Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsås

Nybyggnad av vindkraftverk i Torsås
Avser nybyggnad av 7 st verk. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad av verkstadslokal med kontor och personallokaler samt sammanlänkning mot befintlig byggnad om ca 2500 kvm. Verkstadsdel 1 våning, kontorsdel 2 våningar
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Avser nybyggnad av transformatorstation, F71 Torsås Norra, som ska uppföras intill station F70 Torsås Östra. F70 Torsås Östra är en 20/10 kV transformatorstation som är belägen 1,2 km öster om Torsås samhälle i Kalmar. I station F70 ska transformator T1 bytas ut. Nollpunktsmotståndet byts, Reläskydd i befintligt 12 kV och 24 kV ställverk ska bytas ut till nya. Station F71 är en helt ny 24/12 kV transformatorstation med med en st. krafttransformator, nollpunktsmotstånd, ny byggnad med ställverk och kontrollanläggning som ska uppföras intill station F70.
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Nybyggnad av bostäder i Torsås
Torås kommun har för avsikt att köpa in fastigheten Kroka 4:39 i Djursvik för att utveckla området för bostäder. Detaljplanen har varit ute på samråd. Området kan bebyggas med styckehus alternativt radhus i två våningar. VA finns i närområdet.
Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.
Tillbyggnad av skola i Torsås
Gullaboskolan tillbyggnader.
Ombyggnad av va-ledning i Torsås
Anslutning till vatten. borrning av egen brunn. industri- eller lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Torsås
Utvändig ändring av verkstad/mack.
Nybyggnad av industrihus i Torsås
Nybyggnad. rivning. industri- eller lagerbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Torsås
Rivning. enbostadshus. komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Torsås
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: