Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kalmar

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 165 st.

Nybyggnad för psykiatrin på Kalmar sjukhus
Projektet kommer att delas in i flera faser.

Nybyggnad av bostäder i Stensö

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Byggherre är bolag under bildande. Upplåtelse är hyresrätt. Varje lägenhet får egen tvättpelare. Tillhörande parkeringsplatser. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad närmare byggstart. Planerad byggstart planeras vid årsskiftet 2016-2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
100-130 lägenheter.

Om- och tillbyggnad av universitet i Kalmar etapp 1 VÄSTRA
Projektet avser nybyggnad av Hus 1 och 2 samt om- och tillbyggnad av Hus B med 3-4 våningar. Avser studielokaler, föreläsningslokaler och kontor mm. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Djurängen, Kalmar
Nybyggnad av flerbostadshus (3 st), 55 lgh, garage, förråd/sophus, komplementbyggnad, marklov (del av djurängen 2:4).

Nybyggnad av hotell och parkeringsplats i Kalmar

Ny stadsdel i Rinkabyholm, Kalmar etapp 1
I denna etapp planeras förskolor, skolor, villor och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Förslag finns på uppförande av ca 75 lägenheter i fyra lamellhus, flerbostadshus i 6-8 våningar, orienterade längs Norra vägen. Föreningens stämma har ännu inte fattat något beslut om byggnationen. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Beställaren har markreservation. 60 - 80 lägenheter planeras. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av kontor och garage i Moskogen, Kalmar
Projektet omfattar nybyggnad av: Personalbyggnad, byggnad A; Personalbyggnaden skall certifieras som miljöbyggnad nivå silver; Service-, tvätthall-, kärltvätt och kallförråd, byggnad B; Carportbyggnad inklusive närförråd, byggnad C; Carport tjänstefordon, byggnad D; Tillhörande mark-, installationsarbeten och servisledningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus på Stensö, Kalmar.
Entreprenad E2 är uppdelad i två alternativa entreprenader. ( E2:1 och E2:2) Entreprenad E2:1 Omfattar Område B , avser Hus 2-5 med omkringliggande mark och komplementbyggnader. Entreprenad E2:2 Omfattar Område B och avser samma geografiska område som entreprenad E2:1, men utan Hus 2-5 . I Entreprenad E2:2 får anbudslämnaren lämna ett eget förslag på bebyggelse enligt denna förfrågan inkl. omkringliggande mark och komplementbyggnader. Dock ska omkringliggande mark ska utföras med samma struktur, omfattning. Totalt på området planeras nyproduktion av ca 150 bostäder inom 5-våningsbyggnader samt inom en 13-våningsbyggnad och därtill hörande väg och parkeringsplats. Projektet är indelat i 3 olika entreprenader i 4 geografiska områden.

Tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 1 och 2
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, Nygård-Bälö (etapp 1 och 2) och Bälö-Gladhammar (etapp 3 och 4). Ca 3,4 mil totalt.

Nybyggnad av kedjehus & marklägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av 20 st kedjehus med 28 lägenheter samt 2 st marklägenhetshus.

Sanering av glasbruk i Kalmar län
Geohydrologi, förorenad mark, sediment samt åtgärdsteknik.

Muddringsarbeten i Kalmar Hamn

Nybyggnad av parkeringsdäck i Kalmar
Avser nybyggnad av parkeringsdäck. 2200 kvm per plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 28 bostadslägenheter.

Nybyggnad av industri,kontor & logistikverksamhet i Kalmar
Totalt 400 000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Ljungbyholm
Avser nybyggnad av bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Djurängen, etapp 1
Igångsättning planeras under vecka 25 2017. Projektet avser nybyggnad av ca 36 lägenheter i flerbostadshus, ev hyresrätter.

Upprustning av grupphus i Kalmar

Nybyggnad av småbostäder på Djurängen, Kalmar
Avser nybyggnad av bostäder.

Integrerat brounderhåll Kalmar/Blekinge

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Nytt bostadsområde i Kalmar
Uppskattad byggstart. Okänd kostnad.

Ombyggnad av kulturcentrum i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar, Etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus, 18 lgh.

Nybyggnad av parkeringsdäck i Kalmar
Planerat projekt. Detaljplanen ej klar. Framflyttad uppskattad byggstart och kostnad. Ca 400-440 bilplatser.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar, etapp 2
Standardhus med upplåtelseformen hyresrätt. Byggstart tidigast april 2017.

Ny återvnningscentral vid travbanan, Kalmar

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser F - 6 skola.

Nybyggnad av radhus i Berga, Kalmar
Avser 3 st parhus med två lägenheter i vardera hus.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 1

Tillbyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av verkstad i Kalmar
Nybyggnad av verkstad med kontor och butik samt skärmtak/kallförråd (del av dokumentet 5, ny fastighet blir dokumentet 8 efter avstyckning).

Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.

Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Kalmar

Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.

Nybyggnad av bostäder i Ljungbyholm
Avser nybyggnad av 13 st småhus.

Nybyggnad av bostäder i Kalmar
Avser nybyggnad av 14 lägenhetshus samt 8 förrådshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 12 flerbostadshus, 386 lgh Björnbäret 1,Tranbäret 1.

Nybyggnad av markbostäder i Kalmar
Planerat TIDIGT projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Nybyggnad av enbostadshus på Djurängen, etapp 2

Bulleråtgärder längs sträckan Kalmar-Växjö

Nybyggnad av klubbhus i Kalmar

Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp
Nybyggnad av en skola (hus 3) samt ombyggnad av vissa delar av hus01 och 02.

Nybyggnad av hyresrättslägenheter i Kalmar
Avser nybyggnad av hyresrättslägenheter.

Nybyggnad av omsorgsboende i Kalmar

Nybyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st punkthus och ca 21 villor.

Upphandling av hyra av Förskola Snurrom, Kalmar kommun
Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande anläggning.

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.

Anläggande av aktivitetspark i Norrliden, Kalmar
Avser nybyggnad av park i Norrliden. Totalyta ca 5 hektar.

Utvändig renovering av Sankt Olofs kyrka, Trekanten
Avser fasadbyte, takbyte och dranering.

Nybyggnad av förskola i Läckeby, Kalmar
Avser förskola med 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande teknikutrymmen. Nybyggnadsarea ca 1280 m² (BTA).

Nybyggnad av hyresrätter i Kalmar
Avser nybyggnad av att bygga cirka 210 hyresrätter, ettor, tvåor och treor.

Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.

Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar
Avser ombyggnad av industribyggnad till en idrottsarena med innebandy i fokus.

Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärsbyggnad med affärslokaler och ny entré.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lager/kontor.

Installation av rörpostsystem i länssjukhuset i Kalmar
Objektet omfattar ombyggnad delar av rörpostsystem 110 och 160 mm, Hanter MC 2000, Länssjukhuset. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av tvättanläggning i Oxhagen, Kalmar

Nybyggnad av kontor i Berga industriområde, Kalmar

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning.

Balkonginglasning av flerbostadshus i Kalmar
Avser inglasning av 36 balkonger. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av vågbrytare & betongponton i Kalmar
Avser 1 st vågbrytare utanför Dockhamnen Varvsholmen, och 1 st betongponton i Ekö småbåtshamn.

Ombyggnad av skolgård samt ny entré vid skola i Kalmar

Renovering av sporthall och fritidsgård i Lindsdal, Kalmar

Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar

Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Avser nytt tak samt solceller.

Ombyggnad av restaurang vid Kalmartravet
Avser invändig upprustning av restaurangen.

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.

Återuppbyggnad av parhus i Smedby, Kalmar
Återuppbyggnad av parhus med 2 lägenheter efter brand.

Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar
Service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss - gripgatan 9.

Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring av flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av vattentorn i Kalmar
Fasadändring av vattentorn.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.

Ombyggnad av vind i Kalmar
Förhandsbesked: inredning av lgh (5st) på bef. vind.

Tillbyggnad av teatrar i Kalmar
Förhandsbesked: tillbyggnad av teaterlokal.

Nybyggnad av skolkök i Kalmar
Anmälan, nytt kök.

Ombyggnad av spa i Kalmar
Anmälan, spa-bad.

Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Nybyggnad av industrihus i Kalmar
Nybyggnad av industribyggnad, tvätthall och garage/förråd.

Nybyggnad av radhus i Kalmar
Nybyggnad av 3 st radhus.

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor, tvättunnel, miljötvätt (brandbilen 2).

Nybyggnad av kontor i Kalmar
Nybyggnad av kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Om- och tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Ombyggnad, församlingslokal.

Nybyggnad av lager i Kalmar
Nybyggnad av lagerhall för asfaltsförvaring.

Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Personhiss, handelsbanken (mattaffär) kaggensgatan 16.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: