Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.
Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden
Avser nybyggnad av 1 st flerbostadshus med 3 våningar och 54 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus
Mörbylånga Bostads AB har planer på att bygga 45 lägenheter inom Mörbylånga. Byggplatser är ännu ej fastställda.
Nybyggnad av skola i Färjestaden
Avser nybyggnad av F till 9 skola för ca 260 elever.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 (314899). Avser ca 6 km.
Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mörbylånga
Avser nybyggnad av VA-system med anslutningar till befintliga ledningar. Huvud- och serviceledningar samt gatuarbeten.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Grankullavik - Byxelkrok. Ca 7.5 km.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Byrum-Hagskog. Norra Slingan totalt 18 delsträckor, ca 11 mil.
Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.
Ombyggnad av industrihus i Mörbylånga
Ombyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Planerat projekt. Utredning pågår. Oklart när förfrågan till konsulter går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nya tomter för enbostadshus i Isgärde
Avser 7 nya tomter för styckebebyggelse. Privat markägare, Bengt Sundvall. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.
Ombyggnad av butik i Mörbylånga
Ändring av annan anläggning.
Nybyggnad av verkstad i Mörbylånga
Nybyggnad av verkstad samt butiksdel.
Tillbyggnad av industrihus i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Mörbylånga
Tidsbegränsat bygglov - förskola, Tidsbegränsat bygglov - komplementbyggnad Algutsrum 3:3.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av kontor i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av gångstråk i Mörbylånga
Strandpromenad i Mörbylånga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: