Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsås

Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad. tillbyggnad. ombyggnad. utvändig ändring. industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Avser nybyggnad av transformatorstation, F71 Torsås Norra, som ska uppföras intill station F70 Torsås Östra. F70 Torsås Östra är en 20/10 kV transformatorstation som är belägen 1,2 km öster om Torsås samhälle i Kalmar. I station F70 ska transformator T1 bytas ut. Nollpunktsmotståndet byts, Reläskydd i befintligt 12 kV och 24 kV ställverk ska bytas ut till nya. Station F71 är en helt ny 24/12 kV transformatorstation med med en st. krafttransformator, nollpunktsmotstånd, ny byggnad med ställverk och kontrollanläggning som ska uppföras intill station F70.
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.
Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.
Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.
Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Torsås
Avser iordningsställande av markytor inom del av industriområde 2 i Torsås kommun.
Tillbyggnad av skola i Torsås
Gullaboskolan tillbyggnader.
Utvändigt underhåll av verkstad i Torsås
Utvändig ändring av verkstad/mack.
Utvändigt underhåll av industrihus i Torsås
Utvändig ändring. industri- eller lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av rökeri i Torsås
Ändring av takutformning samt insättning av nya fönster.
Ombyggnad av cafeteria i Torsås
Uppförande av plank. ombyggnad från kontorslokal till fiskrökeri med café.
Nybyggnad av förråd i Torsås
Iordningställande av mark för industri. nybyggnad av komplementbyggnad, mur och plank.rivning av ekonomibyggnader. ändring av marknivån.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: