Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mörbylånga

Nybyggnad av bostäder i Mörbylånga
Totalt 120 bostäder, fördelningen ej klar än.

Nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga
Avser nybyggnad av avsaltningsverk i Mörbylånga.

Nybyggnad av 7-9 skola i Färjestaden

Ny mark för handelsändamål mm i Färjestaden

Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga
Avser ca 14 km.

Förtätning av bostadshus, handelshus mm i Färjestaden

Nybyggnad av flerbostadshus i Färjestaden

Nybyggnad av handelscentrum i Algutsrum

Nybyggnad av vattenverk i Mörbylånga

Nybyggnad av överföringsledning för avlopp i Mörbylånga

Nybyggnad av vattenverk i Degerhamn
Nybyggnad av vattenverk.

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Nybyggnad av verksamheter i Färjestaden

Nybyggnad av förskola i Färjestaden

Nybyggnad av HVB boende i Mörbylånga

Nybyggnad av parhus i Mörbylånga
Nybyggnad av parhus. 1 hus med 2 lgh.

Nybyggnad av cykelleder på Öland
Grankullavik - Byxelkrok. Ca 7.5 km.

Nybyggnad av bostäder Mörbylånga

Utbyggnad av campingplats med stugor i Mörbylånga

Va och gatuarbeten i Mörbylånga, etapp 1

Ombyggnad av hamn i Mörbylånga
Avser ombyggnad av hamn.

Nybyggnad av förskola i Mörbylånga
Privat markägare, Ramnebrink.

Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km.

Nybyggnad av cykelleder på Öland
Byrum-Hagskog. Norra Slingan totalt 18 delsträckor, ca 11 mil.

Nybyggnad av parhus
Avser nybyggnad av 2 st parhus ( 4 lägenheter) i 1,5 våning. 8 st kallförråd och 2 st undercentraler och soprum.

Rivning av bensinstation i Färjestaden
Avser rivning av fd bensinstation i Färjestaden.

Sanering av VA-ledningar i Färjestaden
Objektet avser sanering av befintliga vatten, spill och dagvattenledningar. Befintlig dagvattenledning behöver dimensioneras upp och samtidigt byts spill- och vattenledningar. Total rörgravslängd är ca 340 m. Berör gatorna Gröngatan, Trastgatan och Trädgårdsgatan.

Nybyggnad av vindkraftverk i Mörbylånga
Nybyggnad av vindkraftverk.

Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.

Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.

Nybyggnad av kontor i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.

Nybyggnad av butik i Mörbylånga
Nybyggnad av industri/lager/butiksbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Mörbylånga
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Utvändigt underhåll av affärshus i Mörbylånga
Fasadändring.

Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av radio- telemast/torn.

Nybyggnad av telestation i Mörbylånga
Nybyggnad av teknikbod Lindby S:4,Degerhamn 4:83.

Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Träby 2:3,Möckleby 2:42,Alby 16:1,Gösslunda 1:4,Alby 4:26,Slagerstad 4:12,Degerhamn 4:15,Mellstaby 1:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus Stora Vickleby 6:56,6:55.

Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av kommunhuset i Mörbylånga
Avser byte/ombyggnad av ventilation samt en del invändig målning och byte av dörrar.

Ombyggnad av förråd i Mörbylånga
Ändring av komplementbyggnad.

Nybyggnad av staket i Mörbylånga
Uppförande av staket/plank/mur.

Nybyggnad av enbostadshus i Mörbylånga
Nybyggnasd av enbostadshus.

Rivning av vattenverk i Triberga, Mörbylånga
Planerat projekt efter nybyggnation av Triberga vattenverk.

Tillbyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Tillbyggnad av fritidshus.

Komplettering av vattenförsörjning mm vid naturum i Ottenby
Objektet avser anläggande av VA-system vid Ottenby fågelstation.

Tillbyggnad av solpaneler i Mörbylånga
Avser tillbyggnad av solpaneler på butiksbyggnaden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: