Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsås

Nybyggnad av vindkraftverk i Torsås
Avser 8 verk. 2-3 MW verk.

Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.

Total ombyggnad av flerbostadshus i Torsås
Renoveringen innebär att installera hiss i befintliga trapphuset, flytta gamla trapphuset som kommer att integreras utanpå gamla fasaden, en fasadrenovering vilket innebär nytt tak, nya fönster. I fastigheten kommer det att ske stambyte, lägenheterna kommer att få ny köksutrustning med kyl, frys, spis, fläkt, diskmaskin och nya badrum samtidigt som utemiljön gås över och fräschas upp. Avser även dränering, fuktsanering samt isolering av källarplan.

Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.

Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.

Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.

Nybyggnad av förskolemoduler i Bergkvara
Avser nybyggnad av 5 st moduler. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Torsås
Avser iordningsställande av markytor inom del av industriområde 2 i Torsås kommun.

Muddring av hamn m m vid Bergkvara småbåtshamn
Anbud kommer att infordras på entreprenaden så snart som tillstånd har erhållits. Troligen påbörjas arbetet under hösten 2016. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av förskola i Söderåkra, Torsås

Utbyggnad va-nät i Kvilla

Nybyggnad av pir i Bergkvara hamn
Muddringen ska göras först, se projektnummer 1192092.

Nybyggnad av förskola i Torsås
Nybyggnad av förskola. modul.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. (n148068) Gata 3:2,Gummebo 1:3.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. Hulebäck 1:5,Norra Gullabo 1:22.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. Norra Gullabo 1:5,1:7.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förskola i Torsås
Placering av modulbyggnad för förskoleverksamhet.

Nybyggnad av förråd i Torsås
Komplementbyggnad.

Ombyggnad av Lundensbo kyrka

Rivning av reningsverk i Torsås
Borttagning av kalksil.

Slamhantering Gullabo reningsverk, Torsås

Ny vattenreservoar Bidalite vattenverk

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: