Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Torsås

Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.

Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.

Ombyggnad till familjecentral mm i Torsås

Nybyggnad av hyresrätter i Bergkvara
Eventuellt byggs garage också om plats finnes på tomten.

Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.

Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.

Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.

Nybyggnad av förskolemoduler i Bergkvara
Avser nybyggnad av 5 st moduler. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.

Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.

Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Torsås
Avser iordningsställande av markytor inom del av industriområde 2 i Torsås kommun.

Utbyggnad av förskola i Söderåkra, Torsås

Utvändigt underhåll av verkstad i Torsås
Utvändig ändring av verkstad/mack.

Utvändigt underhåll av rökeri i Torsås
Ändring av takutformning samt insättning av nya fönster.

Nybyggnad av förskola i Torsås
Placering av modulbyggnad för förskoleverksamhet.

Nybyggnad av förråd i Torsås
Iordningställande av mark för industri. nybyggnad av komplementbyggnad, mur och plank.rivning av ekonomibyggnader. ändring av marknivån.

Nybyggnad av förråd i Torsås
Komplementbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Torsås
Nybyggnad av förskola. modul.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. (n148068) Gata 3:2,Gummebo 1:3.

Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation. Hulebäck 1:5,Norra Gullabo 1:22.

Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: