Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder i den inre hamnen i Oskarshamn under den närmaste femårsperioden. Avser Brädholmen, men ca 250 bostäder samt lokaler för publika verksamheter.
Nybyggnad av bostäder i Oskarshamn
Avser nybyggnad av bostäder.
Muddring av deponi i Storskogen, Oskarshamn, E3
Avser teckning av muddringsmassor från sanering av hamnbassäng.
Uppförande av fribärande promenaddäck samt anordnande av sedimentering av dagvatten i Oskarshamn
Exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser fribärande promenaddäck längs kaj samt anordnande av sedimentering av dagvatten.
Ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen i Oskarshamn
Avser ombyggnad av Gotlandsrangeringen, Färjeterminalen.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn sista etappen
Planerat projekt efter etapp 2.
Ny krafttransformator i station Väderum, Oskarshamn
Oskarshamn Energi Nät AB avser att under 2018 förstärka matningen av Oskarshamn stad genom att ersätta befintlig krafttransformator T1 i station Väderum med en ny.
Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn
Planer finns på 16-20 parhus.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Reparation av kaj i Oskarshamn, Kalmar
Avser reparation av Norra kajen kajplats 22-26, vid Inre hamnen.
Nybyggnad av gc-bana i Oskarshamn
Avser nybyggnad av GC-bana samt ny gatubelysning längs Kristdalavägen, sträckan E22-Kustvägen. Total sträcka ca 1070 m.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Nybyggnad av datorhall i Oskarshamn
Nybyggnad av datacenter.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Nybyggnad av matsal samt ny parkering. Även bullerutredning.
Rivning av flerbostadshus samt pizzeria i Oskarshamn
Rivning av tvåvåningshus i tegel samt pizzeria.
Nybyggnad av gata i Oskarshamn
Avser nybyggnad av industrigata om 225 meter samt VA-ledningar vid Storskogens industriområde i Oskarshamn
Ombyggnad av lokal till flerbostadshus i Oskarshamn
Befintlig lokal byggs om till 5 lägenheter. Bygglov finns.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till 5 st lägenheter.
Ombyggnad av ventilation vid Oscarsgymnasiet
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppföljning till 1291820.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Oskarshamn
Utvändig ändring flerbostadshus, utvändig trappa.
Nybyggnad av lager i Oskarshamn
Rivning av skyddsrum och marklov till uppställningsytor samt nybyggnad av enkel lagerlokal.
Nybyggnad av paviljong i Oskarshamn
tillbyggnas och nybyggnas av paviljonger på skolan och förskola.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrad användning, ombyggnad samt fasadändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
om och tillbyggnad av lls- boende.
Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Osäkert projekt! Har ansökt om förhandsbesked avseende ombyggnad av affärslokal till gruppboende. Omfattning oklar. Detaljplanearbete krävs. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn
Nybyggnad av kallhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Inredning av lägenheter i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd Mars 3, inredning av lägenheter i flerbostadshus Apollo13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från förskola till lägenheter.
Ombyggnad av kök i Oskarshamn
Installation av fettavskiljare i befintligt kök på hotell.
Nybyggnad av mur i Oskarshamn
Ny stödmur med räcke vid industribyggnad.
Utvändigt underhåll av bilverkstad i Oskarshamn
Fasadändring av bilverkstad för elever.
Ombyggnad av restaurang i Oskarshamn
Fasadändring samt ändrad användning till pub/restaurang.
Nybyggnad av maskinhall i Oskarshamn
Nybyggnad av maskinhallstält.
Nybyggnad av förråd i Oskarshamn
Nybyggnad av förrådstält samt bod.
Nybyggnad av garage i Oskarshamn
Nybyggnad av garagebyggnad.
Nybyggnad av toalett i Oskarshamn
Nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Oskarshamn
Nybyggnad av utedass med latrintunna samt rivning av bef.
Nybyggnad av scen i Oskarshamn
Nybyggnad av utomhusscen.
Nybyggnad av servering i Oskarshamn
anordnande av uteservering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus där en våning blir två lägenheter.
Rivning av mast i Oskarshamn
Rivning av utsiktstorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
rivning och nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av toalett i Oskarshamn
Rivning samt nybyggnad av utedass med latrintunna, tidsbegränsat lov tom 2027-10-20.
Nybyggnad av damm i Oskarshamn
sedimenteringsdamm för renovering av dagvatten.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbygggnad av skärmtak på 200kvm.
Tillbyggnad av brunn i Oskarshamn
Tillbyggnad av forumhuset, igengjutning av brunn samt bygga in trappa.
Tillbyggnad av förskola i Oskarshamn
Tillbyggnad av förskola, tidsbegränsat.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
ändrar planlösning industibyggnad,ändring av ventilation samt installation av rökkanal.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
ändring av planlösning från klassrum till kontorrum samt installation av VA och ventilation.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Oskarshamn
Ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Oskarshamn
Ändrad användning från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av servering i Oskarshamn
upprättande av uteservering på yttertak.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Utöka parkeringsplats vid flerbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Utöka parkeringsplats vid servicehus.
Ombyggnad av butik i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till trafikskolan. Tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Nybyggnad av skärmtak samt ombyggnad och rivning av del av byggnad.
Invändigt målningsunderhåll av kyrka
Avser invändigt målningsunderhåll. Kyrkoantikvitarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från visningslokal till 2 lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: