Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.
Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.
Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.
Nybyggnad av pizzeria i Nybro
Bygglov - nybyggnad av minirestaurang/pizzeria.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av bro i Nybro
Avser att genomföra breddminskning av körbana på bro 1001 genom utrivning av del av broplatta mm.
Utökning av lokalyta samt takbyte mm på skola i Nybro
Objektet avser förberedande markarbeten för modul, ombyggnad för större matsal samt takbyte på lågdelen hus 2, ca 500 kvm.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Utbyggnad av VA-ledningar i Svartbäcksmåla, Nybro
Objektet avser utbyggnad av vatten och avlopp till Svartbäcksmåla aktivitetsområde.
Nybyggnad av ställverk samt ersättningsbrytare i Nybro
Denna entreprenad omfattar leverans av 12 kV ersättningsbrytare till station H7 Bäckebo under 2016, samt leverans av 24 kV ställverk till station H7 Bäckebo under 2017.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende två nedlagda deponier i Nybro kommun.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad planlösning och utvändig ändring.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - utvändig ändring, målning fasader. gäller även för ottan 1, morgondaggen 7.
Nybyggnad av skola i Nybro
Bygglov - nybyggnad av skolbyggnad- modulhus.
Nybyggnad av förskola i Nybro
Bygglov - nybyggnad av skolpaviljong (förskola).
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Hinshult 2:58,Idehult 2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Nybro
Bygglov - nybyggnation miljöhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak vid industribyggnad.
Nybyggnad av glasbruk i Nybro
Bygglov - tidsbegränsat bygglov för sommarglashytta.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - utvändig ändring, inglasning av balkonger.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boendeparkering ca 20 platser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för utbyggnad av befintliga boende parkeringar.
Nybyggnad av skola i Nybro
Bygglov - bygglov tillfälligt lov skolpaviljong.
Nybyggnad av sophus i Nybro
Bygglov - byggnation av miljöhus samt boende parkering.
Utvändigt underhåll av butik i Nybro
Bygglov - fasadändring nytt dörrparti för entré.
Tillgänglighetsanpassning vid skola i Orrefors
Entreprenaden avser schaktning av jordmassor, asfaltering, montering av lekutrustning samt läggning av 46 m2 fallskyddsplattor.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Avser leverans av en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad.
Tillgänglighetsanpassning vid skola i Orrefors
Entreprenaden omfattar utförande av bl a rivning av väggar mellan tre rum, uppsättning av ny innervägg, delvis igenbyggnad av dörrhål i yttervägg mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: