Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

Om- och tillbyggnad till vårdbostad i Nybro
Avser om- och tillbyggnad för modernt demensboende med 48 lägenheter, en administrations-del med 20 kontor, lokaler för daglig verksamhet, relaxavdelning, storkök, lokal för begravningsbyrå samt ombyggnad av utemiljö.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Avser nybyggnad av bostäder.
Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Detaljplanen har vunnit laga kraft och tillåter ett 7-våningshus. Planer finns på att utnyttja de 7 våningarna med 1 huskropp samt 50 lägenheter och två trappuppgångar.
Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av panncentral i Orrefors
Avser flytt av befintlig panncentral till Orrefors samt sex stycken virkestorkar.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.
Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Planerat TIDIGT projekt som ligger stilla. Ingen detaljplan finns framtagen. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av koppartak, takavvattning samt fönster och fasadrenovering i Kyrka
Projektet avser byte utav koppartak och takavvattning men även fasadrenovering samt renovering av fönster och portar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad bostadsrättslägenheter i trä.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Nybro
Nybyggnad av bostäder samt förråd och teknikrum.
Markarbeten för terrassering i Nybro
Avser att utföra iordningställande av mark. Upphandlingen avser terrasseringsarbeten.
Nybyggnad av hotell i Nybro
Avser nybyggnad av hotell i Nybro.
Nybyggnad av stugby samt badsjö i Nybro
Förhandlingar med kommunen pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Nybyggnad av förskola i Nybro
Nybyggnad av moduler (förskola).
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Nybyggnad av ställverk samt ersättningsbrytare i Nybro
Denna entreprenad omfattar leverans av 12 kV ersättningsbrytare till station H7 Bäckebo under 2016, samt leverans av 24 kV ställverk till station H7 Bäckebo under 2017.
Etblering av Tex-Mex restaurang i Nybro
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Nybro. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende två nedlagda deponier i Nybro kommun.
Upphandling av nätverksutrustning, Nybro kommun
Avser upphandling av nätverksutrustning.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad planlösning och utvändig ändring.
Nybyggnad av skola i Nybro
Bygglov - nybyggnad av skolbyggnad- modulhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - nybyggnad av utomhusmuseum/skärmtak.
Nybyggnad av sophus i Nybro
Bygglov - nybyggnation miljöhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak över varuutlämning.
Tillbyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - utvändig ändring, inglasning av balkonger.
Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning kontor till lägenhet.
Tillgänglighetsanpassning vid skola i Orrefors
Entreprenaden avser schaktning av jordmassor, asfaltering, montering av lekutrustning samt läggning av 46 m2 fallskyddsplattor.
Tillbyggnad av restaurang i Nybro
Projektet avser en inbyggnad av balkong på 30kvm.
Nybyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - bygglov för fristående skärmtak.
Utvändigt underhåll av butik i Nybro
Bygglov - fasadändring nytt dörrparti för entré.
Nybyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - nybyggnad av lagerbyggnad.
Takbyte på biograf och musikskola i Nybro
Avser byte av papptak på biograf och musikskola.
Takbyte på ishall i Nybro
Avser byte av papptak på ishall.
Takbyte på omklädningsrum i Nybro
Avser byte av papptak på ishallens omklädningsrum.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på förskola.
Takbyte på omklädningsbyggnad i Nybro
Avser byte av takpannor på omklädningsbyggnad.
Takbyte på skola i Nybro
Avser byte av takpannor på skola.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på skola.
Takbyte på vaktmästarkontor i Nybro
Avser byte av takpannor på vaktmästarkontor.
Takbyte på äldreboende i Nybro
Avser byte av takpannor på äldreboende.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Avser leverans av en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Projektet avser att leverera och driftsätta en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad i friluftsområdet Svartbäcksmåla i Nybro Kommun.
Invändig renovering av värmesystem i Örsjö Kyrka
Renovering av värmesystem. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Byte av fjärrvärmeundercentral i Nybro Kyrka
Avser byte av fjärrvärmeundercentral i Nybro Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av klimatstyrsystem i Örsjö Kyrka
Klimatstyrsystem. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av Kråksmåla Kyrka
Projektet avser tjärning av spåntak inklusive klockstapel, stigluckor samt portstolpar. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av spåntak på Oskars Kyrka i Nybro
Tjärning av spåntak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Underhåll av klimatstyrsystem i Nybro Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Service och underhåll av brandskyddsanläggning i Kyrka
Service och underhåll av brandskyddsanläggning i Kråksmåla Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart 2018-2019.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: