Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Oskarshamn

Nybyggnad av bostäder

Nyb av multianläggning (vattenland, restaurang mm) i Figeholm

Nybyggnad av bostäder & vårdcentral/folktandvård i Oskarshamn

Nybyggnad för psykiatrin på sjukhus i Oskarhamn

Nytt handelsområde i Oskarshamn

Exploatering för ny stadsdel

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Oskarshamn

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Nybyggnad av förskola i Oskarshamn

Nybyggnad av Trygghets- och LSS-boende

Nybyggnad av radhus/grupphus i Oskarshamn

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn

Nybyggnad av gata och va-ledning till nya bostäder i Vånevik

Nybyggnad av parkering i Oskarshamn, etapp 2

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1

Reparation av murkajer i Oskarshamns hamn

Ombyggnad av skola i Oskarshamn

Exploatering för styckebyggda villor i Oskarshamn, etapp 2

Ombyggnad av församlingshus i Oskarshamn

Ny reception och sanitetsbyggnad på camping i Oskarshamn

Nybyggnad av butik i Oskarshamn

VA-utbyggnad till Långö/Kråkelund, Oskarshamn

Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala

Nybyggnad av hamnkontor/servicebyggnad och va-ledning i Oskarshamn

Nybyggnad av lekplats i Oskarshamn

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Bockara

Utvändig renovering på kyrka i Oskarshamn

Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn

Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo

Nybyggnad av fibernät i Tjuståsa

Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamn

Anläggande av konstgräsplan i Oskarshamns Arena

Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus, Oskarshamn

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn

Ombyggnad för tvättstuga på brandstation i Oskarshamn

Sanering av markanläggning i Oskarshamn

Ventilationsarbeten i högskola i Oskarshamn

Ombyggnad av gruppbostäder i Oskarshamn

Ombyggnad av kontor i Oskarshamn

Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn

Nybyggande av GC väg i Kristineberg, Oskarshamn

Ny passage mellan gruppbostad och äldreboende i Misterhult

Ny passage mellan gruppbostäder i Döderhult, Oskarshamn

Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn

Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn

Rivning av industrihus i Oskarshamn

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn

Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn

Renovering av VA-ledningar i Figeholm

Ombyggnad av vind i Oskarshamn

Nybyggnad av restaurang i Oskarshamn

Nybyggnad av industrihus i Oskarshamn

Nybyggnad av kallförråd i Oskarshamn

Nybyggnad av lager i Oskarshamn

Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn

Nybyggnad av mur i Oskarshamn

Nybyggnad av personallokal i Oskarshamn

Nybyggnad av plank i Oskarshamn

Nybyggnad av skärmtak i Oskarshamn

Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn

Nybyggnad av väntsal i Oskarshamn

Nybyggnad av återvinningsstation i Oskarshamn

Nybyggnad av bastu i Oskarshamn

Nybyggnad av elverk i Oskarshamn

Ombyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn

Rivning av enbostadshus i Oskarshamn

Rivning av plank i Oskarshamn

Tillbyggnad av hamnterminal i Oskarshamn

Tillbyggnad av räddningscentral i Oskarshamn

Ombyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn

Ombyggnad av kommersiella butiker i Åsa

Rivning av vänthall i Oskarshamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: