Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 136 st.

Nybyggnad av bostäder i Stensö

Nybyggnad av studentlägenheter i Oxhagen, Kalmar

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 1 och 2

Nybyggnad av flerbostadshus på Fredriksskansområdet i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 2

Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen

Nybyggnad av bostäder i Kalmar

Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 4 mfl

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Funkabo, Kalmar

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.

Tillbyggnad av skola i Kalmar

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 2

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar

Sanering av glasbruk i Kalmar län

Muddringsarbeten i Kalmar Hamn

Nybyggnad av flerbostadshus och ev kontor i Djurängen,et 2

Nybyggnad av industri,kontor & logistikverksamhet i Kalmar

Nybyggnad av mindre bostäder i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av förskola och skolkök i Rinkabyholm

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar

Ombyggnad av kulturens hus i Kalmar, etapp 2

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Nytt bostadsområde i Kalmar

Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar

Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar

Nybyggnad av parkeringsdäck i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 1

Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2

Ombyggnad till kulturcentrum i Kalmar

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar

Nybyggnad av kedjehus i Djurängen, etapp 1

Nybyggnad av förskola i Kalmar

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Tillbyggnad av hotell i Kalmar

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar

Nybyggnad av markbostäder i Kalmar

Nybyggnad av klubbhus i Kalmar

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Ombyggnad av familjebad i Kalmar

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar

Ombyggnad av korsning mm i Kalmar

Ombyggnad av sjukhus i Kalmar

Upphandling av hyra av Förskola Snurrom, Kalmar kommun

Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar

Rivning av sjukhus i Kalmar

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar

Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar

Ramavtal avseende mark- och svetsarbeten för fjärrvärme

Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar

Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1

Installation av rörpostsystem i länssjukhuset i Kalmar

Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar

Nybyggnad av tvättanläggning i Oxhagen, Kalmar

Nybyggnad av kontor i Berga industriområde, Kalmar

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar

Utvändigt underhåll av vattentorn i Kalmar

Nybyggnad av kontor i Kalmar

Upprustning av Kalmaranstalten

Balkonginglasning av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av vågbrytare & betongponton i Kalmar

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flyktingby i Påryd, Kalmar

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar

Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kalmar

Rivning av skola i Kalmar

Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar

Ny domstolstele- och presentationsteknik till tingsrätterna i Kalmar och Västervik

Ombyggnad av administrationslokal i Kalmar

Nybyggnad av skolkök i Kalmar

Nybyggnad av industrihus i Kalmar

Nybyggnad av lager i Kalmar

Rivning av bensinstation i Kalmar

Rivning av industrihus i Kalmar

Ombyggnad av spa i Kalmar

Ombyggnad av va-ledning i Kalmar

Ombyggnad av varuhus i Kalmar

Ombyggnad av vind i Kalmar

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Ombyggnad av förskola i Kalmar

Ombyggnad av kontor i Kalmar

Ombyggnad av kök i Kalmar

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Tillbyggnad av gym i Kalmar

Tillbyggnad av teatrar i Kalmar

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: