Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.

Nyb av multianläggning (vattenland, restaurang mm) i Figeholm
detta har börjat om på noll då de även skall ha in fritidshus.. kommer ej hända något på minst 1år.

Nybyggnad av bostäder & vårdcentral/folktandvård i Oskarshamn
I bottenplan finns 75 parkeringsplatser och förråd. Den totala ytan uppgår till drygt 6000 m2 varav 3500 är bostäder

Nybyggnad för psykiatrin på sjukhus i Oskarhamn

Nytt handelsområde i Oskarshamn

Nybyggnad av flerbostadshus (seniorboende) i Oskarshamn
Skanska har slutit ett tvåårigt samarbetsavtal för byggentreprenaden av Bovierans bostadsprojekt. 1500 m2 vinterträdgård, prefabbadrum.

Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av butik.

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Nybyggnad av Trygghets- och LSS-boende
Avser nybyggnad av 46 lägenheter i Trygghets- och LSS-boende. Tanken är att det ska delas upp i två etapper.

Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.

Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn
Nytt trapphus utvändigt.

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av parkering i Oskarshamn, etapp 2
Ombyggnad av Hantverksgatan samt P-plats kv Loke.

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Ca 250-300 m2.

Exploatering för styckebyggda villor i Oskarshamn, etapp 2

Ombyggnad av församlingshus i Oskarshamn
Ändrad användning av tingsdel till föramlingshem.

Ny reception och sanitetsbyggnad på camping i Oskarshamn

Nytt exploateringsområde för villor i Oskarshamn
12-16 villatomter.

Nybyggnad av butik i Oskarshamn

VA-utbyggnad till Långö/Kråkelund, Oskarshamn
Projektet omfattar va-utbyggnad till Långö/Kråkelund. I projektet ingår ca 2200 m ledningsgrav i mark samt ca 6400 m sjöledning. I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt elledningar i området. Samförläggning av el 770 m land, 50 m sjö. Samförläggning fiber 960 m land. Elkonsult: EON, Tekniska kontoret, Lars Ingvarsson 070-6990484. Konsult för fiber: K-J Fredriksson, Utlångö, 57295 Figeholm, 0706-092905, e-post: kj@3d-integration.com.

Nybyggnad av restaurang i Oskarshamn
Nybyggnad av restaurang.

Nybyggnad av hamnkontor/servicebyggnad och va-ledning i Oskarshamn

Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn

Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala
Avser passivt fiberoptisk bredbandsnät.

Utvändig renovering på kyrka i Oskarshamn
Avser långhuset. Ommålning av kyrka.

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Bockara
Byggs ut från 8 platser till 11 platser.

Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell.

Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.

Nybyggnad av fibernät i Tjuståsa

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn

Sanering av markanläggning i Oskarshamn

Ventilationsarbeten i högskola i Oskarshamn

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.

Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus, Oskarshamn
Avser byte av 225 dörrar, insättning av 207 postfack och tidningsställ i 15 huskroppar.

Ombyggnad för tvättstuga på brandstation i Oskarshamn
Ny klädvårdsanläggning för räddningstjänsten.

Ombyggnad av gruppbostäder i Oskarshamn
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny passage mellan gruppbostäder i Döderhult, Oskarshamn
Planerat projekt. Omfattning ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny passage mellan gruppbostad och äldreboende i Misterhult
Projektet har ändrat omfattning. Omfattar nu ny passage mellan fastigheterna. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.

Nybyggande av GC väg i Kristineberg, Oskarshamn

Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn

Ombyggnad för Subway i Oskarshamn

Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn
Objektet avser att ersätta befintlig krafttransformator T2 i station Väderum med en ny.

Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Osäkert projekt! Har ansökt om förhandsbesked avseende ombyggnad av affärslokal till gruppboende. Omfattning oklar. Detaljplanearbete krävs. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av industribyggnad.

Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industribyggnader 2 st.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Installation av ventilation i skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring samt ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Flytt av sanitetsbyggnad.

Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Nybyggnad av 4 större hinder vid elljusspår (del av OCR-bana).

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning i flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning från HVB-hem till kontor tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till lägenheter.

Rivning av plank i Oskarshamn
Rivning av plank vid återvinningsstation.

Tillbyggnad av räddningscentral i Oskarshamn
Tillbyggnad av räddningsstation.

Nybyggnad av väntsal i Oskarshamn
Uppställning av bodar för väntsal/pausrum tidsbegränsat lov.

Tillbyggnad av hamnterminal i Oskarshamn
Uppställning av passagerargång.

Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Uppställning av tält C12 tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av bastu i Oskarshamn
Uppställning av vedeldad bastu.

Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Uppsättning av mur.

Nybyggnad av plank i Oskarshamn
Uppsättning av plank enbostadshus.

Nybyggnad av elverk i Oskarshamn
Utplacering och installation av elverk.

Nybyggnad av kallförråd i Oskarshamn
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Nybyggnad av mur.

Nybyggnad av personallokal i Oskarshamn
Nybyggnad av personalbod tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av två transformatorstationer.

Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av tälthall tidsbegränsat lov.

Nybyggnad av återvinningsstation i Oskarshamn
Nybyggnad av återvinningsstation.

Ombyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2018. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kommersiella butiker i Åsa

Rivning av vänthall i Oskarshamn
Rivning av del av byggnad med väntsal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: