Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västervik

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.

Nybyggnad av sportcamp, hotell, andelshus mm i Västervik

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av radhuslägenheter i Västervik
Planer finns för uppförande av ett 40-tal lägenheter i radhusform. Detaljplan finns. Markköp förestår. Byggstart i bästa fall sent 2017, alternativt 2018.

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Anpassning av fastighet till livsmedelsbutik i Västervik

Nybyggnad av bostäder på Tändsticksområdet i Västervik

Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Upphandling av totalentreprenör för konkurrenspräglad dialog ligger stilla. Väntar beslut från länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av förskola i Västervik
1000-1200 m2.

Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.

Nybyggnad av serviceanläggning i Västervik

Nybyggnad av sydlig infart till Västerviks tätort

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.

Totalrenovering av kontorshus i Västervik, Kalmar
Avser totalrenovering av kontorshus i tre våningar om ca 800 kvm. Avser bl.a nya ytskikt och installationer samt renovering av kök och badrum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Ombyggnad till hotell/vandrarhem i Västervik

Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.

Ombyggnad av reningsverk i Västervik

Nybyggnad av tvätthall i Västervik
Nybyggnad av tvätthall och besiktningshall.

Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.

Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.

Nybyggnad av industrihus i Västervik
Avser rivning av industrihus och sedan nybyggnad av ett nytt industrihus som påbörjas under våren 2017.

Nybyggnad av ventilationsanläggning med biofilter vid avfallsanläggning, Västervik
Byggnation av ventilationsanläggning med biofilter.

Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.

Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.

Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Utvändig ändring av skola, nytt glasparti samt fasadbelysning.

Nybyggnad av verkstad i Västervik
Nybyggnad av kontorslokal/verkstad.

Nybyggnad av gc-väg och gc-bro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.

Ramavtal avseende markarbeten, Västerviks Bostads AB

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby

Terrassering vid avfallsanläggning i Västervik

Nybyggnad av biogasanläggning i Västervik
Nybyggnad av kompressorstation för tankning av biogasbussar samt anläggande av ny publik biogastankning.

Nybyggnad av förskola i Västervik
Nybyggnad av paviljong på förskola.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus.

Ombyggnad av cafeteria i Västervik
Ändrad användning av butik till café.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av kontorshus/flerbostadshus - omfärgning av den äldre delen av det f.d. posthusets fasad.

Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning från industri till kontorslokaler.

Ombyggnad av skola i Västervik
Ombyggnad av skola / fritidsgård.

Tillbyggnad av frysanläggning i Västervik
Tillbyggnad av fryshus.

Tillbyggnad av industrihus i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.

Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontor med lager.

Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus med ny våning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger och tillhörande inglasning samt rivning av befintliga.

Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.

Utvändigt underhåll av affärshus i Västervik
Utvändig ändring av affärshus byte av fönster - "gamla delen", Utvändig ändring av affärshus -omfärgning av "nya delen" Bryggaren 18.

Offertförfrågan förstudie för sjön Yxern, Västervik

Ombyggnad av kontor i Västervik
Inredning av ytterligare lokal i kontorshus.

Renovering av Gamleby kyrka i Västervik
Avser utvändiga puts-arbeten av kyrka.

Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av 42 m torn med tillhörande bodar.

Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av 72 m mast med 2 tillhörande teknikbodar.

Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad / garage.

Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av förråd / miljöstation samt belysningsstolpar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.

Utvändigt underhåll av förskola i Västervik
Utvändig ändring av förskola - nytt fönster.

Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Utvändig ändring av kontorshus. Fönsterbyte.

Tillbyggnad av skärmtak i Västervik
Tillbyggnad av skola med skärmtak.

Tillbyggnad av lager i Västervik
Tillbyggnad av lagerhall.

Tillbyggnad av magasin i Västervik
Tillbyggnad av magasin.

Tillbyggnad av kallgarage i Västervik
Tillbyggnad av kallgarage med vikportar.

Ombyggnad av parkering i Västervik
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av parkeringsplats till försäljningsyta för tiden 2017-05-01 till 2019-08-31.

Tillbyggnad av klubbhus i Västervik
Tillbyggnad av brukshundsklubbens klubbstuga med toa och dusch.

Nybyggnad av servicebyggnad i Västervik
Nybyggnad av servicebyggnad till husbilscamping, plank samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av sopkärlsförvaring.

Nybyggnad av staket i Västervik
Nybyggnad av staket.

Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod intill mobilbasstation (401 telia sa).

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - modell ss2.

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av lagertält och monteringshall över hamnbassäng.

Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.

Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av kontor till lägenhet.

Ombyggnad av samlingslokal i Västervik
Ändrad användning av kontorslokaler till föreningslokaler. Utbyte av entrédörr.

Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring industribyggnad samt uppsättning av 2 skyltar.

Nybyggnad av skyltar vid varuuttag i Västervik
Uppsättning av skyltar.

Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring - 2 nya dörrar samt uppsättning av skylt.

Ny- och ombyggnad av luftbehandling på skola i Edsbruk

Ny bevattningsanläggning i Dynestadsviken, Västervik
Anläggning av stamledning görs för bevattning av åkermark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: