Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Nybro
Planerat tidigt projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Nytt handelsområde i Oskarshamn

Nybyggnad av handelscentrum i Oskarshamn, etapp 2

Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.

Nybyggnad av hyresrätter i Oskarshamn

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av butik.

Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Oskarshamn
utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.

Sluttäckning av deponi i Oskarshamn, etapp 3-5
Planerat projekt efter etapp 2.

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn
Nytt trapphus utvändigt.

Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.

Nybyggnad av affärshus i Oskarshamn
Nybyggnad av affärshus etapp 2.

Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Ändrad användning av industribyggnad.

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.

Exploatering för styckebyggda villor i Oskarshamn, etapp 2

Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.

Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala
Avser passivt fiberoptisk bredbandsnät.

Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.

Nybyggnad av fibernät i Tjuståsa

Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell.

Ventilationsarbeten i högskola i Oskarshamn

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.

Sanering av markanläggning i Oskarshamn

Ombyggnad för tvättstuga på brandstation i Oskarshamn
Ny klädvårdsanläggning för räddningstjänsten.

Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.

Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.

Nybyggande av GC väg i Kristineberg, Oskarshamn

Ombyggnad för Subway i Oskarshamn

Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn
Objektet avser att ersätta befintlig krafttransformator T2 i station Väderum med en ny.

Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av skärmtak, punpethall, spolhall och gasförråd.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Installation av luftbehandlingaggregat i skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring samt ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Ändring av hiss med reg.nr L3611332.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Oskarshamn
Ändring av planlösning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industribyggnader 2 st.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Rivning av trappa inkl. räcke samt rivning av värmepumpanläggning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till lägenheter.

Nybyggnad av elverk i Oskarshamn
Utplacering och installation av elverk.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Fönsterbyte i flerbostadshus.

Invändigt underhåll av kontor i Oskarshamn
Installation/ändring av hiss i kontorshus.

Utvändigt underhåll av hotell i Oskarshamn
Fasadändring av hotell- och konferensanläggning.

Utvändigt underhåll av industrihus i Oskarshamn
Fasadändring av industribyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av fritidshus i Oskarshamn
Nybyggnad av fritidshus samt garage och förråd.

Nybyggnad av fritidshus i Oskarshamn
Nybyggnad av fritidshus samt garage och förråd. Installation av VA-anläggning (enskilt).

Nybyggnad av kallförråd i Oskarshamn
Nybyggnad av kallförråd.

Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Nybyggnad av lagertält.

Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Nybyggnad av mur.

Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Anordnande av ställplats för husbilar.

Ny ishockeysarg ishall i Oskarshamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: