Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Avser nybyggnad av parhus på tre orter i Mönsterås kommun. 4 parhus i Åby, 3 parhus i Nyemåla och 4 parhus i Gunnarsmåla.
Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben
Ny GC-väg samt ledningar för VA, el och opto.
Ombyggnad av affärshus/galleria, flerbostadshus och samlingslokal
Avser ombyggnad av butiks- och bostadshus med två butikslokaler, föreningslokaler och fjorton lägenheter. Omfattar nya värme/sanitetsinstallationer, ventilationsanläggningar med tillhörande el- och byggarbeten. Fönster kommer att bytas och fläktrum på yttertak får ny ingång.
Byte av ventilation i flerbostadshus, Mönsterås
Avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat inklusive bygg-, el-, styr- och övervakningsinstallationer. Omfattar också nya shuntgrupper för radiatorer och eftervärmningsbatteri samt att komplettera befintligt kanalsystem med brandisolering och brand/brandgasspjäll.
Nybyggnad av lågreservoar i Mönsterås
Avser nybyggnad av lågreservoar vid Sandbäckshults vattenverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Blomstermåla
Avser omputsning av fasad. Två långsidor och en gavelsida.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Stängselutbyggnad vid avfallsanläggning i Mönsterås
Avser byggnation av en motordriven skjutgrind samt flyttning av en mindre gånggrind. Omfattar också anläggning av ca 455 meter stängsel, samt rivning av stängsel och demontering av grindar.
Nybyggnad av panncentral i Mönsterås
Nybyggnad bygglov för nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av sopanläggning i Mönsterås
Nybyggnad ansökan om bygglov för underjordiskt avfallssystem.
Nybyggnad av förskola i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av förskola. Marken kommer behöva saneras. Gröna rummet och Tengbom arkitekter för förskolegården.
Ombyggnad av klubbhus i Mönsterås
Ombyggnad ombyggnad av föreningslokal.
Rivning av flerbostadshus i Mönsterås
Rivning anmälan om rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Ändring ändrad användning från bostad till kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Mönsterås
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av stall i Mönsterås
Tillbyggnad av stallar för värphöns.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av toalett i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Mönsterås
Nybyggnad uppförande av container.
Nybyggnad av kontor i Mönsterås
Nybyggnad uppförande av tillfälliga kontor.
Nybyggnad av busshållplats i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av busskur, cykelställ samt sittplatser med tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring byte av fönster på västra sidan av Parkskolans Gymnasium efter vandalisering.
Ombyggnad av markanläggning i Mönsterås
Marklov gräv/schakt/fylln marklov för schaktning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: