Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

Nybyggnad av vindkraftverk i Mönsterås
Planerat projekt. Avser 58 verk.
Nybyggnation av förskola m.m. i Mönsterås
4-6 avdelningar. Finns även planer på att bygga ett äldreboende på samma tomt.
Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Avser nybyggnad av parhus på tre orter i Mönsterås kommun. 4 parhus i Åby, 3 parhus i Nyemåla och 4 parhus i Gunnarsmåla.
Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben
Ny GC-väg samt ledningar för VA, el och opto.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Timmernabben
Detaljplanen är klar. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017 - 2019. Uppskattad kostnad och start.
Ny slamavvattningsutrustning i Mönsterås
Avser installation av en ny slamavvattningsutrustning vid Gäddenäs reningsverk som ersättning till den befintliga slampressen. Omfattar leverans, uppförande och driftssättning av den nya slamavvattningsutrustningen inkl. erforderliga el-och automatikinstallationer resp. byggnadsarbeten.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Takrenovering i Mönsterås
Byte av takbeläggning, taksäkerhet m m
Takrenovering av förskola i Blomstermåla
Avser byte av takbeläggning, taksäkerhet mm
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring, byte av takmaterial från tegel till papp, igensättning av 5 st takfönster, demontering av skorsten.
Renovering av balkonger i Mönsterås
Avser betongrenovering av balkonger på Bryggerigatan 5 A-E i Mönsterås.
Konvertering av värme i flerbostadshus i Mönsterås
Avser konvertering av direktverkande el till vattenburen fjärrvärme.
Utbyggnad av stängsel vid avfallsanläggning i Mönsterås
Objektet består av byggnation av motordriven skjutgrind, öppning 6 meter, samt flyttning av en mindre gånggrind, nyanläggning av ca 455 meter stängsel samt rivning av ca 215 meter industristängsel och demontering av motorgrind och gånggrind.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring och byte av placering skylt.
Renovering av tak på Modéerska huset i Mönsterås
Objektet avser av byte av takbeläggning, taksäkerhet mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: