Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i inre hamnen, Oskarshamn
Detaljplanen är under bearbetning och förväntas bli klar sommaren 2017. Kooperativa hyresrätter om 1 - 3 rok. Alla lägenheter får egen balkong eller uteplats, samt tvättenhet. Tillhörande vinds- eller källarförråd och parkeringsplatser. Gäst/övernattningsrum. Byggstart kanske hösten 2017. Ca 12 månaders byggtid.
Sluttäckning av deponi i Storskogen, Oskarshamn, E3
Avser teckning av muddringsmassor från sanering av hamnbassäng.
Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.
Nybyggnad av förskola i Oskarshamn
Avser nybyggnad av modulförskola 4 avd varav en avdelning även ska användas som nattförskola och tillagningskök.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Ny krafttransformator i station Väderum, Oskarshamn
Oskarshamn Energi Nät AB avser att under 2018 förstärka matningen av Oskarshamn stad genom att ersätta befintlig krafttransformator T1 i station Väderum med en ny.
Nybyggnad, Park
Oskarshamns kommun planerar att skapa en park för rekreation och nöje på området.
Nybyggnad av bensinstation i Oskarshamn
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Reparation av kaj i Oskarshamn, Kalmar
Avser reparation av Norra kajen kajplats 22-26, vid Inre hamnen.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Ny vattenledning i Oskarshamn
Avser nyläggning av ca 2,8 kilometer huvudledning för dricksvatten med dimension 160 mm. Längs med sträckan ska även ett antal anslutningar till befintligt vattenledningsnät utföras.
Ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen i Oskarshamn
Avser ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen.
Uppförande av fribärande promenaddäck samt anordnande av sedimentering av dagvatten i Oskarshamn
Exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser fribärande promenaddäck längs kaj samt anordnande av sedimentering av dagvatten.
Renovering av befintliga kajer i Oskarshamn
Avser exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser renovering av befintliga kajer.
Ombyggnad av torg och gata i Oskarshamn
Projektet omfattar ca 3 700 m², ombyggnad av torget Träffen och Postmästargatan, samt p-platser i kv Iris. Konsult för fontänanläggning: Byggros AB, Magnus Hansson.
Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Stambyte i flerbostadshus.
Nybyggnad av gata i Oskarshamn
Avser nybyggnad av industrigata om 225 meter samt VA-ledningar vid Storskogens industriområde i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till 5 st lägenheter.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Inredning av lägenheter i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd Mars 3, inredning av lägenheter i flerbostadshus Apollo13.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Utvändig ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av läkarcentral i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till läkarmottagning på våningsplan 4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Rivning av skyddsrum och marklov till uppställningsytor samt nybyggnad av lagerlokal.
Rivning av flerbostadshus samt pizzeria i Oskarshamn
Rivning av tvåvåningshus i tegel samt pizzeria.
Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Osäkert projekt! Har ansökt om förhandsbesked avseende ombyggnad av affärslokal till gruppboende. Omfattning oklar. Detaljplanearbete krävs. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från förskola till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning till kontor.
Nybyggnad av maskinhall i Oskarshamn
Nybyggnad av maskinhallstält.
Nybyggnad av toalett i Oskarshamn
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Oskarshamn
Nybyggnad av utedass med latrintunna samt rivning av bef.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält samt bod.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus där en våning blir två lägenheter.
Rivning av mast i Oskarshamn
Rivning av utsiktstorn.
Nybyggnad av toalett i Oskarshamn
Rivning samt nybyggnad av utedass med latrintunna, tidsbegränsat lov tom 2027-10-20.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbygggnad av skärmtak på 200kvm.
Tillbyggnad av kapell i Oskarshamn
Tillbyggnad av kapell med ny entré under bef skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.
Tillbyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Tillbyggnada v väderskydd för ventiler.
Ombyggnad av kyrka i Oskarshamn
Uppdatering av ej godkänd hiss.
Ombyggnad av lägenhet i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till bostad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Utöka parkeringsplats vid flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Oskarshamn
Uppsättning av skyltar på affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Installation av ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Marklov för utökning och ändring av parkering.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggna av lusthus.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Oskarshamn
Fasadändring av bilverkstad för elever.
Utvändigt underhåll av kontor i Oskarshamn
Byte av fasadfärg kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anläggning av parkeringsplatser.
Invändigt målningsunderhåll av kyrka
Avser invändigt målningsunderhåll. Kyrkoantikvitarisk ersättning beviljad.
Rivning av förskola i Oskarshamn
Rivning av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från visningslokal till 2 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: