Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Nybro

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Förtätning med flerbostadshus i Nybro
Avser nybyggnad av SABO Kombohus med 54-60 lgh.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - bygglov till och ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pizzeria i Nybro
Bygglov - nybyggnad av minirestaurang/pizzeria.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Bygglov - ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av gravkapell/bårhus mm i Nybro
Avser nybyggnad av kapell och bårhus.
Utökning av lokalyta samt takbyte mm på skola i Nybro
Objektet avser förberedande markarbeten för modul, ombyggnad för större matsal samt takbyte på lågdelen hus 2, ca 500 kvm.
Utbyggnad av VA-ledningar i Svartbäcksmåla, Nybro
Objektet avser utbyggnad av vatten och avlopp till Svartbäcksmåla aktivitetsområde.
Nybyggnad av ställverk samt ersättningsbrytare i Nybro
Denna entreprenad omfattar leverans av 12 kV ersättningsbrytare till station H7 Bäckebo under 2016, samt leverans av 24 kV ställverk till station H7 Bäckebo under 2017.
Nybyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - utvändig ändring, målning fasader. gäller även för ottan 1, morgondaggen 7.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till korttidsboende.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak vid industribyggnad.
Nybyggnad av glasbruk i Nybro
Bygglov - tidsbegränsat bygglov för sommarglashytta.
Anläggande av konstgräsplan i Nybro
Avser byte av konstgräs i OG-hallen.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Hinshult 2:58,Idehult 2:2.
Nybyggnad av skola i Nybro
Bygglov - bygglov tillfälligt lov skolpaviljong.
Nybyggnad av sophus i Nybro
Bygglov - byggnation av miljöhus samt boende parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boendeparkering ca 20 platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för parkering 71 st p-platser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för utbyggnad av befintliga boende parkeringar.
Nybyggnad av toalettbyggnad i Nybro
Avser leverans av en komplett, prefabricerad och nyckelfärdig toalettbyggnad.
Tillgänglighetsanpassning vid skola i Orrefors
Entreprenaden omfattar utförande av bl a rivning av väggar mellan tre rum, uppsättning av ny innervägg, delvis igenbyggnad av dörrhål i yttervägg mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.
Konsultupphandling Fri vandringsväg genom Nybro
Den aktuella undersökningssträckan tillhör Bolanders bäck och ST Sigfridsån, i Ljungbyåns avrinningsområde. Delar av sträckan ligger i Svartbäcksmåla naturreservat och är även vattenskyddsområde. Nybro kommun har klassat sträckan som bevarandevärde blåstrukturstadsmiljö, och är ett stort bidrag till vår gröna lunga och stadsnära rekreation. Syftet med projekteringen är att komma fram till lämpliga åtgärder för att få fria vandringsvägar främst för fisk men även annan flora och fauna. Det finns 6 stora hinder i vattendraget som hinder för fisk som kommunen avser att ta bort eller på annat vis åtgärda för att förbättra vandringsvägarna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: