Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

Nybyggnad av vindkraftspark i Västervik
Planerat projekt. Ansöker om tillstånd för en vindpark om 36 verk, 2,5 - 4 MW, 180 - 220 meter höga.
Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.
Exploatering samt nybyggnad av bostäder i Västervik
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 st loftgångshus i 2 plan och 1 st flerfamiljshus i 5 plan. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tändsticksområdet i Västervik
Projektet avser två huskroppar med totalt 60 lgh. En huskropp med 7 våningar samt en huskropp med 5 våningar.
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden
Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av flerbostadhus i Didrikslund
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 5 våningar och 50 lgh. Samt 2 loftgångshus i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostads centralt i Västervik
Omfattar ett 20-tal lägenheter i flerfamiljshus om 4 - 5 våningar. Detaljplanen är under bearbetning. Byggstart kanske hösten 2018.
Nybyggnad av flytande hotell på Slottsholmen
Eventuellt kommer projektet att ändras till nybyggnad av bostäder.
Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns. Tidigast byggstart 2018. Uppskattad kostnad.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby
Projektet utförs i egen regi och kommer att pågå under en längre period.
Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.
Installation av hissar i flerbostadshus, Västervik
37 hissar ska installeras i befintliga trapphus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Ombyggnad till bostäder i Västervik
Ändrad användning av vårdlokaler till bostäder samt tillbyggnad med balkonger.
Ombyggnad av tak Odensvi kyrka
Byte av spåntak.
Exploatering för handelscentrum i Västervik
Avser exploatering av mark för handelscentrum.
Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.
Tillbyggnad av hotell i Gränsö, Västervik
Spadelen byggs ut med 175kvm och totalt 17 nya rum kommer byggas.
Nybyggnad av lager i Västervik
Uppsättning av lagerhall.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.
Nybyggnad av punkthus i Västervik
Nybyggnad av 2 punkthus med tillhörande gårdshus och parkeringar.
Nybyggnad av gångväg och gångbro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik
Entreprenaden omfattar att leverera och montera tre hissar i trygghetsboendet (Långrevsgatan 14-18).
Nybyggnad av pool i Västervik
Planerat projekt. Utreder olika alternativ. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Tillbyggnad av anstalt i Västervik
Tillbyggnad av anstalten.
Tillbyggnad av bilverkstad i Västervik
Tillbyggnad av demonteringshall.
Nybyggnad av sportanläggning i Västervik
Nybyggnad av en multiplan samt trädäck på skola.
Tillbyggnad av skola i Västervik
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med inglasad balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Uppsättning av solpaneler på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring - inglasning av balkonger i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus - solceller på tak.
Ombyggnad av frisersalong i Västervik
Ändrad användning av café till frisersalong.
Ombyggnad av industrihus i Västervik
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning med fasadändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garagelänga.
Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Västervik
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Stuverum 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av färjeterminal i Västervik
Nybyggnad av trappa för landgång.
Nybyggnad av pumpstation i Västervik
Nybyggnad av tryckstegringsstation i det allmänna va-ledningsnätet.
Nybyggnad av toalett i Västervik
Nybyggnad av utedass Städsholmen 1:3, S:1, Stora Grindö S:1.
Tillbyggnad av förskola i Västervik
Nybyggnad av utesovplats för förskola.
Nybyggnad av mur i Västervik
Markförändringar, stödmur utmed slottsholmsvägen, soldäck utmed strandlinjen på västra slottsholmen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med altantak.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Projektet avser installation av ventilation.
Nybyggnad av båthall i Västervik
Nybyggnad av båthall samt förflyttning av befintligt servicehus.
Ombyggnad av klubbhus i Västervik
Ombyggnad av föreningsstuga.
Nybyggnad av automatstation i Västervik
Anläggande av 1 st 40-fots container ombyggd till mack - tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av anslutningsväg i Västervik
Anläggande av in-/utfart på 5m och 8 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av återvinningsstation i Västervik
Anläggning av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: