Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

Utredning för ev biogasanläggning i Mönsterås
Biogas Mönsterås är ett samarbetsprojekt mellan lantbrukare i Mönsterås-Oskarshamnsområdet, Mönsterås Kommun och Södra Skogsägarna. Projektet avser att i förstudie utreda och föra processen mot en storskalig biogasproduktion.

Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Avser nybyggnad av parhus på tre orter i Mönsterås kommun. 4 parhus i Åby, 3 parhus i Nyemåla och 4 parhus i Gunnarsmåla.

Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben

Ombyggnad av vattenkraftverk i Mönsterås
Avser en effektivisering/ombyggnad av det befintliga Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån. Upphandlingen av ombyggnationen kommer att upphandlas som totalentreprenad och påbörjas direkt efter att turbinupphandlingen är klar.

Nybyggnad av storkök i Mönsterås

Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.

Nytt exploateringsområde för bostäder i Oknö
35 st villatomter.

Ledarmaturer till elljusspår i Mönsterås

Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.

Renovering av hissar i Blomstermåla och Ålem
Objektet avser att ersätta 7 st skruvhissar med nya hydraulhissar i befintligt schakt. Arbetet ska utföras under tre års tid. Objektet är beläget på Skolgatan 6 och 8 i Blomstermåla samt Johan Skyttes väg 17 och 21 i Ålem.

Nybyggnad av parhus i Mönsterås

Renovering av badhus i Mönsterås

Nybyggnad av vatten och avloppsledningar i Ramsås

Nybyggnad av lekplats i Blomstermåla
Objektet avser nybyggnad av lekplats i närheten av lokalgatan Promenaden i Blomstermåla. Arbetet omfattar inköp och montering av lekutrustning samt markarbeten så som fallskyddsytor, hårdgjorda ytor, planteringsytor och tomrörsdragning för el. Den totala ytan på arbetsområdet uppgår till ca 5000 m2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad till flerbostadshus.

Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med paviljong.

Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.

Renovering av balkonger i Mönsterås
Avser betongrenovering av balkonger på Bryggerigatan 5 A-E i Mönsterås.

Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring, byte av takmaterial från tegel till papp, igensättning av 5 st takfönster, demontering av skorsten.

Ombyggnad av klockstapel i Mönsterås
Flytt av klockstapel.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mönsterås
Igensättning av dörr som byts ut mot öppningsbart fönster.

Nybyggnad av markanläggning i Mönsterås
Marklov.

Utvändigt underhåll av garage i Mönsterås
Montering av takskjutportar.

Nybyggnad av biogasanläggning i Mönsterås
Nybyggnad av biogasmack.

Nybyggnad av sophus i Mönsterås
Nybyggnad av underjordiskt avfallsystem.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Byte av hiss.

Nybyggnad av mast i Mönsterås
Uppförande av utkikstorn.

Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning av byggnad.

Rivning av parhus i Mönsterås
Rivning av tvåbostadshus.

Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning.

Tillbyggnad av förråd i Mönsterås
Tillbyggnad av bef förråd.

Nybyggnad av isbana i Mönsterås
Avser nybyggnad av portabel isbana med områdesskydd.

Rivning av byggnader i Mönsterås
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: