Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mönsterås

Nybyggnation av förskola m.m. i Mönsterås
4-6 avdelningar. Eventuellt byggs äldreboende på samma tomt.

Om och tillbyggnad av familjecentral i Mönsterås

Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben

Nybyggnad av hästgårdar i Mönsterås

Ombyggnad av vattenkraftverk i Mönsterås
Avser en effektivisering/ombyggnad av det befintliga Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån. Upphandlingen av ombyggnationen kommer att upphandlas som totalentreprenad och påbörjas direkt efter att turbinupphandlingen är klar.

Nybyggnad av storkök i Mönsterås

Nybyggnad av hästanläggning i Mönsterås
Avser nybyggnad av stall, ridhus och ridbanor.

Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.

Renovering av hissar i Blomstermåla och Ålem
Objektet avser att ersätta 7 st skruvhissar med nya hydraulhissar i befintligt schakt. Arbetet ska utföras under tre års tid. Objektet är beläget på Skolgatan 6 och 8 i Blomstermåla samt Johan Skyttes väg 17 och 21 i Ålem.

Renovering av badhus i Mönsterås

Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med paviljong.

Underhållsarbeten på skola i Ålem
Avser målning av fasad, fönster, panelbyte mm på Hus A, B och C.

Nybyggnad av lekplats i Blomstermåla
Objektet avser nybyggnad av lekplats i närheten av lokalgatan Promenaden i Blomstermåla. Arbetet omfattar inköp och montering av lekutrustning samt markarbeten så som fallskyddsytor, hårdgjorda ytor, planteringsytor och tomrörsdragning för el. Den totala ytan på arbetsområdet uppgår till ca 5000 m2.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad till flerbostadshus.

Nybyggnad av båthus i Mönsterås
Nybyggnad av båthus.

Utvändigt underhåll av kontor i Mönsterås
Fasadändring, byte av takmaterial från tegel till papp, igensättning av 5 st takfönster, demontering av skorsten.

Ombyggnad av klockstapel i Mönsterås
Flytt av klockstapel.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mönsterås
Igensättning av dörr som byts ut mot öppningsbart fönster.

Nybyggnad av markanläggning i Mönsterås
Marklov.

Utvändigt underhåll av garage i Mönsterås
Montering av takskjutportar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Byte av hiss.

Nybyggnad av mast i Mönsterås
Uppförande av utkikstorn.

Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning av byggnad.

Rivning av parhus i Mönsterås
Rivning av tvåbostadshus.

Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning.

Tillbyggnad av förråd i Mönsterås
Tillbyggnad av bef förråd.

Nybyggnad av isbana i Mönsterås
Avser nybyggnad av portabel isbana med områdesskydd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: