Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsås

Nybyggnad av vindkraftverk i Torsås
Avser nybyggnad av 7 st verk. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad av verkstadslokal med kontor och personallokaler samt sammanlänkning mot befintlig byggnad om ca 2500 kvm. Verkstadsdel 1 våning, kontorsdel 2 våningar
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Avser nybyggnad av transformatorstation, F71 Torsås Norra, som ska uppföras intill station F70 Torsås Östra. F70 Torsås Östra är en 20/10 kV transformatorstation som är belägen 1,2 km öster om Torsås samhälle i Kalmar. I station F70 ska transformator T1 bytas ut. Nollpunktsmotståndet byts, Reläskydd i befintligt 12 kV och 24 kV ställverk ska bytas ut till nya. Station F71 är en helt ny 24/12 kV transformatorstation med med en st. krafttransformator, nollpunktsmotstånd, ny byggnad med ställverk och kontrollanläggning som ska uppföras intill station F70.
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.
Muddring av hamn m m vid Bergkvara småbåtshamn
Anbud kommer att infordras på entreprenaden så snart som tillstånd har erhållits. Troligen påbörjas arbetet under hösten 2016. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av va-ledning i Torsås
Anslutning till vatten. borrning av egen brunn. industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Torsås
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av regionnät i Torsås
Luftledningar ersätts med markkabel. befintliga transformatiorer ersätts med nya transformatorstationer.
Nybyggnad av regionnät i Torsås
Luftledningar ersätts med markkabel. befintliga transformatorer ersätts med nya transformatorstationer. Fröbbestorp 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad transformatorstation Skärgöl 1:31,1:5,1:38.
Rivning av enbostadshus i Torsås
Rivning. enbostadshus. komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Torsås
Tillbyggnad. lagertält.
Ombyggnad av dagcenter i Torsås
Ändrad användning från kontor till dagligverksamhet, boendestöd.
Partiellt byte av tegeltak på Söderåkra Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: