Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, Oskarshamn
Detaljplanen är under bearbetning och förväntas bli klar sommaren 2017. Kooperativa hyresrätter om 1 - 3 rok. Alla lägenheter får egen balkong eller uteplats, samt tvättenhet. Tillhörande vinds- eller källarförråd och parkeringsplatser. Gäst/övernattningsrum. Byggstart kanske hösten 2017. Ca 12 månaders byggtid.
Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.
Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Nybyggnad av affärshus i Oskarshamn
Nybyggnad av affärshus etapp 2.
Nybyggnad av bensinstation i Oskarshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Ekebo, Oskarshamn
Avser utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala
Avser passivt fiberoptisk bredbandsnät.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Ombyggnad samt ändrad användning från lager till handel.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad för nickelupplösning.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell.
Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.
Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.
Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.
Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn
Objektet avser att ersätta befintlig krafttransformator T2 i station Väderum med en ny.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Ändring av hiss med reg.nr L3611332.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Installation av luftbehandlingaggregat i skola.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industribyggnader 2 st.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Rivning av trappa inkl. räcke samt rivning av värmepumpanläggning.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådsbyggnad med cykelskjul och skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådstält.
Invändigt underhåll av kontor i Oskarshamn
Installation/ändring av hiss i kontorshus.
Tillbyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Markhöjning tvåbostadshus.
Ombyggnad av toalett i Oskarshamn
Inrätta handikappanpassad toalett i offentlig byggnad.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod för mobilbasstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt flytt av bef station.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av väderskydd samt rivning av befintligt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till lägenheter.
Utvändigt underhåll av skola i Oskarshamn
Utvändig ändring av skola med byte av kulör.
Utvändigt underhåll av parhus i Oskarshamn
Utvändig ändring från enbostadshus till tvåbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser och cykelgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Anordnande av ställplats för husbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av ställplatser för husbilar.
Utvändigt underhåll av hotell i Oskarshamn
Fasadändring av hotell- och konferensanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Oskarshamn
Fasadändring på skola. Byte av port.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av fackverkskonstruktion och teknikbod.
Nybyggnad av verkstad i Oskarshamn
Nybyggnad av friggebod.
Nybyggnad av fritidshus i Oskarshamn
Nybyggnad av fritidshus samt garage och förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Oskarshamn
Nybyggnad av fritidshus samt garage och förråd. Installation av VA-anläggning (enskilt).
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådsbyggnad vid förskola.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Nybyggnad av servicebyggnad och latrinhus samt ställplats för husbilar.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: