillbyggnad av brukshundsklubbens klubbstuga med toa och dusch.

Tillbyggnad av stängsel i Västervik
Taggtråd ovan stängsel runt fjärrvärmeanläggning.

Ombyggnad av parkering i Västervik
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av parkeringsplats till försäljningsyta för tiden 2017-05-01 till 2019-08-31.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.

Nybyggnad av elverk i Västervik
Nybyggnad av reservkraftaggregat.

Nybyggnad av servicebyggnad i Västervik
Nybyggnad av servicebyggnad till husbilscamping, plank samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av sophus och tillbyggnad av kök.

Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av sopkärlsförvaring.

Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av kundvagnsgarage samt rivning av bef.

Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av lagertält och monteringshall över hamnbassäng.

Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av molok.

Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av kontor till lägenhet.

Tillbyggnad av kök i Västervik
Tillbyggnad med beredning av cateringmat.

Tillbyggnad av skärmtak i Västervik
Tillbyggnad av skola med skärmtak.

Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av linneförråd.

Tillbyggnad av friggebod intill idrottshall i Västervik
Tillbyggnad av friggebod intill befintlig idrottshall.

Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av förråd.

Ombyggnad av butik i Västervik
Uppsättning av skylt.

Nybyggnad av skyltar vid varuuttag i Västervik
Uppsättning av skyltar.

Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Utvändig ändring - utrymningstrappa.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: