Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.
Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga.
Nybyggnad av radhus i Mörbylånga
Nybyggnad av radhus/parhus/kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mörbylånga
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med centralt och havsnära läge i form av flerbostadshus i del av kvarteret Matrosen 1. Detaljplanen föreslår ändrad markanvändning och innebär att ett 50-tal lägenheter skall tillskapas i flerbostadshus fördelade i fyra olika byggnader. Byggnationen kan genomföras i etapper, med en byggnad i taget.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 (314899). Avser ca 6 km.
Nybyggnad av vattenverk i Degerhamn
Nybyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mörbylånga
Avser nybyggnad av VA-system med anslutningar till befintliga ledningar. Huvud- och serviceledningar samt gatuarbeten.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Grankullavik - Byxelkrok. Ca 7.5 km.
Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.
Rivning av bensinstation i Färjestaden
Avser rivning av fd bensinstation i Färjestaden.
Tillbyggnad av butik i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Ny gång- och cykelväg längs väg 136 vid Albrunna
På västra sidan av väg 136, ca 3 km lång sträcka från Albrunna och söderut.
Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.
Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.
Nybyggnad av industrihus i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butiksbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av radio- telemast/torn.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av teknikbod Lindby S:4,Degerhamn 4:83.
Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av teknikbod Skärlöv 69:1,Össby 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Träby 2:3,Möckleby 2:42,Alby 16:1,Gösslunda 1:4,Alby 4:26,Slagerstad 4:12,Degerhamn 4:15,Mellstaby 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Mörbylånga
Nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av pumpstation i Mörbylånga
Nybyggnad av pumpstation Bläsinge 5:11,Gårdby 7:13,17:1,Hagby 3:3,Brostorp 48:1,Övra Ålebäck S:4.
Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Tidsbegränsat bygglov för komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Mörbylånga
Tidsbegränsat bygglov för radio- telemast/torn.
Tillbyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mörbylånga
Nybyggnad av annan anläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus Stora Vickleby 6:56,6:55.
Ombyggnad av kommunhuset i Mörbylånga
Avser byte/ombyggnad av ventilation samt en del invändig målning och byte av dörrar.
Ombyggnad av förråd i Mörbylånga
Ändring av komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Ändring av enbostadshus.
Komplettering av vattenförsörjning mm vid naturum i Ottenby
Objektet avser anläggande av VA-system vid Ottenby fågelstation.
Tillbyggnad av solpaneler i Mörbylånga
Avser tillbyggnad av solpaneler på butiksbyggnaden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: