Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

Nybyggnation av förskola m.m. i Mönsterås
4-6 avdelningar. Finns även planer på att bygga ett äldreboende på samma tomt.
Nybyggnad av parhus i Mönsterås
Avser nybyggnad av parhus på tre orter i Mönsterås kommun. 4 parhus i Åby, 3 parhus i Nyemåla och 4 parhus i Gunnarsmåla.
Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben
Ny GC-väg samt ledningar för VA, el och opto.
Ny slamavvattningsutrustning i Mönsterås
Avser installation av en ny slamavvattningsutrustning vid Gäddenäs reningsverk som ersättning till den befintliga slampressen. Omfattar leverans, uppförande och driftssättning av den nya slamavvattningsutrustningen inkl. erforderliga el-och automatikinstallationer resp. byggnadsarbeten.
Takrenovering i Mönsterås
Byte av takbeläggning, taksäkerhet m m
Stängselutbyggnad vid avfallsanläggning i Mönsterås
Avser byggnation av en motordriven skjutgrind samt flyttning av en mindre gånggrind. Omfattar också anläggning av ca 455 meter stängsel, samt rivning av stängsel och demontering av grindar.
Takrenovering av förskola i Blomstermåla
Avser byte av takbeläggning, taksäkerhet mm
Nybyggnad av panncentral i Mönsterås
Nybyggnad bygglov för nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av förskola i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring, byte av takmaterial från tegel till papp, igensättning av 5 st takfönster, demontering av skorsten.
Ombyggnad av klubbhus i Mönsterås
Ombyggnad ombyggnad av föreningslokal.
Ombyggnad av kontor i Mönsterås
Ändring ändrad användning från bostad till kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring byte av fönster på västra sidan av Parkskolans Gymnasium efter vandalisering.
Nybyggnad av telestation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mönsterås
Nybyggnad nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Mönsterås
Nybyggnad uppförande av container.
Nybyggnad av kontor i Mönsterås
Nybyggnad uppförande av tillfälliga kontor.
Utbyggnad av stängsel vid avfallsanläggning i Mönsterås
Objektet består av byggnation av motordriven skjutgrind, öppning 6 meter, samt flyttning av en mindre gånggrind, nyanläggning av ca 455 meter stängsel samt rivning av ca 215 meter industristängsel och demontering av motorgrind och gånggrind.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: