Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus samt en ny- och ombyggnad av parkeringsytor.

Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².

Nybyggnad av bostäder mm i Paradiset, Nybro
Planer finns för att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus samt enfamiljshus inom fastigheten Gasellen 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro
Projektet avser nybyggnad av 21 lägenheter i flerbostadshus.

Nytt verksamhetsområde i Nybro
Tomt på ca 8000 kvm.

Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Mellan 8-16 lägenheter i 2 mindre punkthus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nybro

Nybyggnad för OKQ8 i Nybro

Nybyggnad av gravkapell/bårhus mm i Nybro
Avser nybyggnad av kapell och bårhus.

Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av bostäder i Nybro

Utökning av industriområde i Nybro

Sanering av förorenad mark i Nybro
Utredningar pågår. Uppskattad start. Ingen kostnadsuppgift.

Renovering av omklädningsrum i Nybro
Avser renovering av 2 omklädningsrum inklusive duschutrymmen.Omfattar rivnings- och byggarbeten. Plattsättningsarbeten. Måleriarbeten. VA-arbeten. El-arbeten.

Ny vattenledning mellan Tikaskruv vattenverk - Orrefors samhälle
Avser nybyggnad av en vattenledning PE200 från Orrefors/Tikaskruv vattenverk, korsande väg 31 och parallellt med en GC-väg till anslutning mot befintlig vattenledning PE160 i Orrefors.

Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning från restaurang till 4 st lägenheter och utbildningslokaler.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till korttidsboende.

Ombyggnad av bageri i Nybro
Bygglov - ändrad användning affärslokal till bageri.

Ombyggnad av vårdhem i Nybro
Bygglov - ändrad användning till lägenheter/hbv-hem.

Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning kontor till bostad.

Anläggande av konstgräsplan i Nybro
Avser byte av konstgräs i OG-hallen.

Nybyggnad av lager i Nybro
Bygglov - bygglov lagertält.

Nybyggnad av mast i Nybro
Bygglov - byte av mast.

Utvändigt underhåll av bilhall i Nybro
Bygglov - fasadändring.

Nybyggnad av cistern i Nybro
Bygglov - montage av nya underjordiska cisterner.

Nybyggnad av automatstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av automatstation (bensinmack).

Ombyggnad av scen i Nybro
Bygglov - ombyggnad av utomhus scen.

Nybyggnad av cistern i Nybro
Bygglov - tank för hvo-bränsle.

Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Avser leverans av en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: