Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter.
Ombyggnad av vattenkraftverk i Mönsterås
Avser en effektivisering/ombyggnad av det befintliga Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån. Upphandlingen av ombyggnationen kommer att upphandlas som totalentreprenad och påbörjas direkt efter att turbinupphandlingen är klar.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.
Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med paviljong.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Utvändigt underhåll av skola i Mönsterås
Avser målning av fasad och fönster.
Nybyggnad av lekplats i Blomstermåla
Objektet avser nybyggnad av lekplats i närheten av lokalgatan Promenaden i Blomstermåla. Arbetet omfattar inköp och montering av lekutrustning samt markarbeten så som fallskyddsytor, hårdgjorda ytor, planteringsytor och tomrörsdragning för el. Den totala ytan på arbetsområdet uppgår till ca 5000 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.
Renovering av balkonger i Mönsterås
Avser betongrenovering av balkonger på Bryggerigatan 5 A-E i Mönsterås.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring, byte av takmaterial från tegel till papp, igensättning av 5 st takfönster, demontering av skorsten.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändringar/uppförande av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Mönsterås
Igensättning av 4 st fönster och 7 st entrédörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mönsterås
Igensättning av dörr som byts ut mot öppningsbart fönster.
Nybyggnad av skärmtak i Mönsterås
Uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Uppställning av byggbod.
Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning av förråd.
Rivning av parhus i Mönsterås
Rivning av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mönsterås
Tillbyggnad av bef förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med förråd för varutransportvagnar.
Nybyggnad av isbana i Mönsterås
Avser nybyggnad av portabel isbana med områdesskydd.
Konvertering av värme i flerbostadshus i Mönsterås
Avser konvertering av direktverkande el till vattenburen fjärrvärme.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring och byte av placering skylt.
Underhållsarbeten på skola i Ålem
Avser målning av fasad, fönster, panelbyte mm på Hus A.
Underhållsarbeten på skola i Ålem
Avser målning av fasad, fönster, panelbyte mm på Hus B.
Underhållsarbeten på skola i Ålem
Avser målning av fasad, fönster, panelbyte mm på Hus C.
Målningsarbeten på Musikhuset i Mönsterås
Objektet avser målning av fasad och fönster mm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: