Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, Oskarshamn
Detaljplanen är under bearbetning och förväntas bli klar sommaren 2017. Kooperativa hyresrätter om 1 - 3 rok. Alla lägenheter får egen balkong eller uteplats, samt tvättenhet. Tillhörande vinds- eller källarförråd och parkeringsplatser. Gäst/övernattningsrum. Byggstart kanske hösten 2017. Ca 12 månaders byggtid.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder.
Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.
Nybyggnad av affärshus i Oskarshamn
Nybyggnad av affärshus etapp 2.
Nybyggnad av bensinstation i Oskarshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.
Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Ekebo, Oskarshamn
Avser utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad för nickelupplösning.
Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.
Ny vattenledning i Oskarshamn
Avser nyläggning av ca 2,8 kilometer huvudledning för dricksvatten med dimension 160 mm. Längs med sträckan ska även ett antal anslutningar till befintligt vattenledningsnät utföras.
Nybyggnad, Park
Oskarshamns kommun planerar att skapa en park för rekreation och nöje på området.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av reception i Oskarshamn
Tillbyggnad av kundmottagning och verkstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Installation av luftbehandlingaggregat i skola.
Tillbyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Markhöjning tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Montage av ny port i industribyggnad (Byggnad B653).
Ombyggnad av toalett i Oskarshamn
Inrätta handikappanpassad toalett i offentlig byggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av kommunalt avlopp i enbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Oskarshamn
Fasadändring på skola. Byte av port.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av fackverkskonstruktion och teknikbod.
Nybyggnad av verkstad i Oskarshamn
Nybyggnad av friggebod.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådsbyggnad vid förskola.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef stolptransformator.
Nybyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Nybyggnad av servicebyggnad och latrinhus samt ställplats för husbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser och cykelgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av ställplatser för husbilar.
Utvändigt underhåll av skola i Oskarshamn
Utvändig ändring av skola med byte av kulör.
Utvändigt underhåll av parhus i Oskarshamn
Utvändig ändring från enbostadshus till tvåbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådsbyggnad med cykelskjul och skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådstält.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Tillbyggnad av servicehus på lägergård.
Nybyggnad av telestation i Oskarshamn
Nybyggnad av teknikbod för mobilbasstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt flytt av bef station.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Nybyggnad av väderskydd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av skärmtak.
Rivning av förskola i Oskarshamn
Rivning av förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: