Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsås

Nybyggnad av vindkraftverk i Torsås
Avser 8 verk. 2-3 MW verk.

Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.

Nybyggnad av kycklingstall i Övraby, Torsås
Avser nybyggnad av kycklingstall med plats för 15 000 höns.

Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.

Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.

Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.

Nybyggnad av förskolemoduler i Bergkvara
Avser nybyggnad av 5 st moduler. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av förskola i Söderåkra, Torsås

Utbyggnad va-nät i Kvilla

Nybyggnad av pir i Bergkvara hamn
Muddringen ska göras först, se projektnummer 1192092.

Nybyggnad av förskola i Torsås
Nybyggnad av förskola. modul.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. Hulebäck 1:5,Norra Gullabo 1:22.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. Norra Gullabo 1:5,1:7.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Torsås
Komplementbyggnad.

Ombyggnad av Lundensbo kyrka

Rivning av reningsverk i Torsås
Borttagning av kalksil.

Slamhantering Gullabo reningsverk, Torsås

Ny vattenreservoar Bidalite vattenverk

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: