Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben
Ny GC-väg samt ledningar för VA, el och opto.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.
Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.
Ny slamavvattningsutrustning i Mönsterås
Avser installation av en ny slamavvattningsutrustning vid Gäddenäs reningsverk som ersättning till den befintliga slampressen. Omfattar leverans, uppförande och driftssättning av den nya slamavvattningsutrustningen inkl. erforderliga el-och automatikinstallationer resp. byggnadsarbeten.
Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med paviljong.
Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.
Takrenovering i Mönsterås
Byte av takbeläggning, taksäkerhet m m
Utvändigt underhåll av skola i Mönsterås
Avser målning av fasad och fönster.
Takrenovering av förskola i Blomstermåla
Avser byte av takbeläggning, taksäkerhet mm
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring, byte av takmaterial från tegel till papp, igensättning av 5 st takfönster, demontering av skorsten.
Renovering av balkonger i Mönsterås
Avser betongrenovering av balkonger på Bryggerigatan 5 A-E i Mönsterås.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändringar/uppförande av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Mönsterås
Igensättning av 4 st fönster och 7 st entrédörrar.
Nybyggnad av skärmtak i Mönsterås
Uppförande av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Mönsterås
Uppställning av byggbod.
Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med förråd för varutransportvagnar.
Utbyggnad av stängsel vid avfallsanläggning i Mönsterås
Objektet består av byggnation av motordriven skjutgrind, öppning 6 meter, samt flyttning av en mindre gånggrind, nyanläggning av ca 455 meter stängsel samt rivning av ca 215 meter industristängsel och demontering av motorgrind och gånggrind.
Konvertering av värme i flerbostadshus i Mönsterås
Avser konvertering av direktverkande el till vattenburen fjärrvärme.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring och byte av placering skylt.
Underhållsarbeten på skola i Ålem
Avser målning av fasad, fönster, panelbyte mm på Hus A.
Underhållsarbeten på skola i Ålem
Avser målning av fasad, fönster, panelbyte mm på Hus B.
Underhållsarbeten på skola i Ålem
Avser målning av fasad, fönster, panelbyte mm på Hus C.
Renovering av tak på Modéerska huset i Mönsterås
Objektet avser av byte av takbeläggning, taksäkerhet mm.
Målningsarbeten på Musikhuset i Mönsterås
Objektet avser målning av fasad och fönster mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: