Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Avser nybyggnad av 1 st flerbostadshus med 3 våningar och 54 lägenheter.
Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga.
Nybyggnad av skola i Färjestaden
Avser nybyggnad av F till 9 skola för ca 260 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av ett vattenverk med en produktionskapacitet på minst 4000 kvm dricksvatten per dygn.
Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Färjestaden, Kalmar
Avser nybyggnad av VA-ledningar samt utbyggnad av väg, GC-vägar, gatubelysning vid Räkstigen i området Snäckstrand. Omfattar ca 520 m ny gata, ca 100 m nya VA-ledningar samt belysningsanläggning.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Grankullavik - Byxelkrok. Ca 7.5 km.
Byte av två 50/10kV-transformatorer samt ny nollpunktsutrustning i Mörbylånga
Byte av två 50/10kV-transformatorer samt ny nollpunktsutrustning.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Byrum-Hagskog. Norra Slingan totalt 18 delsträckor, ca 11 mil.
Ny konstgräsplan i Gårdby
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.
Ombyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Avser ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation samt montering av en ny överbyggnad till befintlig pumpsump.
Nybyggnad av dagverksamhet i Mörbylånga, Kalmar
Avser nybyggnad av hus för daglig verksamhet om ca 150 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ombyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Mörbylånga
Tillbyggnad av kontor och kök.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Planerat projekt. Utredning pågår. Oklart när förfrågan till konsulter går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya tomter för enbostadshus i Isgärde
Avser 7 nya tomter för styckebebyggelse. Privat markägare, Bengt Sundvall. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad av kontorsbyggnad till gym i Mörbylånga
Ombyggnad av gammal banklokal till gym.
Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.
Nybyggnad av kedjehus i Mörbylånga
Nybyggnad av 14 stycken kedjehus. Varje hus har en tillhörande carport med glastak.
Dagverksamhet i Mörbylånga
Nybyggnad av daglig verksamhet.
Ombyggnad av butik i Mörbylånga
Ändring av annan anläggning.
Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mörbylånga
Nybyggnad av parkeringsplats.
Installation av avfuktnings- och klimatstyrsystem
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Installation av avfuktnings- och klimatstyrsystem i Ås Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av gångstråk i Mörbylånga
Strandpromenad i Mörbylånga.
Putsrenovering av innerväggar i långhus och sakristia i Gårdby Kyrka
Invändig renovering. Putsrenovering av långhus och sakristia. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Anläggande av ny dagvattenanläggning
Nybyggnad av dagvattenanläggning vid Gårdby Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Anläggande av ny gångväg till kyrkans södra port vid Gårdby Kyrka
Avser nybyggnad av gångväg till kyrkans södra port vid Gårdby Kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: