Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Detaljplanen har vunnit laga kraft och tillåter ett 7-våningshus. Planer finns på att utnyttja de 7 våningarna med 1 huskropp samt 50 lägenheter och två trappuppgångar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.
Byte av koppartak, takavvattning samt fönster och fasadrenovering i Kyrka
Projektet avser byte utav koppartak och takavvattning men även fasadrenovering samt renovering av fönster och portar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad bostadsrättslägenheter i trä.
Inköp av transformatorstation till station i Nybro, Kalmar
Avser inköp av transformator till station H7 Bäckebo 4 MVA 22/11kV. Leveranstid för transformator på fundament 2018-11-30. Driftklar transformator 2018-12-07.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Nybyggnad av bostäder samt förråd och teknikrum.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Markarbeten för terrassering i Nybro
Avser att utföra iordningställande av mark. Upphandlingen avser terrasseringsarbeten.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende två nedlagda deponier i Nybro kommun.
Etblering av Tex-Mex restaurang i Nybro
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Nybro. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnation av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Upphandling av nätverksutrustning, Nybro kommun
Avser upphandling av nätverksutrustning.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - bygglov för fristående skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd (tält).
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - nybyggnad av utomhusmuseum/skärmtak.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av tvätthall med skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak över varuutlämning.
Tillbyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Takbyte på biograf och musikskola i Nybro
Avser byte av papptak på biograf och musikskola.
Takbyte på ishall i Nybro
Avser byte av papptak på ishall.
Takbyte på omklädningsrum i Nybro
Avser byte av papptak på ishallens omklädningsrum.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på förskola.
Takbyte på omklädningsbyggnad i Nybro
Avser byte av takpannor på omklädningsbyggnad.
Takbyte på skola i Nybro
Avser byte av takpannor på skola.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på skola.
Takbyte på vaktmästarkontor i Nybro
Avser byte av takpannor på vaktmästarkontor.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på äldreboende.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Projektet avser att leverera och driftsätta en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad i friluftsområdet Svartbäcksmåla i Nybro Kommun.
Invändig renovering av värmesystem i Örsjö Kyrka
Renovering av värmesystem. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Byte av fjärrvärmeundercentral i Nybro Kyrka
Avser byte av fjärrvärmeundercentral i Nybro Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av klimatstyrsystem i Örsjö Kyrka
Klimatstyrsystem. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändigt underhåll av Kråksmåla Kyrka
Projektet avser tjärning av spåntak inklusive klockstapel, stigluckor samt portstolpar. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av spåntak på Oskars Kyrka i Nybro
Tjärning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av klimatstyrsystem i Nybro Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Service och underhåll av brandskyddsanläggning i Kyrka
Service och underhåll av brandskyddsanläggning i Kråksmåla Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart 2018-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: