Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västervik

Nybyggnad av semesterboende mm på Slottsholmen, etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Västervik
Ett 60-tal lägenheter planeras som radhus och flerfamiljshus. Byggstart kan ske under senare halvan av 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flytande bostäder i Västervik
Allt arbete utförs i egen regi. Uppskattad kostnad och start.

Nybyggnad av sportcamp, hotell, andelshus mm i Västervik

Ny vindkraftpark i Totebo
Avser en vindpark med 10 vindkraftverk i storleksordningen 2-4 MW med en totalhöjd om maximalt 200 meter.

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 3 och 4
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, Nygård-Bälö (etapp 1 och 2) och Bälö-Gladhammar (etapp 3 och 4). Ca 3,4 mil totalt.

Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden

Nybyggnad av bostads & kontorshus i Västervik, etapp 2
Etapp 1 på projektnr. 525306.

Nybyggnad av kedjehus i Västervik
Nybyggnad av rad/kedjehus samt carport och förråd Rosenbönan 2, 3, 4, 5.

Nytt bostadsområde i Stenhamra, Västervik
Detaljplanearbetet har EJ startat. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av bostäder i Horn

Anpassning av fastighet till livsmedelsbutik i Västervik

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Upphandling av totalentreprenör för konkurrenspräglad dialog ligger stilla. Väntar beslut från länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flytande hotell på Slottsholmen
Eventuellt kommer projektet att ändras till nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av förskola i Västervik
1000-1200 m2.

Om och tillbyggnad av vattentornet till lägenheter i Västervik
Tillbyggnationen kommer att sitta ihop med den befintliga byggnaden. Utvändig hiss. 35 m högt. Rivning av vattencistern.

Nybyggnad av radhus i Västervik
Avser 8 st radhus.

Installation av hissar i flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik

Nybyggnad av parhus i Västervik, etapp 3 mfl.

Totalrenovering av kontorshus i Västervik, Kalmar
Avser totalrenovering av kontorshus i tre våningar om ca 800 kvm. Avser bl.a nya ytskikt och installationer samt renovering av kök och badrum.

Nybyggnad av industrifastighet i Västervik
Vill komma i kontakt med hyresgäster.

Ombyggnad av entréer i flerbostadshus, Västervik
Arbeten med befintliga ledningar ingår, såsom flytt av värmerör, bredband, TV och telefoni. Passagesystem installeras vid entréer. Lite ventilation ingår.

Ombyggnad av tak Odensvi kyrka
Byte av spåntak.

Exploatering för handelscentrum i Västervik
Igångsättning avhängigt intressent. Avser exploatering av mark för handelscentrum.

Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.

Ombyggnad av brandstation i Västervik
Till- och ombyggnad av brandstation.

Ombyggnad till hotell/vandrarhem i Västervik

Exploateringsområde för bostäder i Västervik

Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.

Tillbyggnad av bilhall i Västervik
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av kontor i Västervik
Planerat projekt efter etapp 1 på projekt 894239.

Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.

Nybyggnad av ventilationsanläggning med biofilter vid avfallsanläggning, Västervik
Byggnation av ventilationsanläggning med biofilter.

Nybyggnad av industrihus i Västervik
Avser rivning av industrihus och sedan nybyggnad av ett nytt industrihus som påbörjas under våren 2017.

Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.

Inköp av villavagnar vid Lysningsbadet i Västervik
Leverans av 6 stycken villavagnar inklusive montering på plats.

Utvändig målning Markörgatan, Västervik
Målningsarbetet avser utvändig målning av hyresbostäder i tre våningsplan. Takfot, vindskivor, gavelspetsar och entrépartier ska målas.

Nybyggnad av verkstad i Västervik
Nybyggnad av kontorslokal/verkstad.

Installation av hissar i trygghetsboende i Västervik
Entreprenaden omfattar att leverera och montera tre hissar i trygghetsboendet (Långrevsgatan 14-18).

Sluttäckning vid avfallsanläggning i Västervik

Ramavtal avseende markarbeten, Västerviks Bostads AB

Anpassningar av gamla varmbadhuset i Västervik

Nybyggnad av strandpromenad i Västervik

Sanering av markanläggning i Ankarsrum

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Gamleby

Terrassering vid avfallsanläggning i Västervik

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Avser 2 bostadsrättsföreningar. Fasadändring - byte av fönster.

Nybyggnad av biogasanläggning i Västervik
Nybyggnad av kompressorstation för tankning av biogasbussar samt anläggande av ny publik biogastankning.

Rivning av industrihus i Västervik
Rivningdel av industibyggnad, uppförande av stödmur samt Va-installation.

Nybyggnad av förskola i Västervik
Nybyggnad av paviljong på förskola.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning från industri till kontorslokaler.

Utvändigt underhåll av skola i Västervik
Utvändig ändring av skola, nytt glasparti samt fasadbelysning.

Ombyggnad av cafeteria i Västervik
Ändrad användning av butik till café.

Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Utvändig ändring av flerbostadshus - fasadbeklädnad av puts samt nya fönster och balkongräcken.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger och tillhörande inglasning samt rivning av befintliga.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.

Tillbyggnad av frysanläggning i Västervik
Tillbyggnad av fryshus.

Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor och lager.

Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus med ny våning.

Nybyggnad av tvätthall i Västervik
Nybyggnad av tvätthall och besiktningshall.

Ombyggnad av skola i Västervik
Ombyggnad av skola / fritidsgård.

Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av stallkontor samt rivning av bef.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västervik
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage och förråd.

Offertförfrågan förstudie för sjön Yxern, Västervik

Renovering av Gamleby kyrka i Västervik
Avser utvändiga puts-arbeten av kyrka.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Västervik
Inglasning av balkong på flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Västervik
Inredning av ytterligare lokal i kontorshus.

Nybyggnad av förråd i Västervik
Nybyggnad av förråd / miljöstation samt belysningsstolpar.

Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av 42 m torn med tillhörande bodar.

Nybyggnad av mast i Västervik
Nybyggnad av 72 m mast med 2 tillhörande teknikbodar.

Nybyggnad av enbostadshus i Västervik
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad / garage.

Nybyggnad av industrihus i Västervik
Nybyggnad av lagertält och monteringshall över hamnbassäng.

Nybyggnad av lager i Västervik
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av servicebyggnad i Västervik
Nybyggnad av servicebyggnad till husbilscamping, plank samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av sophus i Västervik
Nybyggnad av sopkärlsförvaring.

Nybyggnad av staket i Västervik
Nybyggnad av staket.

Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod intill mobilbasstation (401 telia sa).

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation - modell ss2.

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av prefabricerad transformatorstation.

Tillbyggnad av stängsel i Västervik
Taggtråd ovan stängsel runt fjärrvärmeanläggning.

Ombyggnad av parkering i Västervik
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av parkeringsplats till försäljningsyta för tiden 2017-05-01 till 2019-08-31.

Tillbyggnad av klubbhus i Västervik
Tillbyggnad av brukshundsklubbens klubbstuga med toa och dusch.

Tillbyggnad av lager i Västervik
Tillbyggnad av lagerhall.

Tillbyggnad av magasin i Västervik
Tillbyggnad av magasin.

Tillbyggnad av kallgarage i Västervik
Tillbyggnad av kallgarage med vikportar.

Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av förråd.

Tillbyggnad av friggebod intill idrottshall i Västervik
Tillbyggnad av friggebod intill befintlig idrottshall.

Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Utvändig ändring av kontorshus. Fönsterbyte.

Tillbyggnad av skärmtak i Västervik
Tillbyggnad av skola med skärmtak.

Ombyggnad av butik i Västervik
Uppsättning av skylt.

Nybyggnad av skyltar vid varuuttag i Västervik
Uppsättning av skyltar.

Utvändigt underhåll av industrihus i Västervik
Utvändig ändring - 2 nya dörrar samt uppsättning av skylt.

Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av kontor till lägenhet.

Ombyggnad av samlingslokal i Västervik
Ändrad användning av kontorslokaler till föreningslokaler. Utbyte av entrédörr.

Ny bevattningsanläggning i Dynestadsviken, Västervik
Anläggning av stamledning görs för bevattning av åkermark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: